142 "Енергетичне машинобудування"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Розробка системи термохімічної утилізації тепла відпрацьованих газів двигуна 4Ч 9,55/8,6
  (2022) Цимоха Д. С.; Митрофанов О. С.
  Магістерська робота присвячена підвищенню ефективності енергетичної транспортної установки на базі автомобільного двигуна з примусовим запаленням 4Ч 9,55/8,6, який працює на альтернативному паливі – синтез-газі. У роботі проектується система утилізації тепла відпрацьованих газів двигуна, що дозволяє значно підвищити паливну економічність і поліпшити екологічні показники енергетичної установки. У роботі виконано аналіз можливих методів утилізації тепла відпрацьованих газів енергетичних установок транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння. Встановлено, що для транспортних установок з ДВЗ з іскровим запаленням найбільш перспективним методом утилізації вторинних енергоресурсів є термохімічна утилізація тепла відпрацьованих газів. Проведено моделювання робочого циклу двигуна 4Ч 9,55/8,6 з іскровим запаленням при використанні ТХУ теплоти ВГ, якій встановлюється на позашляховому автомобілі. Також у зв’язку з деяким підвищенням максимального тиску згоряння, виконано розрахунки на міцність елементів циліндро-поршневої групи та кривошипно-шатунного механізму автомобільного двигуна. Розроблено принципову схему системи термохімічної утилізації тепла відпрацьованих газів та основних її елементів для автомобільного двигуна 4Ч 9,55/8,6 з іскровим запаленням. Також у роботі виконано аналіз рівня шуму та вібрації автомобільного двигуна 4Ч 9,55/8,6 з системою ТХУ теплоти ВГ, запропоновано низьку заходів щодо зменшення небезпечних і шкідливих факторів, що діють на водія транспортного засобу. Магістерська робота виконана українською мовою на 104 аркушах розрахунково-пояснювальної записки, з використанням 11 літературних джерел. Графічна частина представлена сьома кресленнями формату А1.
 • Документ
  Розробка газової паливної системи тракторного двигуна Д-245
  (2022) Химорода І. І.; Тимошевський Б. Г.
  Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ефективності роботи двигуна Д-245 на компримованому природному газі. Проаналізовано особливості використання газового палива в сучасних поршневих ДВЗ. В роботі виконані розрахунки робочого циклу ДВЗ на дизельному паливі та природному газі, а також розроблена газова паливна система. Наведені заходи щодо забезпечення вимог екології та охорони праці. Економічні розрахунки, наведені у роботі, довели доцільність переводу двигуна Д-245 на газоподібне паливо. Робота виконана українською мовою на 85 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 16 джерел. Графічна частина представлена на 4 кресленнях формату А1 та 2 кресленнях формату А2.
 • Документ
  Проектування системи охолодження головного суднового двигуна потужністю 9480 кВт
  (2022) Слободян С. І.; Мошенцев Ю. Л.
  На сучасних морських суднах для перевезення сухого (суховантажі) або рідкого (танкери) вантажу застосовуються різні системи охолодження для СЕУ. Переважно, це об’єднані системи, що охолоджують як головні, так і допоміжні двигуни. Ці системи мають досить велику вагу і габарити. Основні елементи цих систем, це теплообмінники, які на 90 % складаються з кольорових, коштовних і дефіцитних металів. Загальна вага цих металів у системі охолодження сучасного крупного судна складає близько 10 тон. Звичайно, рівень проектування таких систем у світі достатньо високий, тому роблять такі системи на базі сучасних поглядів на ефективність компактність таких схем. Сьогодні застосовують схеми з так званим місцевим переохолодженням. Ще такі схеми звуть маловитратними за особливості витрат теплоносія внутрішнього контуру через теплообмінники таких схем. Ще одна назва таких систем – системи з повільною швидкістю теплоносія (slow-flow system). Знову ж таки, ця назва пов’язана з однією з особливостей таких систем. Відомо також, що такі системи можуть бути побудовані за дещо різними схемами, які, проте, відповідатимуть одним і тим же принципам побудови таких систем [5]. У такому разі ці системи матимуть майже однакову компактність та ефективність. Одна з можливостей подальшого покращення параметрів подібних систем – це збільшення кількості теплообмінників, що відводять тепло. Про таку можливість є інформація у [5]. Дана робота присвячена можливості подальшого покращення маловитратних систем за рахунок збільшення кількості теплообмінників, що відводять тепло. Проводиться дослідження даної проблеми з урахуванням практичної відсутності даних з цього питання. Робота виконана українською мовою на 86 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 21 джерел. Графічна частина представлена на 6 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Розробка електростанції з двигуном типу 8ГЧН 25/34
  (2022) Сіроштан Б. К.; Наливайко В. С.
