122 "Комп'ютерні науки"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Розробка системи управління контентом web-порталу навчального закладу
  (2022) Чугунов, В’ячеслав Андрійович; Chuhunov, Viacheslav; Ушкац М. В.
  Представлена робота присвячена розробці інтернет-технологій для створення системи управління контентом web-порталу Миколаївського міського Палацу творчості учнів та призначена для автоматизації процесів викладення інформації на web-сторінку закладу освіти, уніфікації доступу до інформації, викладеної на web-порталі закладу освіти. В роботі аналізуються існуючі рішення, досліджуються засоби створення таких систем, формуються вимоги до системи, розробляються концепції системи і проводиться вибір найкращої, розробляється технічне завдання. Далі проводиться розробка основних проектних рішень за технічним, інформаційним та програмним забезпеченням, формується робоча документація за програмним забезпеченням. Також робота містить розділи з економіки, охорони праці, охорони навколишнього середовища. Дипломна робота виконана на _____ аркушах машинописного тексту, містить _____рисунків, _____таблиць, _____додатків.
 • Документ
  Розробка інформаційної підсистеми «Розрахунок заробітної плати для магазинів малого бізнесу
  (2022) Холод, Єлизавета; Kholod, Yelyzaveta; Казимиренко Ю. О.
  У даному дипломному проєкті представлено розробку інформаційної підсистеми для розрахунку заробітної плати магазинів малого бізнесу. В дипломному проєкті виконано аналіз предметної області, ескізний, технічний та робочий проєкти, також розділи з охорони праці та техніко-економічне обґрунтування. Дипломний проєкт виконано на 96 сторінках машинописного тексту і містить: 54 рисунків, 14 таблиць, список використаних джерел із 8 найменувань. Робота викладена українською мовою.
 • Документ
  Розробка кросплатформного додатку «Соціальна мережа мисливців та рибалок
  (2022) Парубченко, Владислав Сергійович; Parubchenko, Vladyslav; Казимиренко Ю. О.
  У даному дипломному проєкті представлено розробку кросплатформного додатку «Соціальна мережа мисливців та рибалок». Додаток дозволить користувачам, а саме - рибалкам та мисливцям, шукати товаришів, додавати їх до друзів, спілкуватись між собою, вести свій профіль з фото- або відео- галереєю, ділитися цікавими новинами, професійними навичками, створювати теми форуму та групи для ведення свого блогу. Продажі і покупки - невід'ємна частина програмної системи - вона дозволить продавати або робити замовлення товарів. Дипломний проєкт виконано на 92 сторінках машинописного тексту та містить: 37 рисунків, 47 таблиць та список використаних джерел із 12 найменувань. Робота викладена українською мовою.
 • Документ
  Розробка системи підрахунку еквілібріуму Неша в пуш-фолд холдемі
  (2022-09-22) Мудрієвський, Петро Олегович; Mudrievskyj, Petro; Беркунський Є. Ю.
  Вмотивовані успіхом застосування чисельних методів для обчислення рівноваги Неша в покері Куна на трьох гравців і широкою популярністю Техаського Холдему, ми розробили систему для розрахунку оптимальних стратегій для одного з варіантів гри – пуш-фолд холдему. Наша система використовує регуляризацію та метод Ньютона і здатна обчислювати стратегії для ігор для двох гравців з будь-яким розміром стека.
 • Документ
  Розробка інформаційної системи авіакомпанії онлайн бронювання та реалізації авіаквитків
  (2022) Міхняєв, Костянтин; Mikhniaiev, Kostiantyn; Ажищев В. Ф.
