Магістерські роботи (ЗВ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Дослідження та розробка технології зварювання дисків ступенів ротора із сплавів ВТ3-1 ТА ВТ-9 компресора газотурбінного двигуна
  (2023) Сичов О. В.; Костін О. М.
  Кваліфікаційна робота присвячена огляду проблем зварювання титанових сплавів у газотурбобудуванні при виробництві окремих вузлів газотурбінної установки, зокрема ротору компресора низького тиску при зварюванні дисків барабану із різних титанових сплавів. Проведено аналіз існуючих способів зварювання; визначено їх основні переваги та недоліки. За результатами аналізу зроблено висновок, що для серійного виробництва газотурбінного двигуна електронно-променеве зварювання у вакуумі є оптимальним варіантом. В роботі описано склад та властивості титанових сплавів ВТ3-1 + ВТ9. Визначено технологію та режими електронно-променевого зварювання. Розроблена комплексна методика на підставі якої проведено дослідження структурних, технологічних та експлуатаційних властивостей зварного з’єднання із сплавів ВТ3-1 + ВТ9. Визначено комплекс заходів із охорони праці при роботі на електронно-променевих зварювальних установках. Результати дослідження, а також розрахунки економічної частини магістерської роботи, вказують на економію матеріальних витрат у серійному виробництві, наприклад при ремонті, або коли відсутні комплектуючі із заданих матеріалів. Обґрунтований підхід із заміною одного титанового сплаву іншим є оправданим, економічно обґрунтованим та доцільним.
 • Документ
  Дослідження та розробка технології механізованого виготовлення насадки гребного гвинта
  (2023) Кучеренко В. В.; Kucherenko V. V.; Драган С. В.
  Тема: Дослідження та розробка технології механізованого виготовлення насадки гребного гвинта. Дипломник: Кучеренко В. В. Група: 6121м Керівник: Драган С. В. У роботі розглянуті наступні питання: розробка вдосконаленої технології складання та зварювання насадки гребного гвинта; дослідження зварних з’єднань 09Г2+12Х18Н10Т; розрахунок режимів автоматичного та механізованого зварювання насадки; розрахунок термічного циклу для автоматичного та механізованого зварювання; розрахунок собівартості складання при зварюванні зовнішньої обшивки насадки гребного гвинта; охорона праці та навколишнього середовища при зварюванні. Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки на 94 аркушах формату А4 та презентації на 10 слайдах. Використано 11 джерел інформації.
 • Документ
  Дослідження та оптимізація технології автоматичного зварювання трубопроводів зі сталі 08Х18Н10Т
  (2023) Козловський Д. С.; Костін О. М.
  У дипломній роботі виконана розробка складання та зварювання типових технологічних трубопроводів, які використовуються в промисловості та експлуатуються в агресивних серидовищах. Був проведений аналіз конструкції, дана характеристика сталі 08Х18Н10Т (AISI 321). Приведені типові технології складання та зварювання конструкції. Вибраний та обґрунтований спосіб зварювання – автоматичне зварювання неплавким електродом в середовищі захисних газів (Ar 99,95 %), виконаний розрахунок режимів зварювання на всіх етапах, проведений аналіз деформації від зварювання за допомогою стандартних схем розрахунку, а також ПЗ Ansys 2023 R2. Розроблений технологічний процес складання-зварювання трубопроводу. Враховуючи всі особливості було вибрано зварювальні матеріали, зварювальна пара дріт+газ : OK Autrod 308LSi+Ar 99,995 % та обладнання: зварювальні кліщі MWG-170 та джерело живлення MWA-400, приведені методи контролю. Контроль якості зварних з’єднань проводиться відповідно до стандарту EN ISO 5817, level B. В розділі «Охорона праці» наданий аналіз небезпечних та шкідливих факторів та розроблені заходи, щодо їх усунення. Розраховано собівартість виконання зварювальних робіт при виготовленні першої партії з урахуванням закупки обладнання. Загальний вміст пояснювальної записки складає ___ аркушів та містить ___ розділів. Робота включає в себе графічну частину, яка складається з одного креслення та чотирьох плакатів. Загальна кількість графічної частини – 5 аркушів.
 • Документ
  Розробка технології паяння металокерамічних вузлів з використанням активних припоїв
  (2023) Ісаєнко С. М.; Лабарткава О. В.
  Даний дипломний проект висвітлює проблему розробки технології паяння металокерамічних вузлів з використанням активних припоїв. Метою дослідження є розробка технології адгезійно-активного паяння високовольтних гермовводів електронно-променевих гармат. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить ____ аркушів, графічна частина – ___ аркушів. Результатами виконаної роботи є: здійснення аналізу літератури стосовно виготовлення металокерамічних вузлів; визначення очікуваної структури зварного з'єднання та його механічних властивостей; проведено дослідження процесів взаємодії титанозмісних припоїв з оксидною керамікою і коваром; розроблена технології активної контактно-реактивної пайки металокерамічних гермоводів; вирішення питань охорони праці та техніки безпеки.
 • Документ
  Розробка інтерактивної моделі складально-зварювального цеху суднобудівного підприємства IV класу
  (2023) Захлипа В. В.; Zakhlypa V. V.; Драган С. В.
