Навчально-методичні матеріали

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Програма, методичні вказівки до виконання курсового проекту та питання до екзамену з дисципліни "Кондиціонуюча техніка та технологія"
  (2018) Лито, Олена Вадимівна; Трушляков, Євгеній Іванович
  Наведені програма курсу, методичні вказівки до його вивчення та виконання і оформлення курсового проекту, а також основні питання до складання екзамену. Призначено для студентів машинобудівного навчально-наукового інституту, які навчаються за напрямом 6.050604 "Енергомашинобудування" спеціальності 6.05060403 "Холодильні машини і установки" та для студентів спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" спеціалізації "Холодильні машини і установки" денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Програма, методичні вказівки до виконання курсового проекту та питання до екзамену з дисципліни "Установки кондиціювання"
  (2018) Литош, Олена Вадимівна; Трушляков, Євгеній Іванович
  Наведені програма курсу, методичні вказівки до його вивчення та виконання, оформлення курсового проекту, а також основні питання до складання екзамену. Призначено для студентів машинобудівного навчально-наукового інституту, які навчаються за спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування" спеціалізації "Холодильні машини і установки та системи кондиціювання" денної та заочної форм навчання та для студентів, які навчаються за спорідненими спеціальностями.
 • Документ
  Програма, методичні вказівки до виконання курсового проекту та питання до екзамену з дисципліни "Кондиціонуюча техніка та технологія"
  (2019) Литош, О. В.; Трушляков, Є. І.
  Наведені програма курсу, методичні вказівки до його вивчення та виконання і оформлення курсового проекту, а також основні питання до складання екзамену. Призначено для студентів машинобудівного інституту, які навчаються за напрямом "Енергомашинобудування" спеціальності "Холодильні машини і установки".
 • Документ
  Програма, методичні вказівки до виконання курсового проекту та питання до екзамену з дисципліни "Установки кондиціонування"
  (2019) Литош, О. В.; Трушляков, Є. І.
  Наведені програма курсу, методичні вказівки до його вивчення та виконання, оформлення курсового проекту, а також основні питання до складання екзамену. Призначено для студентів машинобудівного навчально-наукового інституту, які навчаються за спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування" спеціалізації "Холодильні машини і установки та системи кондиціонування" денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Основи гігієни у спортивній діяльності
  (2016) Марцінковський, І. Б.; Трушляков, Є. І.; Яцунський, О. С.
  Підручник створено з урахуванням завдань навчального курсу "Гігієна", передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. Структурно підручник побудований у формі розділів за темами, де висвітлені головні загальнотеоретичні й методологічні аспекти гігієни, розглянуті методи досліджень різноманітних чинників навколишнього середовища і його вплив на організм людини з метою формування у студентів гігієнічного світогляду для подальшого застосування отриманих знань у їх майбутній професійній діяльності. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями "Олімпійський та професійний спорт" і "Фізичне виховання".
 • Документ
  Схеми та цикли низькотемпературних парокомпресорних холодильних машин
  (2007) Лехмус, Олександр Опанасович
  Наведено теоретичні схеми та цикли холодильних машин дво- та триступінчастого стискування, а також схеми та цикли каскадних і компресійно-ежекторних машин; показано принцип вибору проміжного тиску. Призначено для студентів спеціальності "Холодильні машини та установки"; може бути корисним для студентів енергетичних спеціальностей, а також для фахівців у галузі холодильної техніки.
 • Документ
  Програма, методичні вказівки до виконання курсової роботи та курсового проекту з дисципліни "Теоретичні основи холодильної техніки"
  (2008) Єсін, Ігор Петрович; Радченко, Микола Іванович
  Наведені програма курсу, методичні вказівки та рекомендації стосовно виконання та оформлення курсової роботи та курсового проекту. Призначено для студентів спеціальності 8.090520 – "Холодильні машини та установки" денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Програма, методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Холодильна, кріогенна та кондиціонуюча техніка
  (2009) Єсін, Ігор Петрович; Лехмус, Олександр Опанасович
  Наведені програма курсу, методичні вказівки та рекомендації стосовно виконання та оформлення контрольної роботи. Призначено для студентів для напрямку підготовки 6051201 "Кораблі та океанотехніка ", з спеціальності "Суднові енергетичні установки та устаткування" денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Автоматизація суднових установок кондиціонування та рефрижерації
  (2009) Зубарєв, Анатолій Анатолійович; Трушляков, Євген Іванович
  У посібнику розглянуті особливості експлуатації суднових холодильних установок, класифіковані завдання їх автоматизації. Викладені основи проектування систем автоматичного регулювання температури об'єктів охолоджування, ступені заповнення випарників, холодопродуктивності компресорів. Приведені технічні характеристики нових приладів і пристроїв автоматичного регулювання. Призначено для напряму підготовки 8.050604 "Енергомашинобудування" для спеціальності "Холодильні машини та установки" для студентів денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методи та технології переробки побутових і суднових відходів
  (2004) Лехмус, Олександр Опанасович
  Наведено відомості про властивості, збір, видалення та переробку побутових і комунальних відходів. Розглянуто принципи переробки відходів на сміттєспалювальних та сміттєпереробних заводах. Подано деякі відомості про методи перербоки твердих і рідких суднових відходів, зокрема про суднові сміттєспалювальні печі. Призначено для студентів спеціальності 7.090520 "Холодильні машини та установки", а також може бути корисним студентам інших спеціальностей та фахівцям, які цікавляться цією проблемою.