  Дипломний проект на тему: “Розробка системи авіакомпанії онлайн бронювання та реалізації авіаквитків” має об'єм 86 сторінок, містить розділи – 4, рисунки – 25, використані джерела – 32. Ціль проекту полягає у підвищенні ефективності роботи авіакомпанії за рахунок впровадження інформаційної системи з віддаленого бронювання та реалізації авіаквитків. Завдання проекту полягає у розробці інформаційної системи. У першому розділі зроблений опис об’єкту дослідження і аналіз предметної області, сформовані вимоги, на основі яких розроблена концепція інформаційної системи. У другому розділі розроблений технічний проект системи. Представлені загальносистемні рішення для вибору типових програмних засобів. Спроектовано базу даних. Описані алгоритми роботи проекту. Визначені програмні і технічні засоби реалізації і експлуатації проекту. У третьому розділі розроблена робоча документація та проведена апробація проекту, яка показала коректну роботу усіх програмних модулів інформаційної системи. У четвертому розділі представлені правила охорони праці під час роботи за комп'ютером. Актуальність та новизна проекту полягає у підвищенні ефективності роботи та конкурентоспроможності авіакомпанії за рахунок web-додатка бронювання та реалізації авіаквитків та впровадження на цій основі інформаційної системи.
 • Документ
  Розробка веб-сервісу поштового відділення
  (2022) Кошулько, Владислав Валерійович; Koshulko, Vladislav Valerievich; Беркунський Є. Ю.
  Дипломний проект виконується для покращення навичок проектування, аналізу а також розробки інформаційних систем. Розробляється автоматизоване робоче місце для оператора поштового відділення, який займається прийомом, видачою, зберіганням та відправленням посилок у інші відділення. Робота викладена на 116 сторінках друкованого тексту, містить 4 розділі, 17 рисунки, 9 таблиць, 3 додатки та список використаної літератури. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка автоматизованого робочого місця інспектора з екологічного моніторингу повітря
  (2022) Захаров, Ігор Віталійович; Zakharov, Ihor Vitalievich; Маршак О. І.
  Дана дипломна робота присвячена розробці автоматизованого робочого місця інспектора з екологічного моніторингу повітря – АРМ «Екоінспектор». Метою роботи є підвищення ефективності роботи управління якістю атмосферного. В процесі виконання дипломного завдання, виконано дослідження технології збору, накопичення та оброблення даних про шкідливі викиди автотранспортом міста, проаналізовано методики обчислення обсягів шкідливих викидів від роботи автотранспорту, розглянута діюча структура управління якості повітря, проведено аналіз сучасних інформаційних технологій, що використовуються для розробки екологічних інформаційних систем обґрунтована необхідність створення АРМ. Дана дипломна робота викладена на 100 сторінках друкованого тексту, містить 54 рисунки, на яких зображені різноманітні схеми, 6 таблиць, та має 5 додатків, які містять технічне завдання, загальний опис системи, інструкція користувача, програма та методика випробування та текст програми. Список літератури в кількості 17 найменувань. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка АРМ керівника маркетингового відділу
  (2022) Залітко, Антон; Zalitko, Anton; Гайдаєнко О. В.
  У дaнiй диплoмнiй рoбoтi предcтaвленo рoзрoбку АРМ керівника маркетингового відділу. Зa дoпoмoгoю дaнoї АРМ керівник зможе автоматизувати обробку статистичних даних попиту, оцінювати витрати на продукцію, створювати звіти з продажів продукції. Розробка допоможе знизити трудомісткість і підвищити достовірність, оперативність отримання результатної інформації. В диплoмнiй рoбoтi викoнaнo aнaлiз предметнoї oблacтi, технiкo-екoнoмiчне oбґрунтувaння, технiчний тa рoбoчий прoекти, рoздiл з oхoрoни прaцi. Програмне забезпечення для АРМ розроблено за допомогою мови програмування Delphi, для створення бази даних було використано мову запитів SQL в СУБД MS Access.Рoбoтa викoнaнa нa 104 cтoрiнкaх мaшинoпиcнoгo текcту i мicтить: 31 риcунок, 27 тaблиць, 2 дoдaтки i cпиcoк викoриcтaних джерел iз 16 нaйменувaнь. Рoбoтa виклaденa укрaїнcькoю мoвoю.
 • Документ
  Розробка інформаційної підсистеми для магазину Electrоnіcs
  (2022) Завтура, Валерій Геннадійович; Zavtura, Valerii Gennadievich; Гайдаенко О. В.
