Статті (ЕМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Floating plastic waste processing, artificial diesel fuel production, storage and offloading
  (2019) Tkach, Mychaylo; Tymoshevskyy, Borys; Halynkin, Yurii; Proskurin, Arkadii; Dotsenko, Serhii
 • Документ
  Improving the efficiency of a gas-fueled ship power plant using a Waste Heat Recovery metal hydride system
  (2019) Cherednichenko, Oleksandr; Tkach, Mykhaylo; Timoshevskiy, Boris; Havrysh, Valerii; Dotsenko, Serhii
 • Документ
  Визначення основних параметрів хвильових процесів при роботі електромеханічного актуатору подачі палива
  (2013) Швець, І. А.
  В статті описано причини появи та можливі наслідки від дії хвильових процесів отриманих внаслідок короткочасного дроселювання газу під час роботи електромеханічного актуатору подачі газового палива. Представлено математичні залежності що описують параметри газового потоку та хвильових процесів для даного пристрою. Оцінено вплив зазначених процесів на роботу пристрою взагалі.
 • Документ
  Вдосконалення математичної моделі розрахунку робочого процесу газових двигунів з врахуванням особливостей газоподібних палив
  (2010) Литвин, С. М.; Швець, І. А.; Litvin, S. M.; Shvets, I. A.
  Розглянуто питання вдосконалення математичної моделі розрахунку робочого процесу газових двигунів, за рахунок обліку складу та фізико-хімічних властивостей газових палив.
 • Документ
  Экспериментальное исследование резонансных колебаний неоднородных цилиндрических оболочек с отверстиями методом голографической интерферометрии
  (2020) Каиров, А. С.; Латанская, Л. А.; Каиров, В. А.; Kairov, A. S.; Latanskaya, L. A.; Kairov, V. A.
  Наведено результати експериментальних досліджень частот і форм власних коливань неоднорідних циліндричних оболонок з отворами. Дослідження виконані методом голографічної інтерферометрії. Встановлено вплив отворів та інших конструктивних особливостей на основні динамічні характеристики оболонок. Описана методика проведення експерименту. Експериментальні дані порівнюються з числовими результатами, отриманими методом скінченних елементів.
 • Документ
  Собственные колебания конструктивно неоднородных многослойных ортотропных цилиндрических оболочек из композиционных материалов
  (2017) Каиров, А. С.; Власов, О. И.; Латанская, Л. А.; Kairov, A. S.; Vlasov, O. I.; Latanskaya, L. A.
  Досліджено вільні коливання пружних багатошарових ортотропних циліндричних оболонок обертання з приєднаними твердими тілами. Розроблена уточнена математична модель коливань, що враховує структурну неоднорідність оболонки. Задача розв’язується в лінійній постановці методом Рітца. Наведено результати розрахунку власних частот і форм вільних коливань оболонкової системи. Виконано порівняння отриманих даних з чисельними результатами для аналогічних задач.
 • Документ
  Use of refined finite element models for solving the contact thermoalasticity problem of gas turbine rotors
  (2018) Kairov, Aleksey; Morgun, Sergey; Каіров, О. С.; Моргун, С. О.
  Розроблена уточнена математична модель роторів газотурбінних двигунів з використанням тривимірних скінченних елементів криволінійної форми. Всі розрахунки виконані для роторів, що дуже поширені в енергетичному машино- та суднобудуванні. Деталі такого типу мають конструктивну неоднорідність, яку навряд чи можна було б правильно пояснити, використовуючи добре відомі скінченні елементи та їхні функції форми. З іншого боку, математична модель повинна бути максимально простою з метою її широкого використання в процесі проектування ротора. Тому була розроблена нова уточнена скінченноелементна математична модель, що складається з тривимірних криволінійних скінченних елементів типу гексаедр. Вона використовувалась для розрахунку поля переміщень, викликаного комплексним впливом теплового потоку, і контактного навантаження в місцях з'єднання елементів ротора. Такий підхід дає можливість описати весь ротор як суперпозицію розроблених криволінійних моделей скінченних елементів і зробити процес розрахунку більш правильним і компактним. Для вирішення поставленого завдання була складена система матричних рівнянь. Вона грунтується на використанні залежностей енергетичного балансу під час механічної контактної взаємодії елементів ротора, а також теплового балансу у разі впливу нестаціонарного теплового потоку. Під час створення чисельного алгоритму розв’язання поставленої задачі використовувалося пряме розкладання Холецького. Для додання розв’язку більшої компактності застосовувалася схема Шермана. Всі розрахунки полів переміщень і температур проведені для двох широко поширених типів з'єднань, які використовуються для створення таких роторів, а саме: з'єднань з зазором та натягом.
 • Документ
  Собственные колебания ребристых цилиндрических оболочек с отверстиями
  (2019) Каиров, А. С.; Латанская, Л. А.; Каиров, В. А.; Kairov, A. S.; Latanskaya, L. A.; Kairov, V. A.
  Розглянуто вільні коливання підкріплених ребрами циліндричних оболонок з отворами та приєднаними твердими тілами. Розроблена уточнена математична модель коливань, що враховує конструктивну неоднорідність оболонкової системи. Задача розв’язується в лінійній постановці методом скінченних елементів з урахуванням дискретного розміщення ребер. Наведено результати числового дослідження власних частот і форм коливань. Отримано залежності впливу отворів, підкріплюючих ребер і приєднаних твердих тіл на амплітудночастотні характеристики оболонок. Виконано порівняльний аналіз отриманих числових результатів з відомими розв’язками.
 • Документ
  Напряженно-деформированное состояние конструктивно неоднородных многослойных ортотропных оболочек при вынужденных колебаниях
  (2017) Власов, О. И.; Каиров, А. С.; Каиров, В. А.; Vlasov, O. I.; Kairov, O. S.; Kairov, V. O.
  Розглянуто задача дослідження вимушених коливань багатошарових ортотропних циліндричних оболонок з приєднаними твердими тілами. Розроблена уточнена математична модель напружено-деформованого стану оболонкової системи, яка враховує структурну неоднорідність композиту. Наведено результати розрахунку амплітуд вимушених коливань оболонки і напружень, викликаних впливом нормальної рівномірно розподіленої збуджуючої сили, що змінюється за гармонійним законом.