Навчально-методичні матеріали (М та ГП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Практикум з науково-дослідницької роботи у галузі адміністративного права
  (2022) Бортник, Надія Петрівна; Дубинський, Олег Юрійович; Князєв, Всеволод Сергійович
  Практикум з науково-дослідницької роботи у галузі адміністративного права є доповненням до основної навчальної літератури. Він сприяє більш глибокому засвоєнню і закріпленню матеріалу, включає основні питання і завдання, пов’язані з практичною реалізацією основних адміністративно-правових інститутів у ключових сферах публічного управління. Корисний для аспірантів, магістрів і бакалаврів, а також тих, хто досліджує питання розвитку адміністративного права.
 • Документ
  Вступ до юридичної спеціальності
  (2021) Шкарнега, О. С.
  Вміщено стислий теоретичний виклад навчального матеріалу, контрольні питання до тем, приклади схем і таблиць, вправи, теми доповідей, питання до заліку та список літератури, що сприятиме формуванню професійної компетентності бакалаврської підготовки студентів. Призначено для студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю 081 «Право», а також тих, хто бажає поглибити знання про юридичні професії та розширити своє світосприйняття.
 • Документ
  Договірне (контрактне) право в сучасному європейському праві
  (2021) Достдар, Р. М.; Ломакіна, О. А.; Минькович-Слободяник, О. В.; Мазіна, О. О.
  Курс лекцій розроблений для студентів магістратури денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» Факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з метою досягнення всебічного глибокого розуміння природи й сутності договору в приватноправових відносинах, для підготовки до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-юристів, формування творчої особистості майбутніх правознавців.
 • Документ
  Договірне право
  (2021) Достдар, Р. М.; Ломакіна, О. А.; Мазіна, О. О.
  Курс лекцій розроблений для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» Факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з метою досягнення всебічного глибокого розуміння природи й сутності договору в приватноправових відносинах, для підготовки до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-юристів, формування творчої особистості майбутніх правознавців.
 • Документ
  Договірне право
  (2021) Достдар, Р. М.; Ломакіна, О. А.; Мазіна, О. О.
  Практикум розроблений для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» Факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з метою досягнення всебічного глибокого розуміння природи й сутності договору в приватноправових відносинах, для підготовки до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-юристів, формування творчої особистості майбутніх правознавців.
 • Документ
  Договірне (контрактне) право в сучасному європейському праві : навч. посібник для студентів магістратури (спеціальність «Право»)
  (2021) Достдар, Р. М.; Ломакіна, О. А.; Минькович-Слободяник, О. В.
  Навчальний посібник розроблений для студентів магістратури денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» Факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з метою досягнення всебічного глибокого розуміння природи й сутності договору в приватноправових відносинах, для підготовки до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-юристів, формування творчої особистості майбутніх правознавців. Для отримання студентами практичних навичок пропонується на власний розсуд вирішувати задачі, які представляють собою конкретні справи з практики судів.
 • Документ
  Основи трудового права України
  (2013) Дубинський, О. Ю.
  Посібник має головною метою прискорити отримання студентами базових знань з основних галузей права України. Складається з дев'яти розділів, які охоплюють основну юридичну проблематику, включену до вітчизняних навчальних програм із правознавства для вищої школи. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей і напрямків підготовки, а також для тих, хто бажає поглибити власні знання з основ права України.
 • Документ
  Основи цивільного та сімейного права України
  (2019) Дмитрук, І. М.
  Навчально-методичний посібник містить необхідний матеріал, яким потрібно володіти при вивченні основ цивільного та сімейного права. Структура характеризується наявністю як теоретичної частини, так і практичної, що допоможе студентам здобути знання, сформувати юридичні компетенції та впровадити їх на практиці. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та професорсько-викладацький склад.
 • Документ
  Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальність 081 "Право"
  (2017) Дубинський, Олег Юрійовичч; Ломжець, Юлія Вікторівна; Войнарівський, Микола Миколайович
  Методичні вказівки складено з урахуванням сучасних правил та вимог написання магістерських робіт. У виданні наведено основні правила з оформлення і друку отриманих досліджень та відображено вимоги до публічного захисту магістерських робіт на кафедрі адміністративного та конституційного права і кафедрі морського та господарського права НУК імені адмірала Макарова. У методичних вказівках викладені цілі і завдання магістерської роботи, вимоги до її змісту та оформлення, умови допуску до захисту і порядок захисту.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 081 "Право"
  (2020) Дубинський, О. Ю.; Ломжець, Ю. В.; Ломакіна, О. А.
  Методичні вказівки складено з урахуванням сучасних правил та вимог до написання магістерських робіт. Наведено основні правила з оформлення і друку отриманих досліджень та відображено вимоги до публічного захисту магістерських робіт на кафедрі адміністративного та конституційного права і кафедри морського та господарського права. Викладено цілі і завдання магістерської роботи, вимоги до її змісту та оформлення, положення про академічну доброчесність і запобігання плагіату, а також умови допуску до захисту і порядок захисту. Призначено для студентів Факультету морського права.
 • Документ
  Договір про спільну діяльність
  (2013) Достдар, Р. М.
