Матеріали конференцій (ПЕЕТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Технології віртуальної та доповненої реальності для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»
  (2022) Худякова І. М.; Khudiakova Iryna Markivna
  В роботі надано обґрунтування актуальності та необхідності включення дисципліни «Розробка додатків віртуальної та доповненої реальності» до навчального процесу студентів технічних спеціальностей. Наведено приклади використання технологій у різних сферах діяльності.
 • Документ
  Зниження неканонічних гармонік напруги на виході керованих
  (2022) Рябенький В. М.; Трибулькевич С. Л.; Ryabenkij Volodymyr; Trybulkevich Serhii
  Проаналізовано основні проблеми, які впливають на якість вихідної напруги керованих випрямлячів. Проведено моделювання роботи керованих випрямлячів при нестабільних режимах роботи мережі. Розроблено удосконалені закони керування, що дозволяють знизити амплітуди гармонік обумовлених несиметрією мережі без використання складних вихідних фільтрів.
 • Документ
  Берегові зарядні системи для акумуляторних суден
  (2021) Жук О. К.; Дзисюк Я. В.; Слабодчиков А. А.; Zhuk O. K.; Dzysiuk Ya. V.; Slabodchikov A. A.
  Розглянуто структури зарядних систем великої потужності для акумуляторних суден з використанням новітніх технологій і компонентів: бездротової індуктивної передачі енергії, удосконалених комутаційних елементів (з’єднувачів), засобів суднової силової електроніки, берегових накопичувачів, оптимізації процесу зарядки. Виконано порівняльний аналіз можливих топологічних рішень зарядних систем, виходячи з умови досягнення найбільшої енергоефективності з урахуванням типу суднової електроенергетичної системи (СЕЕС), доступного часу зарядки та можливостей портової електричної мережі. Надано загальний огляд вимог до системи управління береговою зарядкою.
 • Документ
  Енергоефективні системи берегової зарядки для акумуляторних суден
  (2022) Жук О. К.; Рябенький В. М.; Тубальцев А. М.; Zhuk O. K.; Ryabenkij V. M.; Tubaltsev A. M.
  Розглянуто берегові зарядні системи великої потужності для акумуляторних суден з використанням новітніх технологій і компонентів: удосконалених комутаційних елементів (з’єднувачів), бездротової індуктивної передачі енергії, засобів суднової силової електроніки, берегових накопичувачів, оптимізації процесу зарядки. Виконано порівняльний аналіз можливих топологічних рішень зарядних систем, виходячи з умови досягнення найбільшої енергоефективності з урахуванням типу суднової електроенергетичної системи (СЕЕС), доступного часу зарядки, можливостей портової електричної мережі та стратегії управління високого рівня.
 • Документ
  Рoзробка автоматизованого робочого місця директора навчально-наукового інституту
  (2021) Худякова І. М.; Скороходов В. А.; Khudyakova Irina; Skorokhodov Vadym
  В роботі аналізується інноваційні рішення створення сучасного автоматизованого робочого місця директора навчально-наукового інституту (факультету) закладу вищої освіти. Обґрунтовується необхідність використання систем управління базами даних для автоматизації обробки документації деканатів та кафедр, аналізу успішності здобувачів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Принципи побудови і управління енергоефективної безконтактної зарядної системи малого електричного судна
  (2022) Жук, О. К.; Дзисюк Я. В.; Zhuk O. K.; Dzysyuk Y. V.
  Виконано порівняльний аналіз принципів схемотехнічної побудови та управління суднових індуктивних зарядних систем (ІЗС) на основі двох топологій резонансних інверторних перетворювачів: двоконтурного з послідовно-послідовною (SS) компенсацією реактивної потужності і амплітудною модуляцією вихідної напруги та одноконтурного LLC-типу з частотною модуляцією. Розглянуто напрями створення удосконалених енергоефективних ІЗС для малих електричних суден типу GMV Zero. Запропоновано принципи розрахунку оптимальних параметрів компонентів зарядного пристрою, зокрема резонансного контуру та напівпровідникового LLC- перетворювача з частотним управлінням коефіцієнта передачі для забезпечення інваріантності зарядного струму (потужності) при зміні умов індуктивного зв’язку. Одержані результати перевірені на маломасштабному лабораторному прототипі шляхом проведення натурного експерименту та комп’ютерного моделювання.
 • Документ
  Вплив аномального тропосферного поширення укх-радіохвиль на завантаження каналу передачі даних АІС
  (2023) Дьяконов О. С.; Іхсанов Ш. М.; Рябенький В. М.; Diakonov Oleksii; Ikhsanov Shamil; Riabenkyi Volodymyr
  У роботі запропоновано метод оцінки завантаження УКХ-каналу передачі даних автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) на основі обробки параметра «Кількість прийнятих станцій» поля «Стан зв’язку SOTDMA» для АІС-повідомлень № 1, 2 та 4. Оскільки дані повідомлення містять координати цілей, показано, що також можна побудувати карту завантаження УКХ-каналу АІС. Виявлено, що завантаження базових станцій служби руху суден (VTS) узбережжя Чорного моря в умовах аномального тропосферного поширення радіохвиль може становити 90% і більше. Розглянуто статистику збійних АІС-повідомлень.
 • Документ
  Планування шляху автономного надводного судна та методи оптимізації
  (2023) Єрмоленко Б. О.; Yermolenko Bohdan Oleksiyovich
  Автономні надводні судна (АНС) та їх застосування у дослідженнях різної складності є актуальною галуззю досліджень. Автономні надводні судна – це пристрої, здатні самостійно рухатись водним середовищем і виконувати різні завдання та проводити збір даних. Це грає важливу роль для проведення наукових досліджень різного характеру. Постійні зміни динамічних умов середовища, потреба в енергозбереженні, забезпечення безпеки та ефективного виконання завдань ставлять перед процесом руху та планування шляху значні виклики. Вплив цих проблем не дозволяє ефективно виконувати рух по заданому маршруту, і тому загальна продуктивність роботи АНС сильно падає.
