Матеріали конференцій (ДВЗ,УтаТЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Аналіз екологічних проблем в суднобудуванні
  (2022) Наливайко В. С.; Авдюнін, Р. Ю.; Челпанов А. О.; Nalyvaiko V.; Avdiunin R.; Chelpanov A. O.
  Суднобудування має прямий вплив на довкілля. Це стосується будівництва, технічного обслуговування, експлуатації та ремонту суден, і є серйозною проблемою для цієї галузі. Необхідність активізації зусиль для зменшення викидів токсичних компонентів в атмосферу зростає, оскільки вплив галузі на довкілля стає дедалі помітнішим у суспільному надбанні. Для стабілізації екологічного стану навколишнього середовища в даній доповіді наведено основні рекомендовані рішення (IMO) які є економічно доцільними при експлуатації суден.
 • Документ
  Аналіз механічних втрат роторно-поршневого двигуна 12РПД 4,4/1,75
  (2022) Митрофанов, О. С.; Проскурін, А. Ю.; Познанський, А. С.; Mytrofanov, O. S.; Proskurin A. Yu.; Poznanskyi, A. S.
  Наведено результати експериментальних досліджень потужності механічних втрат роторно-поршневого двигуна перспективної конструкції з шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху. Експериментальні дослідження спрямовані на вирішення проблеми підвищення ефективності перетворення потенційної енергії стиснутого робочого тіла в механічну роботу. Експериментально встановлені кількісні значення складових потужності механічних втрат роторно-поршневого двигуна (втрати на тертя та втрати, пов’язані з здійсненням насосних ходів) в залежності від основних експлуатаційних параметрів двигуна (оберти та робочий тиск у впускному ресивері).
 • Документ
  Efficiency of the floating electricity power generation with dual fuel low-speed engines
  (2022) Tymoshevskyy Borys; Tkach Mykhaylo
 • Документ
  Технологія діагностики сучасних двотактних двигунів та компресорів
  (2022) Варбанець Р. А.; Мальчевський В. П.; Мінчев, Д. С.; Залож В. І.; Кирнац В. І.; Александровська, Н. І.; Воловик К. В.; Varbanets Roman A.; Malchevskyi Valentyn; Minchev Dmytro S.; Zalozh Vitalii; Kyrnats Vladislav; Alexandrovskaya Nadezhda; Volovyk Kateryna
  Застосування вібродатчика разом з датчиком тиску газів у робочому циліндрі розширює можливості діагностики двигунів та компресорів у різних сферах експлуатації: морських дизелів, поршневих компресорів холодильних установок та авіаційних двигунів при їх випробуваннях на спеціальних стендах. Відомо, що експлуатаційні дефекти паливної апаратури високого тиску та механізму газорозподілу виявляються на індикаторних діаграмах P(V), P(deg) робочих циліндрів, змінюючи їх форму та значення основних параметрів робочого процесу. Однак відомо також, що деякі дефекти можуть мати однаковий вплив. Наприклад, пізній кут впорскування та знос паливної апаратури практично однаково спотворює індикаторну діаграму та значення параметрів. Причиною зниження компресії в циліндрах та зниження Pcomp можуть бути як знос втулки або поломка кілець, так і нещільність закриття або дефект клапанів газорозподілу. У багатьох випадках вплив дефектів може бути не явним.
 • Документ
  Дослідження впливу дрібнодисперсних включень TiO2 у водопаливну емульсію на екологічні характеристики ДВЗ
  (2021) Наливайко В. С.; Авдюнін, Р. Ю.; Мисько В. О.; Nalyvaiko Vasy; Avdiunin, Roman Yu.; Mysko Viacheslav
  Одним із способів забезпечення паливної економічності і комплексного зниження токсичності дизельного двигуна є використання водопаливної емульсії з додаванням дрібнодисперсних включень TiO2. Це дозволяє зменшити максимальну температуру циклу, що вплине на екологічні показники роботи ДВЗ.
 • Документ
  Встановлення і закріплення лопаток ГТД при експериментальному визначенні вібраційних характеристик методом цифрової спекл-інтерферометрії
  (2021) Ключник В. С.; Ткач, М. Р.; Золотий Ю. Г.; Галинкін Ю. М.; Проскурін, А. Ю.; Kluchnyk V. S.; Tkach, M. R.; Zlotiy Y. H.; Proskurin A. Y.; Halynkin Y. M.
  Представлені схеми закріплення лопатки ГТД при експериментальному визначенні їх вібраційних характеристик. Описано переваги і недоліки схем закріплення. Розроблено спеціальне оснащення, що дозволяє визначати вібраційні характеристики лопатки в процесі її експлуатації.
 • Документ
  Аналіз впливу антифрикційної присадки на величину механічних втрат роторно-поршневого двигуна
  (2023) Митрофанов, О. С.; Познанський, А. С.; Проскурін, А. Ю.; Mitrofanov O. S.; Poznansky A. S.; Proskurin A. Yu.
  Наведено результати експериментальних досліджень впливу антифрикційної присадки Multi-Tech-Conditioner до мастила на зміну потужності механічних втрат роторно-поршневого двигуна із шарнірно-кулачковим механізмом руху. Дослідження спрямовані на вирішення проблеми зниження механічних втрат та підвищення ефективності перетворення потенційної енергії стиснутого робочого тіла. Установлено позитивний вплив додавання антифрикційної присадки Multi-Tech-Conditioner до масла на зміну потужності механічних втрат, а саме зниження втрат складає 11,8 % на всьому експлуатаційному діапазоні зміни частоти обертання ротора.