  Дипломна робота присвячена створенню інформаційної підсистеми для магазину Electrоnіcs. Метою даної роботи є розробка автоматизованого робочого місця адміністратора магазину електронної техніки та підвищення ефективності роботи магазину.В процесі роботи проводився аналіз сучасних засобів розробки веб- додатків, проектувалася база даних і розроблялась структура магазину. Програмне забезпечення розроблено мовою програмування PHP. Це скриптова мова програмування, є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок. В роботі виконані обстеження і аналіз предметного середовища, вибір концепції системи, розроблені рішення з організаційного, інформаційного, технічного і програмного забезпечення процесів. Розроблено робочу документацію. Висвітлені питання охорони праці. Робота містить 91 сторінок друкованого тексту, 26 рисунків, 6 таблиць, 4 діаграми, 3 моделі, 4 додатка, список використаних джерел з 11 найменувань.
 • Документ
  Розробка інформаційної системи управління зоопарком
  (2022) Васильченко, Андрій; Vasylchenko, Andrii; Ажищев В. Ф.
  Дипломний проект на тему: “Розробка системи управління зоопарком” має об'єм 69 сторінок, містить розділи - 4, малюнки — 17, використані джерела — 46. Ціль проекту полягає у підвищенні ефективності управління зоопарком за рахунок впровадження інформаційної системи, яка дозволить мінімізувати витрати та збільшити прибуток. Завдання проекту полягає у розробці інформаційної системи. У першому розділі розроблена концепція інформаційної системи, проведено обстеження підприємства, проведено аналіз інформаційних процесів, сформовано вимоги до проектованої системи, визначено цілі та завдання проекту. У другому розділі розроблений технічний проект системи в якому представлені загальносистемні рішення по вибору типових програмних засобів, спроектовано базу даних і представлені концептуальна модель, логічна модель, фізична модель. Визначені математичні алгоритми для рішення задач. А також визначені технічні і програмні засоби які будуть експлуатуватись системою. У третьому розділі проведена розробка робочої документації. У четвертому розділі представлені правила та рекомендації щодо безпеки відвідувачів та працівників у зоопарку, а також правила безпеки за комп’ютером. Актуальність та новизна роботи полягає у вдосконаленні системи управління зоопарком для ефективної роботи за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій та комп'ютерної техніки.
 • Документ
  Розробка сайту-візитки для інформаційної підтримки підприємства
  (2022) Білик, Олександр; Bilyk, Oleksandr; Партас В. К.
  Дана дипломна робота присвячена дослідженню функціонуванню незалежного автосервісного підприємства, проведенню аналізу конкурентів, для створення конткурентноспроможного підприємства та збільшення клієнтів. Метою роботи є підвищення ефективності підприємства за допомогою структуризації інформації, послуг та контактних даних, для відображення їх на Інтернет-ресурсі, для скорочення витрат на неефективні способи представлення діяльності підприємства в інформаційному просторі, тим самим підвищення рівня залучення та опрацювання клієнтів, підвищення продуктивності та рентабельності підприємства, як кінцевий результат створення сайту-візитки. В процесі виконання дипломного завдання, виконано дослідження способів розміщення подібних конкуруючих підприємств на Інтернет-ресурсі, відображення необхідної інформації для кінцевого користувача, підбір ефективних та сучасних технологій, для реалізації поставлених завдань, розглянута структура управління підприємства, для залучення нових працівників з необхідними навичками. В якості використовуваних методів рішень були застосовані: онлайн-сервіс для розробки інтерфейсів і прототипування, «хмарні»- та WEB-технології з відкритим вихідним кодом та безголова система управління контентом. Розроблена ІС підприємства з залученням клієнтів на основі WEB-технологій. ІС здатна надавати актуальну інформацію на Інтернет-ресурсі та залучення нових клієнтів. Дана дипломна робота виконана на 84 сторінках друкованого тексту, містить 18 рисунків, на яких зображені різноманітні схеми та має 2 додатки. Список літератури в кількості 15 найменувань. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка інформаційної підсистеми "Розклад студента НУК" інформаційної системи кафедри ІУСТ НУК
  (2022) Агарін, М. А.; Михелєв І. Л.
