132 "Матеріалознавство"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Дослідження структури і властивостей волокнистої ізоляції для машинного відділення судна
  (2023) Задорожний Є. О.; Zadorozhnyi Ievgen; Казимиренко Ю. О.
  Магістерська робота «Дослідження структури і властивостей волокнистої ізоляції для машинного відділення судна» за спеціальністю 132 ‒ матеріалознавство. Робота присвячена вирішенню важливого науково-прикладного завдання вибору ізоляційних матеріалів для машинного відділення судна. Мета роботи полягає у ґрунтовному аналізі результатів досліджень функціональних властивостей ізоляційних волокнистих композиційних матеріалів з урахуванням особливостей їх структури та розробкою практичних рекомендації щодо їх розкроювання. Об’єкт досліджень: процеси поглинання шуму і вібрацій композиційними матеріалами з волокнистою структурою. Методи досліджень: аналіз літературних джерел, макро- і мікроаналіз зразків композиційних матеріалів. Апробація роботи: результати були представлені на Всеукраїнській науково-технічної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд» (17–18 травня 2023 р.) у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв та опубліковані у вигляді тез: Казимиренко Ю. О., Савочкіна В. В., Давидова П. С., Задорожний Є. О. Водні перевезення вантажів зі спеціальними температурними умовами: особливості проєктування ізоляційних конструкцій. Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. ‒ 2023, Миколаїв: Національнийуніверситет кораблебудування імені адмірала Макарова (17–18 травня), С. 52–59. Робота написана на 73 сторінках машинописного тексту, містить 24 рисунка, 17 таблиць, 2 додатки і список використаних джерел з 25 найменувань.
 • Документ
  Дослідження та удосконалення технології механічної обробки меблевих композиційних матеріалів
  (2023) Дєнін Серій Андрійович; Denin Sergey; Казимиренко Ю. О.
  Дослідження та удосконалення технології механічної обробки меблевих композиційних матеріалів є актуальним напрямком в сучасній індустрії меблевого виробництва. Меблеві композиційні матеріали, такі, як фіберглас, МДФ, ДСП та інші, володіють унікальними властивостями, проте їхнє оптимальне використання часто залежить від ефективних методів обробки. Ця дослідницька робота спрямована на вивчення та оптимізацію процесів механічної обробки меблевих композиційних матеріалів з метою підвищення якості кінцевого продукту та ефективності виробництва. В роботі детально розглядаються властивості матеріалів, вплив різних методів обробки, таких як фрезерування, токаріння, різання та полірування, на структуру та механічні характеристики. Особлива увага приділяється впровадженню новітніх технологічних рішень, включаючи використання числового керування обладнанням, абразивно-інструментальних матеріалів та альтернативних методів обробки, що сприяють зменшенню втрат матеріалу та підвищенню точності обробки. Результати дослідження будуть корисними для виробників меблів, проектувальників та науковців, що працюють у сфері розвитку нових технологій обробки матеріалів, спрямованих на вдосконалення меблевого виробництва в забезпеченні оптимальних характеристик та естетичної якості меблів.
 • Документ
  Дослідження впливу режимів охолодження на напружено-деформований стан мідно-графітових вузлів
  (2020) Добусарський, Б. А.; Матвієнко М. В.
  Розвиток сучасного машинобудування та інших галузей промисловості, в яких використовуються агрегати, шо працюють в екстремальних умовах, вимагає використання нових конструкційних матеріалів і з'єднань з різнорідних металів. Здебільшого це важко зварювані матеріали, які суттєво відрізняються один від одного фізико-механічними властивостями. Як правило, з'єднання таких металевих матеріалів зварюванням з утворенням проміжної рідкої фази призводить до утворення таких структурних комплексів і фазових складових, які значно знижують працездатність з'єднань. Незважаючи на значні труднощі зварювання, конструкції з різнорідних матеріалів і сплавів у сучасній техніці виготовляють в більшому обсязі. Це обумовлене значними технічними й економічними перевагами, які мають конструкції з різнорідних металів і сплавів у деяких технічних спорудженнях (криогенна техніка, енергетичні установки, ракетна техніка, суднобудування, радіоелектроніка).
 • Документ
  Дослідження методом скінчених елементів термодеформаційних процесів при виправленні дефектів лиття у виробах з жароміцних нікелевих сплавів
  (2020) Долгова, С. О.; Лебедєв В. О.
