Авторські свідоцтва

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 54
 • Документ
  Методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу та їх вплив на транспортну систему України
  (2023) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Стегней Маріана Іванівна; Бойко Євгенія Олександрівна; Гришина Наталія Володимирівна; Надточій Ірина Ігорівна; Іщенко Олена Анатоліївна; Сіренко Ігор Вікторович
  Запропоновані методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу та їх вплив на транспортну систему України, що базуються на тлумаченні категорії «транспортний потенціал» через виокремлення основних його параметрів – ресурсного забезпечення та результатів функціонування.
 • Документ
  Геопросторове моделювання та рейтингова оцінка регіонального транспортного потенціалу
  (2023) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Стегней Маріана Іванівна; Бойко Євгенія Олександрівна; Гришина Наталія Володимирівна; Надточій Ірина Ігорівна; Іщенко Олена Анатоліївна; Сіренко Ігор Вікторович
  Методичні підходи базуються на визначенні транспортного потенціалу регіону через всі можливості даного регіону, які охоплюють різні ресурси (матеріальні, людські, інвестиційні), в тому числі природно-географічні, що використовують для здійснення перевезень, тобто для отримання результатів.
 • Документ
  Імітаційна динамічна модель поствоєнного економічного відновлення транспортного потенціалу України
  (2023) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Стегней Маріана Іванівна; Бойко Євгенія Олександрівна; Гришина Наталія Володимирівна; Надточій Ірина Ігорівна; Іщенко Олена Анатоліївна; Сіренко Ігор Вікторович
  Для забезпечення процесів виробництва валового продукту, систематизації товарних, пасажирських та інших потоків на рівні цілої країни та її регіонів запропоновані методичні підходи до побудови імітаційної динамічної моделі та складання прогнозних оцінок пост воєнного відновлення транспорту.
 • Документ
  Економічна діагностика інвестиційного клімату України: моніторинг та механізми регулювання
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Стегней Маріана Іванівна; Бойко Євгенія Олександрівна; Гришина Наталія Володимирівна; Надточій Ірина Ігорівна; Іщенко Олена Анатоліївна
  Дослідження присвячено економічній діагностиці, моніторингу інвестиційного клімату України та розроблення механізмів його регулювання. Основною метою є обґрунтування механізму формування сприятливого інвестиційного клімату як основи підвищення інвестиційної спроможності України.
 • Документ
  Діагностика глобальних економічних трендів в умовах воєнного часу
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Надточій Ірина Ігорівна; Сіренко Ігор Вікторович
  Здійснено аналіз та прогнозування світового економічного зростання в умовах війни в України, що показує на зростання цін у країнах, що розвиваються
 • Документ
  Аналіз цифрового розвитку економіки України: сучасні тренди та завдання управління
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Іртищев Олександр Сергійович; Надточій Ірина Ігорівна; Гарагуля Артур Вадимович
  Метою дослідження є аналіз сучасного стану процесу цифровізації в Україні та розроблення організаційно-управлінської моделі управління нею. Проаналізовано тенденцію зміни ВВП та надходжень від виду економічної діяльності інформація та телекомунікація, що показало на суттєве зростання
 • Документ
  Науковий твір ''Соціально-економічний моніторинг екологічних інвестицій: сучасний стан та пріоритети регулювання''
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Надточій Ірина Ігорівна; Бойко Євгенія Олександрівна
  Метою дослідження є процес соціально-економічного моніторингу сучасного стану екологічних інвестицій та визначення пріоритетів їх регулювання. Проаналізовано динаміку капітальних та екологічних інвестицій. Здійснено аналіз капітальних інвестицій на охорону
 • Документ
  Науковий твір ''Економічний аналіз та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації''
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Вишневська Ольга Миколаївна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Надточій Ірина Ігорівна
  Метою дослідження є процес економічного аналізу та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації. Розрахунки базуються на методі екстраполяції трендів за рівнянням прямої
 • Документ
  Комп'ютерна програма "ETM fatigue"
  (2018) Коростильов, Леонтій Іванович; Литвиненко, Дмитро Юрійович
  Комп'ютерна програма "ETM fatigue"
 • Документ
  Механическая рука
  (1986) Бабицкий, В. И.; Нерубенко, Г. П.; Акинфиев, Т. С.; Бидниченко, Е. Г.; Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к машиностроению, а именно к манипуляторам, и может быть использовано для перемещения предметов между двумя конечными положениями. Целью изобретения является повышение экономичности работы.
 • Документ
  Холодильная машина
  (1986) Патлайчук, Н. И.; Хомуленко, А. П.; Фокин, А. И.; Нерубенко, Г. П.; Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к холодильной технике, в частности к воздухо- и водоохлаждающим холодильным машинам. Целью изобретения является повышение надежности путем снижения уровня шума и вибраций.
 • Документ
  Упругая муфта
  (1986) Попов, А. П.; Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к машиностроению. Цель изобретения – повышение надежности путем устранения осевых колебаний резонансного характера
 • Документ
  Энергопоглащающее устройство
  (1986) Галь, А. Ф.; Мозговой, М. Г.; Пуолокайнен, П. А.; Нерубенко, Г. П.; Васильев, А. М.; Дубилет, С. Л.
  Изобретение относится к амортизаторам для защиты различных объектов от виброударных нагрузок. Целью изобретения является демпфирования колебаний за счет динамического и фрикционного взаимодействия шаров.
 • Документ
  Виброизоляционнор устройство газопровода
  (1986) Захаров, Ю. В.; Галь, А. Ф.; Литвак, С. М.; Моря, А. А.; Чегринцев, Ф. А.
  Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при соединении газопроводов, работающих в условиях вибраций. Целью изобретения является повышение надежности виброизоляции устройства в местах соединений газопроводов путем предотвращения утечек газа.
 • Документ
  Виброизолятор
  (1993) Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к машиностроению, в частности к средствам защиты от вибрации в приборах и аппаратах. Целью изобретения является повышение эффективности виброизоляции.
 • Документ
  Центробежная демпфирующая муфта
  (1987) Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для соединения валов, подверженныъ радиальным и осевым колебаниям.
 • Документ
  Привальный брус
  (1991) Абрамов, О. Н.; Галь, А. Ф.; Дикин, С. И.; Казарезов, А. Я.
  Изобретение относится к судовым устройствам, а именно к привальным брусьям, снижающим ударные нагрузки, передаваемые на корпусные конструкции при соприкосновении судов друг с другом или с неподвижными причальными стенками.
 • Документ
  Виброгаситель
  (1990) Галь, А. Ф.; Жеребицкий, И. Ю.
  Изобретение относится к машиностроению, а именно к средствам гашения вибраций. Целью изобретения является повышение эффективности виброгашения, достигаемое за счет расширения диапазона рабочих частот.
 • Документ
  Cтрунный виброгаситель
  (1991) Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к машиностроению, а именно к средствам гашения вибраций различных объектов. Целью изобретения является повышение эффективности гашения вибраций, достигаемое расширением диапазона рабочих частот.
 • Документ
  Струнный виброгаситель
  (1991) Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к машиностроению, а именно к средствам динамического гашения вибраций различных объектов. Целью изобретения является повышение эффективности виброгашения за счет расширения диапазона рабочих частот.