Навчально-методичні матеріали (ВМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  Диференціальні рівняння
  (2018) Романчук Наталя Олександрівна; Гайша Олександр Олександрович; Майборода Олександр Валерійович
  Представлено методичні розробки для проведення практичних занять з розділу "Диференціальні рівняння". Розроблено п'ять практичних занять, для кожного з яких викладено основні теоретичні відомості, подано завдання для аудиторної, самостійної роботи студентів та їх розв'язки. Призначено для студентів, які вивчають вищу математику за скороченим терміном, та викладачів.
 • Документ
  Олімпіадні задачі з вищої математики
  (2018) Кузнецов, А. М.; Романчук, Н. О.; Варшамов, А. В.; Чорний, О. Л.
  Посібник містить більше ніж 180 задач, які пропонувалися на математичних олімпіадах НУК імені адмірала Макарова впродовж останніх 40 років, а також деякі задачі всеукраїнських студентських математичних олімпіад. До всіх задач додаються розв’язки або вказівки до розв’язування. Призначені для студентів технічних вузів.
 • Документ
  Решебник задач по теме "Дифференциальные уравнения"
  (2006) Кузнецов, А. Н.
  Книга содержит решения около 450 задач по теме "Дифференциальные уравнения" известного "Сборника задач по курсу математического анализа" автора Г.Н. Бермана. Предназначен для студентов-иностранцев, молодых преподавателей и всех тех, кто интересуется методами решения задач по дифференциальным уравнениям.
 • Документ
  Основи математики: конспект лекцій для лінгвістів
  (2004) Кузнецов, А. М.
  «Основи математики» охоплюють такі фундаментальні поняття вищої математики, як множини, відношення та функції, а також основні поняття математичної логіки. Викладання теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розв'язання задач. Рекомендовано для студентів-лінгвістів.
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Математична статистика для лінгвістів"
  (2002) Кузнецов, А. М.
  Методичні вказівки складені на основі лекцій для лінгвістів з математичної статистики. Цей курс є логічним продовженням лекцій з теорії ймовірностей. Викладання теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розв’язання задач.
 • Документ
  Методичні вказівки до застосування диференціальних рівнянь у коливальних процесах
  (2013) Кузнецов, А. М.; Чорний, О. Л.
  У методичних вказівках розглядається 60 задач теоретичної механіки на вільні коливання та на вплив опору на вільні коливання. Розв'язання таких задач є ніщо інше, як застосування теорії диференціальних рівнянь до руху матеріальної точки. Призначені для студентів денної і заочної форм навчання, які вивчають відповідні розділи вищої математики чи теоретичної механіки в умовах кредитно-модульної системи навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до застосування диференціальних рівнянь у коливальних процесах
  (2015) Кузнецов, А. М.; Чорний, О. Л.
  У методичних вказівках розглядається близько 30 задач теоретичної механіки на вимушені коливання та на вплив опору на вимушені коливання. Розв'язання таких задач є ніщо інше, як застосування теорії диференціальних рівнянь до руху матеріальної точки. Призначені для студентів денної і заочної форм навчання, які вивчають відповідні розділи вищої математики чи теоретичної механіки в умовах кредитно-модульної системи навчання.
 • Документ
  Практикум по решению задач по теме "Векторная функция скалярного аргумента"
  (2014) Кузнецов, А. Н.; Чорный, А. Л.
  В данном практикуме рассматриваются следующие вопросы: дифференцирование векторной функции скалярного аргумента, линии в пространстве, длина дуги пространственной линии, поверхности, скалярное поле, градиент, производная по направлению.
 • Документ
  Графики функций
  (2012) Кузнецов, А. Н.; Чорный, А. Л.
  Данный справочник ставит целью систематизировать методы построения графиков функций с привлечением методов высшей математики. Анализируется построение графиков функций, заданных явно и неявно, в декартовых и полярных координатах, в параметрической форме. Даны для справок графики наиболее распространенных специальных функций, а также функций заданных через пределы и интегралы.
 • Документ
  Практикум по определенным интегралам
  (2011) Кузнецов, А. Н.; Чорный, А. Л.
  Практикум содержит около 200 задач на вычисление и применение определенных интегралов. Он имеет целью облегчить учебу, побудить студентов к самостоятельным исследованиям, что особенно важно при переходе на кредитно-модульную систему обучения. Практикум будет полезным всем студентам и молодым преподавателям.
