126 "Інформаційні системи та технології"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Дослідження методів створення веб-додатків та розробка інтернет-сайту для музичної школи з використанням WordPress
  (2023) Киричук К. В.; Книрік Н. Р.
  У даній кваліфікаційній роботі представлена розробка сайту для музичної школи. За допомогою цього веб-сайту організація зможе вирішувати такі завдання, як ефективна презентація школи в Інтернеті, розширення потенційної аудиторії, підвищення обізнаності та інформування громадськості. Кваліфікаційна робота містить аналіз предметної галузі, технікоекономічне обґрунтування, технічний і робочий проекти, а також розділ з охорони праці. Сайт розроблено з використанням мови сценаріїв PHP, динамічної мови JavaScript, стандартної мови розмітки веб-сторінок HTML і каскадних таблиць стилів CSS. База даних розроблена на базі MySQL. Робота виконана на 97 сторінках машинописного тексту і містить 34 рисунки, 39 таблиць, 2 додатки та список використаних джерел із 15 найменувань. Робота представлена українською мовою.
 • Документ
  Проектування та розробка інформаційної системи роздрібних продажів підприємства ЕЛІЗТАН АЛЬЯНС КОМПАНІ
  (2023) Кухаренко Вікторія Сергіївна; Kukharenko Viktoriia; Беркунський Є. Ю.
  У даній дипломній роботі розглядається завдання оновлення та реалізації нової інформаційної системи для підприємства роздрібного продажу товарів ЕЛІЗТАН АЛЬЯНС КОМПАНІ. Робота викладена на 130 сторінках, містить 6 розділів, 52 рисунків, 23 таблиці, 4 додатки та список використаної літератури з 32 найменувань. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Дослідження моделей процесів управління кредитного відділу банку та розробка інформаційної системи
  (2021) Бабенко, Я. А.; Гайдаєнко, О. В.
  Предметом роботи є розробка проекту інформаційної системи управління ''Кредитний відділ банку''. Система розроблена для підвищення ефективності робота співробітників кредитного відділу. Аналіз об'єктів та їх організаційної діяльності, структура для виявлення недоліків у системі управління кредитним відділом, вимоги до формування проекту інформаційної системи управління кредитною інформацією, аналіз підрозділів та існуючих рішень здійснюється в роботі. В міру необхідності розроблено концепцію та програмні рішення для розробки інформаційних систем. Розроблені програмні рішення включають загальносистемні рішення, рішення з інформації, програмне та апаратне забезпечення. Робота викладена на 59 сторінках надрукованого тексту, містить 20 рисунків та список використаної літератури з 20 найменувань.
 • Документ
  Дослідження методів розробки інформаційної системи оцінювання рівня викидів забруднюючих речовин Баштанського сирзаводу
  (2021) Рибалко, Д. В.; Ушкац М. В.
  Пояснювальна записка «Дослідження методів розробки інформаційної системи оцінювання рівня викидів забруднюючих речовин Баштанського сирзаводу». Мета роботи – оцінювання рівня викидів забруднюючих речовин ЗАО «Баштанський сирзавод» в атмосферне повітря на базі нових інформаційних технологій, які використовуються при вирішенні задачі «Розроблення автоматизованого модуля «Оцінювання рівня викидів забруднюючих речовин Баштанського сир заводу в атмосферне повітря». Проведений аналіз предметної області, проаналізовані сукупності вхідних і вихідних даних задачі, розроблені моделі інформаційних потоків (DFD-діаграми) модуля з використанням CASE-засобу розробки інформаційних систем компанії Platinum BPwin 4.0. Описана організація інформаційної бази, розроблені логічна і фізична моделі даних з використанням CASE-засобу розробки інформаційних систем компанії Platinum ERwin 4.0. Для автоматизації процесів аналізу та проектування програмного забезпечення модуля використаний процесний CASE-засіб ERWin 4.0. Розроблені програмні рішення задачі в середовищі Microsoft Visual Studio 2008. Пророблені питання безпеки життя і діяльності людини, наведені заходи щодо забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об'єкті. Результати розроблення можуть бути впроваджені у відділі екології ЗАО «Баштанський сирзавод».
 • Документ
  Дослідження методів та алгоритмів для розробки ІС оптимізації планування випуску продукції компанії «ЯрмарОК смаколиків»
  (2021) Хасанова, К. О.; Приходько Н. В.
