Навчально-методичні матеріали (КІТтаІГ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни ''Комп’ютерна графіка'': 3D-моделювання в системі AutoCAD
  (2021) Кукліна, О. Ю.; Мазуренко, В. Б.
  Методичні вказівки містять теоретичні відомості і практичні рекомендації до вивчення курсу «Комп’ютерна графіка», а саме розділу «3D-моделювання в системі AutoCAD». Призначено для студентів першого та другого курсів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей технічного напрямку НУК ім. адм. Макарова.
 • Документ
  Задачі з нарисної геометрії для аудиторного і самостійного розв’язання
  (2021) Бідніченко, О. Г.; Слободян, С. О.
  Навчальний посібник є добіркою задач, в якому студенти практичним розв’язанням закріплюють знання з нарисної геометрії, отримані на лекціях. Перед кожною темою наведено стислі відомості з відповідного теоретичного матеріалу. Задачі розв’язуються безпосередньо на сторінках цього посібника із застосуванням креслярських інструментів. Навчальний посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів першого курсу денної та заочної форм навчання всіх інженерних спеціальностей університету, які вивчають нарисну геометрію.
 • Документ
  Завдання для самостійного виконання з нарисної геометрії
  (2021) Бідніченко, О. Г.; Слободян, С. О.
  Навчальний посібник складено з метою спрощення студентам процесу виконання комплексних креслень різноманітних геометричних образів (плоских та просторових), а також засвоєння способів виконання побудов з ними методами нарисної геометрії. З метою кращого засвоєння матеріалу в посібник підібрані декілька завдань, які студенти виконують самостійно. У текстовій частині посібника наведені методичні особливості виконання завдань, надані відповідні рисунки з кресленнями проміжних та остаточних побудов, подані необхідні примітки. Посібник містить завдання для самостійного розв’язання для студентів першого курсу всіх інженерних спеціальностей університету, які вивчають нарисну геометрію. Завдання розроблені викладачами кафедри комп’ютерноінтегрованих технологій та інженерної графіки з урахуванням особливостей навчання відповідним спеціальностям. Навчальний посібник призначений для самостійної роботи та дистанційного навчання студентів вищих технічних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи нарисної геометрії та перспективних зображень
  (2017) Бідніченко, О. Г.; Слободян, С. О.
  Підручник містить теоретичні положення з усіх розділів курсу нарисної геометрії: ортогональні та аксонометричні проекції, тіні та перспективи. Наведено основи побудови комплексних креслень геометричних об'єктів: точок, прямих і кривих ліній, площин та поверхонь. Розкрито основні теоретичні положення та практичні методи побудови перспективних зображень, аксонометричних проекцій і тіней. Призначено для студентів вищих технічних навчальних закладів денної і заочної форм навчання спеціальності "Дизайн" та всіх технічних спеціальностей.
 • Документ
  Атлас завдань з нарисної геометрії з теоретичними основами
  (2019) Бідніченко, О. Г.; Слободян, С. О.
  Навчальний посібник складено з метою дати можливість студентам ВНЗ засвоїти деякі розділи з нарисної геометрії та виконати самостійно завдання (розрахунково-графічні та домашні). Посібник містить необхідний обсяг з теоретичного матеріалу, відповідні пояснення та приклади виконання графічних завдань. Призначено для аудиторної, самостійної роботи та дистанційного навчання студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Основи інформаційних технологій
  (2014) Михелєв, І. Л.; Слободян, С. О.
  Посібник містить програму першої та другої частин курсу "Основи інформаційних технологій та програмування", основи теоретичного матеріалу, алгоритми реалізації базових обчислювальних процесів на ЕОМ, приклади розв'язання задач, алгоритми та приклади реалізації класичних чисельних методів. Призначено для студентів, що вивчають курс "Основи інформаційних технологій та програмування".
 • Документ
  Робоче креслення (структура, вимоги до виконання)
  (2004) Воробйов, Л. П.; Ткач, Михайло Романович
  Методичні вказівки ознайомлять майбутніх спеціалістів зі структурою робочого креслення та правилами його виконання. Даються рекомендації до побудови реального робочого креслення, яке б максимально відповідало вимогам нормоконтролю з подальшим використанням на виробництві. Призначені для студентів усіх курсів і факультетів, а також можуть бути корисними аспірантам та викладачам.
 • Документ
  Стандартизація технічної документації
  (2004) Воробйов, Л. П.; Ткач, Михайло Романович; Ліпін, Валерій Григорович
  У роботі подаються стислі відомості про державну систему стандартизації, категорії стандартів, чинних в Україні, склад і зміст ДСС, основні її терміни та визначення, системи стандартів і міжнародні нормативні документи зі стандартизації. Наводиться також інформація про Єдину систему конструкторської документації, основні її документи та класифікаційні групи. Вказівки призначені для студентів перших курсів університету.
 • Документ
  Типові корпусні конструкції
  (2004) Ліпін, Валерій Григорович; Клименков, Сергій Юрійович
  Метою даної роботи є ознайомлення студентів з типовими корпусними конструкціями та кницями, шпігатами, вирізами та обрізкою кінців профілів і поясків тощо. Наведені конструкції можуть бути застосовані при виконанні конструктивних та збірних суднобудівних креслень студентами кораблебудівного факультету.
 • Документ
  Нанесення розмірів на суднобудівних кресленнях
  (2004) Ліпін, Валерій Григорович; Слободян, Сергій Олегович; Кондратьєва, Тетяна Григорівна
  Вказівки вміщують необхідний теоретичний матеріал і рекомендації для самостійного виконання та оформлення графічних завдань з суднобудівного креслення.
 • Документ
  Побудова піраміди
  (1999) Ліпін, Валерій Григорович; Слободян, Сергій Олегович
  В методичних вказівках розглянуті питання побудови піраміди.
 • Документ
  Правила оформлення креслень
  (2006) Борисенко, Валерій Дмитрович; Кремсал, Віталій Юхимович; Кукліна, Ольга Юріївна
  Метою даних методичних вказівок є кваліфікована допомога студентам у виконанні й оформленні графічних завдань з інженерної графіки відповідно до вимог державних стандартів України. Вказівки призначені для студентів першого і другого курсів НУК усіх спеціальностей технічного напряму..
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання графічної роботи на тему "Геометричне креслення"
  (2011) Бойко, Анжела Петрівна; Кукліна, Ольга Юріївна
  Вміщено рекомендації щодо виконання різноманітних геометричних побудов: спряжень ліній та кіл, уклонів та конусності відповідно до вимог державних стандартів України, а також рекомендації щодо виконання графічної роботи "Геометричне креслення". Призначено для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей технічного напрямку..
 • Документ
  Лабораторний практикум з комп'ютерної графіки
  (2006) Бєляков, Сергій Юрійович; Ткач, Михайло Романович; Шулежко, Сергій Васильович
  У лабораторному практикумі наведено зміст, порядок викладу та оформлення роботи з комп'ютерної графіки з використанням системи AutoCAD. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання, які вивчають комп'ютерну графіку.