Навчально-методичні матеріали (ІМтаТМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Лабораторний практикум з дисципліни "Основи триботехнології"
  (2019) Боду, Світлана Жаківна; Трофимова, Олена Валеріївна
  Наведено основні положення, рекомендації та методику виконання лабораторних робіт і складання звітів у процесі вивчення курсу "Основи триботехнології". Призначено для студентів денної та заочної форм навчання з галузі знань"13. Механічна інженерія", спеціальності "131. Прикладна механіка". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами вищих навчальних закладів третього-четвертого рівнів акредитації.
 • Документ
  Основы триботехнологии
  (2018) Соловьев, Станислав Николаевич; Боду, Светлана Жаковна; Трофимова, Елена Валерьевна
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання"
  (2016) Поліщук, Віталій Анатолійович; Боду, Світлана Жаківна; Трофимова, Олена Валеріївна
  Наведені вказівки містять методику виконання лабораторних робіт у процесі проходження курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" та складання звітів. У кожній роботі приводяться короткі теоретичні відомості та описуються засоби вимірювань. Призначено для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 "Прикладна механіка". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами вищих навчальних закладів четвертого-третього рівнів акредитації.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання дипломних робіт бакалаврів для студентів галузі знань 13 "Механічна інженерія" спеціальності 131 "Прикладна механіка"
  (2016) Ніколаєв, Олександр Львович; Поліщук, Віталій Анатолійович; Івахненко, Микола Миколайович
  Розглянуто основні відомості, необхідні для виконання дипломної роботи бакалаврів. Освітлено тематику, обсяг і зміст дипломної роботи, наведено порядок виконання її розділів і захист.
 • Документ
  Професійні основи спеціальності: обробка на токарних верстатах
  (2021) Ніколаєв, О. Л.; Новошицький, А. В.; Поліщук, В. А.; Чередніченко, Т. М.
  Посібник містить повний курс виробничого навчання токарним роботам для студентів вузів. Посібник написано з метою допомогти студентам швидше освоїти прийоми управління верстатом та види операцій, що виконуються на верстатах токарної групи, правила організації робочого місця та техніки безпеки. У посібнику описані конструкції та принцип дії токарних верстатів і технологія обробки заготовок на них; наведені відомості щодо вибору режимів різання, інструменту та оснастки; висвітлені питання техніки безпеки і організації робочого місця токаря. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування», а також може бути використаним для учнів технікумів, професійно-технічних училищ та при навчанні молодих фахівців на виробництві.
 • Документ
  Проектування заготовок у машинобудуванні
  (2017) Поліщук, В. А.
  Викладено способи вибору, проектування і виробництва заготовок машинобудування, отриманих різними методами лиття, кування і штампування. Розглянуто методи розрахунку припусків на механічну обробку, питання забезпечення технологічності конструкцій заготовок та техніко-економічного обґрунтування вибору способу їх виробництва. Наведено приклади розв’язання інженерних задач, завдання для самостійної роботи та необхідні довідкові матеріали. Для студентів машинобудівних спеціальностей вузів. Може бути корисним для інженерів-технологів заводів і проектно-конструкторських організацій.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів галузі знань 13 "Механічна інженерія" спеціальності 131 "Прикладна механіка"
  (2017) Ткач, Михайло Романович; Поліщук, Віталій Анатолійович; Шумілов, Олександр Павлович; Ніколаєв, Олександр Львович
  Розглянуто основні відомості, необхідні для виконання дипломного проекту. Освітлено тематику, обсяг і зміст дипломного проекту, наведено порядок виконання його розділів і захисту.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання дипломних робіт бакалаврів для студентів галузі знань 13 "Механічна інженерія" спеціальності 131 "Прикладна механіка"
  (2016) Ніколаєв, Олександр Львович; Поліщук, Віталій Анатолійович; Івахненко, Микола Миколайович
  Розглянуто основні відомості, необхідні для виконання дипломної роботи бакалаврів. Освітлено тематику, обсяг і зміст дипломної роботи, наведено порядок виконання її розділів і захист.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання"
  (2016) Поліщук, Віталій Анатолійович; Боду, Світлана Жаківна; Трофимова, Олена Валеріївна
  Дані вказівки містять методику виконання лабораторних робіт у процесі проходження курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" і складання звітів. У кожній роботі наводяться короткі теоретичні відомості та описуються засоби вимірювань. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 131 "Прикладна механіка". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, а також викладачами вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Розрахунково-графічні роботи з теоретичної механіки на базі системи Mathсad
  (2018) Ткач, Михайло Романович; Моргун, Сергій Олександрович; Познанський, Андрій Станіславович
  Уміщено розрахунково-графічні роботи з розділу "Статика" і наведено ілюстровані приклади їх розв'язання. Призначено для студентів вищих навчальних закладів. Також можуть бути використані для самостійного вивчення методів і принципів розрахунку типових завдань з курсу теоретичної механіки "Статика".
 • Документ
  Розрахунково-графічні роботи з теоретичної механіки
  (2018) Ткач, Михайло Романович; Моргун, Сергій Олександрович; Познанський, Андрій Станіславович
  Уміщено розрахунково-графічні роботи з розділу "Статика" і наведено ілюстровані приклади їх розв'язання. Призначено для студентів вищих навчальних закладів. Також можуть бути використані для самостійного вивчення методів і принципів розрахунку типових завдань з курсу теоретичної механіки "Статика".
