017 "Фізична культура і спорт"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 71
 • Документ
  Динаміка показників підготовленості кваліфікованих баскетболістів упродовж річного макроциклу
  (2023) Цикалюк О. О.; Деркач В. М.
  У роботі висвітлено результати дослідження, головною метою якого було встановити динаміку показників різних сторін підготовленості кваліфікованих баскетболістів – членів команди Вищої ліги України – МБК «Ніко-Баскет» – упродовж річного макроциклу підготовки 2023–2024 рр.. Визначення рівня спеціальної фізичної та технічної підготовленості баскетболістів проводилось за допомогою тестів, а сааме тестування швидкісної і вибухової сили, спеціальної витривалості, частоти рухів, орієнтування в просторі та технічних прийомів. Тестування проводилося п'ятиразово під час різних періодів річного макроциклу. В дослідженні брали участь 18 кваліфікованих баскетболістів. Отримані результати дали змогу виявити загальні тенденції змін спеціальної фізичної та технічної підготовленості кваліфікованих баскетболістів упродовж річного макроциклу, удосконалити контроль рівня спеціальної фізичної та технічної підготовленості кваліфікованих баскетболістів, доповнити інформацію стосовно структури і змісту змагальної та тренувальної діяльності кваліфікованих баскетболістів. Встановлено, що у підготовці баскетболістів використовується «одноциклова» побудова тренувального річного циклу, тобто виділяють один загально-підготовчий, спеціально-підготовчий, один змагальний та один перехідний періоди. Рівень підготовленості гравців команди за параметрами навчально-тренувальної та змагальної діяльності упродовж першої половини річного макроциклу відрізняється: більшість показників відповідають нормативним значенням тільки під час змагального періоду. Між параметрами навчально-тренувальної та змагальної діяльності кваліфікованих баскетболістів виявлено статистичні взаємозв’язки.
 • Документ
  Медико-біологічні і психологічні аспекти підготовки спортсменів-ветеранів
  (2023-12-26) Кім Олександра Валеріївна; Рибак Олег Юрійович
  Метою дослідження обрано вивчення медико-біологічних та психологічних особливостей підготовки й оздоровлення спортсменів-ветеранів похилого віку. Із 446 потенційно релевантних літературних джерел після аналізу назв і рефератів за критеріями відповідності та типом статті, перевірки повних текстів за типом і результатами, а також консультацій з експертами і співавторами до прикінцевої загальної вибірки було зараховано 55 джерел. Для досягнення поставленої мети застосовано порівняльний теоретичний аналіз, конкретизацію й узагальнення даних наукової, методичної літератури і контенту мережі Інтернет, індукцію і дедукцію. Проведений аналіз літературних джерел показав, що переважна більшість авторів розглядали особливості підготовки ветеранів віком до 35–40 років, а специфіка роботи з спортсменами похилого віку й оздоровчий ефект від занять спортом залишилися поза увагою. Вивчено вікові зміни в організмі літніх осіб, викликані процесами старіння і зниженням їх фізичної активності. Доведено сприятливий вплив фізичної активності і занять ветеранським спортом на зміцнення і збереження здоров’я, запобігання так званим хворобам цивілізації і психічним стресам, на задоволення від життя, його тривалість і якість. Виявлено, що традиційні підходи до підготовки молодих спортсменів в олімпійському і професійному спорті не можуть бути безпосередньо перенесені на підготовку літніх спортсменів-ветеранів без урахування основних медико-біологічних та психологічних особливостей їхнього організму, без адаптації тренувальних навантажень до фізичного стану, рівня підготовленості і можливих медичних проти показів до занять певними видами рухової активності. Доцільно також ураховувати їх преференції стосовно добору напрямку фізичних навантажень і виду спорту. Розглянено особливості виконання і вплив на організм ветеранів фізичних навантажень аеробного і силового характеру, а також вправ на гнучкість, координацію і на розслаблення. Сформульовано основні принципи планування тренувальних навантажень для спортсменів похилого віку, медичного і педагогічного контролю за їх організмом і можливі протипокази до занять певними видами спорту, а також вимоги безпеки при проведенні занять, і рекомендації щодо організації харчування спортсменів старших вікових груп. Урахування виявлених нами вікових медико-біологічних і психологічних змін в організмі спортсменів-ветеранів похилого віку та розроблених нами рекомендацій і принципів планування і контролю тренувальних навантажень, безпеки проведення занять та головних правил харчування дасть змогу вдосконалити систему їхньої спортивної підготовки, а також забезпечити зміцнення здоров’я, підтримання професійної придатності, соціальної незалежності, продовження тривалості та якості їхнього життя.
