Авторські свідоцтва

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 61
 • Документ
  Інноваційний концепт формування економічних механізмів природокористування в епоху інклюзивного зростання
  (2024) Стегней М. І.; Іртищева І. О.
  Здійснено аналіз основних векторів завдань з відновлення України від наслідків війни. Обґрунтовано модель формування економічного механізму природокористування в умовах інклюзивного зростання. Визначено, що економічний механізм природокористування існує як відкрита система на підставі взаємодії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Обґрунтовано схему інноваційного концепту економічного механізму природокористування в умовах інклюзивного зростання. Доведено, що інноваційний концепт економічного механізму природокористування в умовах інклюзивного зростання полягає у трактуванні останнього в якості поліфункціонального регулятора, що функціонує на принципах сталого розвитку та всеохоплюючої інклюзії й відповідальності, сфера регулювання якого охоплює різні типи взаємозв’язків (людини з природою; внутрішнього та зовнішнього середовища; виробничих, соціальних і екологічних факторів) на підставі використання методів економіко-статистичного аналізу, методів прийняття управлінських рішень, системного та програмно-цільового підходу із застосуванням індикаторів ідентифікації факторів взаємодії атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, природного тваринного і рослинного світу, радіаційної, хімічної та екологічної небезпеки тощо із системою управління природними ресурсами, принципів розробки екологічних проєктів розвитку, орієнтованих на інтеграцію природних ресурсів у економічний розвиток.
 • Документ
  Компетентністний підхід як базис дуальної форми набуття фахових компетенцій у системі вищої освіти
  (2024) Іртищева І.; Надточій І.; Крамаренко І.
  Інноваційність управління закладом вищої освіти визначається новими умовами та вимогами до освітньої діяльності з боку держави, суспільства та ринку праці. У зв'язку з цим зростає складність управління освітньою діяльністю, оскільки збільшується кількість зв'язків закладу вищої освіти зі сферою виробництва; зростає необхідність максимально орієнтуватися на актуальні та перспективні потреби ринку праці; виникають нові управлінські функції у зв'язку з використанням дуальної системи навчання. Необхідно зазначити, що саме компетентнісний підхід, що акцентує увагу на результаті дуальної форми здобуття освіти, здатності випускника закладу вищої освіти діяти в різних проблемних ситуаціях, пов'язаних як з професійною діяльністю, так і з життєвим самовизначенням. Метою статті є з’ясувати та охарактеризувати особливості організації науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти з урахуванням ідей та положень компетентнісного підходу при організації дуальної форми набуття фахових компетенцій. Визначено, що компетентнісний підхід, що акцентує увагу на результаті дуальної освіти, здатності випускника закладу вищої освіти діяти у різних проблемних ситуаціях, пов'язаних як з професійною діяльністю, так і з життєвим самовизначенням. Доведено, що активізація науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти в закладах вищої освіти покликана надавати компетентну допомогу та підтримувати ініціативні прояви здобувачів вищої освіти у визначенні своїх науково-дослідних інтересів та знаходженні оптимальної галузі для дослідницької самореалізації, вибудовування взаємозв'язку науково-дослідної діяльності з майбутньою професійною областю
 • Документ
  Методика розрахунків суднової балки-стінки при статичному пружному та циклічному пружно-пластичному деформуванні УКФА 360232.007М
  (НУК ім. адмірала Макарова, 2021) Соков Валерій Миколайович
  Представлено методики/алгоритми розрахунків суднової балки-стінки при статичному пружному та циклічному пружно-пластичному деформуванні. Циклічне та статичне навантаження представляють собою розтяг-стиск. Циклічне навантаження симетричне постійної амплітуди.
 • Документ
  «Методика розрахунку пружної та пружно-пластичної ефективної ширини вільного фланця суднової балки зі зламом кромок» УКФА 360232.006М
  (НУК ім. адмірала Макарова, 2021) Соков Валерій Миколайович
  Представлено методики/алгоритми розрахунків пружної та пружно-пластичної ефективної ширини вільного фланця суднової балки зі зламом кромок. Пружна ефективна ширина залежить від геометричних параметрів, розраховується в небезпечному перерізі і вздовж похилої частини вільного фланця. Пружно-пластична ефективна ширина розраховується лише в небезпечному перерізі, і на відміну від пружної ефективної ширини залежить додатково від навантаження.
