Монографії. Кафедра фінансів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Формування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку
  (2017) Рогов, Г. К.
  Містить результати комплексного дослідження теоретичних засад та практичних проблем формування й функціонування системи фінансових механізмів корпоративного розвитку, збалансованого в економічному, екологічному та соціальному вимірах.Монографія розрахована на науковців, фахівців у галузі фінансового менеджменту, працівників органів державного управління, викладачів та студентів.
 • Документ
  Малий бізнес: сутність, стан, засоби підтримки стабільності
  (2001) Парсяк, Володимир Никифорович; Журавльова, Марина Борисівна
  Монографія є результатом досліджень виконаних у лабораторії "Економічні проблеми розвитку малого (середнього) бізнесу" УДМТУ. Робота містить погляди авторів на соціально-економічну природу малого (середнього) підприємництва; оцінка його стану в Україні в тому числі у порівнянні з ситуацією, яка склалася у розвинутих країнах та державах з перехідною економікою; методичні основи планування господарської діяльності МСП. Призначена для студентів, аспірантів, викладачів інженерно-економічних факультетів вищих навчальних закладів, а також для власників та менеджерів малих підприємств, які займаються практичним бізнесом.
 • Документ
  Економічна інтеграція. Інструмент посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств
  (2012-06-22) Парсяк, Володимир Никифорович; Дибач, Інна Леонідівна
  Монографія є результатом досліджень, виконаних у лабораторії «Економічні проблеми розвитку малого (середнього) бізнесу» НУК. В роботі визначено економічну сутність невеликих підприємств та ідентифіковано критерії віднесення до зазначеної категорії. Уточнено визначення термінів «конкуренція», «конкурентоспроможність» та «економічна інтеграція». Розроблено методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності невеликого підприємства, що є основною передумовою прийняття рішення про його економічну інтеграцію. Запропоновано теоретичні засади її застосування невеликими операторами з метою посилення їх конкурентоспроможності. Визначено теоретичні основи оцінювання наслідків реалізованих заходів, які дозволяють врахувати специфіку інтеграційних процесів невеликих підприємств. Монографія розрахована на широке коло читачів — власників та менеджерів невеликих підприємств, наукових працівників, викладачів ВУЗів, аспірантів та студентів.
 • Документ
  Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах корпоративного менеджменту
  (2012-06-22) Парсяк, Володимир Никифорович; Драгомирова, Ірина Михайлівна
  Викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у вітчизняних вищих навчальних закладах (ВНЗ). Значна увага приділена дослідженню економічної природи корпорацій; теоретичних передумов використання системного підходу до ВНЗ як об’єктів корпоративного управління, окреслені інституціональні аспекти його застосування. Визначено генезис ринку освітніх послуг в контексті трансформаційних перетворень в Україні. Розрахована на адміністраторів вищих навчальних закладів усіх форм власності та рівнів акредитації, аспірантів, магістрів, які набувають фах за напрямами освіти «Економіка та підприємництво», «Менеджмент», широке коло читачів.