Навчально-методичні матеріали (ФЗТД)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Теоретична механіка: Методичні вказівки для підготовки та виконання практичних робіт. Модуль "Кінематика"
  (2016) Лисих, А. Ю.
  Методичні вказівки для практичних занять містять теоретичний матеріал, методику та приклади розв’язання задач з другого розділу теоретичної механіки: "Кінематика" у межах навчальної програми вищих технічних навчальних закладів. Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за напрямами 6.050503 "Машинобудування", 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050601 "Теплоенергетика" денної і заочної форм навчання.
 • Документ
  "Технічна механіка": Частина II "Деталі машин": Методичні вказівки для підготовки та виконання практичних робіт
  (2017) Лисих, А. Ю.
  Методичні вказівки для практичних занять містять теоретичний матеріал, методику вибору матеріалів, визначення допустимих напружень, виконання проектувальних і перевірних розрахунків циліндричної, конічної та черв’ячної передач, різних типів пасових передач та розрахунок роз’ємних з’єднань. Розрахунки супроводжуються значною кількістю довідникової літератури та розрахунковими схемами. Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" денної і заочної форм навчання.
 • Документ
  Теоретична механіка: Методичні вказівки для підготовки та виконання практичних робіт Модуль "Динаміка"
  (2018) Лисих Алла
  Методичні вказівки для практичних занять містять теоретичний матеріал, методику та приклади розв’язання задач з третього розділу теоретичної механіки: "Динаміка" у межах навчальної програми вищих технічних навчальних закладів. Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за спеціальностями 142 "Енергетичне машинобудування", 131 "Прикладна механіка" та 144 "Теплоенергетика" денної і заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки для виконання курсового проекту з курсу "Деталі машин" (розрахунки конічного зубчастого редуктора і зубчастої передачі)
  (2016) Лисих, А. Ю.; Нестеренко, В. В.
  Вказівки містять методику вибору матеріалів, визначення допустимих напружень, виконання проектувальних та перевірочних розрахунків конічних та циліндричних передач. Також наведено методику проектувальних та перевірочних розрахунків валів, підшипників кочення, шпонкових з’єднань, вибору посадок окремих деталей. Розрахунки супроводжуються значною кількістю довідникової літератури. Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за напрямами 6.050503 "Машинобудування" та 6.050502 "Інженерна механіка" денної і заочної форм навчання.
 • Документ
  Вища математика ІІ. Інтегральне числення
  (2021) Гордієнко, Марина
  Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу відповідають робочій програмі дисципліни "Вища математика ІІ". Методичні вказівки розроблено до змістового модуля "Інтегральне числення". Подано основні теоретичні відомості, зразки детального розв’язування основних типових задач з повним аналізом розв’язку, завдання для самостійної і індивідуальної роботи студентів, питання і завдання для самоперевірки. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальностей 131 Прикладна механіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика, 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • Документ
  Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної
  (2020) Гордієнко, Марина
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт відповідають робочій програмі дисципліни "Вища математика". Методичні вказівки розроблено до змістового модуля "Інтегральне числення функцій однієї змінної". Подано основні теоретичні відомості, зразки детального розв’язування основних типових задач з повним аналізом розв’язку, завдання для аудиторної та самостійної роботи студентів з вказівками і відповідями, питання для самоперевірки. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальностей131 Прикладна механіка,142 Енергетичне машинобудування,144 Теплоенергетика.
 • Документ
  Вища математика. Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія
  (2020) Гордієнко, М. Л.
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт відповідають робочій програмі дисципліни "Вища математика". Методичні вказівки розроблено до змістового модуля "Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія". Подано основні теоретичні відомості, зразки детального розв’язування основних типових задач з повним аналізом розв’язку, розрахункові завдання для самостійної роботи студентів, питання для самоперевірки. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальностей 131 Прикладна механіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика.
 • Документ
  Теоретична механіка: методичні вказівки для підготовки та виконання практичних робіт. Модуль "Статика"
  (2020) Лисих, А. Ю.
  Методичні вказівки для практичних занять містять теоретичний матеріал, методику та приклади розв’язання задач з першого розділу теоретичної механіки: "Статика" у межах навчальної програми вищих технічних навчальних закладів. Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка", 142 "Енергетичне машинобудування" та 144 "Теплоенергетика" денної і заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Технічна механіка" (розробка і розрахунки вертикального апарата, що працює під внутрішнім тиском)
  (2019) Лисих, А. Ю.
  Методичні вказівки для практичних занять містять теоретичний матеріал та методику розрахунку вертикального апарата, що працює під внутрішнім тиском. Розрахунки супроводжуються значною кількістю довідникової літератури. Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" денної і заочної форм навчання.