 • Документ
  Бібліотечний клас «FE_VolumeProblemOfTheoryOfElasticity_Tetrahedron_20Nodes
  (Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, 2023) Соков Валерій Миколайович
  Програмна реалізація структури/класу скінченного елементу (СЕ) призначена для інтегрування в метод СЕ для вирішення об’ємної задачі класичної/лінійної теорії пружності. Використовуючи цю структуру можна створювати матрицю жорсткості СЕ; обчислювати переміщення, деформації та напруження за відомими вузловими переміщеннями СЕ; приводити до вузлових реакцій розподілені зовнішні навантаження, початкові деформації тощо. Використовується кубічна повна поліноміальна апроксимація переміщень, на основі якої отримано решту структурних елементів.
 • Документ
  «Бібліотечний клас FE VolumeProblemOfTheoryOfElasticity Tetrahedron 10Nodes»
  ("Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Соков Валерій Миколайович
  Програмна реалізація структури/класу скінченного елементу (СЕ) призначена для інтегрування в метод СЕ для вирішення об’ємної задачі класичної/лінійної теорії пружності. Використовуючи цю структуру можна створювати матрицю жорсткості СЕ; обчислювати переміщення, деформації та напруження по відомим вузловим переміщенням СЕ; приводити до вузлових реакцій розподілені зовнішні навантаження, початкові деформації тощо. Використовується квадратична повна поліноміальна апроксимація переміщень, на основі якої отримано решту структурних елементів.
 • Документ
  Інноваційні вектори розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій під впливом iv промислової революції
  (2024-03-19) Крамаренко Ірина Сергіївна
  Обґрунтовано інноваційні вектори розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій під впливом IV промислової революції. Проаналізовано сучасний стан використання інформацій систем та технологій закладами освіти. Визначено, що під час пандемії короновірусної інфекції та ведення активних бойових дій на території України все більшої актуальності набуло використання інформаційних технологій для забезпечення освітнього процесу. Визначено, що найбільш актуальними серед закладів освіти у впроваджені освітнього процесу є складні освітні середовищами Moodle та GOOGLE CLASSROOM, використання відеозв’язку (ZOOM, Skype, Meet та інші) та месенджерів (Viber, Messenger, Telegram). Обґрунтовано інноваційні вектори та інструменти розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій під впливом четвертої промислової революції. Визначено, що інноваційними інструментами розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій стане використання Інтернет речей та Штучного інтелекту.
 • Документ
  Методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу та їх вплив на транспортну систему України
  (2023) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Стегней Маріана Іванівна; Бойко Євгенія Олександрівна; Гришина Наталія Володимирівна; Надточій Ірина Ігорівна; Іщенко Олена Анатоліївна; Сіренко Ігор Вікторович
  Запропоновані методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу та їх вплив на транспортну систему України, що базуються на тлумаченні категорії «транспортний потенціал» через виокремлення основних його параметрів – ресурсного забезпечення та результатів функціонування.
 • Документ
  Геопросторове моделювання та рейтингова оцінка регіонального транспортного потенціалу
  (2023) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Стегней Маріана Іванівна; Бойко Євгенія Олександрівна; Гришина Наталія Володимирівна; Надточій Ірина Ігорівна; Іщенко Олена Анатоліївна; Сіренко Ігор Вікторович
  Методичні підходи базуються на визначенні транспортного потенціалу регіону через всі можливості даного регіону, які охоплюють різні ресурси (матеріальні, людські, інвестиційні), в тому числі природно-географічні, що використовують для здійснення перевезень, тобто для отримання результатів.
