Матеріали конференцій (ТПС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Конструкторські та технологічні передумови модернізації плавучих споруд для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій
  (2022) Казимиренко, Ю. О.; Дрозд О. В.; Савочкіна В. В.; Морозова, Г. С.; Kazymyrenko Yuliia; Drozd Oksana; Savochkina Vira; Morozova, Hanna S.
  В роботі проаналізовано та визначено конструкторські і технологічні передумови для модернізації позасуднових плавучих споруд, які призначені для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій. Для досліджень застосовано системний підхід, за прототип обрано конструкторську модель баків для зберігання радіоактивних відходів на плавучих спорудах. Запропоновано використання нових композиційних матеріалів і покриттів.
 • Документ
  Задачі оптимізації складу і поповнення службово-допоміжного та технічного флоту
  (2022) Нєкрасов В. О.; Niekrasov V. O.
  Наводиться формулювання та алгоритм розв’язання оптимізаційних задач визначення складу та поповнення службово-допоміжного та технічного флотів, побудовані на єдиній методологічній основі стохастичної теорії сучасного концептуального проектування суден.
 • Документ
  Сучасні фрегати і перспективи їх розвитку
  (2021) Кротов О. І.; Воробець О. Я.; Krotov Oleksandr; Vorobets Oleksandr
  Проведено аналіз сучасного стану кораблів класу фрегат з точки зору виконуваних в ході бойових операцій задач з використанням зброї різноманітного призначення на основі концепції змінних модулів − спеціалізованих комплексів для бойового використання. Наведено тактикотехнічні елементи сучасних фрегатів США, створених на основі даної концепції, і охарактеризовано склад її модулів.
 • Документ
  Буксирне забезпечення рейдового перевантаження вантажів
  (2021) Бондаренко О. В.; Михайличенко А. С.; Ястреба, О. П.; Bondarenko Oleksandr; Mykhailychenko Alina; Yastreba Oleksii
  Виконано аналіз сучасного стану буксирного забезпечення в портах України. Розглянуто питання визначення тягових зусиль та мінімально необхідної кількості буксирів для забезпечення рейдового перевантаження вантажів на судна класу «Capesize» з урахування поточних погодних умов.
 • Документ
  Комплекс методик визначення буксирного забезпечення суден для їх проходу каналами, підхідними каналами, причалювання та відчалювання в морських портах України та зовнішніх рейдах портів в гідрометеорологічних навігаційних умовах, що не обмежують або не забороняють ці операції
  (2021) Нєкрасов В. О.; Nekrasov Valeriy
  Дослідженням безпеки операцій буксирування транспортних суден визначено комплекс гідрометеорологічних навігаційних умов, що суттєво не обмежують або не забороняють такі операції. На цій основі створено комплекс методик визначення кількості і потужності буксирів, необхідних для здійснення безпечних ескортних операцій з судами, які відвідують морські порти в иснуючих гідрометеорологічних навігаційних умовах, їх безпечного супроводу по судноплавним каналам і підхідним каналам морських портів, а також для безпечного супроводу і виконання кантовних і швартовних операцій в акваторіях морських портів України та їх зовнішніх рейдах. Дія комплексу методик поширюється на всі типи транспортних суден, самохідних та несамохідних, в діапазоні їх дедвейту від 500 до 230 000 тон. Результатом використання комплексу методик є Проект норм буксирного забезпечення морських портів України, який призначено для заміни застарілих нормативних документів, та методик оперативного визначення потрібної кількості і потужності буксирного супроводу.
 • Документ
  Дослідницьке проектування швидкісної малої платформи-дрону
  (2023) Бондаренко Олександр Валентинович; Звайгзне Андрейс; Bondarenko Oleksandr; Zvaigzne Andrejs
  Обґрунтовано концепцію швидкісної малої платформи-дрону. Описано алгоритм вибору головних розмірів та параметрів форми корпусу швидкісної малої платформи- дрону. Проведено дослідження морехідних якостей швидкісної малої платформи-дрону.
 • Документ
  Концептуальний проект судна-рятівника для Азово-Чорноморського басейну
  (2023) Астахова А. О.; Дихта Л. М.; Нєкрасов В. О.; Ястреба О. П.; Astakhova A.O.; Dykhta L. M.; Nekrasov V. O.; Yastreba O. P.
