Навчально-методичні матеріали (КСУ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Training 1 Main stages of industrial iot-based system development
  (2019) Kondratenko, Yu. P.; Kondratenko, G. V.; Kozlov, O. V.; Topalov, A. M.; Gerasin, O. S.
  The materials of the training part of the study course ITM6 “IoT for industrial systems”, developed in the framework of the ERASMUS+ ALIOT project “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-12016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). The structure of work on verification of residual knowledge in the discipline, the corresponding training material, examples of tasks and criteria of evaluation are given. In the learning process, the theoretical aspects of IoT for industrial systems are presented. The structures, models and technologies for development of industrial IoT-based systems, advanced techniques and means for design, modernization and implementation of industrial IoT-based systems, application of IoT technologies in engineering, and development and hardware optimization of control units for IoT devices in industry systems are examined. It is intended for engineers, developers and scientists engaged in the IoT for industrial systems, for postgraduate students of universities studying in area of IoT-based systems, as well as for lecturers of relevant courses. Ref. – 117 items, figures – 106, tables – 7.
 • Документ
  General approach to structures and models building of IoT-based industrial systems
  (2019) Kondratenko, Yu. P.; Kozlov, O. V.; Korobko, O. V.; Gerasin, O. S.; Topalov, A. M.
  Three-volume book contains theoretical materials for lectures and training modules developed in frameworks of project “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications /ALIOT” (Project Number: 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2016-2019) funded by EU Program ERASMUS+. Volume 3 describes techniques and tools for creation, assessment and implementation of Internet of Things (IoT) in different industry and human domains. The book consists of 6 parts for corresponding training courses: IoT for smart energy grid(sections 32-35), IoT for smart buildings and cities (sections 36-39), IoT for intelligent transportation systems (sections 40-43), IoT for healthcare systems (sections 44-47), IoT for ecology, safety and security monitoring systems (sections 48-51), IoT for industrial systems (sections 52-56). The book prepared by Ukrainian university teams with support of EU academic colleagues of the ALIOT consortium. The book is intended for MSc and PhD students studying IoT technologies, software and computer engineering and science, cyber security. It could be useful for lecturers of universities and training centers, researchers and developers of IoT systems.
 • Документ
  Проектування пристроїв та систем управління
  (2017) Кондратенко, Юрій Пантелійович; Козлов, Олексій Валерійович; Герасін, Олександр Сергійович
  Подано індивідуальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, що вивчають дисципліну "Проектування пристроїв та систем управління". На основі даних завдань студенти повинні набути навичок розробки окремих елементів та систем управління різнотипними технологічними об'єктами засобами спеціалізованого програмного забезпечення Simulink пакету прикладних програм MatLab. Призначено для студентів спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології", які вивчають дисципліну "Проектування пристроїв та систем управління".
 • Документ
  Электроника и микросхемотехника
  (2015) Павлов, Г. В.; Белай, О. М.; Козлов, А. В.
 • Документ
  Электроника и микросхемотехника
  (2015) Павлов, Г. В.; Белай, О. М.; Козлов, А. В.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютеризоване проектування цифрових електронних систем"
  (2018) Павлов, Г. В.; Покровський, М. В.; Вінниченко, І. Л.
  Подано теоретичні відомості та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з метою закріплення теоретичних знань основних принципів побудови і функціонування програмованих логічних інтегральних схем та опанування практичних навиків написання програм на мові опису обладнання й апаратного забезпечення. Призначено для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
 • Документ
  Проектування пристрою на основі ПЛІС
  (2018) Павлов, Г. В.; Покровський, М. В.; Вінниченко, І. Л.
  Методичні вказівки містять теоретичні відомості, необхідні для розробки пристроїв на базі програмованих логічних інтегральних схем. Наведено приклади розробки апаратної та програмної частини.Методичні вказівки призначені для допомоги студентам, що навчаються за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" всіх форм навчання під час виконання курсового проекту з дисципліни "Комп'ютеризоване проектування цифрових електронних систем".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Проектування систем управління на базі мікроконтролерів серії AVR" з дисципліни "Мікроконтролери в системах управління"
  (2018) Павлов, Г. В.; Покровський, М. В.; Вінниченко, І. Л.
  Наведено відповіді на основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсового проекту з дисципліни "Мікроконтролери в системах управління": вибір теми, визначення об'єкта і предмета дослідження, оформлення результатів.Призначено для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Проектування цифрового рекурсивного фільтра"
  (2017) Черно, О. О.