  Тема: Розробка інтерактивної моделі складально-зварювального цеху суднобудівного підприємства IV класу Дипломник: Захлипа В. В. Група: 6121м Керівник: Драган С. В. У роботі розглянуті наступні питання: розробка основних положень ОТП складально-зварювального цеху суднобудівної верфі IV класу; організаційно-технологічне проектування механізованої потокової лінії з розміщенням її у прольоті цеху; розробка інтерактивної моделі складально-зварювального цеху у складі блоку корпусних цехів верфі; демонстрація процесу створення цифрового двійника БКЦ; визначення техніко-економічних показників складально-зварювального цеху; розробка питання охорони праці та техніки безпеки в цеху. Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки на 108 аркушах формату А4 та презентації на 13 слайдах. Використано 14 джерел інформації.
 • Документ
  Вдосконалення технології зміцнення контактних поверхонь лопаток газотурбінних двигунів
  (2023) Вдовиченко С. М.; Костін О. М.
  В даній магістерській роботі описана проблематика нанесення зміцнюючих матеріалів на поверхню лопаток газотурбінних двигунів (ГТД). Сутність питання зводится в необхідності пошуку зміцнюючих матеріалів та технології їх нанесення на нікелевий сплав типу ЧС 88У (матеріал лопаток ГТД) для підвищення експлуатаційних властивостей та робочих параметрів ГТД. В роботі описується склад, структура та основні властивості нікелевого сплаву ЧС 88У, а також процес виготовлення стеліту і наплавкі його на контактні поверхності лопаток газотурбінного двигуна. В практичній частині магістерської роботи виговлено та проведенно дослідження структурних, технологічних та експлуатаційних властивостей двох стелітів: штатного Х30Н50Ю5Т2 та стеліту зі зменшеним змістом алюмінію Х30Н50Ю3Т2. По проведеним дослідженням отримані слідуючи результати: стеліт Х30Н50Ю3Т2 зі зменшеним змістом алюмінію є більше технологічним при наплавленні в порівнянні зі штатним стелітом Х30Н50Ю5Т2; зносостійкість стеліту Х30Н50Ю3Т2 перевищує аналогічні показники штатного стеліту Х30Н50Ю5Т2; корозійна стійкість стелітів майже не змінилась; металографічним дослідженням не виявлено дефектів наплавлення стелітів на лопатки ГТД; за результатами замірів твердості дослідних матеріалів, стеліт зі зменшеним змістом алюмінію Х30Н50Ю3Т2 не поступається штатному стеліту Х30Н50Ю5Т2. Результати дослідження, а також розрахунки економічної частини магістерської роботи, вказують на можливість серійного використання стеліту зі зменшеним змістом алюмінію Х30Н50Ю3Т2 для зміцнення поверхонь лопаток газотурбінного двигуна.
 • Документ
  Дослідження технології та розробка дільниці зварювання вузлів автомобільних теплових акумуляторів зі сталі 12Х18Н10Т
  (2023) Авраменко К. М.; Avramenko K. M.; Драган С. В.
  Тема: Дослідження технології та розробка дільниці зварювання вузлів автомобільних теплових акумуляторів зі сталі 12Х18Н10Т. Дипломник: Авраменко К. М. Група: 6121м Керівник: Драган С. В. У роботі розглянуті наступні питання: розробка вдосконаленої технології складання та зварювання вузлів автомобільних теплових акумуляторів; дослідження температурних полів при зварюванні заправних трубок капсул, заповнених теплоакумулюючим матеріалом; розрахунки режимів зварювання та очікуваних зварювальних деформацій при виготовленні корпусів теплового акумулятора; розробка спеціалізованої складально-зварювальної дільниці для серійного виготовлення теплових акумуляторів зі сталі 12Х18Н10Т; охорона праці та навколишнього середовища при зварюванні; розрахунок технологічної собівартості складання та зварювання теплового акумулятора. Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки на 111 аркушах формату А4 та презентації на 14 слайдах. Використано 38 джерел інформації.
 • Документ
  Дослідження технології зварювання вузлів трубної решітки теплообмінника з використанням автоматизованого комплексу
  (2021) Долгополов, Д. В.; Драган С. В.
  Кваліфікаційної роботи студента гр. 6121м Долгополова Данила Валерійовича. Тема роботи Дослідження технології зварювання вузлів трубної решітки теплообмінника з використанням автоматизованого комплексу. Робота спрямована на підвищення ефективності зварювальних робіт в атомній енергетиці. Мета роботи – дослідження технології автоматичного зварювання вузла «труба (заглушка)–трубна дошка» теплообмінника типу ПГВ-1000 з використанням автоматизованого комплексу У роботі вирішені наступні завдання: 1. Розроблено технологічні процеси зварювання вузлів теплообмінників стосовно до умов ЮУ АЕС з використанням автоматизованого комплексу. 2. Вибрана конструкція зварного вузла трубної решітки та оцінка якості зварних з’єднаннь. 3. Розрахунковим шляхом визначені параметри режиму автоматичного зварювання МІГ кільцевих швів при вварюванні ТОТ та заглушок у трубну дошку теплообмінника. 4. Визначені розрахунком параметри режиму зварювання забезпечують задовільне формування кільцевих швів з’єднання «ТОТ (заглушка)–трубна дошка». 5. Виконані металографічні дослідження технології автоматичного зварювання вузлів трубної решітки теплообмінників. 6. Виконана економічна оцінка технології зварювання вузлів теплообмінників з використанням автоматизованого комплексу. Робота складається з 6 розділів, містить 103 сторінок тексту, 47 рисунків, 16 таблиць та 22 використаних джерел інформації. Керівник роботи Драган Станіслав Володимирович