  Наводиться дані оптимізаційного концептуального проєкту багатофункціонального буксира-рятівника льодового класу, який отримано на основі використання аварійної статистики по виключній (морський) економічній зоні України та критерія мінімуму витрат на побудову цього судна при максимуму ймовірності виконання сукупності його основних функціональних операцій.
 • Документ
  Суднобудування України. Еволюція стану. Принципи відновлення і розвитку
  (2023) Нєкрасов В. О.; Nekrasov V. O.
  Аналізуються стан суднобудівної галузі України, положення розробленого проекту Стратегії розвитку суднобудівної промисловості на період до 2030 року, а також можливі вирішення питань, які можуть сприяти її відновленню та розвитку.
 • Документ
  Можливості та призначення сучасного концептуального проектування суден та їх флотів
  (2023) Нєкрасов В. О.; Niekrasov V. O.
  Показано, що сучасне концептуальне (оптимізаційне, дослідницьке) проектування суден і флотів може бути не тільки приналежністю початкової стадії їх проектування, але й інструментом управління галузями країни, які є замовниками суднобудівної продукції, ланкою формування програм розвитку суднобудівних підприємств та суднобудівної галузі, здатними виконати замовлення інших галузей.
 • Документ
  Эластогидродинамическая модель дейдвудного подшипника в расчетах изгиба валопровода
  (2017) Урсолов, А. И.; Батрак, Ю. А.; Сердюченко, А. Н.
  Рассмотрены проблемы моделирования эласто-гидродинамической смазки дейдвудных подшипников смазываемых морской водой и имеющих вкладыши, изготовленные из полимеров или резин с низким модулем упругости. Давления в смазке определялись с помощью решения уравнения Рейнольдса методом конечных элементов. Связь между давлениями и перемещениями поверхности вкладыша принята линейной. Разработан метод повышения сходимости метода последовательных приближений при согласовании давлений и перемещений вкладыша.
 • Документ
  Применение методов оптимизации в расчете изгиба судового валопровода, подшипники которого работают в режиме гидродинамической смазки
  (2017) Урсолов, А. И.; Батрак, Ю. А.
  Поставлена задача расчёта изгиба судового валопровода во время его вращения с учётом гидродинамических сил смазки в подшипниках скольжения. Для расчёта изгиба применён метод конечных элементов в его балочной реализации. Уравнение Рейнольдса также решалось методом конечных элементов. Для поиска равновесного положения валопровода на плёнке гидродинамической смазки были применены метод последовательных приближений с релаксацией, метод внутренней точки и метод роя частиц. Был выполнен расчёт типового валопровода с гидродинамической смазкой в трёх его подшипника с применением предложенного подхода. Сделал вывод об удовлетворительной сходимости разработанного алгоритма.
 • Документ
  Расчет изгиба вала, лежащего на подшипниках, представленных нелинейным односторонним упругим основанием конечной длины
  (2016) Урсолов, А. И.; Батрак, Ю. А.
  Сформулирована задача моделирования подшипников скольжения в виде нелинейного одностороннего упругого основания конечной длины с переменной жёсткостью. Описан алгоритм расчёта изгиба валопровода как балки, лежащей на одностороннем нелинейном упругом основании конечной длинны с переменной жёсткостью и заданным поперечным смещением. Расчёт жёсткости производился методом последовательных приближений с применением релаксации на начальных итерациях. Приведены результаты расчёта изгиба валопровода с применением предложенного подхода к моделированию подшипников с учётом деформации вкладышей.
 • Документ
  Матрица жёсткости стержневого конечного элемента, лежащего на нелинейном упругом основании
  (2016) Батрак, Ю. А.; Урсолов, А. И.
  Рассмотрены основные существующие подходы к моделированию дейдвудных подшипников в условиях статического контакта с не вращающимся валопроводом. Разработана матрица жёсткости упругого основания с параболическим законом изменения жёсткости вдоль длины конечного элемента. Полученная матрица была успешно применена для расчёта изгиба валопровода судна.