  Проблема використання газів в якості моторного палива в двигунах внутрішнього згоряння стаціонарних енергетичних установок різного призначення багатогранна. Вона виходить за рамки таких галузей, як: машинобудування, нафтової та газової промисловості. Використання двигунів внутрішнього згорання і, перш за все, двигунів стаціонарних електростанцій на газовому паливі, дозволяє одночасно вирішувати ряд найважливіших задач. Але запаси викопних носіїв енергії з кожним роком зменшуються, тому слід звернути увагу на поновлювальні альтернативи природному газу. Сьогодні сумарне споживання теплової енергії в світі складає 200 млрд. кВт/г в рік (еквівалентні 36 млрд. т умовного палива). Понад 80 % від всіх геологічних запасів органічного палива в світі припадає на частку вугілля, яке стає все менш популярним, у зв'язку зі шкідливим впливом його на навколишнє природне середовище. Крім того, по прогнозах деяких експертів запаси вугілля будуть вичерпані до 2100 р. Вже зараз помітно скорочується видобуток нафти і газу, але не за рахунок модернізації технологій переробки нафти і газу, а за рахунок виснаження природних ресурсів. Так до 2020 року частка видобутку нафти і газу в паливно-енергетичному балансі знизиться з 66,6 % до 20 %. Гідро- і вітроенергетика складають всього 2,3 % від загального виробництва енергії в світі і вони можуть грати тільки допоміжну роль через наявність істотних недоліків: потреби в рівних майданчиках значних розмірів, необхідність виведення їх з господарського обороту, зміна звичного природного ландшафту, акустичні шуми, вібрація ґрунту. Таким чином, ні органічне паливо, ні гидро- і вітроенергія, не можуть вирішити проблеми енергетики в перспективі. Зменшуються також і запаси ядерного палива – урану і торію, з якого можна отримувати в реакторах розмножувачах плутоній. Основними недоліками даного способу отримання енергії є проблеми високої надійності атомних енергоблоків і здороження атомних електростанцій. Практично невичерпні запаси термоядерного палива – водню, проте керовані термоядерні реакції поки не освоєні і невідомо, коли вони будуть використані для промислового отримання енергії в чистому вигляді. Таким чином, розглянуті способи отримання енергії не можуть вирішити проблеми енергозабезпечення майбутніх поколінь. Залишаються два шляхи: граничне економне витрачання енергоресурсів і використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії. Саме поновлювані джерела енергії представляють сьогодні реальну альтернативу традиційним технологіям і за лишаються найбільш перспективними з погляду збереження навколишнього природного середовища і первинних природних ресурсів. До них відносять впровадження технологій по біорозкладанню відходів органічного походження (відходи тваринницьких і птахівничих комплексів та ін.), спалювання твердих побутових відходів (ТБО) з використанням тепла димових газів, а також використання звалищного газу (ЗГ), що утворюється на полігонах ТБО. Найбільший інтерес представляє отримання ЗГ, оскільки вирішується ряд проблем економічного і екологічного характеру. Проектування електростанцій, що працюють на ЗГ, дозволить вже найближчим часом і з мінімальними витратами вивести вітчизняні двигуни на рівень вимог "Євро-3". Про це неодноразово заявляли представники машинобудівної промисловості. Крім того, такий якісний стрибок підвищить конкурентоспроможність вітчизняних двигунів на зарубіжних ринках. Можна з упевненістю стверджувати, що конвертація мобільних електростанцій для роботи на чистіших з екологічного погляду видів палива в двигунах внутрішнього згоряння, перш за все звалищного газу, є глобальним імперативом. Робота виконана українською мовою на 84 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 16 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Розробка системи форкамерно-факельного запалювання двигуна Rolls-Royce C26:33L6PG
  (2022) Мілінг А. С.; Проскурін А. Ю.
  Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ефективності роботи двигуна з форкамерно-факельним запалюванням, який встановлений на буксирі. В роботі проведений аналіз використання газоподібного палива, специфіки робочого процесу сучасних ДВЗ при роботі на газоподібному паливі, а також визначені основні властивості застосовуваних газів і особливості конструкції газових двигунів. Запропонована модернізована система паливоподачі та регулювання двигуна. Були визначені оптимальні значення кута випередження запалювання, коефіцієнта надлишку повітря та об’єм форкамери в залежності від обмежувальних характеристик. У розділах охорони праці та охорони навколишнього середовища проведено розрахунки та викладені заходи при виконанні яких забезпечується надійна і безпечна робота двигуна і буксиру в цілому. Робота виконана українською мовою на 77 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 6 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Раціональне регулювання головного суднового двигуна 6ЧН 32/40 (MAN 6L 32/40)
  (2022) Матвєєва І. С.; Мошенцев Ю. Л.
  В даній роботі виконується аналіз умов роботи суднового двигуна 6ЧН 32/40 (MAN 6L 32/40). Суднові двигуни внутрішнього згоряння міцно зайняли провідні позиції на світовому торговельному флоті як основні і допоміжні джерела енергії, що забезпечують як рух судна, так і виробництво електричної та інших видів енергії, що використовуються для підтримки технологічних процесів і життєдіяльності екіпажу та пасажирів. Впровадження нових технологій, пов'язаних з використанням електронних систем управління, а також переходом на газовий і газодизельний цикли, дозволило успішно розв’язати питання поліпшення екологічних показників суднових двигунів. Разом з тим сучасні двигуни мають відповідати до максимально високих екологічних показників. Стандартом підвищенням екологічних показників є IMO Tier II. Такий екологічний стандарт, що запроваджено з 2011 року, ставить вимогу до нормування викиди NOx. Згідно з технічними характеристиками двигуна MAN 6L 32/40, то викиди такого двигуна повинні бути не більше 9,68 г/(кВт·год) даного класу. В експлуатації двигуни внутрішнього згоряння відносно прості і технологічні, мають великий ресурс, часто сумірний з терміном служби судна, на якому вони встановлені. В дипломному проєкті увагу приділено детальними кресленнями, що дають уявлення про конструктивні рішення, які застосував виробник MAN Diesel & Turbo SE. Характеристики двигуна дозволяють оцінити рівень його технічних можливостей і ступінь досконалості. Для виконання розрахунків застосовується програма "Blitz-PRO", де здійснене моделювання як номінального режиму роботи двигуна з налаштуванням математичної моделі, так і статичної гвинтової характеристики двигуна. Отримані результати розрахунку ретельно звірялися з офіційними даними завода-виробника. Крім того, способи регулювання системи наддуву та розрахунки гвинтової характеристики двигуна при регулюванні турбокомпресора також виконувався в Blitz-PRO, що дозволив встановити найменшу витрату палива та покращити показники експлуатації, але винятком стало механічне перевантаження деталей двигуна. Разом з цим розглянуто питання охорони праці, довкілля і цивільного захисту та оборони, що нині мають високе значення для суспільства. Робота виконана українською мовою на 113 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 12 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Розробка стенду для діагностики турбокомпресорів двигунів типу 6ДН 12/2×12
  (2022) Світенко І. В.; Наливайко В. С.
