Навчально-методичні матеріали (ІЦЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Кваліфікаційна робота бакалавра: організація виконання та захист
  (2022) Гурченков, О. П.; Комишник, В. І.; Нейман, В. М.
  Вміщено широке коло питань щодо організації роботи з вибору теми досліджень, методики її розкриття, оформлення та захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Призначено для викладачів, наукових керівників кваліфікаційних робіт, студентів-здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальностей: 051 «Економіка» очного та заочного навчання; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для очного та заочного навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг»
  (2020) Парсяк, В. Н.; Дибач, І. Л.
  Методичні вказівки призначені для студентів Факультету економіки моря спеціальностей 051 «Економка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання з курсу «Маркетинг». Призначення цього видання полягає в тому, щоб допомогти здобувачам першого (бакалаврського) рівня освіти підготувати та захистити курсову роботу, запобігти помилок при виконанні даного виду навчального навантаження.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність"
  (2016) Парсяк, В. Н.; Дибач, І. Л.
  Методичні рекомендації розроблено у відповідності до робочої програми курсу з урахуванням положень закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Митного кодексу України, Господарського кодексу України. Призначено для студентів Інституту заочної та дистанційної освіти НУК, які вивчають курс "Зовнішньоекономічна діяльність".
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Оптимізаційні методи та моделі"
  (2018) Рогов, В. Г.
  Вміщено основні питання щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі". Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей "Економіка", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Облік та оподаткування". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, а також у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.
 • Документ
  Бізнес-альянси в економіці
  (2018) Гурченков, О. П.; Тубальцева, Н. П.; Комишник, В. І.; Мандра, О. Є.
  Виділені закономірності функціонування та розвитку бізнес-альянсів. Детально розглянуті питання змісту основних тем, що сприяє засвоєнню знань з економіки економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств. Призначений для вивчення теоретичних засад економіки та організації діяльності інтегрованих структур – бізнес-альянсів і набуття навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання.
 • Документ
  Формування системи управління персоналом та оцінка її ефективності
  (2013) Гурченков, О. П.; Гусаріна, Н. В.; Gurchenkov, A. P.; Gusarina, N. V.
  Розглянуто принципи, умови, обставини та етапи формування системи управління персоналом. Обґрунтовуються методи оцінки ефективності системи управління персоналом на промисловому підприємстві
 • Документ
  Ілюстрації до циклу лекцій з дисципліни "Економіка підприємства"
  (2013) Пономарьова, А. В.; Гурченков, О. П.; Майстренко, О. М.
  Подано в структурованому вигляді перелік питань, основні поняття та ілюстрації за темами навчальної робочої програми з курсу. Наведено також метод вибору теми контрольної роботи студентами дистанційного і заочного навчання. Використання матеріалу навчального посібника підви- щить ефективність викладання дисципліни, а студентам забезпечить краще її засвоєння
 • Документ
  Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
  (2007) Гурченков, О.П.
  Викладені закономірності функціонування та розвитку об'єднань підприємств. Детально розглянуті питання змісту основних тем, що сприяє засвоєнню знань з економіки, організації та ефективності господарювання об'єднань підприємств. Призначений для вивчення теоретичних засад економіки та організації фун- кціонування інтегрованих структур – об'єднань підприємств і набуття навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з "Економіки підприємства"
  (2002) Гурченков, Олександр Петрович; Гришина, Лариса Олександрівна; Єфімова, Ганна Вікторівна
  Методичні вказівки призначені для студентів інженерно-економічного факультету всіх спеціальностей очного і заочного навчання з курсу "Економіка підприємства".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на типову тему для студентів спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства"
  (2005) Гурченков, Олександр Петрович; Фатеев, Микола Володимирович; Зигар, Людмила Павлівна
  Методичні вказівки містять перелік вимог до змісту дипломної роботи з типовим найменуванням. Призначені для студентів інженерно-економічного факультету денного та заочного навчання при підготовці дипломних робіт та слухачів післядипломного навчання при підготовці випускних робіт на здобуття кваліфікаційного ступеня спеціаліста з економіки підприємства.