 • Документ
  Практикум по неопределенным интегралам
  (2009) Кузнецов, А. Н.; Чорный, А. Л.
  Практикум, содержащий более 550 неопределенных интегралов, наиболее часто встречающихся на практике, имеет целью максимально облегчить учебу, сделать ее побуждающей к самостоятельным исследованиям, что особенно важно при переходе на кредитно-модульную систему обучения. Пособие будет полезно всем студентам и молодым преподавателям.
 • Документ
  Практикум з курсу економетрії
  (2007) Зароський, Ромуальд Іванович
  Розглянуто основні теоретичні положення економетрії. Вміщено типові задачі економетричного аналізу зі зразками розв'язань і варіанти завдань для використання їх під час практичних занять, у ти- пових розрахунках, контрольних роботах тощо.
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Математична статистика для лінгвістів"
  (2002) Кузнецов, Альберт Миколайович
  Методичні вказівки складені на основі лекцій для лінгвістів з математичної статистики.
 • Документ
  Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з теми "Невизначений інтеграл"
  (2002) Зоріна, Ірина Анатоліївна; Літвінова, Марина Борисівна
  Наведені методичні вказівки можуть бути використані для виконання контрольних робіт з теми "Невизначений інтеграл", а також для індивідуальної роботи та контролю якості знань.
 • Документ
  Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з теми "Елементи векторної та лінійної алгебри"
  (2002) Зоріна, Ірина Анатоліївна; Літвінова, Марина Борисівна
  Методичні вказівки можуть бути використані студентами вечірньо-заочної форми навчання для виконання контрольних робіт з теми "Елементи векторної та лінійної алгебри," а також студентами денної форми навчання для індивідуальної роботи та контролю якості знань.
 • Документ
  Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з теми "Поняття похідної. Основні формули та правила диференціювання"
  (2002) Зоріна, Ірина Анатоліївна
  Наведені методичні вказівки можуть бути використані студентами вечірньо-заочної форми навчання для виконання контрольних робіт з теми "Поняття похідної. Основні формули та правила диференціювання", а також студентами денної форми навчання для індівідуальної роботи та контролю якості знань.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Теорія ймовірностей і математична статистика"
  (2004) Зароський, Ромуальд Іванович; Цибін, Юрій Євгенович
  Методичні вказівки містять зразки розв’язування задач з докладними поясненнями з усіх основних розділів курсу і варіанти завдань з цих розділів. Наведено таблиці вихідних даних для варіантів завдань і таблиці стандартних статистичних розподілів та їхніх критичних значень. Посібник може бути рекомендований студентам і викладачам стаціонарної та дистанційної форм навчання для проведення практичних і лабораторних робіт з курсу теорії ймовірностей і математичної статистики та виконання контрольних завдань і типових розрахунків з цього курсу.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання типових розрахунків та індивідуальних завдань з вищої математики. Ч. 1
  (2006) Юрченко, Тамара Акимівна; Саприкіна, Людмила Тихонівна
  Методичні вказівки містять завдання типових розрахунків та індивідуальних завдань з розділів курсу вищої математики, що вивчаються студентами на другому курсі. Завдання подано для 25 варіантів. До типових розрахунків запропоновано зразки їх виконання.
 • Документ
  Математичні методи дослідження операцій
  (2004) Ємельянова, Тетяна Василівна; Варшамов, Армен Варшамович; Бондаренко, Михайло Борисович
  Розглянуто основні принципи та задачі дослідження операцій, висвітлено загальну задачу лінійного програмування та її властивості. Дано обґрунтування основних методів розв’язування задач і розглянуто їх алгоритми. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами.Призначено для студентів, які вивчають дослідження операцій та математичне програмування.
 • Документ
  Індивідуальні завдання з курсу "Математичне програмування". Ч. 1
  (2007) Титов, Сергій Дмитрович
  Індивідуальні завдання містять типові задачі до розділів математичного програмування. Включають в себе алгебраїчний вступ, геометричний метод розв'я- зування задач лінійного програмування, математичні моделі економічних задач, методи переходу до еквівалентних форм запису задач, основні теореми двоїстості в задачах лінійного програмування.