Матеріали конференцій (ПФ та СГД)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 251
 • Документ
  Нормативно-правове забезпечення регіональної безпеки держави: зарубіжний досвід
  (2023) Кравчук О. Ю.; Kravchuk O. Yu.
  Зазначено, що питанню безпеки держави присвячена велика кількість публікацій та робіт, що демонструє актуальність цієї теми. Зокрема, для цієї роботи було обрано та проаналізовано такі роботи (Н. О. Гаман, З. В. Гбур, А. Л. Помаза-Пономаренко). Боротьба між двома взаємовиключними інтеграційними проєктами, що пропонують Україні, підвищує тиск на неї обох сторін. Визначено, що непослідовність та невизначеність східної політики ЄС створює додаткові виклики для України й регіону загалом.
 • Документ
  Про досвід акредитаційної діяльності в США і Європі
  (2021) Бобіна, О. В.; Bobina Oleh V.
  Акредитація освітніх програм в Україні за новими правилами діє всього два роки. Тому так важливий досвід різних країн. Українська вища освіта втратила багато часу. Тому її система акредитації тільки розвивається.
 • Документ
  Choice of solution search method under uncertainty
  (2021) Дюкова С. П.; Патлайчук, О. В.; Патлайчук, В.М.
 • Документ
  Design of gas turbine unit with ejection over-expansion of gas in the turbine
  (2021) Patlaichuk V. M.; Patlaichuk О. V.; Borschov О. M.
 • Документ
  Чи справді "спорт поза політикою"
  (2022) Полозюк А.; Бобіна, О. В.
 • Документ
  «Великий теніс» в Миколаєві: біля витоків
  (2021) Лєшан Г. Г.; Бобіна, О. В.
 • Документ
  Вплив ароматів на відтворення спогадів
  (2023) Назрієва З. Т.; Матвієнко Л. В.; Nazriieva Z. T.; Matvienko L. V.
  У статті розглядається феномен появи у свідомості емоцій, почуттів і спогадів під впливом ароматів, який одержав назву "ефект Пруста". Запропоновано способи використання цього ефекту на психологічній практиці.
 • Документ
  Ідеологія рашизму
  (2023) Куприяненко Антоніна Олегівна; Матвієнко Людмила Володимирівна; Kupryianenko A. O.; Matvienko L. V.
  У статті проаналізовано процес зародження, сутність, відмінність характерних рис ідеології рашизму, русизму, комунізму.
 • Документ
  Особливості типів темпераменту підлітків
  (2023) Коліщак С. В.; Матвієнко, Л. В.; Kolishchak S. V.; Matvienko, L. V.
  У статті розглядаються особливості формування темпераменту підлітків, його різновиди. Також запропоновано найбільш сприятливі професії для холериків, сангвініків, флегматиків та меланхоліків.
 • Документ
  Емоційне вигорання (причини, прояви, групи ризику)
  (2023) Оліфірова М. В.; Матвієнко, Л. В.; Olifirova M. V.; Matvienko, L. V.
  У поданій статті розглядаються причини та прояви синдрому емоційного вигорання, окреслюються деякі способи покращення морального та фізичного стану людини, яка страждає на цей синдром.
 • Документ
  Психологія відносин між чоловіком і жінкою
  (2023) Резніченко О. В.; Матвієнко Л. В.; Reznichenko O. V.; Matvienko L. V.
  У запропонованій статті проаналізована сучасна проблематика психології відносин між чоловіком та жінкою. Виділені ключові проблеми, які впливають на стосунки.
 • Документ
  Особливості розвитку української освіти та науки в умовах військової агресії РФ (2014-2023 рр.)