  Тема магістерської роботи «Дослідження методів та алгоритмів для розробки ІС оптимізації планування випуску продукції компанії «ЯрмарОК смаколиків»». На продовольчому ринку України широко представлені різноманітні м'ясні продукти. Підвищеним попитом серед населення користуються вітчизняні ковбасні вироби. Саме їх воліють купувати 98 % населення. Тому українські м'ясопереробні підприємства зацікавлені у розширення асортименту випущених ковбас, підвищення їхньої конкурентоспроможності та зниженні собівартості. Метою дослідження є підвищення продуктивності праці та якості виробів за рахунок впровадження інформаційної системи для оптимізації планування випуску м’ясної продукції компанії. Для досягнення мети в роботі вирішено задачі аналізу процесу транспортування товару від постачальника до споживача; аналізу методів випуску продукції; розроблена математична модель; проведено системний аналіз методів оптимізації в якості інструменту для планування; досліджено існуючі системи. Наукова новизна роботи полягає в адаптації методів системного аналізу оптимізації для планування випуску м’ясної продукції. На етапі дослідження використовувались методи системного аналізу, дослідження операцій, прийняття рішень та інше. На етапі розробки застосовувалась методологія проектування UML. Робота виконана українською мовою та викладена на __ сторінках, містить __ рисунків, __ таблиці та _ додатки.
 • Документ
  Дослідження методів розробки інформаційної системи з аналізу обробки сировини на підприємстві
  (2021) Кальтя, Л. В.; Ажищев В. Ф.
  У дипломній роботі розробляється інформаційна система обліку вторинної сировини на виробничо-заготівельному підприємстві. У ході розробки ІС проведено аналіз предметної області, обґрунтовано необхідність створення АС, сформовані вимоги користувача до ІС, а також розроблена концепція ІС. Дипломна робота виконана на аркушах А4, містить 16 рисунків, 16 лістингів, 11 таблиць, список використаної літератури із 12 найменувань. Обсяг роботи становить 88 аркушив. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Системний аналіз процесу створення розподіленої інформаційної системи на прикладі сервісу спільного редагування документів
  (2021) Кардаш, А. О.; Книрік Н. Р.
  Магістерська робота присвячена дослідженню засобів та технологій створення розподіленої інформаційної системи взаємного редагування документів у режимі реального часу. У роботі досліджуються сучасний стан технологій та існуючі рішення. У роботі також виконується розробка інформаційної системи. Для створення системи розробляється її концепція, приймаються загальні рішення, а також рішення щодо організаційного, інформаційного, технічного та програмного забезпечення. Розробляється відповідна документація. Також у роботі виконуються розділи з техніко-економічної частини, охорони праці, охорони навколишнього середовища. Робота виконана українською мовою на 106 сторінках друкованого тексту, містить 32 малюнки, 6 таблиць, 3 додаткі та список літератури з 19 джерел.
 • Документ
  Дослідження web-технологій та розробка інформаційної системи хостингової компанії
  (2021) Крамаренко, О. С.; Kramarenko, Oleksii; Ушкац, М. В.
  Дипломна робота присвячена розробці проекту інформаційної системи хостингової компанії. В роботі сформовані вимоги до системи, розроблені її концепції і проведено вибір найкращої системи. Дипломна робота містить основні проектні рішення за технічним, інформаційним та програмним забезпеченням, сформовано робоча документація розробленого програмного забезпечення. Дипломна робота викладена на 120 друкованих сторінках й містить: 20 рисунків, 26 таблиць, 5 додатків та список літератури з 10 найменувань.
 • Документ
  Розробка технологій доповненої реальності для автоматичної системи "візитна картка"
  (2021) Король, В. К.; Михелєв І. Л.
  Дипломна робота "Розробка підсистеми автоматичної обробки візитних карток з використанням елементів доповненої реальності" присвячена розробці мобільного додатку розширення інформативності візитних карток. Додаток написаний з використанням мови програмування Java, мови розмітки XML та СУБД SQLite. Дипломна робота містить інформацію про створення мобільного додатку, постановку задачі, проект програмного забезпечення, результати розробки. Дипломна робота виконана на 41 сторінках, містить 19 рисунки, 6 таблиць, 1 додаток та список використаної літератури з 12 найменувань.
 • Документ
  Дослідження методів регресійного аналізу та розробка інформаційної системи кредитоспроможності фізичних осіб
  (2020) Брятко, А. Ф.; Чернова Л. С.
  Метою дипломної роботи є розробка інформаційної системи «Кредитоспроможності фізичних осіб». Під час роботи сформовані вимоги до інформаційної системи, розроблені основні проектні рішення за технічним, інформаційним, математичним, організаційним та програмним забезпеченням, сформована робоча документація за програмним забезпеченням. Реалізована інформаційна система. Дипломна робота виконана на 108 аркушах машинописного тексту, містить 30 рисунків, 9 таблиць, 3 додатки, список використаних джерел містить 10 найменувань.