  Методичні вказівки містять приклад розрахунку цифрового рекурсивного фільтра як зразок виконання курсової роботи. Розрахунок повністю базується на методиці, викладеній у першій частині даних вказівок. Призначено для виконання курсових робіт з дисципліни "Основи збору, передачі і обробки інформації" студентами спеціальностей "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" й "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами вищих навчальних закладів третього-четвертого рівнів акредитації.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Проектування цифрового рекурсивного фільтра"
  (2017) Черно, О. О.
  Методичні вказівки містять теоретичні відомості щодо проектування цифрових фільтрів. Особливу увагу приділено питанням визначення дискретних передавальних функцій рекурсивних фільтрів Батерворта і Чебишева І роду, а також моделюванню роботи цифрових фільтрів у середовищі Simulink. Призначено для виконання курсових робіт з дисципліни "Основи збору, передачі та обробки інформації" студентами спеціальностей "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика" й "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами вищих навчальних закладів третього-четвертого рівнів акредитації.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Мікропроцесорна техніка"
  (2007) Павлов, Геннадій Вікторович; Покровський, Михайло Володимирович
  Подано теоретичний матеріал, опис виконання, завдання та контрольні запитання для лабораторних робіт із програмування мовою асемблера І8086. У п'ятьох лабораторних роботах розглянуто використання практично всіх команд асемблера І8086: команд передачі даних, арифметичних, логічних операцій, зміщення даних, передачі управління, обробки блоків даних. Роботи виконуються за допомогою IBM-сумісного комп'ютера з установленою системою програмування, яка підтримує асемблер І8086. Призначено для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 8.091401 "Системи управління і автоматики" з метою формування навичок програмування мікропроцесорних систем мовами низького рівня та вивчення принципів побудування структурованих програмних кодів.
 • Документ
  Моделювання неперервних динамічних систем
  (2007) Тимченко, Віктор Леонідович; Підопригора, Дмитро Миколайович; Тимченко, Інна Вікторівна
  Наведено загальні положення з теорії багатовимірних неперервних диференціальних систем управління; методи вирішення систем лінійних диференціальних рівнянь та лінеаризації нелінійних рівнянь, у тому числі суттєво нелінійних; особливості використання спектрального методу для аналізу стохастичних диференціальних систем, застосування кінцевих різниць для моделювання диференціальних систем. Розглянуто моделювання неперервних диференціальних систем в основному на прикладі систем третього-четвертого порядків. Вміщено контрольні запитання для перевірки отриманих студентами знань. Призначено для виконання лабораторних робіт студентами та магістрантами спеціальності "Системи управління і автоматики".
 • Документ
  Теорія інформації
  (2007) Блінцов, Сергій Володимирович; Жук, Дмитро Олександрович; Карпенко, Володимир Сергійович
  Методичні вказівки містять методику виконання лабораторних робіт по курсам "Теорія інформації" і "Основи теорії інформації" і передбачають вивчення статистичних та ентропійних характеристик джерел інформації, методів стиснення за допомогою рівномірних і нерівномірних кодів та моделювання цих процесів за допомогою ПЕОМ. Вказівки призначені для студентів напрямів 0914 "Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління" та 1601 "Інформаційна безпека", 0909 "Прилади точної механіки", 0915 "Спеціалізовані комп’ютерні системи".
 • Документ
  Вимірювальні перетворювачі систем автоматичного керування
  (2008) Кондратенко, Юрій Пантелейович; Кондратенко, Галина Володимирівна; Черно, Олександр Олександрович; Попов, Андрій Кірович
  Вказівки містять опис лабораторних стендів, конструктивних особливостей та принципу дії вимірювально-перетворювальних елементів автоматики. Коротко викладені теоретичні основи й методика експериментального одержання статичних характеристик. Призначені для студентів спеціальності 8.091401 – системи управління і автоматики.
 • Документ
  Розрахунок систем управління імпульсних перетворювачів постійної напруги
  (2003) Павлов, Геннадій Вікторович; Покровський, Михайло Володимирович; Обрубов, Андрій Валерійович
  У методичних вказівках наведено структуру курсового проекту з курсу "Електроніка і мікросхемотехніка", основні вимоги до його виконання, теоретичні відомості, необхідні для розробки імпульсних перетворювачів постійної напруги. Розглянуто приклади розрахунків систем управління та силової частини знижувального, підвищувального та полярно-інвертувального імпульсних перетворювачів постійної напруги, стійкості замкнутих систем перетворювачів. Приділено увагу взаємозв'язку особливостей розрахунків систем управління з якістю вихідних параметрів перетворювача та його ефективністю. Призначено для студентів спеціальностей 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" та 7.091400 "Системи управління і автоматика" всіх форм навчання.