Матеріали конференцій (ЕМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Перспективи та проблеми використання біопалива в дизельних двигунах
  (2022) Доценко С. М.; Грабовенко О. І.; Dotsenko Serhii; Hrabovenko Oleksandr
  Дизельні двигуни визначаються відносно високим рівнем викидів шкідливих речовин. Одним із варіантів використання даного типу двигунів є перевід їх на альтернативні палива з відновлювальних джерел енергії – рослинних олій. До переваг рослинних олій відносять те, що при попаданні на землю вони через пару тижнів розпадаються. Завдяки незначній кількості сірки в рослинних оліях у відпрацьованих газах двигуна практично відсутні оксиди сірки. До позитивних екологічних факторів можна віднести зниження викидів в атмосферу оксидів азоту (NOx), оксиду вуглецю (СО) та сажі (С). У статті представлені результати експериментальних досліджень щодо визначення ефективних показників при роботі на соєвій олії дизельного двигуна 6ЧН 26/34, що входить до складу стаціонарного дизель-генератора ДГА-900.
 • Документ
  Експериментальне дослідження впливу інтенсивності охолодження і режимів різання на стійкість інструменту
  (2022) Лисих, А. Ю.; Lisikh Alla
  У статті представлено експериментальне дослідження впливу інтенсивності охолодження і режимів різання на стійкість інструмента при свердлінні свердлами зі змінними багатогранними пластинами, що дозволить збільшити період стійкості та зменшити витрати потужності при використанні багатогранних змінних пластин.
 • Документ
  Підвищення ефективності енергетичної установки з ДВЗ
  (2021) Швець, І. А.; Шаповалов О. Д.; Shvets I. A.; Shapovalov O. D.
  Використання силових установок надає людині можливості для широкого отримання різних видів енергії. Установки з двигуном внутрішнього згоряння мають проблеми з охолодженням наддувочного повітря. Використання холодильних установок дає можливості забезпечення потрібного температурного режиму вхідного повітря.
 • Документ
  Перспективи переобладнання дизелів в газодизелі
  (2021) Нестеренко В. В.; Вільховецький А. Р.; Nesterenko V. V.; Vilkhovetsky A. R.
  Вплив шкідливих викидів суднових дизелів на глобальний екологічний стан повітряного басейну є обмеженим і оцінюється в 5-7% від загальної кількості викидів шкідливих речовин стаціонарними енергетичними установками і сухопутними транспортними засобами. Проте, ізза відносно великий агрегатної потужності, суднові дизеля можуть бути основними джерелами забруднення атмосфери в таких локальних зонах як порти, водні акваторії річок, особливо на території міст. В статті розглянуто можливі напрямки переобладнання дизелів з метою зменшення шкідливого впливу на екологію.
 • Документ
  Дослідження ефективних та економічних показників роботи двигуна сільськогосподарської техніки при роботі на рослинних оліях
  (2021) Доценко С. М.; Білоус І. В.; Dotsenko S. M.; Bilous I. V.
  Інтенсивне зростання ціни на дизельне паливо за останні роки і пов’язані з цим збільшення собівартості сільськогосподарської продукції зумовили актуальність розробок з використання рослинного палива. В статті розглянуто роботу дизельного двигуна на паливах рослинного походження, зроблено порівняння основних ефективних та економічних показників роботи дизельного двигуна на традиційному і альтернативних видах палив.
 • Документ
  Ретроспективний огляд і аналіз можливих шляхів розвитку поршневих ДВЗ
  (2021) Грабовенко О. І.; Медлярський С. О.; Смуток О. С.; Grabovenko O. I.; Medlyarsky S. O.; Smutok O. S.
  Простота конструкції та надійність в роботі, висока економічність роблять поршневі ДВЗ незамінними в якості приводних механізмів енергетичних установок різного призначення. Недоліками ДВЗ є обмеження робочих обертів через виникнення сил інерції мас деталей кривошипно-шатунного механізму та обмеження агрегатної потужності в порівнянні з газотурбінними і паротурбінними установками.
 • Документ
  Взаємодія палив рослинного походження з паливною апаратурою дизеля
  (2023) Швець І. А.; Анастасенко С. М.; Shvets I. A.; Anastasenko S. N.
  Проведений аналіз ефективності використання рослинних олій виявив причини поломок та пошкоджень деталей паливної апаратури (ПА) дизеля. Здійснено дослідження наслідків контакту рослинних олій з робочими поверхнями деталей ПА дизельних двигунів та проаналізовано отримані результати. Зроблено висновки щодо отриманих результатів та надані пропозиції щодо комплексу робіт, направлених на адаптацію дизельних двигунів для роботи на альтернативних рідких паливах.
 • Документ
  Results of the Experimental Research of the Medium Speed Diesel Engine Work on Soybean Oil
  (2020) Shvets, I.; Hrabovenko, O.; Dotsenko, S.; Nesterenko, V.
  Використання в двигунах внутрішнього згоряння альтернативних палив, отриманих на основі олій рослинного та жирів тваринницького походження, дозволяє не лише зменшити паливну залежність споживача від використання палив нафтового походження, але й значно підвищує екологічні показники силової установки за рахунок зменшення токсичних викидів у відпрацьованих газах. В даній роботі здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів експериментального дослідження вихідних параметрів середньо обертового дизельного двигуна працюючого по навантажувальній характеристиці при використанні дизельного палива та соєвої олії. Об’єктом експериментального дослідження був середньо обертовий дизельний двигун 6ЧН 26/34 з безпосереднім впорскуванням палива в циліндр, газотурбінним наддувом та проміжним охолодженням наддувного повітря. В ході дослідження було визначено техніко-економічні параметри двигуна та показники токсичності відпрацьованих газів при роботі на дизельному паливі та соєвій олії. Порівняння отриманих показників показало, що процес згоряння при використанні рослинної олії затягується в часі і, як наслідок, знижується ефективність робочого циклу і тому є необхідність його удосконалення.