 • Документ
  Моніторинг джерел безперебійного живлення
  (2023) Трибулькевич С. Л.; Трибулькевич В. В.; Trybulkevych Serhii; Trybulkevych Viktorіia
  Проаналізовано основні проблеми, які виникають при вводі у експлуатацію в одній мережі джерел безперебійного живлення різноманітних виробників. Розроблено уніфіковану схему підключення обладнання у локальну мережу для централізованого збору даних та керування.
 • Документ
  Забезпечення якості електроенергії в береговій мережі з системою бездротової зарядки акумуляторних суден
  (2023) Жук Д. О.; Жук О. К.; Козлов М. О.; Тубальцев А. М.; Лінченко В. В.; Zhuk D. O.; Zhuk O. K.; Kozlov M. O.; Tubaltsev A. M.; Linchenko V. V.
  Розглянуто умови інтеграції потужних систем швидкої бездротової зарядки і портової мережі, виходячи з вимог до електромагнітної сумісності, які визначаються стандартними показниками припустимих гармонічних спотворень напруги і струму мережі. Виконано модельне дослідження зазначених показників для різних схем приєднання систем бездротової зарядки до берегової мережі як за наявності, так і за відсутності гібридних керованих фільтрокомпенсуючих пристроїв. Проведено аналіз принципів ефективної мінімізації гармонічних спотворень напруги і струму мережі при одночасній корекції коефіцієнта їх фазового зсуву з урахуванням сумірності потужностей системи бездротової зарядки та портової електричної мережі. Рекомендовано, як найбільш енергоефективний варіант, використання в системі бездротової зарядки 6-ти пульсного вхідного некерованого випрямляча у поєднанні з системним керованим фільтрокомпенсуючим пристроєм, налаштованим на компенсацію 5-ї та 7-ї гармонік, замість 12-пульсного випрямляча з триобмотковим трансформатором.
 • Документ
  Improvement of the optical measurement system of the electrical machines rotor angular position
  (НУК, 2023-09-20) Ushkarenko O. O.
  Розглянуто конструктивні особливості системи оптичного контролю для вимірювання періоду обертів і кутового положення роторів електричних машин. Методом структурного синтезу та аналізу моделей пристроїв автономних електростанцій розроблено графоаналітичні моделі процесу вимірювання періоду обертів і кутового положення ротора генератора та системи регулювання частоти обертання дизеля.
 • Документ
  System approach principles for the development of computerized control systems
  (2023) Ushkarenko O. O.; Redka I. V.
 • Документ
  Експериментальне дослідження роботи розподіленої системи збору даних на основі бездротових технологій
  (2023) Варганов В. О.; Ушкаренко О. О.
  В роботі розглядається розробка вузлів бездротової сенсорної мережі на базі радіомодулів TR24A та виконується експериментальне дослідження її роботи на предмет надійності передавання даних про виміряне значення температури в різних точках приміщення та визначення відсотку втрат пакетів даних при варіюванні відстані між вузлами мережі.
 • Документ
  Automated workstation model of the ship electric power plant parameters monitoring system
  (2021) Ushkarenko, Oleksandr Olehovych
  Розглянуто підхід до опису графічного інтерфейсу користувача автоматизованого робочого місця оператора системи моніторингу параметрів суднової електростанції. Розроблена модель АРМ оператора являє собою систему взаємопов'язаних елементів і зв'язків між ними, і може використовуватися як для високорівневого проектування та опису взаємодії оператора з системою, так і для низькорівневого проектування та опису взаємодії. елементів системи на різних рівнях декомпозиції. Відмінною особливістю запропонованої моделі є відображення в ній внутрішньої структури елементів графічного інтерфейсу користувача та алгоритмів їх поведінки з використанням єдиного математичного опису.
 • Документ
  Методика створення програмного забезпечення з елементами візуального програмування для автоматизованих систем
  (2022) Шубенок, Андрій Ігорович; Кравченко, Дмитро Вікторович; Ушкаренко, Олександр Олегович
  В роботі розглянуто проблему розвитку програмного забезпечення для автоматизації процесів керування автономними, в тому числі й судновими електроенергетичними системами. Наведено приклад бібліотеки компонентів та фрагментів схем електроенергетичної системи. Обгрунтовано використання матриць для реалізації технології візуального програмування.
 • Документ
  Автоматизована система для обслуговування клієнтів контакт-центру
  (2021) Кубко, Сергій Юрійович; Ушкаренко, Олександр Олегович
  В тезах розглянуто основні етапи процесу розробки програмного забезпечення для автоматизованої відправки повідомлень по мережі мобільного зв’язку за допомогою GSM-радіомодема, що підключається до комп’ютера по послідовному порту. При цьому інформація про клієнтів, їх номери телефонів та зміст повідомлень для відправки зберігаються в базі даних. Наведено структури розробленого програмного забезпечення та бази даних, UML-діаграму процесу налагодження та тестування програмного забезпечення.
 • Документ
  Синтез математичних моделей складових систем управління судновими електроенергетичними системами
  (2022) Макаров, Андрій Валерійович; Бинявський, Антон Станіславович; Ушкаренко, Олександр Олегович
  В роботі розглянуто особливості використання методу формування графоаналітичної форми запису процедури перетворення інформаційних аргументів в функціональних структурах систем керування об’єктами суднової електроенергетики для синтезу математичної моделі системи керування збудженням суднового синхронного генератора.