  Двигун є найважливішим агрегатом бойової машини. Його розробка потребує більше часу, ніж сама машина. Але вдалий двигун дає змогу створювати сімейства танків та іншої техніки. Так сталося і з першим в світі танковим дизелем, яким був В-2. Цим двигуном були оснащені не тільки славетні Т-34, а й усі важкі та середні танки і самохідні гармати під час Другої Світової Війни і в повоєнні роки. Він також застосовувався у багатьох інших об’єктах, зокрема мирного призначення. У той самий час двигун В-2 ще у роки війни мав багато серйозних недоліків і його реальний моторесурс становив усього близько 60 год. Тільки після війни конструкцію дизеля В-2 було вдосконалено. У післявоєнні роки танкові заводи орієнтувались на технічні рішення, що буди використані в дизелі В-2, що так добре себе зарекомендував. Впровадження у танкобудуванні нового сімейства двотактних дизелів з поршнями, що рухаються назустріч один одному, створило дуже багато проблем. Серед них не останнє місце займають проблеми вібрацій. Специфічна конструктивна схема двигуна спровокувала нові для двигунобудівників проблеми. Дослідження коливань танкових дизелів сімейства ТД проводились в групі професора Штейнвольфа упродовж багатьох років. Завдяки цьому було розроблено багато методів розрахунків коливань дискретних механічних систем як в лінійній, так і в нелінійній постановці. Загалом проведені науковцями розрахунки наприкінці 60-х – початку 70-х рр. XX ст. показали необхідність подальшого співробітництва у справі покращання динамічних характеристик дизеля 5ТДФ, а головне – для доводки нового дизеля 6ТД. Це співробітництво було продовжено і принесло свої плоди. Упродовж багатьох років проводились розрахунково-експериментальні дослідження коливань валопроводу дизеля 6ТД. Розрахунки сталих коливань, що були проведені для визначення максимальних значень пружних моментів на колінчастих валах і на елементах приводів турбіни і компресора, дали змогу знищити небезпечні резонанси у двигунах 6ТД-1 та 6ТД-2. Варто відзначити, що виконання важливих оборонних завдань не тільки покращило характеристики танкових двигунів, а й сприяло формуванню творчого колективу у межах проблемної лабораторії динамічної міцності деталей машин. Робота виконана українською мовою на 107 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Проектування системи охолодження двигуна типу 4ЧН 10,2/12 бойової машини
  (2022) Постоєв І. І.; Гогоренко О. А.
  Тематикою кваліфікаційної роботи є проектування системи охолодження двигуна типу 4ЧН 10,2/12 потужність якого становить 125 кВт. Поставлена задача модернізувати схему існуючої системи охолодження і теплообмінні апарати, які входять до її складу з метою покращення показників економічності двигуна і поліпшення параметрів відпрацьованих газів. Крім того модернізована система повинна мати просту схему, яка включає в себе мінімально можливе число агрегатів і теплообмінні апарати зі зменшеними габаритами. Саме об’єм і маса нової системи охолодження є ключовими факторами, оскільки передбачається, що двигун призначений для встановлення на бойові машини при їх модернізації. Двигуни типу 4ЧН 10,2/12 (Iveco N40 ENT C) відноситься до сучасних, спроектовані і виготовляються італійською автомобілебудівною компанією Industrial Vehicles Corporation. Широке поширення цих двигунів визначає актуальність докладного вивчення їх у ході спеціальної підготовки. Саме ці двигуни мають широкі можливості для свого застосування, оскільки відносяться до середньої цінової категорії і при незначній модернізації окремих елементів або систем стануть цікавими для відомих автомобілебудівних компаній, які спеціалізуються на складанні вантажних автомобілів і важкої колісної техніки. Тож проектування системи охолодження обраного двигуна дозволить йому задовольнити потреби сьогодення, а компанії Industrial Vehicles Corporation конкурувати з відомими у всьому світі гігантами двигунобудування. Робота виконана українською мовою на 99 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 13 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Проектування системи наддуву автомобільного двигуна типу 4Ч 7,9/8
  (2022) Козубов В. Д.; Тимошевський Б. Г.
  Дана робота присвячена розробці та дослідженню системи наддуву для автомобільного двигуна типу 4Ч 7,9/8. Для вирішення поставленої задачі потрібно виконати аналіз режимів його роботи в складі легкового автомобілю, обґрунтування доцільності встановлення системи газотурбінного наддуву, пошуку можливості його форсування шляхом встановлення газотурбінного наддуву, математичне моделювання робочого циклу двигуна для номінального режиму роботи, математичне моделювання статичної зовнішньої швидкісної характеристики штатного двигуна, вибір доцільного рівня тиску надувного повітря та розрахунок статичної зовнішньої швидкісної характеристики двигуна з наддувом. При встановленні системи наддуву була поставлена наступна умова – установка наддуву на штатний двигун без внесення змін до його конструкції. Система наддуву є одним з найпоширеніших методів підвищення питомої потужності двигунів. На сьогодні, автовиробники часто встановлюють у свої двигуни систему наддуву. Це дозволяє відчутно збільшити потужність двигуна, а також зменшити питомі витрати пального. Призначення систем наддуву ДВЗ – підвищення масового наповнення циліндрів двигуна свіжим зарядом. Досягається це звичайно за допомогою спеціальних пристроїв чи агрегатів наддуву. Системи наддуву дуже різноманітні за принципом дії і, відповідно, по ознаках класифікації. Добре відомо, що для автомобільних двигунів, одна з найважливіших паспортних характеристик є статична зовнішня швидкісна характеристика, яка в свою чергу і є певним наближенням до реальних динамічних зовнішніх швидкісних характеристик, за якими відбувається робота двигуна протягом 15 % загального часу експлуатації в місті на режимах прискорення. В роботі розглядається двигун 4Ч 7,9/8 чотиритактний, карбюраторний, рядний, з верхнім розташуванням розподільчого валу. Система охолодження двигуна – рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією рідини. Двигун має комбіновану систему мастила: під тиском та розбризкуванням. Забезпечення якості розрахунку зовнішньої швидкісної характеристики двигунів даного типу є досить складним питанням, через широкий робочий діапазон обертів колінчастого валу – від 800 до 5400 об/хв., в якому здійснюється експлуатація двигуна. Робота виконана українською мовою на 77 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Проектування турбокомпаундної системи двигуна типу 6ЧН 21/29
  (2022) Омельченко А. В.; Гогоренко О. А.
