Навчально-методичні матеріали (ТТіСПУ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Суднові котельні установки та їх експлуатація : метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт».
  (2022) Єпіфанов, О. А.; Димо, Б. В.; Пацурковський, П. А.; Чередніченко, О. К.
  Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання практичних занять з дисципліни «Суднові котельні установки та їх експлуатація» і складені у відповідності до робочої навчальної програми. Методичні вказівки призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» спеціалізації "Експлуатація суднових енергетичних установок". Методичні вказівки можуть бути використані студентами спеціальності 135 «Суднобудування» спеціалізації «Суднові енергетичні установки».
 • Документ
  Конспект лекцій з дисципліни «Технічна термодинаміка та теплопередача»
  (2022) Димо, Б. В.; Пацурковський, П. А.; Єпіфанов, О. А.; Чередніченко, О. К.
 • Документ
  Тепловий розрахунок реконструкції парового котла : метод. вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Топки та котельні установки, ядерні реактори та парогенератори» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика»
  (2022) Єпіфанов, О. А.; Димо, Б. В.; Пацурковський, П. А.
  Методичні вказівки містять рекомендації і приклад теплового розрахунку реконструкції парового котла у зв’язку з переведенням на інше паливо. Вказівки розраховано на спільне використання з нормативним методом теплового роз-рахунку 1973 р. і призначено для студентів денного та заочного відділень машинобудівного навчально-наукового інституту НУК, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика».
 • Документ
  Складання енергетичних паспортів житлових та громадських будівель
  (2018) Долганов, Ю. А.; Язловецький, А. В.
  Наведено методику складання енергетичних паспортів житлових і громадських будівель, основні поняття та визначення, розрахункові залежності, довідкові дані та приклад складання енергетичного паспорта житлової квартири. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю 144 "Теплоенергетика", а також за спеціальністю 135 "Суднобудування". Можуть бути корисними аспірантам, науковим та інженерно-технічним працівникам у галузі енергетики, енергетичного аудиту й енергетичного менеджменту.
 • Документ
  Збірник лабораторних робіт з курсу "Теплотехнічні вимірювання та прилади"
  (2017) Димо, Б. В.; Кузнецов, В. В.; Рижков, С. С.; Язловецький, А. В.
  Подано короткий опис лабораторних робіт з теплотехнічних вимірювань в обсязі наявної навчальної програми. Викладено основи експерименту і відповідні методики щодо повірки приладів вимірювання теплотехнічних величин (температури, тиску, витрати тощо). Призначено для студентів, які вивчають курси "Теплотехнічні вимірюваня та прилади", "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища".
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Енергетичні ядерні реактори" і виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи
  (2016) Половець, Юрій Олександрович; Пацурковський, Павло Анатолійович
  Наведено програму курсу "Енергетичні ядерні реактори" з посиланням на літературні джерела при вивченні кожного розділу та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи, метою якої є закріплення теоретичних і практичних знань студентів. Призначено для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 144 "Теплоенергетика". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей.
 • Документ
  Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з дисципліни "Основи енергетичного аудиту"
  (2008) Пилипчак, Віталій Іванович; Димо, Борис Васильович
  Методичні вказівки містять рекомендації для індивідуальної роботи при вивченні студентами дисципліни "Основи енергетичного аудиту" спеціальностей 7.090506 "Турбіни", 7.0905.09 "Суднові енергетичні установки та устаткування", 7.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння" та дисципліни "Енергетичний облік та аудит в теплоенергетиці" спеціальності 7.090510 "Теплоенергетика". Методичні вказівки є основою для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання вказаних вище спеціальностей. Викладені основні методичні рекомендації до складання звіту, а також відомості з обсягу звіту , вимоги до його оформлення.
 • Документ
  Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки"
  (2003) Димо, Борис Васильович
  Методичні вказівки містять програму дисціпліни "Теоретичні основи теплотехніки" і контрольні завдання для виконання контрольної роботи. Призначені для студентів заочної форми навчання напряму бакалаврської підготовки "Інженерна механіка" спеціальностей 7.090210 - "Двигуни внутрішнього згорання" та 7.090202 - "Технологія машинобудування", можуть також використовуватися для виконання контрольних робіт з дисциплін "Технічна термодинаміка" та "Тепломасообмін" для студентів напряму бакалаврської підготовки 7.0905 "Енергетика".
 • Документ
  Збірник лабораторних робіт з курсу "Тепломасообмін"
  (2007) Єпіфанов, Олександр Анатолійович; Димо, Борис Васильович; Шевцов, Анатолій Павлович
  Наведені основні поняття, визначення й закони процесів теплоперенесення, розрахункові формули і методика обробки та узагальнення досліджуваних даних. Подані опис і методика виконання лабораторних робіт, а також необхідні довідкові матеріали. Призначений для студентів спеціальностей 7.090509 "Суднові енергетичні установки та устаткування", 7.090510 "Теплоенергетика", 7.090506 "Турбіни", 7.090520 "Холодильні машини та установки", 7.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння" денної і заочної форм навчання.
 • Документ
  Утилізаційні котли
  (2008) Єпіфанов, Олександр Анатолійович; Кузнецов, Валерій Валерійович
  Методичні вказівки містять програму дисципліни "Утилізаційні котли" і завдання для виконання контрольної роботи. Призначені для студентів заочної форми навчання напряму бакалаврської підготовки "Інженерна механіка" спеціальності 8.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння".