131 "Прикладна механіка"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання днищової секції із сталі категорії A32 газовозу типу "ріка-море"
  (2024) Рибаков М. О.; Драган С. В.
  В дипломному проєкті розглянуті наступні питання: - розробка вдосконаленої технології складання та зварювання днищової секції газовозу; - розрахунки режимів зварювання, термічних циклів та очікуваних зварювальних деформацій; - розробка та розрахунки зварювального устаткування та оснастки; - вибір зварювальних матеріалів; - охорона праці та техніка безпеки при зварюванні; - розрахунок технологічної собівартості складання та зварювання секції. Дипломний проєкт складається з пояснювальної записки на 86 аркушах А4 та презентації на 10 слайдах. Використано 38 джерел інформації.
 • Документ
  Розробка та атестація технологічних процесів зварювання для верфі м. Баку
  (2023) Рагімов Е. П.; Костін О. М.
  Дипломна робота присвячена огляду технологічних процесів зварювання у виробництві, зокрема корпусів суден з різних вуглецевих сталей. Проведено розрахунок різних існуючих способів зварювання; визначено їх основні параметри, властивості, структуру та розроблено процедуру. За результатами аналізу зроблено висновок, що дугове зварювання є оптимальним варіантом для серійного виробництва суднових корпусів. В роботі описані склад та властивості електродів, а також склад та властивості вуглецевої сталі марки EH36. Визначено технології та режими ручного, напівавтоматичного та автоматичного дугового зварювання. Розроблено комплексну методику, на підставі якої проведено дослідження руйнівного та неруйнівного контролю (якісних та кількісних) випробувань зварної сполуки з вуглецевої сталі марки EH36. Визначено комплекс заходів щодо охорони праці та навколишнього середовища та основні положення правил техніки безпеки при електрозварюванні. Результати дослідження, а також розрахунки економічної частини дипломної роботи свідчать про економію матеріальних витрат при масовому виробництві, наприклад визначення та розрахунок технічних норм часу на складання та зварювання, загальної трудомісткості, кількості обладнання та капітальних вкладень.
 • Документ
  Удосконалення технології відновлювання деталей гідравлічного обладнання електродуговим методом
  (2024) Крамаренко В. А.; Лабарткава О. В.
  Дипломна робота містить: 89 аркушів, 6 частин, 18 рисунків, 16 таблиць, 1 креслення, 6 плакатів, 22 джерела інформації. Об’єкт дослідження – сталеві електродугові покриття з дроту марки 65Г. Мета дипломної роботи – дослідження та розробка технологічних рекомендацій щодо електродугового напилення сталевих покриттів на деталі гідравлічного обладнання. Методи дослідження – комп’ютерна металографія, визначення твердості, міцності зчеплення з основою, зносостійкості сталевих електродугових покриттів. Дослідження полягає в вивченні можливості створення покриттів з підвищеними механічними та експлуатаційними властивостями за рахунок модернізації електродугового розпилювача ЕМ-14М. В роботі досліджено вплив конструкційних та технологічних параметрів на процес формування електродугового покриття зі сталі 65Г. Крім того, досліджено вплив параметрів режиму напилення на мікроструктуру, твердість, міцність зчеплення покриттів з основою та зносостійкість. У роботі розглянуті питання охорони праці і охорони навколишнього середовища з урахуванням розроблених технологічних рекомендацій щодо напилення покриттів модернізованим електродуговим розпилювачем на штоки гідроциліндру, розрахована економічна ефективність даної розробки.
 • Документ
  Розробка технології складання та зварювання траверси вантажопідйомністю 40 т
  (2022) Житнікова, Н. П.; Zhitnikova, N. P.; Костін О. М.
