Навчально-методичні матеріали. Кафедра фінансів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Страховий менеджмент" для спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня
  (2017) Зінченко Андрій Ігорович; Приходько Наталя Василівна
  Методичні вказівки містять основні положення, пов'язані з виконанням здобувачами вищої освіти курсових робіт з дисципліни "Страховий менеджмент". Мають на меті створення у здобувачів вищої освіти системної уяви про етапи написання курсової роботи, опрацювання інформації, пов'язаної з написанням роботи, її джерела. Призначено для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", можуть бути використані для здобувачів вищої освіти інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, а також у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації за економічним напрямком.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Гроші і кредит"
  (2017) Карась Петро Миколайович; Приходько Наталія Василівна
  Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою виконання курсової роботи з дисципліни "Гроші і кредит": вибір теми, формування змісту, робота над основними розділами проекту, оформлення результатів. Наведено вимоги до написання роботи та її захисту. Призначено для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей та викладачами вищих навчальних закладів, а також у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямком "Фінанси".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий ринок"
  (2017) Приходько Наталія Василівна; Карась Петро Миколайович; Зінченко Андрій Ігорович
  Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою виконання і захисту курсової роботи з дисципліни "Фінансовий ринок". Призначено для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей і викладачами вищих навчальних закладів, а також у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямком "Фінанси".
 • Документ
  Практикум з фінансів підприємств
  (2020) Рогов, Г. К.; Зінченко, А. І.; Пащенко, О. В.
  Вміщено теоретичний матеріал до опрацювання тем, контрольні питання, тестові завдання, задачі, ділові ігри, ситуаційні завдання та короткий українсько-англійський словник основних термінів, які використовуються в курсі «Фінанси підприємств». Призначено для проведення аудиторних практичних занять та для самостійної роботи здобувачів вищої освіти в галузі знань «Управління та адміністрування». Також може бути корисним для фахівців економічних підрозділів підприємств і бан- ківських установ.
 • Документ
  Практикум з фінансів підприємств
  (2019) Рогов, Г. К.; Зінченко, А. І.; Пащенко, О. В.
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" на основі чинного законодавства у царині економіки та фінансів. У посібнику наведено методичні вказівки до опрацювання тем, контрольні питання, тестові завдання, задачі, ділові ігри, ситуаційні завдання та короткий українсько-англійський словник основних термінів, які використовуються в курсі "Фінанси підприємств". Навчальний посібник призначено для проведення аудиторних практичних занять та для самостійної роботи здобувачів вищої освіти у галузі знань "Управління та адміністрування". Він також може бути корисним для фахівців економічних підрозділів підприємств та банківських установ.
 • Документ
  Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичне моделювання систем і процесів та методи оптимізації"
  (2020) Приходько, С. Б.; Приходько, Н. В.; Макарова, Л. М.; Пухалевич, А. В.
  Методичні вказівки призначені для студентів п'ятого курсу спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" і 122 "Комп'ютерні науки", які вивчають дисципліну "Математичне моделювання систем і процесів та методи оптимізації". Також можуть бути корисними магістрам, аспірантам, усім тим, кому потрібно виконувати моделювання випадкових величин і процесів та стохастичних систем, здійснювати оцінювання параметрів стохастичних систем із застосуванням методів оптимізації.
 • Документ
  Національний банк України - центральний банк держави. Грошово-кредитна політика НБУ
  (2002) Криленко, Володимир Ігорович; Карась, Петро Миколайович
  Методичні вказівки складені до курсу "Центробанк та його грошово-кредитна політика" для студентів економічного факультету. Містять програму курсу, плани семінарських занять, навчальні матеріали до курсу, питання до іспитів, тематику рефератів, курсових та випускних робіт, контрольні тести та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Збірник тестів для контролю поточних знань з дисципліни "Фінанси"
  (2006) Побігайлов, Володимир Михайлович
  Збірник тестів є додатком до семінарських та самостійних робіт з курсу "Фінанси", його мета полегшити оволодіння термінологією, логікою, основними інструментами фінансової науки та визначити рівень знань студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей, а також для викладачів вищих навчальних закладів, які викладають дисципліну "Фінанси".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання контрольних та самостійних завдань з дисципліни "Аналіз банківської діяльності"
  (2010) Воробйова, Ірина Аркадіївна; Пащенко, Олексій Вікторович
  Методичні вказівки містять основні питання пов'язані із виконанням контрольних і самостійних робіт студентами з дисципліни "Аналіз банківської діяльності" та опрацювання ними прийомів та методів аналізу. Призначені для створення у студентів системної уяви про проведення аналізу банківської діяльності та придбання ними навичок щодо виявлення й аналізу факторів ефективності діяльності банку, його прибутковість, доходність тощо.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент"
  (2002) Воробйова, Ірина Аркадіївна
  Методичні вказівки призначені для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. Подаються необхідні теоретичні викладення, формули розрахунку, таблиці для виконання курсової роботи з фінансового менеджменту.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Бюджетна система"
  (2005) Воробйова, Ірина Аркадіївна; Мініна, Валентина Олексіївна; Селікова, Т. В.; Руденко, Раїса Василівна
  Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги та підвищення якості самостійного вивчення матеріалу та виконання практичних завдань з дисципліни "Бюджетна система". Методичні вказівки визначають основні вимоги до теоретичної та практичної підготовки студентів, порядок оцінки виконання самостійних та практичних завдань. Призначені для студентів інженерно-економічного факультету спеціальності 6.050100 "Фінанси" очного та заочного відділення.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання програми виробничо-економічної практики для студентів спеціальності 6.050100 "Фінанси"
  (2004) Воробйова, Ірина Аркадіївна; Рогов, Георгій Костянтинович; Селікова, Тетяна Василівна; Єфімова, Ганна Вікторівна
  У методичних вказівках наведені мета і задачі практики, вимоги до виконання завдань практики, оформлення та захисту звіту з практики. Призначено для студентів молодших курсів і викладачів вищих навчальних закладів, які викладають економічні та фінансові дисципліни.