  Метою даного дипломного проектування є розробка автоматизованої системи доступу студентів кафедри ІУСТ до розкладу занять з будь якого місця де є підключення до мережі Інтернет. Робота містить 98 сторінок, на яких розміщені 16 рисунків, 7 таблиць, 6 додатків, 7 джерел літератури. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка інформаційної підсистеми сповіщень при надзвичайних ситуаціях
  (2021) Патлайчук, О. В.; Божаткін С. М.
  Дана дипломна робота спрямована на набуття навичок у розробці та проектуванні інформаційних систем. Дипломна робота присвячена розробці підсистеми сповіщень при надзвичайних ситуаціях. На основі аналізу стану сучасних систем сповіщення при надзвичайних ситуаціях в Україні, сформульовано актуальність теми та виконано постановку задачі з розробки програмного забезпечення (ПЗ) системи сповіщень при надзвичайних ситуаціях. В дипломній роботі виконані всі етапи проектування програмного забезпечення, наведені результати розробки та оформлена необхідна програмна документація. Робота також містить розділ спеціальної частини з охорони праці. Для реалізації ПЗ були використані мови PHP, HTML и С – подібна мова програмування Arduino та середовище розробки IDE. Дипломна робота викладена на 85 сторінках друкованого тексту та містить 18 рисунків, 6 таблиць, 5 додатків і список використаних джерел з 14 найменувань. Дипломна робота викладена українською мовою.
 • Документ
  Розробка автоматизованого робочого місця фармацевта аптеки "Аптечка"
  (2021) Бондаренко, К. О.; Морозова Г. С.
  В даній дипломній роботі представлена розробка автоматизованого робочого місця фармацевта аптеки «Аптечка». Ця робота призначена для фармацевта аптеки для обробки та зберігання інформації. Робота містить стадії та етапи розробки автоматизованого робочого місця, розділ з охорони праці, а також технічне завдання на розробку програмного забезпечення, опис програми, текст програми, інструкцію користувача. Для розробки автоматизованого робочого місця була обрана методологія з використанням Microsoft Office Visio 2016. Програмне забезпечення реалізоване мовою програмування Java та створення бази даних за допомогою MySQL. Робота виконана на 64 сторінках машинописного тексту, містить 24 рисунка, 9 таблиць, 21 інструкцію користувача та текст програми, а також список використаної літератури з найменувань. Роботи виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка інформаційної системи компанії з обслуговування домофонних систем «Домофон»
  (2021) Байталюк, А. О.; Беркунський Є. Ю.
  Дана дипломна робота спрямована на набуття навичок у розробці та проектуванні інформаційних систем. Розробляється ІС компанії з обслуговування домофонних систем «Домофон». Робота викладена на 85 сторінках, містить 4 розділи, 16 рисунків, 3 додатка та список використаної літератури з 26 найменувань. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка автоматизованого робочого місця індивідуального підприємця по виробництву вітрил
  (2021) Фаріонов, М. В.; Беркунський Є. Ю.
  Дипломний проект виконується для покращення навичок аналізу, проектування та розробки інформаційних систем. Розробляється автоматизоване робоче місце для індивідуального підприємця, який займається виготовленням вітрил. Робота викладена на 80 сторінках друкованого тексту, містить 4 розділі, 24 рисунки, 6 таблиць, 3 додатки та список використаної літератури. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка підсистеми “Обслуговування пасажирів” ІС аеропорту
  (2020) Борис, А. В.; Маршак О. І.