 • Документ
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Економічне обгрунтування господарських рішень та інвестиційних проектів"
  (2003) Єфімова, Ганна Вікторівна; Гурченков, Олександр Петрович
  Методичні вказівки містять основні визначення, які вивчаються в цьому курсі, фінансово-математичні основи економічних розрахунків, критерії економічної ефективності й ризику та методи їх визначення, наведено типові ситуації та приклади розрахунку показників ефективності.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Фінансово-економічна діагностика"
  (2009) Єфімова, Ганна Вікторівна; Пащенко, Олексій Вікторович
  Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансово-економічна діагностика" та опрацювання ними прийомів та методів діагностики. Призначені для створення у студентів системної уяви про оцінку результативності господарської діяльності підприємства та придбання ними навичок щодо виявлення й аналізу факторів ефективності діяльності підприємства, його кредитоспроможності, інвестиційної привабливості тощо.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з курсу "Економічне обґрунтування інвестиційних проектів"
  (2004) Єфімова, Ганна Вікторівна; Гурченков, Олександр Петрович
  Методичні вказівки містять основні розрахункові положення обґрунтування інвестиційних проектів, критерії економічної ефективності й ризику та методи їх визначення, наведено типовий приклад розрахунку показників ефективності та обґрунтування інвестиційного проекту. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-економічного факультету спеціальностей 8.05.01.07 "Економіка підприємств", 7.05.01.04 "Фінанси", а також для студентів інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів і фахівців.
 • Документ
  Стратегія підприємства
  (2006) Терьошкіна, Наталія Євгенівна
  Містять основні положення, підходи та методики, теоретичні та практичні завдання зі стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, визначення його конкурентоспроможності, прогнозування розвитку зовнішнього оточення і внутрішнього стану для розробки та формування відповідних стратегій розвитку. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-економічного факультету спеціальності 8.05.01.07 "Економіка підприємств", а також для студентів інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів і фахівців.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліста з економіки підприємства
  (2007) Гурченков, Олександр Петрович; Терьошкіна, Наталія Євгенівна; Єфімова, Ганна Вікторівна
  Методичні вказівки призначені для студентів інженерно-економічного факультету денної та заочної форм навчання при підготовці дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліста з економіки підприємства.
 • Документ
  Методичні рекомендації з курсу ''Економічна діагностика'', до виконання практичних і самостійних робіт
  (2006) Єфімова, Ганна Вікторівна
  Методичні рекомендації містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення практичних робіт зі студентами при вивченні дисципліни ''Економічна діагностика'' та самостійному опрацюванні ними прийомів та методів діагностики. Рекомендації необхідні для створення системного уявлення про оцінку результативності господарської діяльності підприємства та вироблення у студентів навичок виявлення й аналізу факторів ефективності даного об'єкту, його кредитоспроможності, інвестиційної привабливості тощо. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 8.050107 ''Економіка підприємств'', можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами вищих навчальних закладів, а також у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації за економічним напрямком.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок цінних паперів"
  (2008) Прямков, Олег Юрійович; Лабарткава, Анна Вікторівна
  Методичні вказівки містять основні питання, пов’язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми, визначення об’єкту та предмету дослідження, оцінка сучасної бази, аналіз, висновки, пропозиції, оформлення результатів. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства”, можуть бути використані для студентів інших економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, а також у системі післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації за економічним напрямком.
 • Документ
  Оцінка виробничого потенціалу машинобудівного підприємства
  (2008) Гурченков, Олександр Петрович; Майстренко, Ольга Миколаївна; Коблош, Михайло Олександрович
  Методичні вказівки включають основні теоретичні питання та практичні рекомендації щодо оцінки виробничого потенціалу машинобудівного підприємства для виконання практичних завдань з дисциплін "Потенціал підприємства: формування та оцінювання" та "Управління виробничим потенціалом". Методичні вказівки підготовлені для студентів-економістів денної та заочної форм навчання та можуть бути використанні при підготовці до семінарів, іспитів, при виконанні практичних завдань та дипломних робіт. Дані вказівки також можуть бути використанні спеціалістами з економіки в практичній діяльності підприємств.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу "Стратегія підприємства"
  (2008) Терьошкіна, Наталія Євгенівна
  Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-економічного факультету спеціальності 6.030504 "Економіка підприємств", а також для студентів інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів і фахівців.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з курсу "Економіка та організація інноваційної діяльності"
  (2009) Терьошкіна, Наталія Євгенівна
  Методичні вказівки містять теоретичні та практичні завдання з питань розробки стратегії інноваційної діяльності, формування інноваційного продукту та управління процесом створення інновацій, аналізу попиту на інновації та ринкові форми їх реалізації, особливостей фінансування інноваційної діяльності підприємств та визначення її ефективності. Призначені для бакалаврів заочної форми навчання інженерного факультету спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства", а також для студентів інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів і фахівців.