 • Документ
  Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Фінансовий аналіз"
  (2004) Каткова, Наталя Володимирівна
  Робота містить практичні завдання з дисципліни "Фінансовий аналіз" і рекомендації до їх виконання. Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять студентів ІV курсу інженерно-економічного факультету спеціальності 7.050104 "Фінанси", а також можуть бути корисними студентам всіх економічних спеціальностей, аспірантам і викладачам, які підвищують свою кваліфікацію.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий аналіз"
  (2004) Каткова, Наталя Володимирівна
  Вказівки визначають вимоги до змісту, оформлення і процедури захисту курсових робіт з дисципліни "Фінансовий аналіз". Призначені для студентів IV курсу денної і V курсу заочної форми навчання інженерно-економічного факультету спеціальності 6.050100 "Фінанси", а також для викладачів вищих навчальних закладів, які викладають дисципліни з фінансового аналізу.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Місцеві фінанси"
  (2004) Мініна, Валентина Олексіївна; Руденко, Раїса Василівна
  Методичні вказівки містять вимоги та рекомендації щодо виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Місцеві фінанси", а також перелік літератури, необхідної для вивчення курсу. Призначені для студентів інженерно-економічного факультету спеціальності 7.050104 "Фінанси" денного та заочного відділень.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання самостійних і практичних робіт з дисципліни "Бюджетний менеджмент"
  (2004) Мініна, Валентина Олексіївна; Руденко, Раїса Василівна
  Методичні вказівки містять вимоги та рекомендації щодо виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Бюджетний менеджмент", зміст основних положень бюджетного менеджменту, а також перелік рекомендованих літературних джерел. Призначені для студентів інженерно-економічного факультету спеціальності 7.050104 "Фінанси" денного та заочного відділень.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємства"
  (2004) Рогов, Георгій Костянтинович; Горбатюк, Ольга Миколаївна
  Містить мету, структуру, зміст та вимоги до оформлення, організації виконання та захисту курсової роботи. Розраховані для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей інженерно-економічного факультету.
 • Документ
  Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт на здобуття ступеня спеціаліста з фінансів
  (2004) Рогов, Костянтин Георгійович; Гурченков, Олександр Петрович; Воробйова, Ірина Аркадіївна; Селікова, Тетяна Василівна; Єфімова, Ганна Вікторівна
  Методичні вказівки містять вимоги та рекомендації щодо виконання дипломних робіт. Вони включають інформацію про організацію виконання дипломної роботи, її структуру, обсяг і зміст, правила та рекомендації по її оформленню. Призначені для студентів інженерно-економічного факультету спеціальності 7.050104 "Фінанси" денного та заочного відділень при підготовці дипломних робіт на здобуття ступеня спеціаліста з фінансів.
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Бюджетна система"
  (2003) Ямніков, Костянтин Борисович
  Дані методичні вказівки грунтуються на багатому досвіді фінансової науки і містять загальні теоретичні відомості про державний бюджет і податкову систему України. Призначені для самостійного вивчення курсу "Бюджетна система" студентами інженерно-економічного факультету.
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Податкова система"
  (2003) Ямніков, Костянтин Борисович
  Дані навчальні вказівки грунтуються на багатому досвіді фінансової науки і містять теоретичні відомості про систему оподаткування, програму курсу, термінологічний словник. Також розроблені практичні завдання для самостійного виконання, наведені питання для самоконтролю. Призначено для самостійного вивчення курсу "Податкова система" студентами інженерно-економічного факультету та системи післядипломної освіти.