 • Документ
  Проблеми спортивного відбору юних бігунів на середні дистанції
  (2023) Левицька Я. Л.; Бірюк С. В.
  Основне завдання спортивного відбору в бігу на середні дистанції полягає у всебічному вивченні та виявленні задатків та здібностей, що найбільшою мірою відповідають вимогам даного виду спорту. В магістерській роботі проаналізовано проблеми спортивного відбору юних легкоатлетів в бігу на середні дистанції на етапі початкової підготовки. Метою дослідження була розробка методики комплексного відбору перспективних бігунів 10-13 років на середні дистанції на початковому етапі спортивної підготовки. В роботі було виявлено думку тренерів щодо вибору контрольних вправ і нормативів для відбору бігунів на середні. З’ясовано інформативність показників та тестів, найбільш характерних для бігунів на середні дистанції, які можна застосувати при відборі юних бігунів Результатом роботи стала розробка комплексу показників та тестів для відбору юних бігунів на середні дистанції на етапі початкової підготовки.
 • Документ
  Оптимізація засобів спортивного тренування юних спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату на етапі початкової підготовки
  (2023-12-27) Дацюк Ілля Анатолійович; Болотникова Тетяна Григорівна
  Сучасні результати досліджень свідчать про порушення опорно-рухового апарату у юних спортсменів. Причини порушень постави, склепіння стопи у спортсменів-початківців пов’язують з недостатньою увагою тренерів, батьків до стану та зміцнення опорно-рухового апарату дітей, підвищення рівня здоров’я. До причин появи порушень опорно-рухового апарату у спортсменів-початківців також відносять форсування підготовки (значні навантаження на опорно-руховий апарат), застосування одноманітних тривалих навантажень, не врахування вікових особливостей дітей та підлітків. Важливість вирішення проблеми виявлення, своєчасної корекції постави у спортсменів-початківців пов’язано з тим, що у них спостерігаються відхилення в дихальній, серцево-судинній системах, що унеможливлює проведення повноцінного тренувального процесу. І головне – не вирішує завдань покращення фізичного здоров’я, фізичного розвитку. Встановлено зв’язок порушень постави у школярів з життєвою ємністю легень (p<0,01) розумової працездатністю (p<0,01), також зазначено, що високий рівень поширеності порушень опорно-рухового апарату у дітей та підлітків вимагає значної уваги фахівців. При поглиблених оглядах лікарі діагностують порушення опорно-рухового апарату у 75–80 % підлітків [4]. Таким чином, наукова проблема формується з протиріччя: кількість спортсменів-початківців з порушеннями постави зростає, що, відмічають вчені, досліджуючи початковий етап підготовки в багатьох видах спорту, а сучасні методики, засоби спортивного тренування щодо підвищення ефективності тренувального процесу юних спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату – недосконалі, що потребує досліджень та уваги науковців до цієї проблеми.
 • Документ
  Вплив засобів спорту на психофізіологічний стан внутрішньо переміщених осіб в Україні (на прикладі футболу)
  (2023-12-28) Сидоров Д. Ю.; Кувалдіна О. В.