  Згідно з завданням кафедри дана робота є проектом системи «Турбокомпаунду» для двигуна типу 6ЧН 21/29. Двигун має номінальну потужність 1020 кВт при 900 хв-1 обертів колінчатого валу. Проектування системи «Турбокомпаунду» виконується з метою більш повного використання енергії відпрацьованих газів, що дасть можливість покращити показники економічності та підвищення потужності двигуна. Покращення зазначених показників можна забезпечити шляхом встановлення додаткової силової турбіни за турбіною турбокомпресора. Відпрацьовані гази, що виходять з турбіни турбокомпресора, мають досить високу температуру, і їх можна використовувати для приводу ще однієї турбіни. Ця турбіна передає свою енергію колінчастому валу двигуна і називається силовою, а двигун обладнаний силовою турбіною – «Турбокомпаундним». За результатами моделювання робочого циклу дизельного двигуна Yanmar 6N21ALGV (типу 6ЧН 21/29) потужністю 1020 кВт встановлено, що на номінальному режимі роботи температура відпрацьованих газів на вході в турбіну турбокомпресора становить близько 450 ℃, а на виході з неї – близько 300 ℃. Відхідні гази з такою енергією можна використовувати для отримання додаткової потужності. Робота виконана українською мовою на 76 сторінках розрахунковопояснювальної записки. Використано 9 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Розробка системи прямого упорскування води у робочий циліндр двигуна Wärtsilä 8L46/58
  (2022) Ковальов В. А.; Проскурін А. Ю.
  Згідно із завданням кафедри виконано розробку системи прямого упорскування води у робочий циліндр двигуна потужністю 10000 кВт для парому "Viking". Проведено аналіз сучасних способів подачі води у двигуни. В результаті проведеного аналізу було встановлено, що одним з перспективних способів є пряме уприскування у циліндри двигуна. Це дозволяє покращити не тільки економічні, але і екологічні показники двигуна. Розрахунки робочого процесу двигуна підтвердили доцільність такої модернізації. Також були розглянуті основні проблеми подачі води та заходи по забезпеченню безпеки. Була модернізована паливна система двигуна. Економічний розрахунок підтвердив доцільність використання системи прямого упорскування води у двигуні WÄRTSILÄ 8L46/58 на поромі "Viking". Робота виконана українською мовою на 105 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 17 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Проектування системи охолодження суднового двигуна типу 12ЧН18/20 буксиру
  (2022) Бух І. К.; Гогоренко О. А.