 • Документ
  Імітаційна динамічна модель поствоєнного економічного відновлення транспортного потенціалу України
  (2023) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Стегней Маріана Іванівна; Бойко Євгенія Олександрівна; Гришина Наталія Володимирівна; Надточій Ірина Ігорівна; Іщенко Олена Анатоліївна; Сіренко Ігор Вікторович
  Для забезпечення процесів виробництва валового продукту, систематизації товарних, пасажирських та інших потоків на рівні цілої країни та її регіонів запропоновані методичні підходи до побудови імітаційної динамічної моделі та складання прогнозних оцінок пост воєнного відновлення транспорту.
 • Документ
  Економічна діагностика інвестиційного клімату України: моніторинг та механізми регулювання
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Стегней Маріана Іванівна; Бойко Євгенія Олександрівна; Гришина Наталія Володимирівна; Надточій Ірина Ігорівна; Іщенко Олена Анатоліївна
  Дослідження присвячено економічній діагностиці, моніторингу інвестиційного клімату України та розроблення механізмів його регулювання. Основною метою є обґрунтування механізму формування сприятливого інвестиційного клімату як основи підвищення інвестиційної спроможності України.
 • Документ
  Діагностика глобальних економічних трендів в умовах воєнного часу
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Надточій Ірина Ігорівна; Сіренко Ігор Вікторович
  Здійснено аналіз та прогнозування світового економічного зростання в умовах війни в України, що показує на зростання цін у країнах, що розвиваються
 • Документ
  Аналіз цифрового розвитку економіки України: сучасні тренди та завдання управління
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Іртищев Олександр Сергійович; Надточій Ірина Ігорівна; Гарагуля Артур Вадимович
  Метою дослідження є аналіз сучасного стану процесу цифровізації в Україні та розроблення організаційно-управлінської моделі управління нею. Проаналізовано тенденцію зміни ВВП та надходжень від виду економічної діяльності інформація та телекомунікація, що показало на суттєве зростання
 • Документ
  Науковий твір ''Соціально-економічний моніторинг екологічних інвестицій: сучасний стан та пріоритети регулювання''
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Надточій Ірина Ігорівна; Бойко Євгенія Олександрівна
  Метою дослідження є процес соціально-економічного моніторингу сучасного стану екологічних інвестицій та визначення пріоритетів їх регулювання. Проаналізовано динаміку капітальних та екологічних інвестицій. Здійснено аналіз капітальних інвестицій на охорону
 • Документ
  Науковий твір ''Економічний аналіз та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації''
  (2022) Іртищева Інна Олександрівна; Вишневська Ольга Миколаївна; Крамаренко Ірина Сергіївна; Надточій Ірина Ігорівна
  Метою дослідження є процес економічного аналізу та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації. Розрахунки базуються на методі екстраполяції трендів за рівнянням прямої
 • Документ
  Комп'ютерна програма "ETM fatigue"
  (2018) Коростильов, Леонтій Іванович; Литвиненко, Дмитро Юрійович
  Комп'ютерна програма "ETM fatigue"
 • Документ
  Механическая рука
  (1986) Бабицкий, В. И.; Нерубенко, Г. П.; Акинфиев, Т. С.; Бидниченко, Е. Г.; Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к машиностроению, а именно к манипуляторам, и может быть использовано для перемещения предметов между двумя конечными положениями. Целью изобретения является повышение экономичности работы.
 • Документ
  Холодильная машина
  (1986) Патлайчук, Н. И.; Хомуленко, А. П.; Фокин, А. И.; Нерубенко, Г. П.; Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к холодильной технике, в частности к воздухо- и водоохлаждающим холодильным машинам. Целью изобретения является повышение надежности путем снижения уровня шума и вибраций.
 • Документ
  Упругая муфта
  (1986) Попов, А. П.; Галь, А. Ф.
  Изобретение относится к машиностроению. Цель изобретения – повышение надежности путем устранения осевых колебаний резонансного характера
 • Документ
  Энергопоглащающее устройство
  (1986) Галь, А. Ф.; Мозговой, М. Г.; Пуолокайнен, П. А.; Нерубенко, Г. П.; Васильев, А. М.; Дубилет, С. Л.
  Изобретение относится к амортизаторам для защиты различных объектов от виброударных нагрузок. Целью изобретения является демпфирования колебаний за счет динамического и фрикционного взаимодействия шаров.