Матеріали конференцій (ТЕтаТМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Ефективність і проблеми практичного застосування ресорбційних термотрансформаторів
  (2022) Ошовський В. Я.; Oshovskyi Viktor Yakiv
  Ресорбційні термотрансформатори, що працюють на розчинах зі змінною температурою в апаратах, можуть значно підвищити термодинамічну ефективність процесів охолодження наближенням циклу до трикутного. Зменшення стиску пари дає можливість використання високоефективних турбокомпресорів або тепла ВЕР невисокої температури. Для практичного застосування основною проблемою є досягнення еквідистантності зміни температур між потоками в процесах теплообміну.
 • Документ
  Методи оцінки ефективності інформаційних систем
  (2021) Шостак О. В.; Shostak O. V.
  В роботі розглядаються методи оцінки ефективності автоматизованих інформаційних систем що дозволяють врахувати заміщаємість і доповнення, які властиві приватним показникам, для формування узагальненого показника ефективності.
 • Документ
  Інформаційні технології проектування інновацій = Information technologies of innovation design
  (2021) Анастасенко С. М.; Anastasenko S. N.
  В доповіді розглядається оптимальне проектування інновацій які реалізують мікропроцесорні системи з узгодженими компонентами: впорядкованими матричними схемами і гнучкими програмами, ініційовано програмно керовану архітектуру по універсальним моделям і лінійним алгоритмам з високоефективними метрологічними засобами.
 • Документ
  Установка для дослідження механічного насичення поверхонь тертя «колінчастий вал – вкладиші» алмазними включеннями
  (2021) Ошовський В. Я.; Oshovskyi Viktor
  Установка призначена для дослідження впливу насичення поверхонь тертя "колінчастий вал - вкладиші" алмазними включеннями на характеристики з'єднання. Процес насичення виконується сумішшю алмазної пасти і мастила при терті та стисненні поверхонь. Установка дозволяє визначати зміни мікроструктури поверхонь та триботехнічних характеристик спряження при різних режимах насичення торців циліндричних зразків. Передбачається, що можна визначити режими для одержання унікальних характеристик спряження, близьких до беззносності, з мікроструктурою поверхонь відповідно до класичного "принципу Шарпі".
 • Документ
  Підвищення енергоефективності теплозабезпечення в сучасних умовах
  (2023) Шостак О. В.; Shostak Oleksandr
  Проаналізовані деякі методи підвищення енергоефективності теплозабезпечення в сучасних умовах у житловому комунальному господарстві. Так впровадження в системах теплопостачання таких інноваційних впроваджень, як термомайзерів для автоматичного регулювання температури гарячої води в системах теплопостачання і температури теплоносія в системах опалення, теплових насосів та систем рекуперації тепла повітря підвищують енергоефективність теплозабезпечення в сучасних умовах енергозбереження. Техніко-економічні розрахунки показують, що ці інновації можуть зменшити енергетичні витрати не менш як на 40...60 %.
 • Документ
  Підвищення ефективності абсорбційно-ресорбційних теплових насосів в умовах енергозбереження
  (2023) Ошовський В. Я.; Oshovskyi Viktor Yakiv
  Абсорбційно-ресорбційні теплові насоси, що працюють на розчинах зі змінною температурою, в апаратах можуть значно підвищити термодинамічну ефективність процесів теплозабезпечення. Зменшений стиск пари в них дає можливість використовувати в генераторі теплоту альтернативних джерел меншої температури, що підвищить ефективність енергозбереження. Стиск пари пропонується зменшувати продовженням процесу ресорбції в ступенях протитокових ресорберів-дегазаторів, в яких тепло відводиться киплячим розчином відібраним з входу в їх ресорбер.
 • Документ
  Діагностування суднового устаткування
  (2023) Свиридов В. І.; Svyrydov Viacheslav
  У вібраційній діагностиці обертаючого обладнання ведеться розробка методів і засобів моніторингу та діагностики. Діагностичне обслуговання суднового устаткування. Вібрація дозволяє забезпечити максимальний обсяг діагностичних форм.
 • Документ
  Взаємодія палив рослинного походження з паливною апаратурою дизеля
  (2023) Швець І. А.; Анастасенко С. М.; Shvets I. A.; Anastasenko S. N.
  Проведений аналіз ефективності використання рослинних олій виявив причини поломок та пошкоджень деталей паливної апаратури (ПА) дизеля. Здійснено дослідження наслідків контакту рослинних олій з робочими поверхнями деталей ПА дизельних двигунів та проаналізовано отримані результати. Зроблено висновки щодо отриманих результатів та надані пропозиції щодо комплексу робіт, направлених на адаптацію дизельних двигунів для роботи на альтернативних рідких паливах.
 • Документ
  Інформаційні технологій у розвитку технічної експлуатації суднових енергетичних установок
  (2023) Капура І. А.; Kapura I. A.
  В доповіді розглядається оптимальна необхідності концептуального перетворення системи технічної експлуатації суднових енергетичних установок на базі інформаційних технологій з урахуванням умов ринкової економіки.
 • Документ
  Особливості і методика розрахунку ресорбційних холодильних машин
  (2021) Ошовський, Віктор, Якович
  Приведені принципові схеми ресорбційних холодильних машин - Озенбрюка та ступінчастої для процесу охолодження, які працюють на розчинах агентів в абсорбентах. Описані принципова схема, принцип дії та особливості розрахунку ступінчастої РХМ. Вказана термодинамічна доцільність розробок і використання РХМ для процесів охолодження.
 • Документ
  Вплив глибокого охолодження на стійкість ріжучого інструменту
  (2021) Ошовський, Віктор, Якович
  Проаналізовано вплив режиму термообробки та способів глибокого охолодження на властивості інструменту з швидкоріжучої сталі.
 • Документ
  Підвищення зносостійкості і якості цементованих поверхонь стальних деталей глибоким охолодженням
  (2021) Ошовський, Віктор, Якович
  Аналізується вплив глибокого охолодження після гартування на підвищення зносостійкості зубців цементованої крупної деталі «Шестірня» з легованої конструкційної сталі та їх геометричної якості протягом експлуатації.
 • Документ
  Установка для дослідження механічного насичення поверхонь тертя «колінчастий вал – вкладиші» алмазними включеннями
  (2021) Ошовський, В. Я.
  Установка призначена для дослідження впливу насичення поверхонь тертя "колінчастий вал - вкладиші" алмазними включеннями на характеристики з'єднання. Процес насичення виконується сумішшю алмазної пасти і мастила при терті та стисненні поверхонь. Установка дозволяє визначати зміни мікроструктури поверхонь та триботехнічних характеристик спряження при різних режимах насичення торців циліндричних зразків. Передбачається, що можна визначити режими для одержання унікальних характеристик спряження, близьких до беззносності, з мікроструктурою поверхонь відповідно до класичного "принципу Шарпі".
 • Документ
  Перспективи глибокого охолодження для термообробки стальних виробів
  (2021) Ошовський, Віктор, Якович
  Для завершення перетворення аустеніту в мартенсит в сталях, що містять більше 05% С пропонується після гартування використовувати доохолодження деталей ступінчастими ресорбційними холодильними машинами при виборі відповідного агента, абсорбента і числа ступенів циклу залежно від необхідної температури охолодження. Це сприятиме підвищенню механічних властивостей сталі і зносостійкості поверхонь виготовлених з неї деталей та інструменту.