  Завданням кафедри ДВЗУ та ТЕ є проектування системи охолодження суднового двигуна типу 12ЧН 18/20 для буксира. Метою роботи є модернізація системи охолодження, яка призведе до підвищення потужності та економічності двигуна, зниженню теплового поля судна та розмірів машинного відділення (МВ). В даний час неможливо уявити роботу багатьох портів, морських i річкових каналів без роботи буксирів. Неможлива без них й робота транспортного, промислового, науково-дослідного та іншого флоту. Особливо зросла роль морських буксирів коли в сфері мореплавства з’явилась значна кількість великих суден, обслуговування яких поблизу портів i в портах практично неможливо без допомоги багатьох i досить потужних буксирів. Потреба в буксирних суднах також виникає при використанні на мopi плавучих несамохідних об’єктів (буїв, понтонів, плавкранів, тощо). Досконалість буксирних суден, а також їхнє ефективне використання багато в чому визначається енергетичною установкою, ступенем її автоматизації, надійності й економічності. Двигун типу 12ЧН 18/20 форсований по наддуву, має систему охолодження наддувного повітря. На відміну від інших видів суден для буксира однією з найважливіших характеристик є не швидкість, а тяга або упор, тобто сила, з якою він може впливати на плавзасіб, що буксирується. Буксири відрізняються малою довжиною, що забезпечує необхідні маневрові якості, високими тяговими показниками. Відповідно до двигунів буксирів, до їх характеристик, а також до особливостей розміщення вмашинному відділенні пред’являються особливі вимоги. Для підвищення потужності в роботі пропонується застосування нової системи наддуву (двоступінчатий наддув). Для підвищення економічності та зменшення теплового поля запропоновано нову систему охолодження, яка забезпечить значне зниження температури наддувного повітря і дозволить знизити температуру відхідних газів. Робота виконана українською мовою на 117 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 6 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Модернізація паливного насосу високого тиску двигуна MWM/TBD 510L6
  (2022) Будуєв М. В.; Проскурін А. Ю.
  Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ефективності роботи двигуна з ПНВТ з електрокерованим клапаном зливу. В роботі було проаналізовано сучасні способи підвищення надійності роботи паливної апаратури та конструкцій паливних насосів високого тиску. Був модернізований штатний паливний насос високого тиску шляхом використання електромагнітного клапану зливу. Проведенні розрахунки економічної доцільності модернізації штатного ПНВТ. Розглянуті питання охорони праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Проведено аналіз небезпечних та шкідливих факторів, які мають місце під час експлуатації, ремонту та технічного обслуговування паливної системи. Робота виконана українською мовою на 80 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 6 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Модернізація паливної системи двигуна 4ЧН 20/28
  (2022) Бондар В. М.; Митрофанов О. С.
  Магістерська робота присвячена модернізації паливної системи дизельного двигуна 4ЧН 20/28 виробництва фірми Wartsila, який використовується у якості привода генератора електричного струму для стаціонарної електростанції. У магістерській роботі виконано аналіз можливих шляхів модернізації паливної системи дизельного двигуна 4ЧН 20/28 для реалізації двофазного впорскування палива. Виконано розрахунок робочого циклу і теплового балансу при використанні двофазного упорскування. Проектується нова паливна система двофазного упорскування палива та її основні елементи (паливний насос високого тиску та форсунка двофазного упорскування), що дозволяє знизити питому витрату дизельного палива, знизити максимальний тиск згоряння та покращити екологічні показники двигуна. Також у магістерській роботі виконані розрахунки на міцність основних елементів кривошипно-шатунного механізму дизельного двигуна 4ЧН 20/28; запропоновано заходи щодо зниження небезпечних та шкідливих факторів, що впливають на персонал з обслуговування дизельної стаціонарної електростанції. Магістерська робота складається з наступних розділів: вступ; застосування дизельного двигуна 4ЧН 20/28 у складі стаціонарної електростанції; моделювання робочого циклу та теплового балансу дизельного двигуна 4ЧН 20/28 зі стандартною та модернізованою паливною системою; розрахунок динаміки та міцності деталей КШМ дизельного двигуна 4ЧН 20/28; модернізація паливної системи дизельного двигуна 4ЧН 20/28; розробка заходів з охорони праці; висновок по проекту; список використаної літератури. Магістерська робота виконана українською мовою на 109 аркушах розрахунково-пояснювальної записки. Використано 13 джерел. Графічна частина дипломної роботи представлена 6 кресленнями формату А1.
 • Документ
  Вдосконалення паливних форсунок двигуна МАК 8М25
  (2022) Андрущенко А. М.; Тимошевський Б. Г.
  Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ефективності роботи паливних форсунок двигуна МАК 8М25. Розглянуто сучасні напрямки модернізації паливної системи суднових двигунів, проведено аналіз конструкцій форсунок. В роботі виконані розрахунки робочого циклу ДВЗ на дизельному паливі. Розглянуті питання вдосконалення паливних форсунок шляхом використання розпилювачів із зіткненними струменями. Розглянуті питання обслуговування та експлуатація форсунок. Наведені заходи щодо забезпечення вимог охорони праці. Робота виконана українською мовою на 100 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Розробка системи подачі газового палива двигуна 6ЧН 28/30
  (2022) Авраменко А. М.; Митрофанов О. С.
