Матеріали конференцій (СЕЕС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Тренажерна підготовка суднових електротехнічних офіцерів за освітньо-професійною програмою "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики"
  (2022) Жук Д. О.; Чекунов В. К.; Александровський С. Ю.; Zhuk Dmytro; Chekunov Volodymir; Aleksandrovskyi Stanislav
  Розглядаються питання тренажерної підготовки студентів з використанням навчально-тренажерного стенду суднової електростанції (НТССЕС). НТССЕС має у своєму складі дві ідентичні за своєю структурою та схемними рішеннями генераторні секції, які дозволяють виконувати різноманітні практичні та науково-експериментальні дослідження у галузі якості електроенергії, що виробляється, паралельної роботи генераторів, розподілу навантаження, захисту генераторних агрегатів та ін.
 • Документ
  Характеристики резонансного інвертора з автогенерацією для індуктивної зарядки
  (2022) Павлов Г. В.; Обрубов А. В.; Вінниченко І. Л.; Pavlov Gennadii; Obrubov Andrey; Vinnychenko Iryna
  Робота містить результати експериментальних досліджень залежностей робочої частоти і вихідного струму від коефіцієнту магнітного зв’язку між котушками індукторів та від частот полюсів фільтру в зворотному зв’язку резонансного інвертора індуктивного зарядного пристрою. Ці дослідження дали корисну інформацію для подальших теоретичних дослідів. Експериментальний зразок зарядного пристрою живиться від однофазної мережі 220 В, має потужність 250 Вт і номінальну напругу акумулятора 12 В.
 • Документ
  Динамічна модель резонансного інвертору класу Е
  (2022) Обрубов А. В.; Obrubov Andrii
  Робота містить математичний опис процесів в силовій схемі однотактного резонансного інвертору класу Е і результати експериментів з його імітаційною моделлю в середовищі Matlab-Simulink. Показано спосіб побудови еквівалентної динамічної моделі даного інвертора з періодично-нестаціонарними параметрами. Динамічна модель побудована на основі типових лінійних і нелінійних ланок.
 • Документ
  Аналіз перетворювача постійного струму, що працює на плазмову дугу
  (2022) Верещаго Є. М.; Костюченко В. І.; Vereshchago Eugen; Kostiuchenko Vitalii
  Виконано аналіз роботи стабілізованого перетворювача постійного струму, що працює на плазмову дугу. Отримано частотні характеристики вхідного та вихідного опорів та передавальних функцій Г-подібного LC-фільтра, навантаженого на активний опір навантаження.
 • Документ
  Рoзробка автоматизованого робочого місця директора навчально-наукового інституту
  (2021) Худякова І. М.; Скороходов В. А.; Khudyakova Irina; Skorokhodov Vadym
  В роботі аналізується інноваційні рішення створення сучасного автоматизованого робочого місця директора навчально-наукового інституту (факультету) закладу вищої освіти. Обґрунтовується необхідність використання систем управління базами даних для автоматизації обробки документації деканатів та кафедр, аналізу успішності здобувачів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Удосконалена модель для дослідження динаміки суднової електроенергетичної системи із використанням буферних джерел
  (2021) Рожков С. О.; Іванов А. А.; Тимофеєв К. В.; Бутаков И. Б.; Жук Д. О.; Rozhkov Sergii; Ivanov Artem; Tymofeiev Kostiantyn; Butakov Igor; Zhuk Dmytro
  В роботі запропоновано використання додаткового дизель-генератора меншої потужності для компенсації збурень на енергосистему судна. З метою забезпечення необхідної керованості системи буферного джерела розроблено квазіоптимальний регулятор зі змінною структурою. Проведено математичне моделювання запропонованої системи і показано її ефективність. Моделювання досліджень виконано в середовищі MATLAB.
 • Документ
  Про реактивну складову струму ротора асинхронної машини в генераторному режимі
  (2021) Подимака В. І.; Осадченко Ю. В.; Podimaka Valeri; Osachenko Yulia
  Розглянута груба помилка з точки зору електротехніки. А саме доведено, що реактивна складова струму ротору при переході у генераторний режим змінює знак на протилежний.
 • Документ
  Цифровий перетворювач сигналів суднових електросистем в ефективне значення
  (2021) Обрубов А. В.; Obrubov Andrii
  В роботі представлено цифровий датчик-вимірювач ефективних значень сигналів знятих з елементів суднових електросистем. Запропонований датчик-вимірювач має поліпшені характеристики швидкодії і призначений для використання в автоматизованих системах управління розподілом і перетворенням електроенергії, та для моніторингу параметрів електроенергії суднових електросистем. Також в роботі представлено результати досліджень нового способу визначення ефективних значень сигналів.
