Монографії (ІЦЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Перспективи піднесення вищої освіти на засадах дуальності
  (2022) Канаш О. Є.
  У монографії висвітлено зміст висновків та рекомендації щодо перспектив реформування сфери управління вітчизняними ЗВО (університетського менеджменту) з огляду на запити господарської практики, яка й сама перебуває у стані трансформацій, викликаних перебігом четвертої промислової революції. Розрахована на керівників закладів вищої освіти усіх форм власності, докторантів, аспірантів, магістрантів, які набувають фахових компетенцій за освітньо-професійними програмами економічного та менеджмент-спрямування. Може зацікавити широке коло читачів, які небайдужі до стану справ та майбутнього невиробничої сфери.
 • Документ
  Теоретико-методичні передумови запровадження дуальної вищої світи
  (2021) Канаш О. Є.
  У монографії викладено результати наукових досліджень співробітників низки провідних закладів вищої освіти щодо теоретичних засад та практичних рекомендацій, націлених на реформування менеджменту у вітчизняних ЗВО (університетського менеджменту). Розрахована на адміністраторів освітніх закладів усіх форм власності, докторантів, аспірантів, магістрантів, які набувають фахових компетенцій за освітньо-професійними програмами «Економіка» та «Менеджмент». Може бути корисною широкому колу читачів, які цікавляться станом та перспективами трансформаційних процесів у невиробничій сфері.
 • Документ
  Університетський менеджмент: погляд за обрій
  (2022) Гончар, В. В.; Гораль, Л. Т.; Єфімова, Г. В.; Жукова, О. Ю.; Калінін, О. В.; Канаш, О. Є.; Кафка, С. М.; Кісь, С. Я.; Коростова, І. О.; Ломоносов, А. В.; Ломоносова, О. Е.; Маліновська, Г. В.; Парсяк, В. Н.
  У монографії висвітлено зміст висновків та рекомендації щодо перспектив реформування сфери управління вітчизняними ЗВО (університетського менеджменту) з огляду на запити господарської практики, яка й сама перебуває у стані трансформацій, викликаних перебігом четвертої промислової революції. Розрахована на керівників закладів вищої освіти усіх форм власності, докторантів, аспірантів, магістрантів, які набувають фахових компетенцій за освітньо-професійними програмами економічного та менеджмент-спрямування. Може зацікавити широке коло читачів, які небайдужі до стану справ та майбутнього невиробничої сфери.
 • Документ
  Корпоратизаційні аспекти організаційно-структурної розбудови закладів вищої освіти
  (2021) Дибач, І. Л.
  У монографії викладено результати наукових досліджень співробітників низки провідних закладів вищої освіти щодо теоретичних засад та практичних рекомендацій, націлених на реформування менеджменту у вітчизняних ЗВО (університетського менеджменту). Розрахована на адміністраторів освітніх закладів усіх форм власності, докторантів, аспірантів, магістрантів, які набувають фахових компетенцій за освітньо-професійними програмами «Економіка» та «Менеджмент». Може бути корисною широкому колу читачів, які цікавляться станом та перспективами трансформаційних процесів у невиробничій сфері.
 • Документ
  Корпоративне управління закладами вищої освіти: теоретико-методологічні аспекти
  (2020) Дибач, Інна Леонідівна
  У монографії викладено теоретичні та методологічні аспекти трансформації управління закладами вищої освіти на засадах корпоратизації та надано практичні рекомендації щодо поширення корпоративних відносин на сферу вищої освіти. Розраховано на керівників закладів вищої освіти усіх форм власності, докторантів, здобувачів ступеня доктора філософії, магістрів, які набувають фах за напрямом "Економіка" та "Менеджмент". Може бути корисною шорокому колу читачів, які цікавляться трансформаціями на ринку освітніх послуг.
 • Документ
  Теоретико-методичні аспекти розвитку корпоративного підприємництва на ринку освітніх послуг
  (2019) Дибач, І. Л.
  Книга є складовою частиною серії монографій, присвячених висвітленню теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо адаптації менеджменту у закладах вищої освіти України (університетського менеджменту) до нових реалій, у яких вони опинилися внаслідок реалізації урядових реформ та глобальних зрушень у світовій та вітчизняній економіці. Розрахована на управлінців вищих навчальних закладів усіх щаблів, їх організаційної структури, докторантів, аспірантів, магістрів, які набувають фах за напрямами освіти «Економіка» та «Менеджмент». Може стати у пригоді широкому колу читачів, які цікавляться поточним станом та результатами ринкових перетворень у невиробничій сфері.