Навчально-методичні матеріали. Кафедра автоматики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Системи керування електроприводів
  (2023) Білюк Іван Сергійович; Гаврилов Сергій Олексійович; Савченко Олег Валерійович; Фоменко Андрій Миколайович; Шарейко Дмитро Юрійович
  Розглянуто основні принципи побудови та роботи, властивості та характеристики сучасних систем керування електродвигунами постійного і змінного струмів. Призначено для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» при вивченні дисциплін «Системи керування електроприводів» та «Електропривод робототехнічних систем» (Electric Drive of Robotic Systems).
 • Документ
  Теорія автоматичного керування
  (2017) Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Фоменко, А. М.; Савченко, О. В.
  Вказівки охоплюють другу частину курсу "Теорія автоматичного керування", яка присвячена дослідженню нелінійних систем автоматичного керування. Усі лабораторні роботи виконуються із застосуванням обчислювальної техніки та пакета програм МВТУ. Призначено для студентів електротехнічних та інших спеціальностей, які вивчають курс теорії автоматичного керування.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматика та автоматизація турбоагрегатів"
  (2015) Бугрім, Л. І.; Білюк, І. С.
  Викладено методику дослідження впливу закону роботи і параметрів налагодження автоматичних регуляторів на якість роботи систем автоматичного регулювання турбоагрегатів. Усі лабораторні роботи виконуються із застосуванням ПЕОМ та пакета програм MATLAB. Призначено для студентів спеціальності 8.05060402 "Турбіни", 8.05120103 "Суднові енергетичні установки та устаткування".
 • Документ
  Оптимальне керування об'єктами
  (2013) Хлопенко, М. Я.; Білюк, І. С.; Шевченко, В. В.
  Розроблено методологію, наведено методи та приклади аналізу і синтезу оптимальних та з бажаними показниками якості детермінованих і стохастичних систем керування об'єктами різноманітного призначення. Призначено для студентів і магістрантів, які навчаються за напрямом "Електромеханіка" спеціальностей 8.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" і 8.05070202 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". Також може бути корисний дипломникам, студентам інших спеціальностей, інженерам та фахівцям, які займаються проектуванням сучасних систем керування.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування промисловими робототехнічними комплексами"
  (2019) Васильєв, О. Г.; Ольшевський, С. І.
  Розглянуто питання будови, модельного вивчення та дослідження сучасних систем керування промисловими робототехнічними комплексами. Призначено для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація суднових енергетичних установок"
  (2019) Бугрім, Л. І.; Білюк, І. С.; Гаврилов, С. О.; Ратушняк, І. О.; Подимака, В. І.
  У методичних вказівках викладена методика дослідження впливу закону роботи і параметрів налагодження автоматичних регуляторів на якість роботи систем автоматичного регулювання суднових енергетичних установок. Усі лабораторні роботи виконуються із застосуванням персонального комп'ютера та пакета програм MATLAB. Для студентів спеціальностей 135 "Суднобудування" (освітня програма "Суднові енергетичні установки та устаткування") та 271 "Річковий та морський транспорт" (освітня програма "Експлуатація СЕУ").
 • Документ
  Навчальний посібник з дисципліни "Теорія автоматичного керування"
  (2018) Гуров, А. П.; Ольшевський, С. І.; Черно, О. О.; Бугрім, Л. І.
  Уміщено основи теорії автоматичного керування. Посібник скомпоновано у порядку проходження відповідних розділів лекційного курсу, розділи супроводжуються прикладами рішень, тому він може бути корисним для самостійного та індивідуальної роботи студентів. Призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Проектування мікропроцесорних систем керування електроприводів"
  (2018) Гаврилов, С. О.; Білюк, І. С.; Бугрім, Л. І.
  Розглянуто структуру, характеристики та засоби програмування контролерів мікропроцесорних систем керування електроприводів. Призначено для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".
 • Документ
  Комплектні електроприводи. Ч. 3. Сервоелектроприводи
  (2018) Білюк, І. С.; Шарейко, Д. Ю.; Фоменко, А. М.; Савченко, О. В.
  Розглянуто сервоелектроприводи та сполучення комплектних електроприводів із верстатом з ЧПК. Наведено розрахунки синхронного комплектного сервоелектропривода у складі газозварювального робота, п'єзосервоелектропривода у складі маніпулятора, широтно-імпульсного регулювання асинхронним електроприводом та чисельний експеримент і з налагодження комплектних електроприводів постійного та змінного струмів у складі верстатів з ЧПК. Призначено для студентів зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Елементи автоматизованого електропривода"
  (2016) Фоменко, А. М.; Білюк, І. С.; Шарейко, Д. Ю.
  У методичних вказівках охоплено розділи курсу "Елементи автоматизованого електропривода", наведено опис лабораторного обладнання, теоретичну частину та методику виконання експериментальної частини лабораторних робіт. Призначено для студентів спеціальності 6.050702 "Електромеханіка" денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Теорія автоматичного керування
  (2016) Гуров, А. П.; Ольшевський, С. І.