  При розробці магістерської роботи було поставлено завдання – модернізація паливної системи суднового двигуна 6ЧН 28/30 (потужність 1450 кВт при 750 об/хв.) виробництва фірми Caterpillar, встановленого на автомобільно-пасажирському поромі, з метою використання у якості основного палива метану. Використання газоподібного палива на автомобільно-пасажирському поромі викликано необхідністю зменшення використання традиційних нафтових палив, а також можливістю значного поліпшити показники токсичності відпрацьованих газів головним двигуном. Перший розділі присвячено стислому опису, основних характеристики автомобільно-пасажирського порому та головного суднового двигуна 6ЧН 28/30. У другому розділі виконано розрахунки робочого циклу при роботі двигуна 6ЧН 28/30 на різних видах палива, а саме дизельному та газовому. Третій розділі магістерської роботи присвячено розрахункам сил що діють на КШМ та розрахункам на міцність основних деталей двигуна таких, як поршень, поршневий палець, шатун й колінчастий вал. У четвертому розділі досліджено шляхи модернізації паливної системи з метою переведення двигуна на роботу з використанням газоподібного палива. Розроблено нову паливну систему та спроектовано її основні елементи. Робота представлена п’ятьма кресленнями формату А1 та містить 97 сторінок розрахунково-пояснювальної записки. Креслення (назва, номер): 1. Загальне креслення порому – ДП.142.6221м.01.01; 2. Поперечний переріз двигуна 6ЧН 28/30 – ДП.142.6221м.01.02; 3. Модернізована паливна система – ДП.142.6221м.01.03; 4. Двопаливна форсунка – ДП.142.6221м.01.04; 5. ПНВТ – ДП.142.6221м.01.05.
 • Документ
  Проектування автомобільного двигуна типу 4Д/ЧН 7,2/9
  (2021) Чалий Д. П.; Мінчев Д. С.
  Згідно із завданням кафедри в даній роботи виконане ескізне проектування автомобільного двигуна типу 4Д/ЧН 7,2/9, в якому реалізований робочий цикл з подовженим розширенням. Одним з можливих напрямків розвитку двигунів внутрішнього згоряння є реалізація їх роботи за більш ефективними робочими циклами. Зокрема, суттєве збільшення термічного к.к.д., порівняно з традиційними для ДВЗ циклами Отто та Дизеля, можливо досягти при організації роботи двигуна за циклом Аткінсона, або циклом з подовженим розширенням. Спроби реалізації циклу з продовженим розширенням історично можна класифікувати наступним чином: а) за допомогою використання складного силового механізму, який забезпечує необхідну кінематику поршня; б) за допомогою застосування спеціальних фаз газорозподілу та механізмів, що забезпечують зміни фаз газорозподілу у відповідності до режиму роботи двигуна; в) використання розширювальної машини для подальшого розширення газів. В даній роботі виконаний проект дизельного двигуна з подовженим розширенням потужністю Ne =50 кВт, n = 3000 хв-1 , що застосовується в якості автомобільного. В якості двигуна прототипу обраний дизельний двигун Volkswagen 1.9TDI. Запропонований двигун є рядним чотирициліндровим дизельним двигуном, що може в залежності від режиму навантаження працювати за чотиритактним та двотактним циклом. Подовжене розширення досягається шляхом відповідного вибору фаз газорозподілу, за яких двигун працює в двотактному режимі так, що ефективний такт стиснення є суттєво меншим за такт розширення. При цьому здійснюється верхньоклапанна продувка циліндра, яка є можливою завдяки відповідному профілюванню впускних та випускних каналів двигуна. Для забезпечення продувки застосовується механічний компресор роторно-лопатєвого типу. В роботі показано, що при роботі двигуна на режимах малих навантажень доцільно переходити на чотиритактний цикл, що можливе завдяки спеціальній системі газорозподілу. Основні висновки, що наведені в роботі гуртуються на виконаних порівняльних розрахунках робочого циклу двигуна при використанні стандартних циклів та циклу з продовженим розширенням, а також на детальних розрахунках навантажувальних характеристик запропонованого двигуна. Для розрахунків використовувався програмний сервіс Blitz-PRO, ескізне проектування основних елементів двигуна здійснювалось з використанням засобів тривимірного моделювання. Магістерська робота виконана українською мовою на 102 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 13 джерел. Графічна частина представлена на 8 кресленнях формату А1.
