Матеріали конференцій (ЖР та PR-технологій)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Тексти українського неперіодичного самвидаву як прояв національної ідентичності
  (2023) Спанатій О. С.; Spanatiy O. S.
  У доповіді розглянуто тематику текстів українського неперіодичного самвидаву. У процесі дослідження закцентовано увагу на тому, що у досліджуваний період домінували тексти правозахисної тематики,. Проблематика з національного питання посідає друге місце.
 • Документ
  Заголовок тексту ЗМІ та його вплив на авдиторію
  (2023) Філатова О. С.; Гаврилова Я. Л.; Filatova Oksana; Havrylova Yana
  У дослідженні аналізуємо актуальну проблему впливу текстових заголовків на медійну аудиторію. Визначаємо природу заголовка у ЗМІ та його особливості. Подаємо класифікацію функцій медійних заголовків.
 • Документ
  Цифрова трансформація університетських бібліотек – від інформування до навчання
  (2021) Костирко Т. М.; Kostyrko T. M.
  Розглядаються процеси цифрової трансформації університетської бібліотеки під час кризи, пов’заної з пандемією COVID-19; актуалізація в умовах карантину та дистанційної роботи підтримки навігаційної системи орієнтації в інформаційних ресурсів через сайт бібліотеки як "єдиного вікна"; зміна дизайну освітнього простору, в якому пріоритетними стають цифрові ресурси; навчання цифрової грамотності.
 • Документ
  Бібліотеки України. Візія майбутнього
  (2023) Костирко Тамара Миколаївна
 • Документ
  Публікаційна активність здобувачів наукового ступеня PHD як оцінка їх наукової діяльності
  (2023) Костирко Т. М.; Білоножко К. С.; Kostyrko T. M.; Bilonozko K. S.
  У доповіді представлені результати другого етапу моніторингу публікаційної активності здобувачів наукових ступенів PhD у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова на основі даних наукометричних БД Scopus і Web of Science, спрямованого на оцінювання результатів їхньої наукової діяльності. Розглянуто пріоритетні завдання НБ НУК щодо підвищення публікаційної активності здобувачів наукового ступеня PhD, а саме: сприяння формуванню знань і навичок щодо роботи з науковою інформацію, оволодіння стратегіями пошуку наукової літератури та інформації загалом, набуття компетентностей, достатніх для представлення наукових результатів у публікаціях, що входять до наукометричних баз даних. Оприлюднення результатів дослідження спрямоване на підвищення публікаційної активності здобувачів наукових ступенів.
 • Документ
  Використання онлайн-інструментів в процесі формування інформаційної грамотності
  (2021) Костирко, Т. М.
  Проаналізовано можливості використання онлайн-інструментів та ресурсів, які дозволяють організувати співпрацю під час навчального процесу. Розглянуто етапи та напрями співробітництва з використанням онлайн-сервісів. Здійснено огляд інструментів та підготовлено приклади їх застосування на всіх етапах навчального процесу. Продемонстровано переваги використання описаних сервісів.
 • Документ
  Бібліометричний аналіз публікацій науковців у журналах відкритого доступу як інструмент підвищення публікаційної активності вишу
  (2021) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  Бібліометричні дослідження наукової діяльності дозволяють виявляти шляхи наукового зростання і перспективні напрямки, визначати місце і потенціал наукових колективів, проводити інформаційний пошук нестандартних та нетрадиційних методів розвитку науки та інновацій. У доповіді проаналізовано публікації вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. адм. Макарова) у журналах відкритого доступу (ВД) з використанням продуктів і сервісів наукометричної бази даних (БД) Scopus. Сформульовано пропозиції для підвищення публікаційної активності та кращого представлення наукових результатів закладу вищої освіти (ЗВО) шляхом збільшення публікацій у журналах ВД.
 • Документ
  Створення й популяризація електронних інформаційних ресурсів у науково-освітньому процесі ЗВО (досвід Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова)
  (2021) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  Представлено досвід Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова зі створення і популяризації електронних інформаційних ресурсів у науково-освітньому процесі закладу вищої освіти.
 • Документ
  Моніторинг публікаційної активності здобувачів наукових ступенів доктора, кандидата наук, Phd в НУК ім. адм. Макарова
  (2021) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  Анотація. У доповіді представлені результати моніторингу публікаційної активності здобувачів наукових ступенів доктора, кандидата наук, PhD в НУК ім. адм. Макарова на основі даних наукометричних БД Scopus і Web of Science, спрямованого на оцінювання результатів їхньої наукової діяльності. Отримані результати можна використовувати для подальшого підвищення публікаційної активності як здобувачів наукових ступенів, так і університету в цілому.
 • Документ
  Бібліометрична оцінка досліджень з напрямку наноструктурування промислових металів і сплавів, напилених покриттів у БД Scopus
  (2020) Костирко, Т. М.; Жигалкіна, М. С.; Kostyrko, T. M.; Zhyhalkina, M. S.
  Анотація. У статті представлені результати бібліометричного дослідження, спрямованого на удосконалення обладнання та підвищення властивостей покриттів та розвиток напрямку «Наноструктурування промислових металів і сплавів, напилених покриттів» на основі продуктів і сервісів наукометричної БД Scopus. Отримані результати можна використовувати для подальших наукових досліджень з даної та суміжних тем, а також застосовувати в процесі викладання матеріалознавчих дисциплін та технології напилення покриттів.
