Матеріали конференцій (АтаЕУ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Особливості безекіпажного надводного судна як об’єкту автоматичного керування
  (2022) Надточий А. В.; Nadtochyi Anatoli
  В тезах означені основні положення і задачі, що необхідно враховувати і розв’язувати при створенні безекіпажних надводних суден. Наведено основні особливості безекіпажних надводних суден як об’єкта автоматичного керування. Пропонуються шляхи реалізації систем автоматичного керування рухом безекіпажних надводних суден, а також їх бортовими системами. Окреслені положення можуть слугувати основою для синтезу системи автоматичного керування безекіпажних надводних суден як носія групи АНПА.
 • Документ
  Технологія виготовлення сонячних елементів з економією дорогоцінних металів
  (2021) Фролов О. М.; Марков А. Е.; Буренко О. В.; Frolov Oleksandr; Markov Andriy; Burenko Oleksiy
  У виробництві екологічно чистої електроенергії наряду з вітроенергетикою використовується сонячна енергетика, яка побудована на сонячних батареях. Найбільше розповсюдження отримали сонячні батареї, побудовані на кремнієвих сонячних елементах – СЕ, виробництво електроенергії на яких коштує більше, ніж при традиційних методах виробництва. Запропонована технологія виробництва кремнієвих сонячних елементів, яка дозволяє зменшити витрату дорогоцінних металів та знизити собівартість їх виробництва.
 • Документ
  Енергетична ефективність застосування кавітації при електродіалізі
  (2022) Філіпщук О. М.; Буренко О. В.; Кручених Г. О.; Filipshchuk O. M.; Burenko O. V.; Kruchenykh G. O.
  Представлено аналіз даних з процесів забезпечення створення електричного поля у електродіалізному апараті з врахуванням втрат енергії і можливого підвищення температури води. Розглянуто можливості економії енергії при застосуванні дискретно-імпульсного вводу енергії при кавітації.
 • Документ
  Застосування кавітаційних режимів у комплексній системі підготовки водопаливної емульсії
  (2022) Філіпщук О. М.; Filipshchuk O. M.
  Представлена експериментальна установка, в якій реалізовано комплекс послідовно електрохімічної обробки води і водопаливної емульсії при застосуванні м’яких і жорстких режимів кавітації. Розглядаються результати досліджень цих режимів з оцінкою рівня інтенсивності кавітації по значенню пропонуємого індексу її активності.
 • Документ
  Вибір нейронної мережі для розпізнавання образу надводних суден
  (2021) Михаліченко П. Є.; Дудченко О. М.; Латанская Л. О.; Родін П. А.; Mykhalichenko Pavlo; Dudchenko, Oleg; Latanskaya Lyudmila; Rodin Pavlo
  Проведено аналіз нейронних мереж. Визначено їх особливості застосування у вирішенні задач машинного навчання. Проведено аналіз топології нейронних мереж. Приведено опис згортаючої нейронної мережі.
 • Документ
  Аналіз класичних методів в проблематиці дисциплін машинного навчання, комп'ютерного зору і розпізнавання образів
  (2021) Михаліченко П. Є.; Дудченко О. М.; Mykhalichenko Pavlo; Dudchenko, Oleg
  Розглянуті основні методи компютерного зору, що можуть бути застосовані для розпізнавання образів надводних транспортних засобів. Проведено критичних аналіз різних підходів розпізнівання образів. І за результатами досліджень приінято рішення про застосування штучних нейронних мереж.
 • Документ
  Сучасні задачі створення і застосування засобів морської робототехніки в інтересах України
  (2022) Блінцов, В. С.; Тарчук А. А.; Blintsov V. S.; Tarchuk A. A.
  Розглянуто основні задачі проєктування, будівництва та експлуатації засобів морської робототехніки. Показано необхідність створення конкурентоспроможних безекіпажних надводних, підводних та літальних апаратів, які доцільно застосовувати при виконання підводних місій в інтересах України. Обґрунтовано необхідність створення автономних ненаселених підводних апаратів для гуманітарного розмінування акваторій.
 • Документ
  Визначення коефіцієнтів підсилення горизонтальних p-n-p транзисторів при підвищеної щільності струму
  (2023) Фролов О. М.; Субботкіна О. П.; Frolov Aleksandr; Subbotkina Olena
  Отримані дані дослідження дозволяють визначити коефіцієнти підсилення в залежності від струму, що протикає на ланці зниження коефіцієнту підсилення при великої щільності струму в горизонтальних (латеральних) p-n-p транзисторів.
 • Документ
  Сучасні завдання роботизації геоархеологічного дослідження Чорного моря
  (2023) Надточій А. В.; Буруніна, Ж. Ю.; Nadtochyi A.; Burunina Z.