 • Документ
  Особливості технології виготовлення деталей механізму руху роторно-поршневого двигуна
  (2023) Митрофанов О. С.; Mitrofanov O. S.
  Проаналізовано конструкцію, умови роботи та навантаження, що діють на основні деталі механізму руху роторно-поршневого двигуна із шарнірно-кулачковим еханізмом. Розглянуто особливості підбору необхідних матеріалів, заготовки та технології виготовлення деталей механізму руху (ланок шарнірного чотирикутника й регулюючого кулачка).
 • Документ
  Поиск рациональной поверхности теплообмена для охладителей наддувочного воздуха ДВС
  (2014) Мошенцев, Ю. Л.; Гогоренко, А. А.; Минчев, Д. С.
  Методика обработки экспериментальных данных, предложенная авторами, основана на получении коэффициента теплоотдачи от воздуха расчетным путем через определение коэффициента теплопередачи как функции КПД теплообменника, для которого известна схема взаимного течения теплоносителей и особенность перемешивания воздушного потока в каждом поперечном сечении по его ходу.
 • Документ
  Динамические характеристики автомобильного дизельного двигателя при различном регулировании турбокомпрессора
  (2014) Минчев, Д. С.; Мошенцев, Ю. Л.; Нагорный, А. В.; Реппа, Д. В.
  Проведенные исследования показали, что использование программного комплекса Блиц-PRO позволяет выполнять достаточно адекватное моделирование динамических характеристик автомобильных двигателей для режимов разгона автомобилей с механической трансмиссией. Показано, что при уровне давления наддувочного воздуха ps ≈ 2 кг/см2. применение VNT регулирования турбины турбокомпрессора позволяет существенно повысить динамические характеристики двигателя без опасности попадания компрессора в зону помпажа.
 • Документ
  Розрахунок наявного «час-перерізу» вільного випуску газів при золотниковому гідравлічнопневматичному керуванні роботою випускного клапану
  (2014) Наливайко, В.С.; Хворостина, С. М.
  Розглянута робота зі створення гідродинамічної моделі роботи випускного клапана.
 • Документ
  Повышение динамических характеристик автомобильных дизельных двигателей
  (2014) Минчев, Д. С.; Мошенцев, Ю. Л.; Нагорный, А. В.; Реппа, Д. В.
  Проведенные исследования показали, что использование программного комплекса Блиц-PRO позволяет выполнять достаточно адекватное моделирование режимов разгона автомобилей с механической трансмиссией.
 • Документ
  Принципиальные схемы повышения эффективности двс при помощи добавок в основное топливо
  (2014) Тимошевский, Б. Г.; Ткач, М. Р.; Шалапко, Д. О.
  Использование схемы подачи водорода с регулированием начального давления позволяет наиболее выгодно подобрать порцию водорода и обеспечит надежную и эффективную работу схемы.
 • Документ
  Рациональное охлаждение наддувочного воздуха при работе двигателя 8ЧН 12/12 на частичных режимах
  (2014) Минчев, Д. С.; Мошенцев, Ю. Л.; Нагорный, А. В.; Тягниядно, Б. А.
  В результате выполненных исследований получены следующие результаты: 1) подогрев воздуха в ресивере дизельного двигателя при его работе на стационарных режимах холостого хода, малых и средних нагрузок является нецелесообразным (при температуре наружного воздуха t0 > 15 °C), так как приводит к росту расхода топлива и выбросов оксидов азота при условии эффективного регулирования температуры мосла на входе в двигатель; 2) повышение температуры воздуха в ресивере двигателя приводит к снижению индикаторного к.п.д. цикла ηi, которое частично компенсируется повышением механического к.п.д. двигателя ηm вследствие уменьшения работы насосных ходов по причине сокращения расхода воздуха и увеличения соотношения ps/pt.
 • Документ
  Використання двигуна Стірлінга для утилізації теплоти відхідних газів автомобільного дизельного двигуна
  (2014) Мінчев, Д. С.; Нагірний, А. В.; Реппа, Д. В.
  В даній роботі розглядається питання доцільності застосування двигуна Стірлінга для утилізації енергії відхідних газів на прикладі силової установки вантажного автомобіля МАЗ-6430.
 • Документ
  Дизелист Фирсов А. О. – его роль в создании танка Т-34
  (2014) Наливайко, В. С.
  О нелегкой судьбе неординарного человека, инженера-дизелиста Афанасия Осиповича Фирсова, стоявшего у истоков создания танка Т-34, а также принимавшего участие в зарождении дизелестроения в г. Николаеве.
 • Документ
  Поліпшення екологічних характеристик дизельних двигунів за допомогою додавання водню до дизельного палива
  (2013) Тимошевський, Б. Г.; Ткач, М. Р.; Шалапко, Д. О.
  Дослідження показали, що додавання водню до основного дизельного палива дозволяє зменшити питому ефективну витрату палива на 0,5…3%, збільшити потужність двигуна на 2…3% та покращити екологічні показники викидів вуглеводнів (СmНn) до 50%, а монооксиду вуглецю (СО2) – на 15…25%.
 • Документ
  Вибір матеріалів при створенні активаторів для магнітної обробки палива
  (2013) Наливайко, В. С.; Маханько, О. В.; Авдюнін, Р. Ю.
  Розглянуто результати дослідження труб паливопроводів із різних матеріалів та різних форм поперечного перерізу.