 • Документ
  Бібліометричний аналіз наукових видань, в яких публікуються автори-НПП НУК ім. адм. Макарова (за даними наукометричної бази даних SCOPUS)
  (2020) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  Анотація. У статті представлені результати бібліометричного дослідження наукових видань, в яких публікуються автори-НПП НУК ім. адм. Макарова (за даними наукометричної бази даних Scopus), спрямованого на оцінювання результатів наукової діяльності. Отримані результати можна використовувати для подальшого підвищення публікаційної активності як авторів, так і університету в цілому.
 • Документ
  Analytical review of Admiral Makarov Nus’s publication activity in international scientometric platforms
  (2020) Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.; Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.
  Objective. The article considers the analytical work of the Scientific Library of Admiral Makarov National University of Shipbuilding (NUS) on the publishing activity of the university at the international scientometric platforms. Methods of the research are based on a systematic approach, structural-functional and scientometric analysis of methods for evaluating the effectiveness and publication activity of academic staff and the university as a whole. Results. During the study, the authors proved: 1. Scientific Library of Admiral Makarov NUS actively implements innovative forms of activity, develops and diversifies the library service to aid the university research work; 2. The role of the Scientific Library as an active partner at the stages of the life cycle of scientific research of university scientists is growing; 3. Analytical work of the Scientific Library of Admiral Makarov NUS on the publishing activity of the university emphasizes and strengthens the role of the library in the processes of increasing the representation of university scientists in the global space of scientific communications, the introduction of scientometric and bibliometric research methods. Conclusions. Originality of the work lies in the expansion of ideas about the analytical work of the Scientific Library of Admiral Makarov NUS on the publishing activity of the university, which today is an important factor for further objective evaluation of the effectiveness of the academic library. This provides an opportunity to better understand the specifics of the scientific activities of HEI libraries as resource and information centres. Practical value. The obtained results can be used to increase the publishing activity of HEI at the international scientometric platforms.
 • Документ
  Філософія відкритості: нові виклики до університетських бібліотек
  (2019) Костирко, Т. М.; Kostyrko, T. M.
  Розглядаються сучасні тенденції наукової комунікації, що базуються на витоках, методології та розвитку феноменів «відкритий контент» і «відкрита наука», підтримка моделі відкритого доступу міжнародною спільнотою на законодавчому рівні, а також визначено кроки університетських бібліотек на шляху до реалізації принципів відкритого доступу до наукового знання та втілення ідей відкритої науки.
 • Документ
  Bibliometric analysis of the development of the direction "dredging" in world practice
  (2019) Kostyrko, T. M.; Korolyova, T. D.; Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.
  The study is aimed at obtaining new up-to-date knowledge and analysis of already existing one about the development of the "Dredging" direction in the world scientific space using the products and services of the Scopus scientometric database. Therefore, the chronological framework of the scientific articles under study is limited only by their availability in the Scopus database. Methods. In order to obtain relevant empirical data, the authors of the study reviewed the world scientific literature on the topic "Dredging" using the resources of the international reference and scientometric database of peer-reviewed literature Scopus. The algorithm of "step by step" actions in the Scopus database is considered: 1. Forming the circle of the most cited publications; 2. Defining the most relevant topics; 3. Identifying the most productive authors; 4. Determining the level of representation in the Scopus database of publications of Ukrainian scientists by the research topic. Results. During the study the authors have proved: 1. The main topics of the “Dredging” direction are: the impact of dredging on the ecology of the aquatic environment and marine life; models and algorithms for assessing and minimizing the risks associated with dredging; application of bottom sediments after dredging and their disposal in open waters; dredging fleet maintenance; 2. Scientists of our country are very slowly joining the world processes of exchange of scientific information in the "Dredging" direction; 3. The most intellectually productive authors of scientific articles in this field are scientists from the USA, Spain, Great Britain and Australia. Conclusions. For the first time in Ukraine, the authors conducted a bibliometric study in the field of water transport (subject area "Dredging") on the basis of products and services of the Scopus scientometric database. The results obtained can be used for further scientific research on this and related topics, as well as applied in the dredging discipline teaching process.
 • Документ
  Бібліометрична оцінка досліджень з напрямку «Днопоглиблювальні роботи» у БД SCOPUS
  (2019) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Kostyrko, T. M.; Korolova, T. D.
  У статті представлені результати бібліометричного дослідження, спрямованого на отримання нових знань про розвиток напрямку «Днопоглиблювальні роботи» у світовому науковому просторі з використанням продуктів і сервісів наукометричної БД Scopus. Отримані результати можна використовувати для подальших наукових досліджень за даною та суміжними темами, а також застосовувати в процесі викладання дисциплін з днопоглиблювальних робіт.
 • Документ
  Віце-адмірал Степан Йосипович Макаров: роль бібліотечного краєзнавства з формування і популяризації наукових досягнень видатного флотоводця і дослідника
  (2019) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.
  Висвітлюється досвід краєзнавчої діяльності Наукової бібліотеки НУК з формування, зміцнення та просування «професійної пам'яті» і популяризації наукових досягнень видатного світового флотоводця і дослідника віце-адмірала Степана Йосиповича Макарова.