  До дипломного проекту на тему: « Розробка технології складання та зварювання траверси вантажопідйомністю 40 т» студентки групи 3127 зст спеціальності 6.131.01 – Інжиніринг зварюваних та споріднених процесів Житнікової Н. П. Керівник – канд. техн. наук, проф. Костін О. М. В дипломному проекті розглянута конструкція траверси та технології її виготовлення, що існують, виконана оцінка зварюваності сталі. Розроблена технологія механізованого виготовлення вантажопідйомної траверси із застосуванням автоматичного зварювання для таврових поясних швів і механізованого зварювання в суміші захисних газів напусткових зʼєднань. Виконано розрахунок зварювання, розрахунок термоциклів, дана оцінка очікуваної структури зварного зʼєднання, призначені катети зварних зʼєднань. Розглянуто питання вибору зварювального устаткування, обладнання, проведено розрахунок технологічної собівартості складання і зварювання траверси, а також охорони праці при виконанні зварювальних робіт.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання сережки мостового крану
  (2021) Каліщук, Ю. В.; Лабарткава О. В.
  Даний дипломний проект висвітлює проблему розробки технології складання та зварювання сережки мостового крана зі сталі 10ХСНД. Метою дипломного проекту є розробка технології складання і зварювання сережки мостового крана, яка передбачає підвищення продуктивності праці, скорочення собівартості і підвищення якості продукції. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить 2 аркуши, графічна частина – 9 аркушів. Результатами виконаної роботи є: аналіз особливостей конструкції і можливих варіантів її виготовлення; розрахунок технології зварювання; технологічний процес виготовлення сережки мостового крана; охорона праці під час проведення зварювальних робіт; розрахунок собівартості виконання складальних і зварювальних робіт під час виготовлення сережки мостового крана у кількості 1000 шт.
 • Документ
  Розробка технології складання та зварювання валу гідротурбіни зі сталі 10ХСНД
  (2021) Гришаєв, О. Л.; Костін О. М.
  В даній дипломній роботі було розглянуто особливості технології складання зварювального валу гідротурбіни зі сталі 10ХСНД. Також було розглянуто всі необхідні аспекти для підготовки валу під зварювання, підібрано обладнання, матеріали, обраний спосіб зварювального валу гідротурбіни. Також були розраховані режими зварювання, термічний цикл, очікувані деформації після зварювання.
 • Документ
  Розробка технології складання та зварювання газового балону
  (2021) Мешалкін, В. А.; Лабарткава О. В.
  Даний дипломний проект висвітлює проблему розробки технології складання та зварювання пропанового балону. Мета дипломної роботи – розробка технології виготовлення зварних пропанових балонів на підставі новітніх тенденцій в сфері складальнозварювального виробництва металоконструкцій. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить ____ аркушів, графічна частина – 5 аркушів. Результатами виконаної роботи є: - здійснення аналізу існуючої технології виготовлення конструкції та способів її зварювання; - визначення очікуваної структури зварного з'єднання та його механічних властивостей; - розрахунок собівартості складально-зварювальних робіт при виконанні річної програми випуску пропанових балонів кількістю 5000 шт; - вирішення питань охорони праці та техніки безпеки.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання поперечної балки транспортної платформи
  (2021) Грек, О. П.; Лабарткава О. В.
  Даний дипломний проєкт висвітлює проблему розробки технології складання та зварювання поперечної балки транспортної платформи. Метою дипломного проекту є розробка технології складання і зварювання поперечної балки платформи, яка забезпечує підвищення продуктивності праці, скорочення собівартості і підвищення якості продукції. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить 2 аркуши, графічна частина – 5 аркушів. Результатами виконаної роботи є: аналіз особливостей конструкції і можливих варіантів її виготовлення; розрахунок технології зварювання; технологічний процес виготовлення поперечної балки платформи; охорона праці під час проведення зварювальних робіт; розрахунок собівартості виконання складальних і зварювальних робіт під час виготовлення поперечної балки платформи у кількості 3000 шт.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання повздовжньої балки платформи скраповозу зі сталі 09Г2С
  (2021) Андросова, Н. К.; Драган С. В.
