Матеріали конференцій (СГД)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 243
 • Документ
  Гуманітарна освіта в технічних ЗВО: нові виклики, Україна і НУК
  (НУК, 2020) Бобіна Олег Валерійович; Вашкевич Віктор Миколайович; Bobina Oleg; Vashkevych Viktor
  Сучасна фахова освіта не може бути вузько спеціалізована. Фахові знання швидко втрачають свою актуальність через прискорений розвиток науки й технологій. Особистість може зберегти себе в сучасному світі за допомогою гуманітарних базових принципів. НУК має свої традиції гуманізації й гуманітизації вищої інженерної освіти.
 • Документ
  Північне Причорномор’я в логістичній системі Чорного моря: короткий історичний огляд
  (Торубара В. В., 2022) Бобіна О. В.; Ганчо Н. А.; Bobina O.V.; Hancho N. A.
  Логістика як наука і практика має свою історію. Північне Причорномор’я відіграє велику роль в сучасній логістиці України, Європи і світу. Автори зупиняються на основних етапах історії логістики на північних берегах Чорного моря.
 • Документ
  НУК в системі вищої освіти незалежної України і вікові традиції академічної культури
  (НУК, 2021) Бобіна О. В.; Bobina O. V.
  Академічна культура – складова частина сучасного життя університету. Автор описує основні принципи академічної культури НУК. Ця культура сформувалась за століття роботи НУК. Ця культура допомагає розвиватись НУК і в сучасне складне життя.
 • Документ
  Академічна культура НУК: доброчесність, довіра, прозорість, відповідальність, реальне навчання, справжня наука
  (НУК, 2020) Бобіна О. В.; Bobina O. V.
  Сучасний етап розвитку освіти і Україні вимагає нових ідей і нового досвіду. Серед явищ, які сприяють розвитку і надають кращих якостей освіти, є корпоративна культура. Для вищої освіти ‒ академічна культура. Автор визначає складові принципи академічної культури НУК виходячи з того, що НУК входить до числа найстаріших ВНЗ України.
 • Документ
  Індивідуалізація освітнього процесу у закладі вищої освіти в умовах змішаного навчання
  (Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2024) Патлайчук Оксана Віталіївна; Брюховецька Ірина Володимирівна
 • Документ
  Про досвід акредитаційної діяльності в США і Європі
  (2021) Бобіна, О. В.; Bobina Oleh V.
  Акредитація освітніх програм в Україні за новими правилами діє всього два роки. Тому так важливий досвід різних країн. Українська вища освіта втратила багато часу. Тому її система акредитації тільки розвивається.
 • Документ
  Choice of solution search method under uncertainty
  (2021) Дюкова С. П.; Патлайчук, О. В.; Патлайчук, В.М.
 • Документ
  Design of gas turbine unit with ejection over-expansion of gas in the turbine
  (2021) Patlaichuk V. M.; Patlaichuk О. V.; Borschov О. M.
 • Документ
  Чи справді "спорт поза політикою"
  (2022) Полозюк А.; Бобіна, О. В.
 • Документ
  «Великий теніс» в Миколаєві: біля витоків
  (2021) Лєшан Г. Г.; Бобіна, О. В.
 • Документ
  Вплив ароматів на відтворення спогадів
  (2023) Назрієва З. Т.; Матвієнко Л. В.; Nazriieva Z. T.; Matvienko L. V.
  У статті розглядається феномен появи у свідомості емоцій, почуттів і спогадів під впливом ароматів, який одержав назву "ефект Пруста". Запропоновано способи використання цього ефекту на психологічній практиці.
 • Документ
  Ідеологія рашизму
  (2023) Куприяненко Антоніна Олегівна; Матвієнко Людмила Володимирівна; Kupryianenko A. O.; Matvienko L. V.
  У статті проаналізовано процес зародження, сутність, відмінність характерних рис ідеології рашизму, русизму, комунізму.
 • Документ
  Особливості типів темпераменту підлітків
  (2023) Коліщак С. В.; Матвієнко, Л. В.; Kolishchak S. V.; Matvienko, L. V.
  У статті розглядаються особливості формування темпераменту підлітків, його різновиди. Також запропоновано найбільш сприятливі професії для холериків, сангвініків, флегматиків та меланхоліків.