  У підручнику "Цивільне право України: Особлива частина" розглянуто окремі види договірних та недоговірних зобов’язань, спадкове право. Видання містить комплексне дослідження окремих видів договорів, недоговірних зобов’язань та спадкового права. Підручник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних ВНЗ, юристам-практикам, а також усім, хто цікавиться цивільним правом.
 • Документ
  Найм (оренда)
  (2013) Достдар, Р. М.
  У підручнику «Цивільне право України: Особлива частина» розглянуто окремі види договірних та недоговірних зобов’язань, спадкове право. Видання містить комплексне дослідження окремих видів договорів, недоговірних зобов’язань та спадкового права. Підручник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних ВНЗ, юристам-практикам, а також усім, хто цікавиться цивільним правом.
 • Документ
  Договір міни
  (2013) Достдар, Р. М.
  У підручнику "Цивільне право України: Особлива частина" розглянуто окремі види договірних та недоговірних зобов’язань, спадкове право. Видання містить комплексне дослідження окремих видів договорів, недоговірних зобов’язань та спадкового права. Підручник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних ВНЗ, юристам-практикам, а також усім, хто цікавиться цивільним правом.
 • Документ
  Речові права на чуже майно
  (2010) Достдар, Р. М.
  У підручнику висвітлено основні питання теорії Загальної частини цивільного права у відповідності з навчальною програмою дисципліни «Цивільне право України». Особливу увагу приділено дослідженню таких інститутів цивільного права, як особисті немайнові права, право власності, права інтелектуальної власності та загальні положення про зобов’язання. Зроблено аналіз сучасного цивільного законодавства, а також розглядаються теоретичні погляди з основних проблем цивільного права. Підручник розрахований на викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів та факультетів, практикуючих юристів, а також на всіх, хто цікавиться цивільним правом.
 • Документ
  Право спільної власності
  (2010) Достдар, Р. М.
  У підручнику висвітлено основні питання теорії Загальної частини цивільного права у відповідності з навчальною програмою дисципліни «Цивільне право України». Особливу увагу приділено дослідженню таких інститутів цивільного права, як особисті немайнові права, право власності, права інтелектуальної власності та загальні положення про зобов’язання. Зроблено аналіз сучасного цивільного законодавства, а також розглядаються теоретичні погляди з основних проблем цивільного права. Підручник розрахований на викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів та факультетів, практикуючих юристів, а також на всіх, хто цікавиться цивільним правом.
 • Документ
  Держава як суб'єкт цивільних правовідносин
  (2010) Достдар, Р. М.
  У підручнику висвітлено основні питання теорії Загальної частини цивільного права у відповідності з навчальною програмою дисципліни «Цивільне право України». Особливу увагу приділено дослідженню таких інститутів цивільного права, як особисті немайнові права, право власності, права інтелектуальної власності та загальні положення про зобов’язання. Зроблено аналіз сучасного цивільного законодавства, а також розглядаються теоретичні погляди з основних проблем цивільного права. Підручник розрахований на викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів та факультетів, практикуючих юристів, а також на всіх, хто цікавиться цивільним правом.
 • Документ
  Опіка та піклування
  (2010) Достдар, Р. М.
  У підручнику висвітлено основні питання теорії Загальної частини цивільного права у відповідності з навчальною програмою дисципліни «Цивільне право України». Особливу увагу приділено дослідженню таких інститутів цивільного права, як особисті немайнові права, право власності, права інтелектуальної власності та загальні положення про зобов’язання. Зроблено аналіз сучасного цивільного законодавства, а також розглядаються теоретичні погляди з основних проблем цивільного права. Підручник розрахований на викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів та факультетів, практикуючих юристів, а також на всіх, хто цікавиться цивільним правом.
 • Документ
  Юридична деонтологія
  (2006) Коваль, Микола Гнатович; Запорожець, Аркадій Митрофанович
  У методичних вказівках розглянуто основні положення курсу "Юридична деонтологія". Вміщено тематичні плани лекційних і семінарських занять, основні рекомендації щодо підготовки до них, а також подано перелік рекомендованої літератури для опрацювання студентами літератури. Рекомендується використовувати у навчальній роботі при підготовці студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр.
 • Документ
  Правознавство
  (2007) Білоус, В. І.; Дмитриченко, Ігор Володимирович; Філіппських, М. О.
  Видання містить основні положення навчальної дисципліни "Правознавство". Вміщено тематичний план, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, контрольні запитання, для перевірки знань студентів, список літератури і нормативного матеріалу, схеми. Призначено для студентів неюридичних спеціальностей як денної, так і заочної форми навчання, викладачів, що викладають дисципліну "Правознавство".
 • Документ
  Кримінально-виконавче право
  (2009) Сторчак, Ніна Анатоліївна
  Запропоновані методичні вказівки дають систематизоване уявлення про галузь кримінально-виконавчого права та її нормативну базу. До нього включені тематичний план, теоретичні та методичні настановлення для вивчення курсу, контрольні запитання та завдання, перелік нормативного матеріалу та літератури. Дане видання має своїм завданням допомогти студентам у вивченні курсу "Кримінально-виконавче право", а також буде корисним для викладачів з дисциплін кримінально-правового циклу й усіх, хто цікавиться питаннями виконання і відбування покарань.