  (2023) Матвієнко, Людмила Володимирівна; Сонечко, Ольга Сергіївна
  Однією з країн, чий освітній досвід є дуже актуальним на даний момент, є Україна. З 2014 року вона зазнала російської військової агресії, втративши значну частину свого промислового, економічного, а також освітнього потенціалу. У лютому 2022 року російська агресія повторилася зі значно більшим масштабом та відповідними наслідками. З військовими руйнуваннями, окупацією частини територій та продовженням війни українська система освіти також мала досвід навчання під час пандемії COVID-19. Європейські країни не стикалися з викликами такого масштабу після війни на Балканах у 1990-х роках, тому український приклад може бути корисним для визначення багатьох проблемних питань, щодо яких існували розбіжності в інтерпретаціях. Сучасні тенденції глобалізації здійснюють неоднозначний вплив на процес освіти. Водночас вища освіта відповідає за збереження незалежного світогляду та цілісності нації. У реаліях війни важливо використовувати принцип мови науки, а не мови упереджень чи стереотипів. Під поняттям мови науки розуміється спеціальний інструмент для формування та поширення знань у навчальному та академічному просторі, який ґрунтується на принципах поваги до кожного учасника процесу навчання та спілкування, критичного та логічного мислення, всебічності. пояснення суджень і широке використання інструментів перевірки. На відміну від міфології чи релігії, які вимагають беззаперечної віри, наука за самою своєю природою помітно тяжіє до формування знання, істинність останнього може бути обґрунтована чи спростована раціонально чи емпірично. Зважаючи на цю тезу, ми вважаємо, що освіта і наука завжди нероздільні. У ситуації, коли освіта втрачає свою наукову частину, вона в будь-який момент може набути антигуманістичних проявів. Отже, через нерозривність понять науки та освіти актуальним є дослідження стану, проблем, перспектив функціонування освіти та науки на фоні розгортання бойових дій. Мета статті – проаналізувати розвиток української освіти і науки в умовах глобальних викликів і воєнної агресії, визначити основні результати, проблеми та перспективи освітньої сфери України в майбутньому. Отже, основними питаннями, які розглядатимуться у статті, є: аналіз сучасного стану освіти та науки, характеристика концепції постправди як виклику сучасної української гуманітаристики на тлі російської агресії, аналіз проблем і шляхів подолати їх у сферах освіти і науки.
 • Документ
  Свобода наукового пошуку та проблема відповідальності вченого
  (2019) Осадченко, Ю. В.; Патлайчук, О. В.; Гончарова, О .О.
  Необхідність дослідження теми щодо співвідношення свободи наукового пошуку та соціальної відповідальності вченого диктується та опосередковується сучасним станом розвитку науки та її безпосереднім впливом на життєдіяльність суспільства. При цьому мається на увазі як позитивні, так і негативні сторони діяльності науковців.
 • Документ
  Навчання в українських ВНЗ як чинник національної самоідентифікації
  (2022) Матвієнко, Л. В.; Сонечко, О. С.; Matviienko, Liudmyla; Sonechko, Olga
  У статті проаналізовано основні тенденції змін в українській освіті ВНЗ. Особлива увага надається характеристиці чинників національної самоідентифікації молоді у контексті інтеграційних процесів України у європейський науковий простір.
 • Документ
  Державний герб України як символ національної ідентичності
  (2022) Попадін, Анна Геннадіївна; Матвієнко Людмила Володимирівна
 • Документ
  Formation of soft skills in educational programs of technical specialties
  (2022) Patlaichuk, О. V.; Patlaichuk, V. M.
 • Документ
  Етнокультура в контексті періодизації метаетнічного культурно-історичного процесу
  (2022) Патлайчук, О. В.; Ступак, О. П.; Макарчук, О. М.; Patlaichuk, О. V.; Stupak, O. P.; Makarchuk, O. M.
  Вперіод становлення концептуально нового бачення освітнього процесу ми намагаємось підходити до аналізу принципів періодизації і побудови курсу історії української культури дотримуючись нового погляду на вітчизняну історію та об’єктивно-логічного, історико-філософського аналізу подій і явищ, що мали місце упродовж усієї історії української культури від її витоків і до сьогодення.
 • Документ
  Цифрові інструменти Google для вищої освіти
  (2022) Патлайчук, О. В.; Patlaichuk, О. V.
  З метою удосконалення дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу розглянуто використання закладами вищої освіти сервісів спеціалізованого хмарного програмного забезпечення Google Workspace for Education компанії Google LLC. Проаналізовані особливості його застосування, переваги та недоліки.
 • Документ
  Головні тренди розвитку навчального процесу у вищій освіті
  (2022) Патлайчук, О. В.; Patlaichuk, О. V.
  Анотація. Розглянуті основні тренди розвитку навчального процесу у вищій освіті. Проаналізовані такі тенденції, як впровадження системи штучного інтелекту, цифровізація, дистанційне навчання, використання смартфонів у навчальному процесі, використання медіа середовищ, візуалізація, використання елементів едьютейнменту, імерсивне навчання
 • Документ
  Культура споживання як соціально-філософський феномен сучасності
  (Миколаїв: НУК) Дацюк, Д. О.; Назрієва, З. Т.; Петров, В. Є.; Гончарова, О.О.; Datsiuk, D. А.; Nazrieva, Z. T.; Petrov, V. Y.; Дацюк, Д. А.; Назриева, З. Т.; Петров, В. Е.
  У статті розглянуте актуальне питання для нашого суспільства – споживання як соціокультурний і філосософський феномен, яке плавно у процесі розвитку людства набуло більш небезпечної й агресивної форми—споживацтва.