Бакалаврські роботи (ОЕА)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Бухгалтерський облік витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах аквакультури (на матеріалах ТОВ «АТЛАНТА»)
  (ПННІ НУК імені адмірала Макарова) Мазур, Владислав; Гавриленко Наталія Вікторівна
  На досліджуваному підприємстві не передбачено облік довгострокових біологічних активів через наявність особливостей даного виду економічної діяльності. Об'єктами обліку на підприємстві є: додаткові біологічні активи: матеріал для розведення риби, зокрема: личинки, мальки, цьоголітки, однорічки, ремонтний молодняк, плідники; сільськогосподарська продукція: товарна риба. Вирощування товарної риби на ТОВ «Атланта» - це остання стадія виробництва у рибницькому господарстві. Товарна риба вважається сільськогосподарською продукцією. Облік витрат, понесених на вирощування товарної риби, ведеться за відповідними субрахунками другого та третього порядків рахунку 23. В результаті проведеного нами дослідження було зроблено висновки та надано пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку накладних витрат, що сприяють раціональному його веденню та застосуванню методики обліку альтернативної діючої в ТОВ «Атланта».
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік витрат на освоєння нових видів продукції
  (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова) Ніколенко, Каріна; Гавриленко Наталія Вікторівна
  В роботі наголошено, що успішні розробки тісно пов'язані не лише з лабораторними та маркетинговими дослідженнями, але й із освоєнням виробництва нового продукту. Освоєння ж відбувається паралельно із створенням товарного знаку, іноді – дизайну упаковки, а також із сертифікацією якості та певними особливостями рекламної компанії. Труднощі такого обліку полягають ще в тому, що бухгалтерське законодавство не зовсім балує необхідними для бухгалтера визначеннями, через що в літературі та на практиці зустрічаються змішування понять, термінів і зумовлені цим облікові помилки. Зосереджено увагу на тому, що негативно впливає на стан обчислення та податковий облік ПДВ, податку на прибуток, їх сплату майже абсолютна недостатність наукових та практичних напрацювань щодо організації та методики податкового обліку витрат на освоєння нових видів продукції. Кваліфікаційна робота бакалавра розкриває особливості бухгалтерського та податкового обліку витрат на освоєння нових видів продукції на ПАТ «Одесакабель». Також в ній описані виявлені проблемні моменти щодо бухгалтерського та податкового обліку витрат на освоєння нових видів продукції на досліджуваному підприємстві.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз зобов'язань будівельного підприємства (на матеріалах ТОВ «Рембудзв'язок»)
  Шелестенко, А. А.; Гавриленко Н. В.
  В даній кваліфікаційній роботі висвітлено економічну сутність, класифікаційні ознаки, еволюцію поглядів відносно поняття зобов'язань. Виявлено важливість окремих економічних теорій для розвитку зобов'язань, як об'єкту бухгалтерського обліку і економічного аналізу. На основі логічного аналізу категорії «зобов'язання» визначено, які саме складові включає дане поняття. Проведено аналіз господарської діяльності ТОВ «Рембудзв'язок», здійснено поглиблений фінансовий аналіз його показників. Проведено також аналіз зобов'язань, до складу яких входять короткострокові, довгострокові і поточні. Окрему увагу приділено організації бухгалтерського обліку і економічного аналізу зобов'язань, в зв'язку з чим було виявлено певні недоліки. З'ясовано, що на підприємстві охорона праці налагоджена на високому рівні.
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік виробничого браку (на матеріалах ТОВ "Тенти-плюс")
  (2022) Літвіненко, Т. Ю.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  В кваліфікаційній роботі бакалавра висвітлено особливості бухгалтерського та податкового обліку виробничого браку та втрат від нього. Запропоновано адекватні рекомендацій які дозволять вплинути на покращення бухгалтерського та податкового обліку виробничого браку відносно конкретної виробничої компанії, що вдосконалить облікову систему підприємства.
 • Документ
  Бухгалтерський облік та внутрішньогосподарський контроль в умовах автоматизованої обробки інформації
  (2022) Матвєєва, Інна; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена питанням бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю в умовах автоматизованої обробки даних. Дослідження проводилося на прикладі будівельного товариства з обмеженою відповідальністю. Проаналізовано порядок ведення бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю на цьому підприємстві, виявлені недоліки та надані пропозиції щодо їх усунення.
