Монографії. Кафедра економіки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Інтелектуалізація економіки і зміни у змісті праці фахівців
  (2019) Коваленко, Микола Андрійович; Житченко, Ганна Олександрівна
  У світовій економіці, національних економіках відбуваються принципово нові процеси, які визначають, в кінцевому підсумку, майбутнє економіки. До найбільш характерних тенденцій, особливостей розвитку сучасної економіки дослідники відносять, зокрема, інформатизацію суспільних відносин, прискорення темпів науково-технічного прогресу, формування економіки знань, зростання ролі людського чинника виробництва.
 • Документ
  Інноваційні методи формування компетентностей майбутніх фахівців господарського комплексу
  (2021) Коваленко, Микола Андрійович; Ломоносова, Оксана Едуардівна; Kovalenko, Mykola; Lomonosova, Oksana
  В монографії представлені результати дослідження методів та інструментів аналізу і прогнозування ринкової ситуації в забезпеченні стійкості суб’єктів господарювання: визначено аспекти трансформації ринків та нових факторів конкурентоспроможності; розкрито сутність економічної безпеки багаторівневої економіки; досліджено сучасні методи й інструменти аналізу й прогнозування; визначено форми забезпечення сталого розвитку суб’єктів підприємництва. Монографія орієнтована на широке коло економістів та управлінців-практиків, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти економічих та управлінських напрямків підготовки, усіх, хто цікавиться питаннями забезпечення стійкості суб’єктів господарювання.