  У дослідженні розглянути вплив використання засобів спорту на психофізіологічний стан внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні в умовах сьогодення. Внаслідок складної воєнної, соціально-політичної та економічної ситуації в українському суспільстві з’явилися значна кількість людей, вимушених залишати місця свого постійного проживання. Кількість внутрішньо переміщених осіб за даними Міністерства соціальної політики України станом на 3 січня 2023 року становить 4857200 осіб, з яких понад 3,5 млн. осіб перемістилися після 24 лютого 2022 року. Схвалено розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 р. № 312-р «Стратегія державної політики щодо внутрішньо переміщення на період до 2025 року», яка передбачає створення умов для отримання психологічної допомоги і реабілітації внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей та організації психосоціальної підтримки на робочому місці для осіб, що працевлаштувалися за новим місцем проживання, а також залучення внутрішньо переміщених осіб до занять активністю та спортом, як засобу психічного та фізичного здоров’я. Футбольні проєкти в Україні ще не мають стабільної форми, постійно реформуються, щоб знайти найкращі можливості об’єднати членів суспільства, в тому числі переселенців. Попри існування значної кількості футбольних клубів та асоціацій, які приймають футбольні проєкти (“Play away, play everywhere”, “Відкриті уроки футболу”, “Навколо футболу”, “Unite for piece” та інші) вплив занять футболом на психофізіологічний стан внутрішньо переміщених осіб в Україні досліджено недостатньо, і деякі аспекти потребують уточнення та доповнення.
 • Документ
  Важливість інституту спонсорства для розвитку неолімпійських видів спорту, на прикладі змішаних єдиноборств ММА
  (2023) Погорілий М. І.; Деркач В. М.
  Проаналізовано теоретичні та практичні основи розвитку спонсорської діяльності у сфері спорту; узагальнено основні напрямки спонсорської допомоги у сфері спорту; узагальнено пропозиції та рекомендації щодо розвитку спонсорської діяльності у сфері спорту в Україні.
 • Документ
  Особливості фізичної підготовки спортсменів парусників в умовах спеціалізованих ДЮСШ міста Миколаєва
  (2023-12-29) Сєрков Д. Ю.; Наконечний І. В.
  У кваліфікаційній роботі оцінено рівень впливу наявних екологічних та соціальних умов на стан здоров’я та фізичної активності дітей шкільного віку. Досліджено стан тренувальної роботи з вітрильного спорту та вивчено особливості фізичної та спортивної підготовки дітей щодо вітрильного спорту в умовах ДЮСШ міста Миколаєв. Проведено дослідження щодо оцінки ефективності замісних занять фізкультурою в сфері вітрильного спорту та розроблено комплекс педагогічно-оздоровчих заходів, спрямованих на покращення стану здоров’я і фізичної підготовленості вітрильників.
 • Документ
  Підвищення рівня фізичної підготовленості футболістів на етапі попередньої базової підготовки з використанням інноваційних фітнес-технологій
  (2023-12-28) Шиндряєв Сергій Сергійович; Адаменко Оксана Олександрівна
  У кваліфікаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання – теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка методики удосконалення фізичної підготовки футболістів на етапі попередньої базової підготовки з використанням інноваційних фітнес-технологій. Проаналізовано науково-методичну літературу з метою здійснення теоретико-методологічного аналізу фізичної підготовки футболістів на етапі попередньої базової підготовки. Здійснено аналіз сучасних підходів щодо використання інноваційних фітнес-технологій у підготовці футболістів. Розроблено методику розвитку фізичної підготовленості футболістів на етапі попередньої базової підготовки з використанням інноваційних фітнес-технологій. Експериментально перевірено ефективність розробленої методики розвитку фізичної підготовки футболістів на етапі попередньої базової підготовки.
 • Документ
  Удосконалення техніки кульової стрільби з малокаліберної гвинтівки на етапі попередньої базової підготовки стрільців
  (2023) Підтоптаний П. В.; Адаменко О. О.
  У кваліфікаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання - здійснено теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка методики розвитку силових якостей спортсменів з пауерліфтингу на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням статодинамічних вправ. Проаналізовано науково-методичну літературу та джерела мережі Інтернет з метою здійснення теоретико-методологічного аналізу фізичної підготовки спортсменів з пауерліфтингу на етапі спеціалізованої базової підготовки. Розроблено методику розвитку силових якостей спортсменів з пауерліфтингу на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням статодинамічних вправ. Експериментально перевірено ефективність розробленої методики розвитку силових якостей спортсменів з пауерліфтингу на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням статодинамічних вправ.