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік благодійної допомоги (на матеріалах ТОВ «Компанія Крона»)
  (2022) Рекічанський, Б. В.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Актуальність бухгалтерського та податкового обліку благодійної діяльності наразі є доволі актуальною та малодосліджуваною темою, проникнення та деталізація окремих моментів якої дозволить збільшити фінансування неприбуткових установ, а для господарюючих суб'єктів – знизити витрати на благодійність, пов'язані із оподаткуванням ПДВ та податком на прибуток. Вкваліфікаційній роботі проведено дослідження організації бухгалтерського та податкового обліку благодійної допомоги, що сприятиме забезпеченню належного стану бухгалтерського обліку та оподаткування щодо обумовленого напрямку на конкретному господарюючому суб'єкті.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз операцій з товарами у фізичних осіб-підприємців
  (2022) Гаврилов, Олексій; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційну роботу присвячено питанням організації обліку товарних запасів у фізичних осіб-підприємців. Охарактеризовано основні нормативно-правові документи що стосуються даного питання. Робота виконана на реальних даних фізичної особи-підприємця, наведено виявлені недоліки в його обліку, а також надані пропозиції щодо їх усунення.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз собівартості послуг в автотранспортних підприємствах
  (2022) Іващук, Діана; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна робота присвячена питанням формування собівартості послуг на автотранспортних підприємствах. Розкрито вплив галузевих особливостей автотранспортних підприємств на організацію бухгалтерського обліку. Дослідження проведено на матеріалах вітчизняного автотранспортного підприємства, надано рекомендації щодо покращення його обліково-аналітичного процесу.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз доходів підприємства від операційної діяльності (на матеріалах ПП "Євротранс Юг")
  (2021) Заболотна, Надія Сергіївна; Козіцька, Н. О.
  В роботі проведено дослідження теоретико-методичних аспектів бухгалтерського обліку та економічного аналізу доходів від операційної діяльності підприємства. З метою їх удосконалення у ПП "Євротранс Юг" надано ряд практичних пропозицій та аргументовано їх впровадження в діяльність досліджуваного підприємства.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз готової продукції підприємства (на матеріалах ФГ "Вікторія")
  (2021) Гончар, Анна Сергіївна; Козіцька, Н. О.
  Кваліфікаційна робота присвячена питанням бухгалтерського обліку і економічного аналізу готової продукції підприємства. В роботі проведено дослідження теоретико-методичних аспектів бухгалтерського обліку та економічний аналіз готової продукції підприємства. З метою удосконалення обліково-аналітичного процесу готової продукції у ФГ "Вікторія" надано ряд пропозицій та аргументовано їх впровадження.
 • Документ
  Облік та аналіз оплати праці і розрахунків з органами соціального страхування
  (2022) Васильєва, Наталя; Н. О. Козіцька
  Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена питанням обліку та аналізу оплати праці і розрахунків з органами соціального страхування.В роботі досліджено обліково-аналітичний процес оплати праці і розрахунків з органами соціального страхування та виокремлено його основні особливості, надано пропозиції щодо удосконалення.
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік податку на додану вартість
  (2022) Панасюк, Д. М.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  В кваліфікаційній роботі висвітлюються теоретичні особливості бухгалтерського і податкового обліку ПДВ, проаналізовано розвиток уявлень про предмет дослідження в ході розвитку світової економічної думки; зроблено узагальнення та оцінку підходів до трактування непрямих податків і ПДВ як об'єкта бухгалтерського та податкового обліку. Другий розділ роботи присвячений здійсненню аналізу фінансового стану приватного підприємства «Южноукраїнський комбінат харчування» та опису його виробничо-економічних особливостей. Третій розділ кваліфікаційної роботи бакалавра розкриває особливості бухгалтерського та податкового обліку ПДВ на приватному підприємстві «Южноукраїнський комбінат харчування». Також в цьому розділі описані виявлені проблемні моменти щодо бухгалтерського та податкового обліку ПДВ на досліджуваному підприємстві.
 • Документ
  Бухгалтерський і податковий облік податку з доходів фізичних осіб
  (2022) Музика, Н. С.; Гавриленко Наталія Вікторівна
  Робота присвячена особливостям бухгалтерського та податкового обліку доходів фізичних осіб. В першому розділі висвітлюються теоретичні особливості бухгалтерського і податкового обліку прибуткового податку, проаналізовано розвиток уявлень про предмет дослідження в ході розвитку світової економічної думки; зроблено узагальнення та оцінку підходів до трактування доходів фізичних осіб як об'єкта бухгалтерського та податкового обліку. Другий розділ присвячений здійсненню аналізу фінансового стану ТОВ «Голованівське ХПП» та опису його виробничо-економічних особливостей. Третій розділ кваліфікаційної роботи бакалавра розкриває особливості бухгалтерського та податкового обліку ПДФО на ТОВ «Голованівське ХПП». Також в цьому розділі описані виявлені проблемні моменти щодо бухгалтерського та податкового обліку ПДФО на досліджуваному підприємстві.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і внутрішньогосподарський контроль нематеріальних активів (на матеріалах НПП «Бузький Гард»)
  (2021) Заболотня, Тетяна; Гавриленко Наталія Вікторівна
  В даній кваліфікаційній роботі висвітлено економічну сутність, класифікаційні ознаки, еволюцію поглядів відносно поняття нематеріальних активів. Виявлено важливість окремих економічних теорій для розвитку нематеріальних активів, як об'єкту бухгалтерського обліку і економічного аналізу. На основі логічного аналізу категорії «нематеріальні активи» визначено, які саме складові включає дане поняття. Проведено аналіз господарської діяльності НПП «Бузький Гард», здійснено поглиблений фінансовий аналіз його показників. Проведено також аналіз необоротних активів підприємства, до складу яких входять і нематеріальні активи. Окрему увагу приділено організації бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю операцій з нематеріальними активами, в зв'язку з чим було виявлено певні недоліки. З'ясовано, що на підприємстві охорона праці налагоджена на високому рівні.