 • Документ
  Оцінка навантажень підшипників суднового валопроводу внаслідок дії інерційних сил, викликаних хитавицею на зустрічних нерегулярних хвилях
  (2015) Батрак, Ю. А.; Сердюченко, А. М.; Урсолов, О. І.
  Розглянуті принципи моделювання згину валопровода судна під час експлуатації у реальних умовах. Основна увага буда приділена інерційним навантаженням під час поздовжньої хитавиці. Виконано розрахунки прискорень у районі валопровода під час хитавиці, а також відповідні до цих прискорень інерційні навантаження на підшипники валопровода. Зроблено висновок про необхідність врахування інерційних сил від поздовжньої хитавиці судна в розрахунках згину валопровода судна під час експлуатації.
 • Документ
  О влиянии деформации корпусных конструкций судна на работу подшипников валопровода во время эксплуатации на волнении
  (2017) Урсолов, А. И.; Некрасов, В. А.
  Рассмотрены вопросы учёта упругих деформаций корпуса судна в расчётах судового валопровода, при чём основное внимание уделено деформациям корпуса во время качки. Продольная качка судна на встречном нерегулярном волнении рассчитывалась спектральным методам на базе гидродинамической теории качки. Гидродинамические давления, действующие на днищевую обшивку, а также перерезывающие силы и изгибающие моменты от волнения определялись по формулам Юлия Вульфовича Ремеза.
 • Документ
  Использование современных CAD-систем в дипломном проектировании
  (2015) Кабанова, Н. И.; Урсолов, А. И.
  В процессе дипломного проектирования выполнено создание трехмерной модели нефтеналивного судна, а также расчет его параметров с помощью специализированных автоматизированных систем. Показана целесообразность использования современных компьютерных технологий, позволяющих уменьшить временные затраты и трудоемкость операций, относящихся к стадиям предэскизного проектирования, а также обеспечить их выполнение на современном инженерно-техническом уровне.
 • Документ
  Применение модуля Folow Simulation програмного комплекса Solid Works к решению задач гидродинамики гребных винтов
  (2016) Урсолова, А. С.; Урсолов, А. И.
  Рассмотрены проблемы моделирования работы гребного винта с помощью вычислительной гидродинамики. Выработана методика расчета свободных гребных винтов, гребных винтов в направляющей насадке, без корпуса судна и с ним, в прямом и косом потоках с применением CFD пакета Solid Works Flow Simulation. Представлены результаты расчетов движительно-рулевого комплекса работающего за корпусом судна.
 • Документ
  Оптимизация параметров гребного винта работающего за корпусом судна
  (2016) Бражко, А. С.; Король, Ю. М.; Урсолов, А. И.
  Рассмотрены основные принципы проектирования гребных винтов водоизмещающих судов. Описаны проблемы, возникающие при системном подходе к проектированию гребного винта с учётом геометрии корпуса судна и рулевого устройства. Изложены принципы моделирования гребного винта за корпусом судна при фиксированных характеристиках геометрии гребного винта. Для моделирования был использован CFD комплекс Solid Works Flow Simulation. Приведены результаты расчётов обтекания вращающегося гребного винта с учётом наличия корпуса судна и пера руля.
 • Документ
  Исследование эффективности работы комплексов винт-пре пропеллер и винт-пост пропеллер в среде FlowVision
  (2015) Король, Ю. М.; Бражко, Г. С.; Урсолов, О. І.
  Рассмотрены вопросы эффективности пропульсивного комплекса как сложной системы, в частности влияния наличия пре- и пост-пропеллера перед или за гребным винтом соответственно. Построение геометрии пре-пропеллера, пост-пропеллера и гребного винта производилось в программах Generator Ship Propeller (GSP3D) и SolidWorks. Моделирование обтекания системы производилось в CFD пакете FlowVision. Приведены результаты исследования влияния пре- и пост-пропеллера на эффективность работы винта серии В4-55. Сделан вывод о росте тяге и КПД гребного винта при наличии пре-пропеллера или пост-пропеллера, однако также появляется и дополнительное сопротивление последних.
 • Документ
  Диаграммы для определения характеристик удлинения малых скоростных катамаранов с гидродинамической разгрузкой
  (2013) Кныш, А. С.; Соломенцев, О. И.
  Об определении коэффициента разгрузки скоростных катамаранов.