  Даний дипломний проєкт висвітлює проблему розробки технології складання та зварювання повздовжньої балки платформи скраповоза зі сталі 09Г2C. Метою дипломного проекту є розробка технології складання і зварювання повздовжньої балки платформи скраповоза, яка забезпечує підвищення продуктивності праці, скорочення собівартості і підвищення якості продукції. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить 2 аркуши, графічна частина – 8 аркушів. Результатами виконаної роботи є: аналіз особливостей конструкції і можливих варіантів її виготовлення; розрахунок технології зварювання; технологічний процес виготовлення повздовжньої балки платформи скраповоза; охорона праці під час проведення зварювальних робіт; розрахунок собівартості виконання складальних і зварювальних робіт під час виготовлення повздовжньої балки платформи скраповоза у кількості 10 шт.
 • Документ
  Розробка технології складання та зварювання кронштейну кріплення насосу
  (2021) Новохатько, С. В.; Мартиненко В. О.
  У дипломній роботі виконана розробка складання та зварювання кронштейна. Був проведений аналіз конструкції, дана характеристика основного металу. Приведені типові технології складання та зварювання конструкції кронштейна. Вибрані та обґрунтовані способи зварювання, виконаний розрахунок режимів зварювання, термічних циклів з наданням аналізу структури ЗТВ. Розроблений технологічний процес складання–зварювання кронштейну з обґрунтуванням вибору зварювальних матеріалів та обладнання, приведені методи контролю. В розділі «Охорона праці» наданий аналіз небезпечних та шкідливих факторів та розроблені заходи щодо їх усунення. Розраховано собівартість виконання зварювальних робіт при виготовленні річної програми випуску виробів. Загальний вміст пояснювальної записки складає ___ аркушів та містить 5 розділів. Робота включає в себе графічну частину, яка складається з одного креслення та чотирьох плакатів. Загальна кількість графічної частини 5 аркушів
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання мостової опори фундаменту
  (2021) Шульга, С. П.; Костін О. М.
  У дипломній роботі виконана розробка складання та зварювання опори фундаменту. Був проведений аналіз конструкції, дана характеристика основного металу. Приведені типові технології складання та зварювання конструкції опори фундаменту. Вибрані та обґрунтовані способи зварювання, виконаний розрахунок режимів зварювання, термічних циклів з наданням аналізу структури ЗТВ. Розроблений технологічний процес складання–зварювання направляючої з обґрунтуванням вибору зварювальних матеріалів та обладнання, приведені методи контролю. В розділі «Охорона праці» наданий аналіз небезпечних та шкідливих факторів та розроблені заходи щодо їх усунення. Розраховано собівартість виконання зварювальних робіт при виготовленні річної програми випуску виробів. Загальний вміст пояснювальної записки складає ___ аркушів та містить ___ розділів. Робота включає в себе графічну частину, яка складається з одного креслення та чотирьох плакатів. Загальна кількість графічної частини 5 аркушів.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання опорної колони цехового перекриття зі сталі С255
  (2021) Чех, В. С.; Chekh, V. S.; Драган С. В.
  Тема: Розробка технології складання і зварювання опорної колони цехового перекриття зі сталі С255. Спеціальність: 131 Дипломник: Чех В. С., студент групи 2127 ст Група: 2127 ст Керівник: Драган С. В. В дипломному проекті розроблена технологія складання і зварювання колони. Вибрані способи зварювання, що використовуються при виготовленні конструкції, та відповідні зварювальні матеріали. Розраховані режими зварювання. Розраховані термічні цикли зварювання. Вибрані зварювальне устаткування та технологічна оснастка. Розроблено принципову схему технологічного процесу, визначено послідовність операцій складання і зварювання. Розраховано собівартість виготовлення конструкції колони на один виріб та на рік. Розроблені питання охорони праці.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання поперечної балки платформи скраповозу зі сталі 09Г2
  (2021) Терліченко, Л. І.; Драган С. В.
