Матеріали конференцій. Кафедра автоматики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Використання таблиць стану при побудові системи керування електроприводом з RISC мікроконтролером
  (2022) Ольшевський С. І.; Савченко О. В.; Петров В. В.; Ol'shevs'kyy Serhiy І.; Savchenko Oleg V.; Petrov Vitaly V.
  Проаналізовано вимоги для побудови електропривода дослідної моделі. Порівняні вимоги до програмного забезпечення мікроконтролера з точки зору його адаптації при зміні параметрів моделі. Отримані результати можна використовувати при проектуванні електромеханічної частини привода.
 • Документ
  Адаптивний регулятор у сучасних комплектних електроприводах
  (2021) Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Савченко, О. В.; Фоменко А. М.; Shareyko D. Yu.; Biluk I. S.; Savchenko, O. V.; Fomenko A. M.
  Наведено аналіз структур комплектних електроприводів та обгрунтовано доводиться необхідність застосування в них адаптивного регулятора. На підставі проведених розрахунків показано ефективність такого введення та развантаження програмованого логічного контролера, що керує технологічним процесом.
 • Документ
  Порівняльний аналіз термоелектричних елементів з різною геометричною формою напівпровідникового матеріалу
  (2021) Кириченко О. С.; Kyrychenko Oleksandr
  В роботі проведено порівняльний аналіз термоелектричних елементів з різною формою напівпровідникового матеріалу. На основі розроблених математичних моделей термоелектричних елементів отримано їх електротеплові характеристики. За результатами аналізу обрано найкращу конструкцію термоелектричного елемента, що забезпечить підвищення термоелектричного ефекту Пельтьє.
 • Документ
  Мікропроцесорна система керування двигуна постійного струму для приводів промислових роботів
  (2021) Васильєв О. Г.; Vasilyev O. G.
  В роботі розглядається оцінка можливості модернізації системи керування двигунами постійного струму за допомогою мікропроцесорного приводу постійного струму моделі 3200і фірми Sprint Electric (Англія).
 • Документ
  Особливості організації електроживлення дослідної моделі з гідробіоничним рушієм
  (2021) Ольшевський С. І.
  Показана система електроживлення моделі як одна з важливих складових. Перелічені труднощі, пов’язані із одночасною передачею достатньої потужності та збереження рухомості та надійності передачі інформації по одному кабелю. Наведено приклад побудови системи енергоживлення для дослідної моделі.
 • Документ
  Визначення діапазону керування в електроприводі
  (2023) Шарейко Д. Ю.; Вербін О. О.; Кошман М. В.; Shareiko D. Yu.; Verbin О. О.; Koshman M. V.
  Отримано аналітичну залежність діапазону регулювання швидкості електроприводу двигуна постійного струму (ДПС) незалежного збудження. Розглянуто підпорядковане регулювання. Наведені передаточні функції замкнутої системи за збуренням та формули помилки керування, статичного спаду швидкості замкненої системи.
 • Документ
  Динаміка електроприводу постійного струму
  (2023) Шарейко Д. Ю.; Боровський С. С.; Лотоцька Н. О.; Shareiko D. Yu.; Borovsky S. S.; Lototska N. O.
  Розглянуто вплив регуляторів на динаміку керування двигуном постійного струму (ДПС) незалежного збудження у підпорядкованої системі керування. Наведено вплив регуляторів на показники якості та діапазон керування у динаміці. Чисельний експеримент здійснюється у середовищі Simulink. Всі розрахунки проведені на підставі схем та коефіцієнтів. Результати розрахунків представлені у виді графіків.
 • Документ
  Налаштування під-регулятора у електроприводі
  (2023) Шарейко Д. Ю.; Бойчук М. Ю.; Довганюк А. В.; Shareiko D. Yu.; Boychuk M.Yu.; Dovganyuk A.V.
  Розглянуто налаштування ПІД-регулятору у системі електропривода постійного струму підпорядкованого регулювання. Дослідження проводилися з метою поширити діапазон керування швидкістю електропривода. Поширення діапазону керування електропривода відбувається з метою не погіршити показники якості електропривода. Розрахунки проводяться у середовищі Simulink.
