Навчально-методичні матеріали (ЗВ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Зварювальні джерела живлення. Збірник лабораторних робіт з тестовими завданнями
  (2023) Драган Станіслав Володимирович
  Уміщено методику проведення циклу лабораторних робіт з вивчення сучасних типових однопостових джерел живлення для дугового зварювання постійним та змінним струмом. Кожна робота передбачає вивчення конструкції, електричної схеми та дослідження експлуатаційних характеристик джерела і супроводжується короткими теоретичними відомостями, контрольними питаннями та зразками тестових завдань для самостійного опрацювання. Призначено для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів». Може бути корисним при виконанні кваліфікаційної роботи на здобуття першого освітнього рівня (бакалавр).
 • Документ
  Збірник лабораторних робіт з курсу «Спеціальні способи зварювання»
  (2022) Петренко, Леонід Михайлович; Квасницький, В’ячеслав Федорович
  Посібник укладено відповідно до програми курсу «Спеціальні способи зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів». Викладено спеціальні способи зварювання у твердому стані, плавлення із використанням висококонцентрованих джерел енергії при зварюванні та споріднених процесах. Роботи проводяться як у лабораторіях НУК, так і в ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». Призначено для студентів вузів усіх форм навчання.
 • Документ
  Розрахунки теплових процесів при зварюванні
  (2008) Лебедєв, Юрій Михайлович; Лебедєва, Валентина Федорівна; Лой, Сергій Анатолійович
  Вказівки містять методику виконання розрахунків теплових процесів при наплавленні на масивне тіло і при однопрохідному зварюванні пластин, а також рекомендації з використання в розрахунках ПК. Призначені для студентів, що навчаються за напрямом "Зварювання" денної та заочної форм навчання при вивченні курсу "Термодинаміка і теплові процеси при зварюванні". Може бути використано при дипломному проектуванні.
 • Документ
  Джерела живлення для зварювання плавленням
  (2002) Драган, Станіслав Володимирович
  Розглянуто електричні характеристики зварювальної дуги та енергетичної системи "джерело живлення – дуга – ванна", їх взаємозв'язок. Наведено теоретичні основи конструкції зварювальних джерел постійного і змінного струму. Розглянуто основні типи сучасних джерел живлення для зварювання плавленням та споріднених технологій, наведено рекомендації щодо раціонального вибору джерел для заданих способів зварювання. Посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямом 0923 "Зварювання" та може використовуватися студентами напрямів 1002 "Кораблі та океанотехніка", 0905 "Енергетика", 0922 "Інженерна механіка".
 • Документ
  Практикум зі зварювання
  (2008) Драган, Станіслав Володимирович; Лабарткава, Андрій Володимирович
  Практикум охоплює основні питання навчальних дисциплін "Основи зварювального виробництва" та "Технологія конструкційних матеріалів". Містить у собі викладення сутності основних процесів зварювання, положень технології зварювання конструкційних матеріалів, методики практичної оцінки зварювально-технологічних показників різних способів зварювання та устаткування. Призначений для студентів, що навчаються за програмами підготовки бакалаврів з таких напрямів: суднобудування та океанотехніка, теплоенергетика, енергомашинобудування, інженерна механіка та машинобудування.
 • Документ
  Збірник лабораторних робіт з дисципліни "Напруження та деформації при зварюванні"
  (2004) Єрмолаєв, Геннадій Володимирович; Лой, Сергій Анатолійович; Лабарткава, Андрій Володимирович
  Збірник містить лабораторні роботи з дослідження механізму утворення деформацій і напружень при зварюванні та їх експериментального і розрахункового визначення.
 • Документ
  Основи зварювального виробництва
  (2006) Драган, Станіслав Володимирович
  Даний збірник тестових завдань містить набір формалізованих запитань та технологічних завдань, які дозволяють студенту опанувати основні положення технології зварювання суднобудівних матеріалів та конструкцій, а викладачеві здійснити контроль знань та умінь студента відповідно до вимог робочої навчальної програми з дисципліни.
 • Документ
  Технологічні процеси зварювального виробництва
  (2010) Бугаєнко, Борис Васильович; Сагань, Володимир Якович
  Методичні вказівки містять рекомендації щодо проектування технології виготовлення зварної конструкції та розрахунку режимів зварювання, а також рекомендації, необхідні для забезпечення точності конструкції. Вказівки призначені для студентів, які навчаються за напрямом "Зварювання" кораблебудівних та машинобудівних вузів і факультетів. Можуть бути корисними при виконанні дипломних та магістерських робіт.
 • Документ
  Збірник лабораторних робіт з курсу "Термодинаміка і теплові процеси зварювання"
  (2003) Лебедєв, Юрій Михайлович; Лой, Сергій Анатолійович; Самохін, Сергій Михайлович
  Збірник містить вісім лабораторних робіт з дослідження фізичних процесів у зварювальній дузі, визначення технологічних характеристик при зварюванні плавленням, ефективної потужності зварювальних джерел нагріву та вивчення процесів розповсюдження тепла при зварюванні. Необхідні довідкові дані наведені в додатку. Призначений для студентів спеціальності 7.050107 при вивченні курсу "Термодинаміка і теплові процеси зварювання", також може бути використаним як посібник при виконанні ряду досліджень в процесі дипломного проектування.