 • Документ
  Моделювання техніко-тактичної діяльності гравців молодіжних команд з міні-футболу
  (2023-12-26) Шадурський Олексій Андрійович; Болотникова Тетяна Грогорівна
  Вивчено сучасний стан спортивної підготовки та педагогічного контролю за техніко-тактичною діяльністю у міні-футболі. Виявлено теоретичні та практичні підстави для розробки та реалізації технології педагогічного контролю за техніко-тактичною діяльністю гравців команди з міні-футболу, яка ґрунтується на модельних характеристиках рівня техніко-тактичної підготовленості гравців та команди. Розроблено модельні характеристики змагальної техніко-тактичної діяльності молодіжних команд з міні-футболу й експериментально обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо реалізації педагогічного контролю за їхньою змагальною діяльністю.
 • Документ
  Фізична підготовка каратистів стилю ''Кіокушинкай'' на етапі попередньої базової підготовки
  (2023) Шпаковська Н. О.; Кувалдіна О. В.
  Карате - це вид бойових мистецтв, що набув великої популярності у всьому світі, включаючи Україну. Різні стилі карате включають спортивний, прикладний і традиційний напрямки. Один із найвідоміших і важких стилів - це кіокушинкай, який підкреслює активний і контактний підхід до тренувань та змагань. Цей стиль сприяє розвитку фізичної та духовної сили каратистів, надаючи велику увагу моральним аспектам, таким як взаємоповага та взаємодопомога. В роботі розроблено структуру педагогічного тестування для виявлення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості каратистів на етапі попередньої базової підготовки. Розроблено авторську програму тренувань для карастистів стилю «Кіокушинкай» на етапі попередньої базової підготовки та доведено її ефективність за допомогою педагогічного експерименту.
 • Документ
  Психологічна підготовка спортсменів у фехтуванні з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей
  (2023) Проченко В. В.; Деркач В. М.
  Дійсно, психофізіологія відіграє важливу роль у спортивній підготовці, особливо в одноборствах, таких як фехтування. Вивчення співвідношення психічного та фізіологічного аспектів спортивної діяльності дозволяє тренерам отримати значну кількість інформації, яка сприяє більш ефективному використанню фізичних показників спортсменів. Психофізіологія дозволяє встановити психофізіологічні закономірності та механізми життєдіяльності, розвитку, навчання та праці людини. Дослідження цих показників у спортсменів дозволяє тренерам краще розуміти індивідуальні особливості спортсменів та полічити їх недоліки. Це дає змогу будувати більш точний і персоналізований тренувальний процес, що сприяє досягненню кращих результатів. Дослідження психофізіологічних аспектів фехтування, проведені С. Смирновським, Ю. Бріскіном, С. Смеречинською, М. Педосенко, О. Ковачем, М. Пітиним та З. Семеряк, є важливим внеском у розуміння спортивної підготовки. Ці дослідження допомагають визначити психофізіологічні особливості фехтувальників та розробити стратегії підготовки, які враховують ці особливості. Узагалі, розуміння психологічних та фізіологічних аспектів спортивної підготовки допомагає тренерам і спортсменам максимально використовувати свій потенціал і досягати високих результатів у фехтуванні та інших видів спорту.
 • Документ
  Удосконалення техніки кульової стрільби з малокаліберної гвинтівки на етапі попередньої базової підготовки стрільців
  (2023) Баркар А. О.; Адаменко О. О.
  У кваліфікаційній роботі вирішене важливе науковопрактичне завдання - теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка методики удосконалення техніки пострілу натиском на спусковий гачок між ударами серця з малокаліберної гвинтівки в положенні лежачі. Проаналізовано науково-методичну літературу з метою вивчення теоретико-методологічних аспектів підготовки стрільців з кульової стрільби з малокаліберної гвинтівки на етапі попередньої базової підготовки. Розроблено методику удосконалення техніки пострілу натиском на спусковий гачок між ударами серця з малокаліберної гвинтівки в положенні лежачі. Передумовами до розробки даної методики стало анкетування тренерів з кульової стрільби з метою виявлення стану та проблем техніки виконання пострілу з малокаліберної гвинтівки. Визначено ефективність розробленої методики оволодіння технікою натиску на спусковий гачок між ударами серця на етапі попередньої базової підготовки спортсменів з кульової стрільби.