 • Документ
  Керування моменту у двохзонному електроприводі
  (2023) Шарейко Д. Ю.; Боєнко О. В.; Квашенко Є. Р.; Shareiko D. Yu.; Boyenko О. V.; Kvashenko E. R.
  Розглянуто двохзонне керування двигуна постійного струму (ДПС). Наведено спосіб підтримки постійного моменту у другій зоні керування. Створено розрахункову схему для доведення адекватності положень у середовищі Simulink. Всі розрахунки проведені на підставі комплектного електропривода ЕПУ1М-2-4027ДУХЛ4. Наведено результати розрахунків у виді графіків.
 • Документ
  Оптимізація автоматичних систем нелінійними коригуючими пристроями
  (2023) Шарейко Д. Ю.; Фоменко Л. А.; Shareiko D. Yu.; Fomenko L.A.
  Розв’язана задача оптимізації системи керування електропривода по швидкодії за допомогою нелінійного коректуючого пристрою. Вихідна система має лінійну частину з передавальною функцією другого порядку та нелінійний релейний елемент. Результати розрахунків представлені у виді графіків.
 • Документ
  Сучасні інтерфейси людина-машина у складі відокремлених систем керування
  (2023) Ольшевський С. І.; Білюк, І. С.; Савченко, О. В.; Степанюк А. Р.; Olshevskyi Serhii Ivanovych; Bilyuk Ivan Serhiyovych; Savchenko Oleh Valeriyovych; Stepaniuk Anton Ruslanovych
  Розглянуто способи організації інтерфейсів людина-машина в складі систем керування промисловим обладнанням. Запропоновано для виконання модернізації використовувати комбінований підхід – модулі НМІ зарубіжного виробництва в складі системи керування індивідуального виробництва.
 • Документ
  Розробка алгоритму управління рухом транспортного мобільного робота
  (2023) Васильєв О. Г.; Ольшевський С. І.; Гостєв Г. Р.; Vasilyev O. G.; Olshevsky S. I.; Guestev G. R.
  В роботі розглядається задача розробки алгоритму управління рухом мобільного робота, оснащеного мікроконтролером. Для підвищення ефективності роботи окремого транспортного мобільного робота на складі необхідно регулювати положення, швидкість, прискорення та напрямок руху мобільного робота в кожний момент часу за відомим маршрутом. Запропоновано методику форсованого управління рухом транспортного мобільного робота. На її основі у середовищі Simulink розроблено блок керування різними маневрами рухів робота, який обчислює його відстань до найближчої точки повороту або зупинки та відповідну швидкість у кожний момент часу.
 • Документ
  Математична модель процесів перетворення енергії у хвильової електростанції
  (2023) Білюк І. С.; Гаврилов С. О.; Савченко О. В.; Без’язика А. О.; Коптєв І. П.; Biliuk I. S.; Havrylov S. O.; Savchenko O. V.; Beziazyka A. O.; Koptev I. P.
  Розглянуто конструкцію електромеханічного перетворювача енергії хвильової електростанції. Проведено аналіз особливостей конструкцій лінійних генераторів та визначено можливість їх застосування в хвильових електростанціях. Отримано математичну модель процесів перетворення енергії у лінійному генераторі хвильової електростанції.
 • Документ
  Повышение эффективности работы упорных узлов газотурбинных двигателей при расцентровке роторов
  (2012) Билюк, И. С.
  В упорных узлах современных свободных силовых турбин гтд применяются упорные подшипники скольжения (упс) с рычажным выравнивающим устройством (рву). Однако, как было выявлено, такое выравнивающее устройство является малоэффективными вследствие инерционности рычагов, порождающей резонансные явления в работе упс.
 • Документ
  Частотное управление электродвигателем с управляемой электромагнитной муфтой
  (2013) Хлопенко, Н. Я.; Гаврилов, С. А.; Хлопенко, И. Н.
  Исследовано поведение системы на пусковых и установившихся режимах работы.