Матеріали конференцій (КСУ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Аналіз автомобільних сенсорних технологій в інформаційній системі руху міського транспорту
  (2022) Топалов А. М.; Халапсіс Д. О.; Topalov A. M.; Halapsis D. O.
  В роботі представлений аналіз автомобільних сенсорних технологій в інформаційній системі руху міського транспорту. Детально розглянута інфраструктура міста та транспортні засоби як компоненти інформаційної системи. Запропонована функціональна структура інформаційної системи руху міського транспорту.
 • Документ
  Характеристики резонансного інвертора з автогенерацією для індуктивної зарядки
  (2022) Павлов Г. В.; Обрубов А. В.; Вінниченко І. Л.; Pavlov Gennadii; Obrubov Andrey; Vinnychenko Iryna
  Робота містить результати експериментальних досліджень залежностей робочої частоти і вихідного струму від коефіцієнту магнітного зв’язку між котушками індукторів та від частот полюсів фільтру в зворотному зв’язку резонансного інвертора індуктивного зарядного пристрою. Ці дослідження дали корисну інформацію для подальших теоретичних дослідів. Експериментальний зразок зарядного пристрою живиться від однофазної мережі 220 В, має потужність 250 Вт і номінальну напругу акумулятора 12 В.
 • Документ
  Моделювання роботи зворотньоходового перетворювача для безконтактної передачі електроенергії
  (2021) Павлов Г. В.; Вінниченко І. Л.; Покровський М. В.; Pavlov Hennadii; Vinnychenko Iryna; Pokrovskyi Mykhailo
  Проведено моделювання роботи квазірезонансного зворотньоходового перетворювача для індуктивної безконтактної передачі електроенергії за допомогою пакета прикладних програм LTSpice. Побудовано часові діаграми струму і напруги резонансного контуру, утвореного власними параметрами трансформатора при розбитті основного циклу перетворення на малі цикли.
 • Документ
  Застосування робототехніки для автоматизації технологічних процесів суднобудування та судноремонту
  (2023) Герасін О. С.; Топалов А. М.; Gerasin Oleksandr Serhiyovych; Topalov Andriy Mykolayovych
  Робота присвячена огляду сучасного стану проблеми автоматизації технологічних процесів суднобудування і судноремонту засобами мобільної робототехніки. Обговорюються основні завдання та етапи автоматизації, визначаються перспективні напрями розвитку систем керування судновими мобільними роботами.
 • Документ
  Система керування приводом подачі токарного верстата з застосуванням технології Інтернету речей
  (2023) Топалов А. М.; Хода В. М.; Topalov A. M.; Khoda V. M.
  У роботі було розглянуто архітектуру та особливості застосування технології Інтернету речей, а саме засоби та технології передачі даних для системи керування приводом подачі токарного верстата. В цілому проаналізовано управління технологічними процесами верстата за допомогою SCADA-системи та хмарних технологій.
 • Документ
  Підвищення ефективності безконтактної зарядки суднових тягових батарей при нестабільній індукційній передачі
  (2023) Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Вінниченко, І. Л.; Pavlov Gennadii; Vinnychenko, Iryna L.; Obrubov Andrii
  Показана можливість оптимізації зарядного процесу суднових тягових батарей шляхом перестройки робочої частоти резонансних перетворювачів для забезпечення максимально можливої потужності заряджання при різних значеннях коефіцієнту магнітного зв’язку між котушками і еквівалентного опору навантаження. Отримано залежності коефіцієнту передачі напруги при різних фіксованих значеннях коефіцієнту магнітного зв’язку між котушками і різних фіксованих значеннях відносної робочої частоти.
 • Документ
  Енергоефективна індукційна зарядка суднових тягових батарей
  (2021) Павлов Г. В.; Обрубов А. В.; Вінниченко І. Л.; Pavlov Gennadii; Obrubov Andrey; Vinnychenko Iryna
  Запропоновано підвищення енергоефективності індукційної зарядки суднових тягових батарей за рахунок використання в системах зарядки резонансного перетворювача з широтно-частотним регулюванням для зменшення впливу нестабільності напруг мережі та буферних накопичувачів електроенергії, а також варіацій відстані між котушками і їх неспіввісністі. Наведено експериментальні осцилограми електромагнітних процесів.