 • Документ
  Розробка системи подачі газового палива двигуна 7ЧН43/61
  (2021) Цуркан І. О.; Проскурін А. Ю.
  В магістерській роботі наведені результати дослідження середньообертового двигуна внутрішнього згоряння, потужністю 7000 кВт та частотою обертання 500 хв-1 для газовозу «NORGAS INNOVATION». В якості базового був обраний двигун 7ЧН43/61, який виробляється компанією «MAК» (7М43С). В якості робочого циклу був обраний газодизельний цикл з газотурбінним наддувом, що забезпечує достатньо високі показники ДВЗ. В роботі виконані розрахунки робочого циклу ДВЗ, а також розроблено систему подачі газового палива. Розроблено сучасний технологічний процес монтажу двигуна на судні. Економічні розрахунки, наведені у роботі, довели доцільність модернізації паливної системи двигуна MAК 7М43С. Магістерська робота виконана українською мовою на 117 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 17 джерел. Графічна частина представлена на 6 кресленнях формату А1 та 2 формату А2.
 • Документ
  Модернізація паливної системи малообертового суднового двигуна типу 6ДКРН 80/230
  (2021) Мелконян Л. Т.; Митрофанов О. С.
  Завданням дипломної роботи є збільшення потужності малообертового суднового двигуна 6ДКРН 80/230 виробництва фірми MAN B&W з 18720 до 21600 кВт за рахунок модернізації його паливної системи. У першому розділі подано стислий опис та основні характеристики контейнеровозу і малообертового суднового двигуна 6ДКРН 80/230. Другий розділ присвячено розрахунку робочого циклу двотактного двигуна з модернізованою паливною системою з використанням гідравлічного приводу паливного насосу високого тиску. У третьому розділі виконано динамічний розрахунок сил, що діють у кривошипно-шатунному механізмі суднового двигуна 6ДКРН 80/230, а також розраховано на міцність його основні деталі. Четвертий розділ присвячено дослідженню можливих шляхів модернізації паливної системи малообертового суднового двигуна 6ДКРН 80/230 з метою забезпечення збільшення потужності та зменшення витрати палива. Також у розділі виконана розробка схеми паливної системи з гідравлічним приводом паливного насосу високого тиску, а також розраховано її елементи. У п'ятому розділі розроблено технологічний процес монтажу головного суднового двигуна 6ДКРН 80/230. У шостому розділі розглянуто економічне обґрунтування доцільності використання модернізованого двигуна 6ДКРН 80/230 на судні. Сьомий та восьмий розділи дипломної роботи присвячено розробці рекомендацій щодо забезпечення вимог екології навколишнього середовища, охорони праці та проведенню аналізу оцінки пожежної безпеки на контейнеровозі. Дипломна робота представлена 8 аркушами креслень формату А1 та 135 сторінками розрахунково-пояснювальної записки.
 • Документ
  Модернізація паливної системи двигуна 7ДКРН60/280
  (2021) Матвеєв В. В.; Тимошевський Б. Г.
  В магістерській роботі наведені результати дослідження малообертового двигуна внутрішнього згоряння, потужністю 17920 кВт та частотою обертання 97 хв-1 для контейнеровозу «MERKUR FJORD». В якості базового був обраний двигун 7ДКРН60/280, який виробляється компанією «MAN» (7G60ME). В якості робочого циклу був обраний газодизельний цикл з газотурбінним наддувом, що забезпечує достатньо високі показники ДВЗ. В роботі виконані розрахунки робочого циклу ДВЗ, а також розроблено систему подачі газового палива. Розглянуті питання охорони праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Проведено аналіз небезпечних та шкідливих факторів, які мають місце під час експлуатації, ремонту та технічного обслуговування паливної системи двигуна 7ДКРН60/280. Розглянуто заходи безпеки під час технічного обслуговування та ремонту головного двигуна. Економічні розрахунки, наведені у роботі, довели доцільність модернізації паливної системи двигуна 7ДКРН60/280. Магістерська робота виконана українською мовою на 102 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 15 джерел. Графічна частина представлена на 7 кресленнях формату А1.