  Подано основи теорії автоматичного керування. Матеріал скомпоновано у порядку проходження відповідних розділів лекційного курсу, розділи супроводжуються прикладами розв'язків, тому посібник може бути корисним для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Призначено для студентів, які навчаються за напрямком 6.0507 "Електромеханіка".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних і контрольних робіт з дисципліни "Системи керування електроприводами"
  (2016) Васильєв, О. Г.; Гаврилов, С. О.; Ольшевський, С. І.
  Наведено матеріали для практичного засвоєння відповідних розділів дисципліни "Системи керування електроприводами" при вивченні будови систем керування двигунами постійного струму. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом 6.0507 "Електромеханіка".
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування електроприводами"
  (2016) Васильєв, О. Г.; Гаврилов, С. О.; Ольшевський, С. І.
  Розглянуто питання будови та модельного проектування сучасних систем керування електроприводів змінного струму в середовищі MATLAB-Simulink. Призначено для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 6.05070202 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів".
 • Документ
  Методичні матеріали до лекцій з дисципліни "Системи керування електроприводами"
  (2014) Бровинська, Н. М.; Гаврилов, С. О.
  Методичні матеріали до лекційного курсу "Системи керування електроприводами" містять інформацію про основні способи та схеми керування електроприводами змінного струму, а також функціональні схеми замкнених систем керування електроприводів змінного струму, що знаходять широке застосування та розповсюдження в системах автоматизації технологічних процесів і комплексів. Призначені для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривід", 6.05070202 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Комплектні електроприводи"
  (2011) Шарейко, Д. Ю.; Фоменко, А. М.
  Вказівки охоплюють частину курсу "Комплектні електроприводи", яка присвячена скалярному керуванню комплектних електроприводів змінного струму. Наведені опис стенду та розв'язки завдань з дослідження, налагодження параметрів регуляторів та програмування частотного перетворювача Lenze, теоретична частина та методика проведення експериментів. Призначені для студентів спеціальностей 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" і 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія автоматичного керування". Ч.1. Аналіз і синтез лінійних систем
  (2006) Хлопенко, Микола Якович; Бровинська, Ніна Михайлівна; Шарейко, Дмитро Юрійович
  Вказівки охоплюють першу частину курсу "Теорія автоматичного керування", яка присвячена аналізу і синтезу лінійних систем автоматичного керування. Усі лабораторні роботи виконуються із застосуванням обчислювальної техніки та пакета програм MATLAB. Наведено опис основних засобів MATLAB для розв’язання завдань з курсу "Теорія автоматичного керування", теоретична частина та методика проведення чисельних експериментів. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 7.160101 "Захист інформації з обмеженим доступом і автоматизація її обробки в комп’ютерних системах і мережах", 8.090604 "Техніка і електрофізика високих напруг" та 8.090803 "Електронні системи" усіх форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматичні системи керування тепловими енергетичними системами"
  (2010) Бугрім, Леонід Іванович; Білюк, Іван Сергійович
  Описано методику дослідження систем автоматичного регулювання теплоенергетичних об'єктів та їх елементів з використанням ПЕОМ та пакета програм MATLAB. Наведено будову, принцип дії та математичний опис елементів і систем. Призначено для студентів Машинобудівного інституту спеціальностей 8.090509 "Суднові енергетичні установки та устаткування", 8.090510 "Теплоенергетика".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв"
  (2009) Шарейко, Дмитро Юрійович; Фоменко, Андрій Миколайович
  Містить основні відомості про монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв на основі верстата з ЧПК 2Р22 та комплектного електропривода "Размер 2М", стислий опис програмного забезпечення, що використується для наладки цих пристроїв та методичні вказівки до лабораторних робіт, метою яких є вивчення та засвоєння деяких методів, що застосовуються при наладці електромеханічних пристроїв вітчизняного виробництва. Методичні вказівки призначені для студентів зі спеціальностей 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" усіх форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Комплектні електроприводи". Ч. 1
  (2011) Шарейко, Дмитро Юрійович; Фоменко, Андрій Миколайович
  Вказівки охоплюють частину курсу "Комплектні електроприводи", яка присвячена скалярному керуванню комплектних електроприводів змінного струму. Наведені опис стенду та розв'язки завдань з дослідження, налагодження параметрів регуляторів та програмування частотного перетворювача Lenze, теоретична частина та методика проведення експериментів. Призначені для студентів спеціальностей 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" і 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів".
 • Документ
  Проектирование комбинационных устройств
  (2006) Костенко, Дмитрий Валериевич
  Методические указания содержат основные сведения из алгебры логики, необходимые для анализа комбинационных устройств, способы минимизации и методики синтеза таких устройств на различной элементной базе. Все этапы минимизации и синтеза сопровождаются практическими примерами. Предназначены для электротехнических специальностей.