 • Документ
  Формування раціонального рухового режиму юних спортсменів-веслувальників на етапі початкової підготовки
  (2022) Надточий, А. В.; Наконечний І. В.
  У кваліфікаційній роботі досліджено та оптимізовано шляхи формування раціонального рухового режиму юних спортсменіввеслувальників на етапі початкової підготовки; вивчено процес становлення технології формування раціонального рухового режиму юних спортсменіввеслувальників на етапі початкової підготовки в умовах Олешківської СДЮШОР; досліджено основні проблемні моменти, котрі виникають під час впровадження технології раціонального рухового режиму веслувальників саме на етапі початкової підготовки. Оцінено використання технології раціонального рухового режиму веслувальників в умовах Олешківської ДЮСШОР; розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації засобів та методів формування раціонального рухового режиму юних спортсменіввеслувальників на етапі початкової підготовки.
 • Документ
  Дослідження стресостійкості гравців в бадмінтоні під час війни в Україні
  (2022) Масайло, В. А.; Савіна, О. Ю.
  Об'єкт дослідження: процеси управління стресотійкістю спортсменів в СП з бадмінтону. Мета роботи: науково-теоретичне обґрунтування управління стресостійкістю спортсменів в СП з бадмінтону під час війни та розробка шляхів підвищення ефективності управління такими проєктами. Практичне значущість одержаних результатів. Отримані результати дослідження у магістерській роботі дають можливість вдосконалити систему управління сферою фізичного виховання і спорту, а також застосовані у підготовці спеціалістів в галузі. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів та висновків. У вступі визначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні аспекти психічного стану бадмінтоністів під час війни. У другому розділі проводиться дослідження особливостей стресотійкості спортсменів бадмінтоністів в умовах війни. У третьому визначаються шляхи підвищення стресотійкості гравців. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отримання результатів. Магістерська наукова робота містить 65 сторінок, 1 таблиця, 2 діаграми, 18 джерел.
 • Документ
  Педагогічне регулювання передстартових станів кваліфікованих веслувальників на байдарках до і під час їх участі у змаганнях
  (2022) Козловський, С. В.; Рибак, О. Ю.
  На основі аналізу та узагальнення даних спеціальної наукової та методичної літератури, документальних матеріалів та контенту мережі Інтернет з веслування, а також передового практичного досвіду окреслено проблемне поле магістерського дослідження. Науково обґрунтовано спеціальні фізичні вправи для педагогічного регулювання передстартових станів кваліфікованих веслувальників на байдарках. Підтверджено ефективність авторської методики у природньому педагогічному експерименті. Виявлено особливості регулювання передстартових станів кваліфікованих веслувальників на байдарках до та під час їхньої участі у змаганнях.
 • Документ
  Методика спеціальної фізичної підготовки боксерів 10-12 років
  (2022) Рзаєв, Р. А.; Яцунський, О. С.
  У кваліфікаційній роботі проведено аналіз змісту фізичної підготовки в доступних нам літературних джерелах; удосконалено методику спеціальної фізичної підготовки боксерів 10-12 років; визначено ефективність удосконаленої методики спеціальної фізичної підготовки боксерів 10-12 років. За результатами проведеного дослідження удосконалена методика тренувальних занять з пов’язаним впливом на розвиток швидкісно-силових якостей та формування спеціальних навичок техніки боксу.
 • Документ
  Сучасні проблеми вітрильного спорту в Україні
  (2022) Ізаров, Олександр Тимофійович; Бірюк, С. В.
