Патенти на винаходи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 99
 • Документ
  Спосіб оцінювання виробітку вітряної електричної турбіни
  (2019) Подгуренко Володимир Сергійович; Терехов Володимир Євгенович; Гетманець Олег Михайлович; Черепанов Антон Іванович
 • Документ
  Спосіб визначення вертикального розподілу модуля швидкості вітру в приземному шарі атмосфери
  (2019) Подгуренко Володимир Сергійович; Терехов Володимир Євгенович; Гетманець Олег Михайлович; Черепанов Антон Іванович
 • Документ
  Нейрон класифікації векторів по тілесних кутах
  (2019) Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна
  Корисна модель належить до нейронів та нейронних мереж (НМ), призначених для класифікації та групування векторів в інтелектуальних системах підтримки рішень по тілесних кутах (Т-кутах).
 • Документ
  Нейрон сортування значень функцій
  (2019) Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна
  Корисна модель належить до нейронів та штучних нейронних мереж (НМ), призначених для реалізації логічного рішення стосовно сортування по величині ряду не упорядковано поданих значень заданих експертом функцій, що застосовується в нейрокібернетиці і може бути використане в нейрокомп'ютерах та в НМ при розв'язанні задач логічної обробки даних.
 • Документ
  Нейрон сортування змінних
  (2019) Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна
  Корисна модель належить до штучних нейронних мереж (НМ), призначених для реалізації логічного рішення стосовно сортування по величині ряду не упорядковано поданих чисел, що застосовується в нейрокібернетиці і може бути використане в нейрокомп'ютерах та в НМ при розв'язанні задач логічної обробки даних.
 • Документ
  Нейрон альтернативних рішень
  (2019) Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна
  Корисна модель належить до нейронів та нейронних мереж (НМ), призначених для визначення оптимальної альтернативи в інтелектуальних системах підтримки рішень.
 • Документ
  Нейронна мережа
  (2017) Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна
  Корисна модель належить до обчислювальної техніки і може використовуватись для створення експертних систем та підсистем прийняття рішень у складних автоматичних системах управління та системах штучного інтелекту, у тому числі – для управління технологічними процесами в машинобудуванні, авіаційній техніці, на транспорті, тощо.
 • Документ
  Нейронна мережа
  (2017) Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна
  Корисна модель належить до штучних нейронних мереж (НМ), призначених для асоціативного розпізнавання образів. Асоціативне розпізнавання образів застосовується в нейрокібернетиці і може бути використане в нейрокомп'ютерах та в штучних нейронних мережах при розв'язанні задач логічної обробки даних.
 • Документ
  Еволюційний спосіб виживання нейронної мережі
  (2017) Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна
  Корисна модель належить до нейрокібернетики і може бути використана у нейрокомп'ютерах та штучних нейронних мережах (НМ), які у відповідь на введені на вході змінні зовнішнього середовища X = (x1,x2,...,xj,...,xn) дають оптимальний адекватний вихід Y = (y1,y2,...,yi,...,ym).
 • Документ
  Спосіб навчання стохастичної нейронної мережі
  (2016) Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна
  Корисна модель належить до нейрокібернетики і може бути використана у нейрокомп'ютерах та штучних стохастичних нейронних мережах для класифікації заданого на вході випадкового вхідного вектора невідомого класу X = (х1, х2,…, хj, …, хn), де j=1, 2,…, n - порядковий номер змінної xj.
 • Документ
  Спосіб самонавчання класифікуючої нейронної мережі
  (2016) Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна
  Корисна модель належить до нейрокібернетики і може бути використана у нейрокомп'ютерах та штучних нейронних мережах для класифікації заданого на вході вектора вхідних даних X = x1, x2 ....xj, ...xn .
 • Документ
  Блок іскрозахисту
  (2017) Кобилінський, Андрій Михайлович; Зівенко, Олексій Васильович
  Винахід належить до галузі електротехніки і може бути використаний для сполучення електрообладнання, яке розміщене у вибухонебезпечній зоні, з електрообладнанням,встановленим поза вибухонебезпечною зоною, і служити як роздільний елемент (бар'єр) між іскробезпечними і іскронебезпечними ланцюгами пристроїв для виконання правил безпеки при роботі обладнання у вибухонебезпечних зонах. Блок іскрозахисту містить електронний ключ, ключ керування електронним ключем, вихід якого підключено до керуючого входу електронного ключа, а також містить "позитивний зворотний зв'язок", вхід якого підключений до споживача енергії, а вихід – до ключа керування електронним ключем. Додатково блок містить мережевий обмежувач, вхід якого підключений до джерела живлення, а вихід – до каскаду захисту по напрузі, підключеного до ключа управління електронним ключем, вихід якого підключено до лінії затримки. Лінію затримки з'єднано з керуючим входом електронного ключа. Технічний результат полягає у підвищенні надійності пристрою та його стійкості до високого імпульсного струму і напруги на вході
 • Документ
  Блок іскрозахисту
  (2016) Кобилінський, Андрій Михайлович; Зівенко, Олексій Васильович
  Блок іскрозахисту, що містить електронний ключ, ключ керування електронним ключем, вихід якого підключено до керуючого входу електронного ключа, а також містить "позитивний зворотний зв'язок", вхід якого призначений для підключення до споживача енергії, а вихід – до ключа керування електронним ключем, який відрізняється тим, що додатково містить мережевий обмежувач, вхід якого призначений для підключення до джерела живлення, а вихід підключений до каскаду захисту по напрузі, підключеного до ключа керування, вихід якого підключено до лінії затримки, з'єднаної з керуючим входом електронного ключа.