  Даний дипломний проєкт висвітлює проблему розробки технології складання та зварювання поперечної балки платформи скраповоза зі сталі 09Г2. Метою дипломного проекту є розробка технології складання і зварювання поперечної балки платформи скраповоза, яка забезпечує підвищення продуктивності праці, скорочення собівартості і підвищення якості продукції. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить 2 аркуши, графічна частина – 8 аркушів. Результатами виконаної роботи є: аналіз особливостей конструкції і можливих варіантів її виготовлення; розрахунок технології зварювання; технологічний процес виготовлення поперечної балки платформи скраповоза; охорона праці під час проведення зварювальних робіт; розрахунок собівартості виконання складальних і зварювальних робіт під час виготовлення поперечної балки платформи скраповоза у кількості 10 шт.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання піддону для складування та транспортування вантажів
  (2021) Попович, А. В.; Мартиненко В. О.
  У дипломній роботі виконана розробка технології складання–зварювання зварного піддону для складання та транспортування вантажів. Був проведений аналіз конструкції, дана характеристика основного металу. Приведені типові технології складання та зварювання конструкцій піддону. Вибрані та обґрунтовані способи зварювання, виконаний розрахунок режимів зварювання конструкції, термічних циклів з наданням аналізу структури ЗТВ. Розроблений технологічний процес складання–зварювання піддону з обґрунтуванням вибору зварювальних матеріалів та обладнання, приведені методи контролю. В розділі "Охорона праці" наданий аналіз небезпечних та шкідливих факторів та розроблені заходи, щодо їх усунення. Виконано розрахунок системи вентиляції приміщення. Розраховано собівартість виконання зварювальних робіт при виготовленні річної програми випуску виробів. Загальний вміст пояснювальної записки складає 74 аркушів та містить 5 розділів. Робота включає до себе графічну частину, яка складається з 1 креслення та 5 плакатів. Загальна кількість графічної частини – 6 аркушів.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання кронштейна зі сталі 09Г2С під електропривод
  (2021) Ковіненко, С. О.; Мартиненко В. О.
  У дипломній роботі виконана розробка складання та зварювання кронштейна зі сталі 09Г2С під електропривод. Був проведений аналіз конструкції, дана характеристика основного металу. Приведені типові технології складання та зварювання конструкції. Вибрані та обґрунтовані способи зварювання, виконаний розрахунок режимів зварювання, термічних циклів з наданням аналізу структури ЗТВ. Розроблений технологічний процес складання–зварювання кронштейну з обґрунтуванням вибору зварювальних матеріалів та обладнання, приведені методи контролю. В розділі «Охорона праці» наданий аналіз небезпечних та шкідливих факторів та розроблені заходи, щодо їх усунення. Розраховано собівартість виконання зварювальних робіт при виготовленні річної програми випуску виробів. Загальний вміст пояснювальної записки складає 76 аркушів та містить 5 розділів. Робота включає в себе графічну частину, яка складається з одного креслення та чотирьох плакатів. Загальна кількість графічної частини 5 аркушів.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання стійки конвеєра зі сталі 09Г2С
  (2021) Дробатій, Н. О.; Мартиненко В. О.
  Даний дипломний проект висвітлює проблему розробки технології складання та зварювання стійки конвеєра. Метою дослідження є розробка технології складання і зварювання, яка передбачає підвищення продуктивності праці, скорочення собівартості і підвищення якості продукції. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить _75___ аркушів, графічна частина – 5 аркушів. Результатами виконаної роботи є: здійснення аналізу технології виготовлення конструкції та способів її зварювання; визначення очікуваної структури зварного з'єднання та його механічних властивостей; розрахунок собівартості складально-зварювальних робіт при виконанні виготовлення стійки конвеєра в кількості 200 шт.; вирішення питань охорони праці та техніки безпеки.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання конструкції вузла зі сталі 12Х18Н10Т для транспортування маслоповітряної суміші від двигуна ГТД в маслобак-суфлер
  (2021) Гунченко, О. В.; Hunchenko, O. V.; Драган С. В.