 • Документ
  Емоційне вигорання (причини, прояви, групи ризику)
  (2023) Оліфірова М. В.; Матвієнко, Л. В.; Olifirova M. V.; Matvienko, L. V.
  У поданій статті розглядаються причини та прояви синдрому емоційного вигорання, окреслюються деякі способи покращення морального та фізичного стану людини, яка страждає на цей синдром.
 • Документ
  Психологія відносин між чоловіком і жінкою
  (2023) Резніченко О. В.; Матвієнко Л. В.; Reznichenko O. V.; Matvienko L. V.
  У запропонованій статті проаналізована сучасна проблематика психології відносин між чоловіком та жінкою. Виділені ключові проблеми, які впливають на стосунки.
 • Документ
  Особливості розвитку української освіти та науки в умовах військової агресії РФ (2014-2023 рр.)
  (2023) Матвієнко, Людмила Володимирівна; Сонечко, Ольга Сергіївна
  Однією з країн, чий освітній досвід є дуже актуальним на даний момент, є Україна. З 2014 року вона зазнала російської військової агресії, втративши значну частину свого промислового, економічного, а також освітнього потенціалу. У лютому 2022 року російська агресія повторилася зі значно більшим масштабом та відповідними наслідками. З військовими руйнуваннями, окупацією частини територій та продовженням війни українська система освіти також мала досвід навчання під час пандемії COVID-19. Європейські країни не стикалися з викликами такого масштабу після війни на Балканах у 1990-х роках, тому український приклад може бути корисним для визначення багатьох проблемних питань, щодо яких існували розбіжності в інтерпретаціях. Сучасні тенденції глобалізації здійснюють неоднозначний вплив на процес освіти. Водночас вища освіта відповідає за збереження незалежного світогляду та цілісності нації. У реаліях війни важливо використовувати принцип мови науки, а не мови упереджень чи стереотипів. Під поняттям мови науки розуміється спеціальний інструмент для формування та поширення знань у навчальному та академічному просторі, який ґрунтується на принципах поваги до кожного учасника процесу навчання та спілкування, критичного та логічного мислення, всебічності. пояснення суджень і широке використання інструментів перевірки. На відміну від міфології чи релігії, які вимагають беззаперечної віри, наука за самою своєю природою помітно тяжіє до формування знання, істинність останнього може бути обґрунтована чи спростована раціонально чи емпірично. Зважаючи на цю тезу, ми вважаємо, що освіта і наука завжди нероздільні. У ситуації, коли освіта втрачає свою наукову частину, вона в будь-який момент може набути антигуманістичних проявів. Отже, через нерозривність понять науки та освіти актуальним є дослідження стану, проблем, перспектив функціонування освіти та науки на фоні розгортання бойових дій. Мета статті – проаналізувати розвиток української освіти і науки в умовах глобальних викликів і воєнної агресії, визначити основні результати, проблеми та перспективи освітньої сфери України в майбутньому. Отже, основними питаннями, які розглядатимуться у статті, є: аналіз сучасного стану освіти та науки, характеристика концепції постправди як виклику сучасної української гуманітаристики на тлі російської агресії, аналіз проблем і шляхів подолати їх у сферах освіти і науки.
 • Документ
  Свобода наукового пошуку та проблема відповідальності вченого
  (2019) Осадченко, Ю. В.; Патлайчук, О. В.; Гончарова, О .О.
  Необхідність дослідження теми щодо співвідношення свободи наукового пошуку та соціальної відповідальності вченого диктується та опосередковується сучасним станом розвитку науки та її безпосереднім впливом на життєдіяльність суспільства. При цьому мається на увазі як позитивні, так і негативні сторони діяльності науковців.
 • Документ
  Навчання в українських ВНЗ як чинник національної самоідентифікації
  (2022) Матвієнко, Л. В.; Сонечко, О. С.; Matviienko, Liudmyla; Sonechko, Olga
  У статті проаналізовано основні тенденції змін в українській освіті ВНЗ. Особлива увага надається характеристиці чинників національної самоідентифікації молоді у контексті інтеграційних процесів України у європейський науковий простір.