 • Документ
  Гребний гвинт
  (2019) Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна; Грєшнов, Андрій Юрійович
  Розроблено гребний гвинт, який містить гребні лопаті, що розміщено на ступиці. При цьому на ступиці за лопатями по ходу судна встановлено ламінатори у вигляді циліндрів, які обертаються. При чому вісі обертання розташовано у площині, що проходить крізь горизонтальну вісь гребного вала та центр площі гребної лопаті.
 • Документ
  Ланка якірного ланцюга
  (2019) Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна; Грєшнов, Андрій Юрійович
  Розроблено ланку якірного ланцюга, що містить пруток (стрижень) овальної форми, що складається з двох U-подібних напівланок. На зовнішній поверхні напівланок розміщено додаткові елементи у вигляді пелюстків, в яких виконано крізні отвори, що перетинають фронтальні поверхні пелюстків. У крізних отворах розміщено ламінатори у формі сфери або циліндру, які обертаються навколо власної вісі.
 • Документ
  Гребний гвинт
  (2019) Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна; Грешнов, Андрій Юрійович
  Розроблено гребний гвинт, що містить лопаті різної форми, в яких виконано крізні отвори під кутом до поверхні лопатей. При цьому крізні отвори мають різний діаметр та їх виконано вздовж кромки лопаті.
 • Документ
  Гребний гвинт
  (2019) Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна; Грєшнов, Андрій Юрійович
  Розроблено гребний гвинт, що містить лопаті різної форми, в яких виконано крізні отвори. При цьому в крізних отворах встановлено ламінатори, які може бути виконано у вигляді сфери або циліндра, та які обертаються навколо власної вісі.
 • Документ
  Ланка якірного ланцюга
  (2018) Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна
  Розроблено ланку якірного ланцюга, що містить пруток (стрижень) овальної форми і складається з двох U-подібних напівланок. На зовнішній поверхні напівланок розміщено додаткові елементи у вигляді пелюстків, в яких виконано крізні отвори, що перетинають фронтальні поверхні пелюстків. Крізні отвори мають різні діаметри та виконані асиметрично на лівому та правому пелюстках.
 • Документ
  Ланка якірного ланцюга
  (2016) Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна
  Розроблено ланку якірного ланцюга, що містить пруток (стрижень) овальної форми, що складається з двох U-подібних напівланок. На зовнішній поверхні напівланок розміщено додаткові елементи у вигляді пелюстків.
 • Документ
  Спосіб магнітокерованого переміщення мобільного робота
  (2018) Кондратенко, Юрій Пантелійович; Запорожець, Юрій Михайлович; Герасін, Олександр Сергійович; Таранов, Микита Олександрович
  Спосіб магнітокерованого переміщення мобільного робота включає оснащення його ведучими колесами та притискними магнітами, далі його розміщують у робочій зоні, за допомогою притискних магнітів утримують його корпус на оброблюваній феромагнітній поверхні, приводять до руху ведучі колеса і здійснюють покрокове переміщення мобільного робота по оброблюваній феромагнітній поверхні, для чого почергово крок за кроком вводять у зчеплення з феромагнітною поверхнею наступні за напрямком руху передні робочі притискні магніти та виводять із зчеплення з нею останні за напрямком руху задні робочі притискні магніти, між ведучими колесами та притискними магнітами утворюють керований кінематичний зв'язок, забезпечують кероване зусилля зчеплення притискних магнітів з феромагнітною поверхнею та надають їм лінійний та кутовий ступені рухомості відносно відповідних осей кінематичного зв'язку. Кожний крок переміщення мобільного робота розбивають на етапи і здійснюють шляхом зчеплення кожного ведучого колеса з феромагнітною поверхнею з використанням принаймні двох робочих притискних магнітів при максимальних утримуючих зусиллях. При цьому на першому етапі, коли попередньо створені максимальні утримуючі зусилля для задніх і проміжних робочих притискних магнітів, передні притискні магніти вводять у зчеплення з феромагнітною поверхнею при мінімальних значеннях зусилля кінематичного зв'язку та утримуючого зусилля зчеплення з феромагнітною поверхнею, на другому етапі для передніх притискних магнітів зусилля зчеплення з феромагнітною поверхнею підвищують до максимального значення, на третьому етапі зусилля кінематичного зв'язку заднього робочого притискного магніту кожного ведучого колеса поступово послаблюють до мінімального значення, а зусилля кінематичного зв'язку переднього робочого притискного магніту кожного ведучого колеса – поступово посилюють до максимального значення, на четвертому етапі повністю вимикають кінематичний зв'язок кожного заднього притискного магніту, зменшують зусилля зчеплення до мінімального значення і виводять його з контакту з феромагнітною поверхнею, при цьому перед наступним кроком переміщення мобільного робота функцію заднього притискного магніту передають проміжному притискному магніту, а функцію проміжного притискного магніту – передньому притискному магніту.