 • Документ
  Принципи побудови структурної схеми навчально-тренажерного стенду суднової електростанції
  (2021) Жук Д. О.; Новогрецький, С. М.; Александровський С. Ю.; Бандура, С. І.; Zhuk Dmytro; Novogretskyi Sergii; Aleksandrovskyi Stanislav; Bandura Sergii
  В роботі запропонована концепція побудови структурної схеми навчальнотренажерного стенду суднової електростанції (НТССЭ) і розглянуті принципи управління генераторної секцією. НТССЭ призначений для проведення практичних і лабораторних занять для студентів, які навчаються за спеціальністю 271 «Річковий та морській транспорт», а так само виконання широкого спектру наукових досліджень у галузі електромагнітної сумісності та якості електроенергії в суднових електроенергетичних системах з електроустановками на базі напівпровідникових перетворювачів.
 • Документ
  Іноваційна технологія візуального супроводження об’єктів для систем реального часу
  (2021) Бичков О. С.; Мороз М. В.; Жук Д. О.; Меркулова К. В.; Жабська Є. О.; Bychkov Oleksii; Moroz Mykola; Zhuk Dmytro; Merkulova Kateryna; Zhabska Yelyzaveta
  Авторами проведено аналіз наявних алгоритмів візуального супроводження об’єктів на відеопослідовностях. Розроблено математичну модель та спроектовано комплекс програмного та апаратного забезпечення для автоматизованого візуального супроводу об’єкта у відеопотоці в режимі реального часу для вбудованих систем. Комплекс має застосування у судобудівництві для використання у пристроях що забезпечують візуальне спостереження за ціллю.
 • Документ
  Порівняння показників варіантів активної частини трифазних трансформаторів з витими трисекційними магнітопроводами
  (2021) Авдєєва О. А.; Ставинський, Р. А.; Avdieieva Elena; Stavinskiy Rostislav
  Виконано розрахунок та порівняльний аналіз основних показників, які визначають технічні характеристики трифазних компактних трансформаторів з витими просторовими трисекційними магнітопроводами. Показані переваги інноваційних пропозицій просторових електромагнітних систем з шестигранними утворюючими контурами стрижнів та обмоткових вікон.
 • Документ
  Особливості формування рівнянь струмів асинхронного двигуна підвищеної безвідмовності в аварійних режимах
  (2021) Жежело А. О.; Zhezhelo A. O.
  У роботі виконано формування та аналіз рівнянь струмів в асинхронних двигунах підвищеної безвідмовності. Розглянуто такі аварійні режими як: коротке замикання, обриви фази і секції обмотки. Наведено порядок переходу від однієї системи рівнянь до іншої при комутації обмотки.
 • Документ
  Дослідження перехідних і сталих процесів у системах електричного руху з використанням принципів фізичного моделювання
  (2023) Чекунов В. К.; Алесандровський С. Ю.; Бандура С. І.; Патенко Д. С.; Грубкін Р. І.; Chekunov Volodymir; Aleksandrovskyi Stanislav; Bandura Sergiy; Patenko Dmytro; Grubkin Ruslan
  Розглядаються питання дослідження перехідних і сталих процесів в суднових системах електричного руху. Для цього побудована модель системи з використанням електричних машин меньшої потужності. Модель дозволяє перевіряти розрахункові характеристики і параметри в штатних або аварійних режимах.
 • Документ
  Забезпечення якості електроенергії в береговій мережі з системою бездротової зарядки акумуляторних суден
  (2023) Жук Д. О.; Жук О. К.; Козлов М. О.; Тубальцев А. М.; Лінченко В. В.; Zhuk D. O.; Zhuk O. K.; Kozlov M. O.; Tubaltsev A. M.; Linchenko V. V.
  Розглянуто умови інтеграції потужних систем швидкої бездротової зарядки і портової мережі, виходячи з вимог до електромагнітної сумісності, які визначаються стандартними показниками припустимих гармонічних спотворень напруги і струму мережі. Виконано модельне дослідження зазначених показників для різних схем приєднання систем бездротової зарядки до берегової мережі як за наявності, так і за відсутності гібридних керованих фільтрокомпенсуючих пристроїв. Проведено аналіз принципів ефективної мінімізації гармонічних спотворень напруги і струму мережі при одночасній корекції коефіцієнта їх фазового зсуву з урахуванням сумірності потужностей системи бездротової зарядки та портової електричної мережі. Рекомендовано, як найбільш енергоефективний варіант, використання в системі бездротової зарядки 6-ти пульсного вхідного некерованого випрямляча у поєднанні з системним керованим фільтрокомпенсуючим пристроєм, налаштованим на компенсацію 5-ї та 7-ї гармонік, замість 12-пульсного випрямляча з триобмотковим трансформатором.