 • Документ
  Облік наявності і надходження виробничих запасів, аналіз ефективності їх використання
  (2022) Колесніков, Олександр; Наталя Козіцька
  Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена питанням бухгалтерського обліку та економічного аналізу запасів підприємства і ефективності їх використання. Дослідження обліково-аналітичного процесу запасів на хлібо-булочному підприємстві було розкрито його основні особливості, надано пропозиції щодо удосконалення, а також проаналізовано ефективність використання запасів.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз операцій з грошовими коштами підприємства (на матеріалах ТОВ «ПМЦ Некрасенка»)
  (2021) Каліновська, Марина; Гавриленко Наталія Вікторівна
  В даній кваліфікаційній роботі висвітлено економічну сутність, класифікаційні ознаки, еволюцію поглядів відносно поняття грошових коштів. Виявлено важливість окремих грошових теорій для розвитку грошових коштів, як об'єкту бухгалтерського обліку і економічного аналізу. На основі логічного аналізу категорії «грошові кошти» визначено, які саме складові є еквівалентами грошових коштів. Проведено аналіз господарської діяльності ТОВ «ПМЦ Некрасенка», здійснено поглиблений фінансовий аналіз його показників. З'ясовано, що за досліджуваний період діяльність підприємства є неприбутковою, нерентабельною і неліквідною. Проведено також аналіз грошових коштів підприємства. Окрему увагу приділено організації бухгалтерського обліку і економічного аналізу операцій з грошовими коштами, в зв'язку з чим було виявлено певні недоліки. З'ясовано, що на підприємстві охорона праці налагоджена на високому рівні.
 • Документ
  Формування облікової політики підприємства (на матеріалах ТОВ "Нове Діло")
  (2020) Пугач, Маргарита; Puhach, Marharyta; Гавриленко Н. В.
  Кваліфікаційну дипломну роботу бакалавра присвячено проблемі удосконалення облікової політики. В роботі вивчено сутність облікової політики, її структуру, розкриті питання формування інформаційної бази облікової політики; проблеми орієнтації облікової політики на підвищення ефективності управління. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників прибутковості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за останні два роки. Також здійснено аналіз фінансових результатів. За результатами здійсненого у дипломній роботі аналізу діючого наказу про облікову політику підприємства встановлено, що в теперішній час процесу формування облікової політики приділяється недостатньо уваги, як зі сторони бухгалтерської служби, так і зі сторони керівництва підприємства. Так, наприклад, зміст наказу на новий фінансовий рік, є дублюванням вже діючого, разом з тим економічна ситуація вимагає суттєвих змін у веденні обліку. На теоретичному рівні наказ про облікову політику розглядається як один з обов’язкових елементів діяльності підприємства.
 • Документ
  Бухгалтерський облік та економічний аналіз витрат операційної діяльності підприємства (на матеріалах ПАТ "Первомайський МКК")
  (2021) Чумаченько, Вероніка; Chumachenko, Veronika; Грищенко О. В.
  Високий економічний результат діяльності підприємства значною мірою визначається тим, наскільки ефективно на ньому здійснюватиметься менеджмент витрат, оскільки саме він є дієвим інструментом прозорості і ефективності діяльності підприємства та його структурних підрозділів. В роботі досліджено результати виробничо-господарської діяльності та практичні аспекти бухгалтерського обліку і економічного аналізу операційних витрат ПАТ "Первомайський МКК". Облік витрат на підприємстві ведеться на достатньому рівні, проте існують деякі недоліки за якими розроблено рекомендації з вдосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу витрат товариства. Констатовано задовільний стан охорони праці товариства.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз зобов’язань підприємства (на матеріалах ТДВ "Первомайськдизельмаш")
  (2021) Чусак, Ярослава; Chusak, Yaroslava; Грищенко О. В.
  В роботі здійснено узагальнення теоретичних, методичних і організаційних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу зобов’язань суб’єктів господарювання відповідно до сучасних вимог управління; містить організаційно-економічну характеристику підприємства ТДВ "Первомайськдизельмаш" та розрахунки основних показників, що характеризують фінансовий стан товариства; досліджено організацію первинного та зведеного обліку, а також методику економічного аналізу зобов’язань у товаристві; констатовано задовільний стан охорони праці товариства.
 • Документ
  Бухгалтерський облік і економічний аналіз основних засобів підприємства (на матеріалах ТДВ "Первомайський Авторемзавод")
  (2021) Тхір, Юлія Сергіївна; Tkhir, Yuliia Serhiivna; Грищенко О. В.
  Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємств багато в чому залежить від рівня забезпеченості основними засобами, бо вони, як правило, становлять значну питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємств і мають вагоме значення в господарській діяльності економічних суб'єктів. В роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку і економічного аналізу основних засобів на ТДВ "Первомайський Авторемонтний завод", оцінено його фінансовий стан. Розроблено рекомендації з вдосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу основних засобів товариства. Констатовано задовільний стан охорони праці товариства.