Матеріали конференцій (СтаРС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Розрахунок параметрів остійності одноярусного контейнерного хаусботу
  (2022) Коновалова Г. В.; Щедролосєв О. В.; Konovalova H. V.; Shchedrolosiev O. V.
  У зв’язку зі збільшенням популярності будівництва плавучих будинків (хаусботів) виникає необхідність розроблення методик забезпечення їх безпечної експлуатації. Хаусботи, згідно із класифікацією Регістру судноплавства України, відносяться до стоїчних суден навіть при наявності енергетичної установки. Для безаварійної експлуатації таких плавучих споруд необхідним є забезпечення остійності, враховуючи їх малу осадку при відносно великій вітрильності та, як правило, недостатній надійності якірного та/або швартовного пристроїв. Теоретичною базою є наукові роботи в галузі проектування та конструювання хаусботів, дебаркадерів, понтонів, нормативно-правова база Регістру судноплавства України, а також дослідження щодо модульного формування та конструктивно-технологічних рішень плавучих та берегових споруд.
 • Документ
  Дослідження технологічних деформацій пластин із круглими вирізами для металевих башт плавучого доку
  (2022) Щедролосєв, О. В.; Коновалова, Г. В.; Курилко І. О.; Shchedrolosiev, O. V.; Konovalova, H. V.; Kurylko I. O.
  Наведено розрахункові результати досліджень визначення закономірності розподілення деформацій, які викликано технологічними операціями виконання вирізів круглої форми у пластинах металевих башт плавучих доків. Описано їх вплив на міцність та стійкість у залежності від виду технологічних операцій, розмірів та матеріалу пластин. З’ясовано, що виконання круглих отворів у пластинах башт плавучого доку викликає створення технологічного залишкового напружено-деформованого стану, складові якого можуть бути визначені за допомогою наведених у статті залежностей. Доведено, що час проєктування конструкцій металевих башт плавучих доків розміри отворів із вільними та підкріпленими поясками кромками повинні прийматися так, щоб одразу після виконання цих отворів не виникала втрата стійкості. З’ясовано, що наявність залишкового технологічного напружено-деформованого стану призводить до зниження стійкості металевих пластин башт із круглими отворами, які можна врахувати за допомогою введення коефіцієнта КЕ, який залежить від технологій вирізування та/або зварювання, а також товщини пластини та радіусу отвору.
 • Документ
  Врахування економічних факторів при оцінюванні поздовжньої міцності корпусу судна
  (2022) Щедролосєв, О. В.; Коновалова, Г. В.; Бондарчук О. В.; Shchedrolosiev, O. V.; Konovalova H. V.; Bondarchuk O. V.
  В даний час відсутній комплексний підхід до оптимізації конструкцій корпусу судна, який поєднує у собі три описаних вище видів оптимізації та який дозволить із використанням сучасних алгоритмів пошук оптимальних рішень, котрі неможливо знайти традиційними методами. Мета дослідження – розроблення та апробація методу розрахунку економічних показників при нормуванні поздовжньої міцності корпусу судна із використанням комплексного підходу оптимізації топології, розмірів та форми. В той же час запропонований апарат повинен бути максимально простим для користувача максимально незалежно від його рівня попередньої підготовки.
 • Документ
  Інноваційні інструменти вирішення сучасних завдань суднобудівної промисловості
  (2021) Яглицький Ю. К.; Кудашев О. О.; Yahlytskyi Yurii; Kudashev Oleksii
  У роботі розглядається поточні тренди і комплекси технік і інформаційних технологій, що дозволяють встановити новий рівень організації виробництва та управління ланцюжком створення вартості протягом усього життєвого циклу продукції, що випускається, знизити рівень забруднення навколишнього середовища від морського транспорту, а також вирішити нагальні проблеми підприємств морського транспорту і складових галузей.
 • Документ
  Використання єластомірних пружних елементів у суднових опорних пристроях
  (2021) Коршиков Р. Ю.; Лугінін О. Є.; Коршиков Ю. С.; Даньшина Я. А.; Korshykov R. Y.; Luginin O. E.; Korshykov Y. S.; Danshina Y. A.
  В тезах розглянуті принципи заміни деревини на еластомірні пружні прокладки при формуванні пружних основ в суднобудуванні та судноремонті. Також пропоновані практичні рекомендації при конструюванні пружних основ суднобудівного призначення на основі еластомірних пружних елементів. Крім того, пропоновані конструкції суднобудівних пружних підстав на основі еластомірних пружних прокладок
 • Документ
  Підвищення точності виготовлення деталей для малих металевих суден
  (2021) Коновалова Г. В.; Щедролосєв О. В.; Терлич С. В.; Konovalova G. V.; Shchedrolosiev O. V.; Terlych S. V.
  Запропоновано математичні залежності для управління якістю під час вирізування та згинання деталей корпусу судна. Враховано особливості виготовлення деталей малої форми та із складними обводами.
 • Документ
  Дослідження зміни величини втомного пошкодження типових конструктивних вузлів суховантажного судна за його довжиною
  (2023) Литвиненко, Д. Ю.; Коростильов, Л. І.; Соценко В. В.; Lytvynenko Dmytro; Korostilyov Leontyy; Sotsenko Vlad
  Розроблено стержньові моделі конструкцій корпусу універсального суховантажника. Виконано розрахунок навантажень на конструктивні вузли перетину конструкцій борту та подвійного дна суховантажного судна та вузла перетину повздовжнього ребра жорсткості днища та флору із експлутаційною забезпеченістю. Визначено зміну величини втомного пошкодження зазначених типових конструктивних вузлів за довжиною судна.
 • Документ
  Використання загартованого скла, як зовнішньої обшивки при побудові хаусбота
  (2023) Коновалова Г. В.; Щедролосєв О. В.; Соценко В. В.; Konovalova H.V.; Shchedrolosiev O.V.; Sotsenko V. V.
  Розглянуто використання загартованого скла в корпусній конструкції хаусботу для збільшення проникнення зовнішнього освітлення та покращення дизайну судна.
 • Документ
  Сучасні технології проєктування, побудови та експлуатації плавучих житлових будинків
  (2023) Коновалова Г. В.; Щедролосєв О. В.; Konovalova H. V.; Shchedrolosiev O. V.
  Майже сто років тому в Сполучених Штатах Америки та Європі виникла концепція плавучих будинків. Сьогодні світові покупці, які прагнуть до зручного та комфортного житла, із зацікавленістю розглядають елегантні будинки на понтонах. У наш час адаптація водних просторів планети для проживання людини є цілком технічно здійсненної задачею. Поступове освоєння океану почалося з масштабного будівництва штучних островів у Нідерландах, Об'єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні, Японії, Китаї, США та Канаді. Плавучі споруди мають незаперечні переваги перед стаціонарними штучними островами в таких питаннях, як здатність протистояти потенційному підвищенню рівня Світового океану.
 • Документ
  Аналіз державного днопоглиблюваного флоту України
  (2023) Соценко В. В.; Sotsenko V. V.
  Проведено аналіз кількості та стану суден днопоглиблювального флоту України (АМПУ). Визначено об’єм проведених робіт з днопоглиблювання морських портів як силами державного флоту, так і комерційними організаціями. Проведено порівняння аналізу земснаряду АМПУ та новітнього проєкту земснаряду українського виробника.