151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Розробка web-додатку для автоматизації роботи піцерії
  (2022) Поянов, І. І.; Черно О. О.
  Обсяг кваліфікаційної роботи 69 сторінки, у якій: 23 рисунки та 16 використаних джерел. В кваліфікаційній роботі розроблено web-додаток для автоматизації піцерії. В процесі розробки web-додатку було виявлено основні проблеми піцерії; зібрано дизайн додатку за макетом; встановлено всі необхідні бібліотеки для коректної та швидкої роботи додатку; налагодження користувацького інтерфейсу та написання всіх функцій для повного функціонування додатку; проведення тестів щодо швидкості функціонування додатку на мобільній і ПК версії; розглянуто питання охорони праці щодо роботи за ПК.
 • Документ
  Розробка web-сайту школи програмування
  (2022) Клигіна, В. О.; Черно О. О.
  В рамках кваліфікаційної роботи розроблено web-сайт для школи програмування. Для його створення використовувались такі мови програмування як: HTML (для створення структури сайту), CSS (для покращення звонішнього вигляду), JS (створення інтерактивності в межах сайту). Адаптивність розробленого Інтернет-ресурсу дозволяє ефективно відображати web-сайт на різних пристроях. Реалізовано: аналіз існуючих сайтів на задану тематику, аналіз аудиторії, вибір макету. Розроблено текст програми на різних мовах програмування з описом головних тегів та функцій, що використовуються. Виконано тестування розробленого сайту. Виконано огляд питань з організації охорони праці користувачів ПК та цивільного захисту у небезпечних ситуаціях. Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи складається з 78 сторінок, 16 рисунків, 2 таблиць, 15 джерел інформації.
 • Документ
  Автоматизація процесів розробки та тестування програмного забезпечення на основі CI/CD практик
  (2022) Черній, М. О.; Герасін О. С.
  Метою даної дипломної роботи є розробка програмних засобів автоматизації процесів розробки та тестування програмного забезпечення на основі CI/CD практик. В ході роботи проведено аналіз існуючих систем автоматізації, а також засобів та методів найбільш поширених для вирішення проблем бізнесу. Наведено структуру та програмні засоби реалізації мультифункціональної системи автоматизації для IT проекту. В результаті проведено моделювання системи на базі практик постійної інтеграції та розгортання програмного забезпечення, а також здійснено порівняльний аналіз ефективності автоматизації на проекті. Також, в роботі розглянуті питання охорони праці, а саме: аналіз небезпечних і шкідливих факторів для здоров’я інженера при розробці системи автоматиції в розрізі сучнах методик ведення розробки та використання гнучких технологій ведення проекту; можливі заходи для забезпечення підвищення безпечності робіт. Обсяг кваліфікаційної роботи становить 82 сторінки, робота містить 59 рисунків та 9 використаних джерел.
 • Документ
  Автоматизація процесів тестування веб-сервісу на основі Java
  (2022) Бойчук, А. М.; Герасін О. С.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці фреймворку для автоматизації тестування веб-сервісу на основі Java. Робота характеризується послідовною структурою. У вступній частині описується основна проблематика кваліфікаційної роботи. В першому розділі розглянуто cучасний стан проблеми автоматизації процесів тестування веб-сервісів, основні завдання автоматизованого тестування керуючих програм, класифікацію різновидів тестування та автоматизації тестування програмного забезпечення, а також проведено аналіз переваг та недоліків існуючих методик тестування. В другому розділі проведено складання документації для тестування веб-сервісів. В третьому розділі розроблено програмні засоби автоматизованого тестування веб-сервісів на основі Java. В четвертому розділі розглянуті питання охорони праці. За результатом проведеної роботи зроблено висновки. Обсяг кваліфікаційної роботи становить 82 сторінки, робота містить 43 рисунки, 11 таблиць та 16 використаних джерел.