  В магістерській роботі проаналізовано проблеми сучасного вітрильного спорту в Україні та окреслено шляхи вирішення цих проблем. Більш детально розгянуто реальний рівень проведення змагань з вітрильного спорту в Україні. Проблемами вітрильного спорту в Україні продовжують бути: незначна кількість сучасник без спортивної підготовки, відсутність достатнього фінансування та матеріально-технічного забезпечення та відсутність достатньої кількості висококваліфікованих тренерських кадрів. Вітрильна федерація України має спиратися на позитивний досвід більш успішних країн, де створені спеціалізовані комітети олімпійської вітрильної підготовки, які займаються питаннями планування, фінансування підготовки, зв'язками з державними органами, фірмами-спонсорами, федераціями інших країн.
 • Документ
  Дослідження цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону
  (2022) Шундяк, А. В.; Shundiak, Anastasia Vasilievna; Савіна О. Ю.
  До магістерської наукової роботи «Дослідження цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону». Магістрант: Шундяк Анастасія Василівна. Керівник: к.т.н, доцент Савіна Оксана Юріївна. Магістерська наукова робота присвячена вивченням цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону. Об’єкт дослідження – процеси цілісно-орієнтовне управління спортивними проєктами з бадмінтону в закладах фізичної культури. Мета роботи - науково-теоретичне обґрунтування ціннісно-орієнтованого управління спортивними проєктами з бадмінтону та розробка шляхів підвищення управління такими проєктами. Практичне значення – результати дослідження можуть бути застосовані у різних практичних сферах, пов’язаних із функціонуванням та розвитком системи управління сферою фізичної культури та спорту на всіх рівнях. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатку. У вступі зазначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі розглядаються стан системи управління бадмінтоном. У другому розділі зазначаються методи дослідження особливостей управління спортивними проєктами закладами фізичної культури та спорту. Третій розділ присвячений шляхам підвищення ефективності управління стейкхолдерами спортивних проєктів закладу фізичної культури та спорту. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів.Магістерська наукова робота містить 61 сторінку (без додатків), містить 9 таблиць i 8 рисунки та 1 графік. У бiблioграфiї подано 24 джерела, з них – 6 публікацій зарубіжних авторів та 4 додатки.
 • Документ
  Особливості психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників в змагальному періоді
  (2022) Шилова, О. Є.; Shilova, Oleksandra Evgenivna; Кувалдіна О. В.
  До магістерської наукової роботи «Особливості психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників в змагальному періоді». Магістрант: Шилова Олександра Євгенівна. Керівник: канд. наук з фізич. виховання та спорту, доцент Кувалдіна Ольга Володимирівна. Магістерська наукова робота присвячена вивченням особливостей психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників. Об’єкт дослідження – психологічна підготовка та психологічний супровід кваліфікованих фехтувальників. Мета роботи – вивчення особливостей та закономірностей реалізації психологічної підготовки та здійснення психологічного супроводу кваліфікованих фехтувальників. Перед початком дослідження від всіх тренерів та спортсменів отримані письмові згоди на участь їх підопічних у експериментальному психологічному та психофізіологічному дослідженні з науковою метою. Практичне значення – отримані дані будуть корисними для тренерського штабу та провідних висококваліфікованих спортсменів для того, щоб за допомогою тренувальних та позатренувальних підходів мати можливість оптимізувати психофізіологічний стани. У випадках, коли необхідна допомога спортивного психолога або психотерапевта спрямувати спортсменів отримати психологічну допомогу та визначити індивідуальні прийоми щодо уникнення непередбачених впливів, збиваючих факторів для покращення фізичної працездатності, яка, в свою чергу, дозволить підвищити ефективність тренувального та змагального процесів. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатку. У вступі зазначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі.У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти особливостей психологічного супроводу кваліфікованих фехтувальників. У другому розділі зазначаються методи дослідження індивідуальних психологічних та психофізіологічних особливостей фехтувальників високої кваліфікації. Третій розділ присвячений результатам досліджень провідних індивідуальних психологічних та психофізіологічних якостей кваліфікованих фехтувальників та виявлення взаємозв’язку між ними. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. Магістерська наукова робота містить 72 сторінки (без додатків), 5 таблиць, 3 рисунків, 59 джерел та 1 додаток.