  Темою дипломної роботи є розробка підсистеми “Обслуговування пасажирів” ІС аеропорту. Підсистема спрямована на підвищення ефективності відділу аеропорту з обслуговування пасажирів. Основною метою інформаційної підсистеми є забезпечення зручного продажу квитків, реєстрації багажу та пасажирів на виліт, надання розкладу польотів для можливих пасажирів та диспетчерської служби. В роботі виконано опис об’єкта, його організаційної структури, визначені недоліки, сформовано вимоги до підсистеми, проведено аналіз існуючих рішень та розроблено концепцію інформаційної підсистеми і здійснено розробку технічного проекту. При створені технічного проекту було здійснено розробку діаграм використання та діяльності, концептуальної, логічної та фізичної бази даних, прийнято рішення з програмного забезпечення, які є необхідними для реалізації підсистеми та розроблено діаграму розгортання. В результаті розробки було створено підсистему “Обслуговування пасажирів” ІС аеропорту, яка представлена у вигляді веб-додатку. Додаток створений мовою програмування С# та з використанням фреймворків: ASP,NET MVC 5, Entity Framework, ASP.NET Identity. Робота викладена на 118 сторінках друкованого тексту, містить 43 рисунка, 3 таблиці та список використаної літератури з 22 найменувань.
 • Документ
  Розробка проєкту інформаційної системи управління кредитного відділу банку
  (2020) Бабенко, Я. А.; Маршак О. І.
  Темою роботи є розробка проєкту інформаційної системи управління кредитного відділу банку. Система спрямована на підвищення ефективності роботи працівників у кредитному відділі. В роботі виконано аналіз діяльності об’єкта та його організаційної структури, визначені недоліки системи управління кредитного відділу, сформовані вимоги до проєкту інформаційної системи управління кредитного відділу та проведено аналіз існуючих рішень. На основі вимог до інформаційної системи розроблено концепцію та програмні рішення. Розробка програмних рішень складається з загальносистемних рішень, рішень з інформаційного, програмного та технічного забезпечення. Робота викладена на 60 сторінках друкованого тексту, містить 20 рисунків та список використаної літератури з 19 найменувань.
 • Документ
  Розробка інструментального засобу прогнозування обсягу програмного забезпечення, створюваного мовою Java на основі UML метрик
  (2020) Каратай, М. В.; Беркунський Є. Ю.
  Представлена робота присвячена розробці інструментального засобу для прогнозування обсягу ПЗ створюваного мовою Java на основі UML метрик. Призначення системи – надати можливість користувачам прогнозувати обсяг програмного забезпечення, яке планується створювати за допомогою мови програмування Java ще на етапі проєктування UML діаграм, що надає змогу більш точно розрахувати необхідні ресурси для створення кінцевого продукту користуючись моделями розрахунків виду «COCOMO II». В роботі аналізуються існуючі рішення та методи створення моделей прогнозування, досліджуються архітектурні підходи і засоби створення таких систем, формуються вимоги до системи, розробляються концепції системи і проводиться вибір найкращої, розробляється технічне завдання. Проводиться розробка основних проектних рішень за технічним, інформаційним та програмним забезпеченням, формується робоча документація для реалізованого програмного забезпечення. Дипломна робота виконана на 118 аркушах машинописного тексту, містить 34 рисунки, 3 таблиці, 3 додатки, список використаних джерел із 20 посилань.
 • Документ
  Розробка автоматизованої інформаційної системи управління проектами ІТ-компанії
  (2020) Михалко, М. І.; Гайда А. Ю.
  Темою роботи є розробка автоматизованої інформаційної системи управління проектами ІТ-компанії. Система спрямована на підвищення ефективності діяльності компанії в частині управління проектами. В роботі виконано аналіз діяльності об’єкта та його організаційної структури, визначені недоліки системи управління проектами компанії, сформовані вимоги до автоматизованої інформаційної системи управління проектами та проведено аналіз існуючих рішень. На основі вимог до інформаційної системи розроблено концепцію та проектні рішення автоматизованої інформаційної системи. Розробка проектних рішень складається з загальносистемних рішень, рішень з інформаційного, програмного та технічного забезпечення. В результаті розробки було створено автоматизовану інформаційну систему управління проектами ІТ-компанії, що має веб-інтерфейс. Програмне забезпечення системи виконане мовами програмування PHP та JS з використанням бібліотек: Laravel Framework 6.2, Laravel jwt-auth, Axios, Vue.js, Vuex, Vue-resources, Vue-router. Робота викладена на 111 сторінках друкованого тексту, містить 21 рисунок, 3 таблиці та список використаної літератури з 27 найменувань.