Навчально-методичні матеріали (Т та ІДП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Практикум з науково-дослідницької роботи у галузі адміністративного права
  (2022) Бортник, Надія Петрівна; Дубинський, Олег Юрійович; Князєв, Всеволод Сергійович
  Практикум з науково-дослідницької роботи у галузі адміністративного права є доповненням до основної навчальної літератури. Він сприяє більш глибокому засвоєнню і закріпленню матеріалу, включає основні питання і завдання, пов’язані з практичною реалізацією основних адміністративно-правових інститутів у ключових сферах публічного управління. Корисний для аспірантів, магістрів і бакалаврів, а також тих, хто досліджує питання розвитку адміністративного права.
 • Документ
  Международное морское право и разграничение морских пространств в Черном море между Украиной и Россией
  (2012) Дмитриченко, И. В.
  У розділу колективної монографії представлено аналіз парадигми делімітації морських просторів в Чорному морі між Україною та РФ з урахуванням сталої практики Міжнародного Суду ООН та міжнародних арбітражів.
 • Документ
  Методические указания к изучению курса "Адвокатура Украины"
  (2004) Арбатский, Олександр Валентинович
  В методических указаниях рассмотрены основные положения курса "Адвокатура Украины". Содержатся планы семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к ним, темы курсовых работ, контрольные вопросы по отдельным темам, перечень вопросов к зачету, тесты, список литературы. Предназначены для студентов, изучающих курс "Адвокатура Украины".
 • Документ
  Історія вчень про державу і право
  (2006) Федоренко, Тетяна Миколаївна
  Методичні вказівки містять тематичний план, рекомендації щодо підготовки до семінарських занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, контрольні завдання для перевірки знань студентів, список рекомендованої літератури. Призначено для студентів-правознавців, які вивчають курс "Історія вчень про державу і право", а також для всіх, хто намагається самостійно аналізувати проблеми держави та права.
 • Документ
  Методичні вказівки до курсу "Латинська мова для юристів"
  (2006) Попова, Людмила Геннадіївна
  Розглянуто основні положення курсу "Латинська мова". Запропоновані плани практичних занять та завдання до них, методичні вказівки, контрольні роботи та тести. Призначено для студентів спеціальності "Правознавство".
 • Документ
  Теорія держави і права
  (2006) Федоренко, Тетяна Миколаївна
  У методичні рекомендації включено теоретичні та методичні вказівки до планів семенарських занять з курсу: "Теорія держави і права". Подано основні положення методики виконання курсових робіт. Запропановано повний список рекомендованих літературних джерел. Призначенно для студентів вищих закладів освіти юридичного профілю.
 • Документ
  Інтелектуальна власність
  (2007) Дубова, Катерина Олександрівна
  Методичні рекомендації містять зміст курсу, питання до семінарських занять, тематику й методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента, теми рефератів, завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, список джерел та літератури. Призначено для студентів всіх спеціальностей, які навчаються за освітньо-професійними програмами спеціаліста і магістра.
 • Документ
  Конституційні права, свободи та обов'язки громадян
  (2007) Федоренко, Тетяна Миколаївна
  Методичні вказівки містять зміст тем лекцій, вказівки щодо підготовки семінарських занять, тематику семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури. Призначено для студентів-правознавців, які вивчають курс "Конституційні права, свободи та обов'язки громадян", а також для всіх хто намагається самостійно опанувати проблематику з прав людини та громадянина.
 • Документ
  Кримінальне право України. Загальна частина
  (2007) Богомягков, Юрій Сергійович; Бараненко, Дмитро Володимирович
  Подано загальні відомості з курсу "Кримінальне право України", плани семінарських занять із вивчення Загальної частини права; запропоновано список рекомендованих джерел. Призначено для студентів вищих закладів освіти юридичного профілю.
 • Документ
  Історія держави і права України
  (2008) Федоренко, Тетяна Миколаївна
  Методичні вказівки підготовлені відповідно до навчальної програми курсу "Історія держави і права України" для юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Запропоновані матеріали мають на меті допомогти опрацюванню студентами найважливіших тем з дисципліни теорії держави і права. Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародне право"
  (2008) Дмитриченко, Ігор Володимирович
  Видання містить методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" та завдання для самостійної роботи студентів з окремих тем даного курсу. Методичні вказівки підготовлено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).
 • Документ
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Земельне право України" для спеціальності 6.030402 Правознавство
  (2009) Дубова, Катерина Олександрівна
  Методичні вказівки містять питання до семінарських занять, практичні завдання до кожної теми курсу, завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, список джерел літератури.
 • Документ
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Підприємницьке право" для спеціальності 6.030402 "Правознавство"
  (2009) Дарцимелія, Нана Анзорівна
  Методичні вказівки містять питання до семінарських занять, практичні завдання до кожної теми курсу, завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, список джерел та літератури. Призначено для студентів спеціальності 6.030402 Правознавство.
 • Документ
  Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт
  (2010) Федоренко, Тетяна Миколаївна; Бараненко, Дмитро Володимирович
  Методичні рекомендації містять поради, вказівки та вимоги щодо підготовки студентами-юристами курсових робіт. Запропоновані рекомендації та вимоги до написання курсових робіт розроблені на основі діючих норм та стандартів. Призначено для студентів-правознавців, які мають опанувати даним видом робіт.
 • Документ
  Методические указания к изучению курса "Теория государства и права"
  (2011) Федоренко, Тетяна Миколаївна; Федоренко, Татьяна Николаевна
  Изложены методика выполнения курсовых работ. Предложен список литературы. Предназначены для студентов дневной и заочной форм обучения.
 • Документ
  Методичні вказівки з дисципліни "Митне право України"
  (2011) Поліщук, Ольга Володимирівна
  Розглянуто етапи підготовки до семінарських занять з митного права. Наведено правові ситуації (завдання) і питання до них, а також тести та рейтингові завдання. До кожної теми подано список літературних джерел та нормативно-правових актів. Запропоновано приблизну тематику рефератів з навчальної дисципліни "Митне право України". Призначено для студентів вищих навчальних закладів.