  Структура і властивості матеріалів виробів формуються як на стадії лиття, так і при подальшій термічній обробці. Тому вдосконалення існуючих технологій виготовлення литих виробів: жароміцних нікелевих сплавів, створення нових технологічних методів і прийомів впливу на формування їх структури, для підвищення втомних властивостей – завдання дуже важливе і актуальне. В даний час для оптимізації структури, підвищення міцності і втомних властивостей сплавів використовуються різні технологічні методи. Так для виключення впливу структурного фактору жароміцних сплавів – наявності границь зерен – застосовується технологія лиття лопаток з спрямованою кристалізацією. При литті можуть виникати дефекти: такі, як поверхневі і наскрізні незаливи, газові раковини, тріщини. Якісно виправити дефекти лиття і експлуатаційні ушкодження виробів можливо різними методами. Один з найбільш використовуваних є паяння, але це трудо- та енергозатратний метод, тому все частіше використовують локальні джерела нагрівання. На відміну від паяння в пічі при виправленні дефектів з використанням тепла електричної дуги, плазмового потоку, ацетиленокисневого полум'я та інших теплових джерел, температура у вузлі розподіляється нерівномірно, що може привести к виникненню дефектів у вигляді гарячих тріщин. Тому метою роботи було дослідження впливу різних джерел нагрівання при виправленні дефектів лиття на утворення гарячих тріщин жароміцного нікелевого сплаву ЧС88У.
 • Документ
  Розробка чисельної моделі моделювання теплових процесів для TIG, MIG й PAW зварювання
  (2020) Вдовиченко, С. В.; Матвієнко М. В.
  Розміри зварного шва при стиковому зварюванні тонколистового матеріалу регламентовані ГОСТ14771-76. Для стикового з'єднання тонколистових конструкцій типу С4 регламентовані наступні геометричні розміри: е – ширина шва; g – посилення зварного шва; e1 – ширина зворотного валика; g1 – висота зворотного валика. Незважаючи на великий обсяг опублікованих даних по дуговому зварюванню, отриманих в результаті наукових досліджень і виробничого досвіду, вони в більшості випадків не дозволяють вибрати поєднання параметрів режиму зварювання стикових з'єднань, що задовольняють одному із заданих виробничих вимог: максимальна продуктивність, мінімальна ширина зварного шва, мінімальне посилення зварного шва, мінімальне відношення ширини шва до ширини зворотного валика. З огляду на те, що остаточне відпрацювання режиму зварювання в багатьох випадках виконується вже на готових дорогих вузлах, то актуальним питанням є отримання математичної моделі, яка забезпечить розрахунок (вибір) режимів зварювання, що виключають необхідність їх експериментального коригування і знизить витрати часу і коштів на технологічну підготовку виробництва. Запропонована робота присвячена удосконаленню технології зварювання стикових з'єднань алюмінієвого сплаву 1561 (АМг61) товщиною 5 мм із застосуванням чисельного моделювання за допомогою скінчено-елементного комплексу ANSYS/Multiphysics ver. 20.0.
 • Документ
  Розробка технології відновлення клапанів ДВЗ
  (2020) Якубовський, А. Л.; Спіхтаренко В. В.
  В дипломному проекті приділена увага проблемі відновлення робочих поверхонь клапанів двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів. Представлена розробка технології відновлення та підвищення зносостійкості фаски тарілки клапана двигуна внутрішнього згорання плазмовим наплавленням. Розглянуті сутність, основні параметри та режими технологічного процесу, вибране та модернізоване обладнання. Проведений аналіз технології щодо економічної ефективності і охорони праці. Робота виконана на 88 сторінках, має 20 ілюстрацій, 14 таблиць, 16 посилань на науково-технічні джерела.
 • Документ
  Дослідження напружено-деформованого стану плазмових теплозахисних покриттів, їх властивостей та технологія напилення
  (2020) Бондаренко, Є. В.; Лой С. А.
  У проекті виконаний аналіз умов експлуатації і проблем захисту теплонавантажених деталей ГТД, складу ущільнюючих покриттів, методів визначення міцності зчеплення покриттів. Методами комп'ютерного моделювання за допомогою програмного комплексу ANSYS встановлено напруженій стан найбільш завантаженої зони, а отже, і зони найбільш ймовірного руйнування, при випробуванні міцності напиляного шару методом витягування штоку. Встановлено, що два варіанти розроблених ущільнень ПГ-10К-01+20%C(Ni) і ПГ-10К-01+20%BN(Ni) по корозійноерозійній і термічній стійкості перевершує серійне осередкове (стільникове) ущільнення з наповнювачем УМ-16П та 20Б. На основі обраного обладнання і матеріалів розроблено технологічний процес напилення ущільнюючих покриттів на підкладочні кільця ГТД, який включає наступні операції: надання необхідної шорсткості поверхні виробу перед напиленням, просушування порошку, плазмове напилення покриття, термічну обробку, контроль якості покриття.