  Тема: Розробка технології складання і зварювання конструкції вузла зі сталі 12Х18Н10Т для транспортування маслоповітряної суміші. Спеціальність: 131 Дипломник: Гунченко О.В., студентка групи 2127 ст Група: 2127 ст Керівник: Драган С.В. У дипломному проекті розроблена технологія складання і зварювання вузла для транспортування маслоповітряної суміші від двигуна ГТД в маслобак-суфлер. Визначені способи зварювання стикових і таврових з′єднань, обрані відповідні зварювальні матеріали, розраховані режими зварювання. Розраховані можливі деформації, оцінена структура металу шва. Обрані зварювальне устаткування та складальне обладнання. Розроблена структурна схема технологічного процесу та визначено послідовність операцій складання і зварювання. Розраховано собівартість виготовлення конструкції. Розглянуті питання охорони праці зварювальних робіт.
 • Документ
  Розробка технології та зварювання торцевої стінки вантажного вагона
  (2021) Горон, С. В.; Костін О. М.
  Даний дипломний проект висвітлює проблему розробки технології складання та зварювання торцевих стінок вантажного вагона. Метою дослідження є розробка технології складання і зварювання, яка передбачає підвищення продуктивності праці, скорочення собівартості і підвищення якості продукції. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить аркушів, графічна частина – 5 аркушів. Результатами виконаної роботи є: здійснення аналізу існуючої технології виготовлення конструкції та способів її зварювання; визначення очікуваної структури зварного з'єднання та його механічних властивостей; розрахунок собівартості складально-зварювальних робіт при виконанні річної програми випуску торцевих стінок вантажного вагона кількістю 5000 шт.; вирішення питань охорони праці та техніки безпеки.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання підкранової балки зі сталі Ст3сп
  (2021) Гайдук, Р. І.; Костін О. М.
  Дана кваліфікаційна робота висвітлює проблему розробки технології складання та зварювання підкранової балки. Метою дослідження є розробка технології складання і зварювання, яка передбачає підвищення продуктивності праці, скорочення собівартості і підвищення якості продукції. Кваліфікаційна робота складається з вступу, п'яти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить 97 аркушів, графічна частина – 9 аркушів. Результатами виконаної роботи є: здійснення аналізу існуючої технології виготовлення конструкції та способів її зварювання; визначення очікуваної структури зварного з'єднання та його механічних властивостей; розрахунок собівартості складально-зварювальних робіт; вирішення питань охорони праці та техніки безпеки.
 • Документ
  Розробка технології складання і зварювання стійки зі сталі Ст-3сп
  (2021) Богомолов, С. Д.; Костін О. М.
  У дипломній роботі виконана розробка технології складання – зварювання зварної стійки з консоллю. Був проведений аналіз конструкції, дана характеристика основного металу. Приведені типові технології складання та зварювання зварних стійок. Вибрані та обгрунтовані способи зварювання, виконаний розрахунок режимів зварювання конструкції, термічних циклів з наданням аналізу структури ЗТВ. Розроблений технологічний процес складання–зварювання з обгрунтуванням вибору зварювальних матеріалів та обладнання, приведені методи контролю. В розділі «Охорона праці» наданий аналіз небезпечних та шкідливих факторів та розроблені заходи, щодо їх усунення. В розділі «Охорона навколишнього середовища» проведений аналіз небезпечних та шкідливих факторів при складанні, зварюванні конструкuії, виконано розра­ хунок системи вентиляції приміщення. Розраховано собівартість виконання зварювальних робіт при виготовленні річної програми випуску виробів. Загальний вміст пояснювальної записки складає 69 аркушів та містить 5 розділів. Робота включає до себе графічну частину, яка складається з одного креслення та чотирьох плакатів. Загальна кількість графічної частини – 5 аркушів.