  Чорне море – наймолодше море у світі. Дослідження історії його формування – одне з актуальних завдань геоархеології. Вивчення Чорного моря вимагає використання спеціальної апаратури для візуального та інструментального дослідження шельфу, материкового схилу та дна морської котловини. Це визначає актуальність створення та використання відповідних засобів морської робототехніки. У роботі використано метод аналізу розкладання завдань робототехніки на окремі компоненти та метод системного підходу для визначення технічних характеристик роботів.
 • Документ
  Бюджетний вимірювальний комплекс
  (2021) Надточій, В. А.; Nadtochii Victor
  На основі приладного забезпечення запропоновано вимірювальнний комплекс з можливістю мережевого доступу й обробки результатів. Показано роботу вимірювального комплексу на прикладі побудови ЛАЧХ та ЛФЧХ регулятора напруги.
 • Документ
  Щодо питання групового керування неоднорідних об'єктів в середовищі
  (2021) Надточий А. В.; Nadtochyi Anatolii
  Розглядається проблема розподіленого керування групою неоднорідних об'єктів в середовищі. Дається короткий огляд завдань і методів групового керування.
 • Документ
  Розробка алгоритмів струмового захисту електромереж постійного струму
  (2021) Михаліченко П. Є.; Субботкіна О. П.; Буренко О. В.; Mykhalichenko Pavlo; Subbotkina Elena; Burenko Alexey
  Запропоновані алгоритми максимольного струмового і іімпульсного струмового захисту, призначені для реалізації мікропроцессорних систем захисту електромереж постійного струму. Для реалізації імпульсного захисту запропоновано використання так званої оптимальної захисної характеристики.
 • Документ
  Розробка згортаючої нейронної мережі для задачі класифікації зображення надводних транспортних засобів
  (2021) Михаліченко П. Є.; Mykhalichenko Pavlo
  Проведено аналіз нейронних мереж для задач компютерного зору. Описано основні особливості застосування згортаючих нейронних мереж. Вазначено основні топологічні особливості згортаючої нейронної мережі для вирішення задачі розпізнавання образів суден.
 • Документ
  Структурна схема системи управління частотно-регульованим електроприводом навиваючого пристрою
  (2021) Якимчук Г. С.; Кириллов О. Л.; Yakimtchuk Georgy Sergeevich; Kirillov Oleg Leonidovich
  У матеріалі викладена методика отримання передавальних функцій елементів і побудова структурної схеми двох-двигунного електропривода навивного пристрою системи на базі рис. 1, яка відображує динаміку зміни швидкості обертання асинхронних двигунів при навиванні ниток на шпулю без обриву матеріалу.
 • Документ
  Модель заповнення танка танкера
  (2021) Якимчук Г. С.; Кириллов О. Л.; Yakimtchuk Georgy Sergeevich; Kirillov Oleg Leonidovich
  Представлено аналіз заміни критерію безпеки - потенціалу φ поверхні нафтопродукту на критичний заряд Q (t), що дозволяє проаналізувати динаміку зміни ємності системи C (t) заповнення при динаміці зміни рівня h (t), які обидва пов’язані з щільністю заряду ρ (t), що накопичується в рідині, області розділу «пароповітряний простір – рідина» і енергією утвореного електростатичного поля W. У матеріалі застосовано метод дзеркального відображення для вирішення задачі приведення параметрів у співвідношення до функції часу f (t), що дало можливість опису поля і його характеристик без прив’язки до лінійних параметрів об’єму і властивостей транспортуємого матеріалу.
 • Документ
  Моделювання процесів паливної і екологічної ефективності та впливу інтенсивності корозії
  (2021) Філіпщук О. М.; Filipshchuk O. M.
  Розглядається методична послідовність виконання аналітичних і експериментальних досліджень процесів, що забезпечують можливість створення комплексної технології ефективного використання паливно-енергетичних і водних ресурсів суден.
 • Документ
  Інформаційна модель безекіпажного надводного судна для дослідження океану
  (2023) Блінцов, В. С.; Надточій, В. А.; Сабуцький І. П.; Volodymyr B.; Nadtochii V.; Sabutskyi I.
  Безекіпажні надводні судна (БНС) є ефективним технічним засобом збору та передачі просторової інформації про морське середовище. У процесі створення такого судна інформаційна модель формує теоретичну основу для побудови ефективних алгоритмів і програм його функціонування. Синтез інформаційних моделей є важливим етапом у створенні суден для дослідження водного середовища з використанням безпілотних технологій.
 • Документ
  Перспективи впровадження технології підготовки і використання водомазутних емульсій в суднову і стаціонарну енергетику
  (2023) Філіпщук О. М.; Шевцов, А. П.; Filipshchuk O. M.; Shevtsov, A. P.
  Представлено результати аналітичних і експериментальних досліджень можливості підвищення ККД допоміжних котлів при спалюванні сірчистих мазутів і водомазутних емульсій на їх основі з водомісткістю до 30 % і солевмістом до 490 мг/дм3. Зниження інтенсивності низькотемпературної корозії дозволяє застосувати конденсаційні конвективні поверхні нагрівання з температурою стінки металу до 70 0С і підвищити ККД котлів до 98 %.