 • Документ
  Розрахунково-графічні роботи з теоретичної механіки
  (2018) Ткач, Михайло Романович; Влялько, Олександр Михайлович; Моргун, Сергій Олександрович; Познанський, Андрій Станіславович
  Уміщено розрахунково-графічні роботи з розділу "Кінематика" і наведено ілюстровані приклади їх розв'язання за допомогою інформаційних технологій. Призначено для студентів вищих навчальних закладів. Також можуть бути використані для самостійного вивчення методів і принципів розрахунку типових завдань з курсу теоретичної механіки "Кінематика".
 • Документ
  Розрахунково-графічні роботи з теоретичної механіки на базі системи Mathсad
  (2018) Ткач, Михайло Романович; Моргун, Сергій Олександрович; Познанський, Андрій Станіславович
  Уміщено розрахунково-графічні роботи з розділу "Кінематика" і наведено ілюстровані приклади їх розв'язання за допомогою інформаційних технологій. Призначено для студентів вищих навчальних закладів. Також можуть бути використані для самостійного вивчення методів і принципів розрахунку типових завдань з курсу теоретичної механіки "Кінематика".
 • Документ
  Розрахунково-графічні роботи з теоретичної механіки. Аналітичне та комп’ютеризоване рішення
  (2019) Ткач, Михайло Романович; Моргун, Сергій Олександрович; Познанський, Андрій Станіславович
  Уміщено розрахунково-графічні роботи з розділів «Статика» та «Кінематика» курсу теоретичної механіки. Наведено ілюстровані приклади їх розв'язання за допомогою інформаційних технологій – систем AutoCAD та MathCAD. Призначено для студентів вищих навчальних закладів. Також можуть бути використані для самостійного вивчення методів і принципів розрахунку типових завдань з розділів «Статика» та «Кінематика» курсу теоретичної механіки.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з отримання альтернативного палива для двигунів внутрішнього згоряння
  (2015) Митрофанов, Олександр Сергійович; Проскурін, Аркадій Юрійович; Познанський, Андрій Станіславович
  Наведено схему та опис експериментального стенда з отримання синтез-газу з біоетанолу. Викладено порядок виконання лабораторних робіт й обробки результатів. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання при вивченні курсів "Палива, мастила та охолоджуючі рідини", "Застосування альтернативних палив у ДВЗ".
 • Документ
  Методичні вказівки до випробування двигунів 2Ч 7,2/6 та 6ЧН 12/14 за навантажувальною характеристикою
  (2015) Митрофанов, Олександр Сергійович; Проскурін, Аркадій Юрійович; Познанський, Андрій Станіславович
  Наведено схеми та опис експериментальних стендів і двигунів. Викладено порядок виконання лабораторних робіт й обробки результатів. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання при вивченні курсів "Теорія ДВЗ", "Теорія робочих процесів ДВЗ", "Суднові двигуни внутрішнього згоряння".
 • Документ
  Поступальний та обертальний рухи твердого тіла
  (2009) Влялько, Олександр Миколайович; Грєшнов, Юрій Костянтинович
  При вивченні за вимогами кредитно-модульної системи дисципліни „Теоретична механіка” ці методичні вказівки дають змогу студенту самостійно підготуватися та здати модуль „Поступальний та обертальний рухи твердого тіла” з розділу кінематики твердого тіла. Посібник містить основні поняття та теоретичні залежності між параметрами обертального руху, питання та задачі для тест-контролю, 288 варіантів-схем для контрольних завдань та приклади виконання контрольного завдання.
 • Документ
  Теоретическая механика. Статика : иллюстративные материалы
  (2011) Ткач, Михаил Романович; Фролов, Виталий Петрович
  Использование студентами данного пособия значительно облегчит выполнение двуединого задания самостоятельной работы: позволит сосредоточиться на ключевых моментах изучаемого материала, а также выполнить самопроверку знаний в процессе подготовки к существующим формам контроля.
 • Документ
  Методичні рекомендації та збірник завдань для розрахунково-графічних робіт з динаміки механічної системи
  (2006) Руденко, Олександр Григорович; Золотой, Юрій Григорович
  Збірник складається з п'яти завдань для розрахунково-графічних робіт (РГР), які охоплюють загальні теореми динаміки і аналітичну механіку. Кожна з РГР містить в собі по 30 варіантів. Наведено методичні рекомендації до виконання РГР і приклади розв'язання задач. Для всіх варіантів РГР надаються відповіді. Збірник може бути використано в учбовому процесі на всіх факультетах денної, заочної та дистанційної форми навчання.
 • Документ
  Збірник завдань та методичні рекомендації для розрахунково-графічних робіт з динаміки матеріальної точки
  (2009) Руденко, Олександр Григорович; Золотой, Юрій Григорович; Ярошенко, Володимир Олександрович
  Збірник містить чотири комплекти завдань для курсової роботи з динаміки матеріальної точки, охоплює теми: пряма та обернена задачі динаміки, динаміка відносного руху точки. Кожен комплект включає тридцять варіантів завдань, відповідних по рівню складності вимогам учбових програм, що пред'являються до курсових робіт з теоретичної механіки у втузах. Усі завдання забезпечені відповідями і докладними методичними вказівкам до їх виконання.