 • Документ
  Якість електроенергії в інтегрованих суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими пропульсивними комплексами
  (2023) Жук Д. О.; Жук, О. К.; Козлов М. О.; Лінченко В. В.; Zhuk D. O.; Zhuk O. K.; Kozlov M. O.; Linchenko V. V.
  Розглянуто типові архітектури інтегрованих суднових електроенергетичних систем (СЕЕС) технічного флоту з напівпровідниковими пропульсивними комплексами (НПК) на основі частотно-регульованих асинхронних електроприводів (ЧРАЕП). При вирішенні задач оцінки та забезпечення якості електроенергії виконано аналіз структури, особливостей складу СЕЕС з НПК з подальшою розробкою уточнених MATLAB-моделей, що враховують власні і паразитні параметри елементів систем та кабельної мережі, а також застосування ефективних керованих фільтрокомпенсуючих пристроїв (КФКП). За результатами модельного експерименту визначено гармонічні спектри та інтегральні показники спотворення напруг і струмів СЕЕС з головними шинами змінного і постійного струму, а також різними схемами силових напівпровідникових перетворювачів частоти (СНПЧ) з ШІМ, виконано перевірку їх відповідності нормам показників якості електроенергії (ПЯЕ) міжнародних морських стандартів як за наявності, так і за відсутності КФКП, що складається з резонансного фільтра (РФ) та регульованого реакторного компенсатора (РК). Експериментально підтверджено ефективність КФКП в системах з різними типами вхідних випрямлячів у складі СНПЧ. Врахування в MATLAB-моделях паразитної ємності «фаза–корпус» ділянок кабельних ліній (ДКЛ) дозволило виявити та дослідити виникнення високочастотних спотворень напруг і струмів суднової мережі, які виникають як на вході, так і на виході СНПЧ. Аналіз гармонік напруг і струмів в СЕЕС з НПК проведено у двох діапазонах частотного спектра: низькочастотному (НЧ) від 0 до 2 кГц та високочастотному (ВЧ) від 2 кГц до 500 кГц.
 • Документ
  Цифрова система керування імпульсного пристрою електроживлення плазмотрону
  (2023) Верещаго Є. М.; Костюченко В. І.; Новогрецький С. М.; Vereshchago Eugen; Kostiuchenko Vitalii; Novogretskyi Sergii
  Викладено етапи проектування цифрового ПІ-регулятора, що забезпечує експоненційний характер перехідного процесу при максимально допустимій амплітуді пульсацій струму навантаження в квазівстановленому режимі в діапазоні амплітуд стрибкоподібних задаючих впливів і заданій частоті комутації силових ключів перетворювача.
 • Документ
  Області і особливості використання спеціальних трифазних трансформаторів з просторовою структурою електромагнітної системи
  (2023) Ставинський Р. А.; Коваль С. С.; Ставинський О. Р.; Stavynskyi Rostislav; Koval Sergii; Stavynskyi Alexander
  Сформульовано питання дослідження, яке спрямовано на вирішення актуальної задачі розробки компактних трифазних трансформаторів зі зниженими питомою та технологічною матаріалоємністю на основі нетрадиційних симетричних просторових електромагнітних систем.
 • Документ
  Аналіз сучасних систем комплексної автоматизації управління судновими електроенергетичними установками
  (2023) Скороходов В. А.; Skorokhodov Vadym
  Розглянуті сучасні системи комплексної автоматизації суднових електроенергетичних установок. Визначені їх функціональні можливості та особливості експлуатації. Проаналізовані їхні загальні переваги та недоліки відносно розповсюдженої на суднах системи автоматизації суднових електроенергетичних установок «Іжора-М» комплексу «Залив-М».
 • Документ
  Порівняльний аналіз сучасних систем комплексної автоматизації управління технічними засобами суден
  (2023) Скороходов В. А.; Skorokhodov V. A.
  Розглянуті спеціалізовані за функціональним призначенням системи автоматизації технічних засобів суден, які входять до найбільш розповсюдженого комплексу «Залив-М», та сучасні аналоги цих систем. Визначені функціональні переваги сучасних систем. Проведений аналіз загальних переваг та недоліків сучасних аналогів систем суднової автоматики перед комплексом «Залив-М».