121 "Інженерія програмного забезпечення"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення мобільного застосунку «Реабі» для контролю та реабілітації фізичного стану людини
  (2022) Шакула, А. І.; Фаріонова Т. А.
  В кваліфікаційній роботі розв’язується практична задача інженерії програмного забезпечення що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробляється програмне забезпечення мобільного застосунку “Реабі” для контролю та реабілітації фізичного стану людини. Внаслідок впровадження медичної реформи, стала гострою проблема реабілітації людей після хвороб, тому проаналізувавши нинішній ринок мобільних застосунків було запропоновано вирішення цієї проблему шляхом створення ПЗ мобільного застосунку для допомоги відновленню фізичного стану людини. В кваліфікаційній роботі виконані всі етапи проектування програмного забезпечення, наведені результати розробки та оформлена необхідна програмна документація. Також, робота містить розділ спеціальної частини з охорони праці. Для реалізації ПЗ мобільного застосунку були використані наступні мови програмування: C#, xaml - як основні кросплатформенні рішення, та Swift, Objective-C, Java, Kotlin - як нативне рішення окремих задач, IDE - Visual Studio. Робота містить в собі аналіз предметної галузі, постановку задачу на розробку програмного продукту, проект програмного забезпечення (ескізний, технічний та робочий), розділ з охорони праці. Також в кваліфікаційній роботі розроблена необхідна програмна документація, а саме: технічне завдання, інструкція користувача. Робота викладена українською мовою на 92 сторінках друкованого тексту, містить 13 таблиць, 19 рисунків, список використаних джерел з 18 найменувань.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення для автоматизації процесів обробки даних системи електронного контролю транспортного складу маршрутного таксі міста Миколаєва
  (2022) Семенчук, І. М.; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення для автоматизації процесів обробки даних системи електронного контролю транспортного складу маршрутного таксі міста Миколаєва. Розробка ведеться для комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр» надалі КП «МІОЦ». Дане програмне забезпечення дозволить працівникам комунального підприємства зменшити об’єм виконуваної роботи, пришвидшити процес обробки даних, зменшити ймовірність виникнення помилок, спростити ведення звітності. Дана кваліфікаційна робота передбачає розв’язання практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробку зазначеного вище програмного забезпечення. У кваліфікаційній роботі міститься аналіз та опис предметної галузі за темою кваліфікаційної роботи, постановка задачі, проект програмного забезпечення, а також результати розробки програмного забезпечення та розділ з охорони праці. Кваліфікаційна робота викладена на 93 сторінках друкованого тексту та містить 29 рисунків, 20 таблиць, 5 додаток та список використаних джерел з 21 найменувань.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення веб-сайту для онлайн-галереї "RiArt"
  (2022) Рилов, В.О.; Пухалевич А. В.
  Кваліфікаційна робота присвячена вирішенню практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробці програмного забезпечення вебсайту для онлайн-галереї "RiArt". Об’єктом розробки є програмне забезпечення вебсайту для онлайн- галереї "RiArt". Зроблено аналіз предметної галузі онлайн-галерей та проаналізовано існуючі програмні продукти та методи розробки вебсайтів. Було розроблено проєкт програмного забезпечення, а також реалізовано програмне забезпечення для вебсайту онлайн-галереї та представлено частину коду. Програмне забезпечення для вебсайту було виконано за допомогою середовища розробки Microsoft Visual Studio, мови програмування С# й JavaScipt, та СУБД Microsoft SQL Server. Кваліфікаційна робота викладена на 118 сторінках друкованого тексту, містить 62 рисунки, 11 таблиць, список використаних джерел із 7 найменувань та 4 додатки. Кваліфікаційна робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення «Додаток ведення нотаток» для Android
  (2022) Поліщук, І. О.; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення «Додаток ведення нотаток» для Android», котре дозволить користувачу успішно вести особисті плани згідно раціонально-використаного часу. Дана кваліфікаційна робота передбачає розв’язання практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. У кваліфікаційній роботі міститься аналіз та опис предметної галузі за темою кваліфікаційної роботи, постановка задачі, проект програмного забезпечення, а також результати розробки та розділ з охорони праці. Кваліфікаційна робота викладена на 87 сторінках друкованого тексту та містить 28 рисунків, 30 таблиць, 5 додатків та список використаних джерел з 18 найменувань.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення веб-сайту для ресторану «International»
  (2022) Петров, В. В.; Пухалевич А. В.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення вебсайту для ресторану «International». Дана робота пов’язана з автоматизацією та клієнтоорієнтованістю системи створення замовлення, можливістю створення облікового запису, зберігання інформації про замовлення та елементів у меню, ознайомлення зі списком меню та пошук додаткової інформації про ресторан. У кваліфікаційній роботі проведено аналіз предметної області та методів створення програмного забезпечення вебсайту для ресторану «International». Виконано постановку задачі на розробку програмного забезпечення вебсайту для ресторану «International». Також кваліфікаційна робота містить: − технічне завдання; − ескізний проєкт; − робочий проєкт; − методика та програма випробувань, а також результати виконання випробувань; − інструкція користувача, системи вимог; − розділ з охорони праці; − опис програмного забезпечення. Кваліфікаційну роботу виконано на 123 сторінках друкованого тексту, містить 66 рисунків, 21 таблиць, 5 додатків, та список використаних джерел із 27 найменування.
 • Документ
  Розробка веб-застосунку для тестування та діагностики рівня професійних знань здобувачів вищої освіти
  (2022) Петриченко, С. А.; Устенко І. В.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення для автоматизації тестування та діагностики рівня професійних знань серед здобувачів вищої освіти. Метою розробки програмного забезпечення є реалізація веб-додатку який покращить та спростить процес тестування та збір результатів тестів, зменшить потребу участі викладацького складу у процесі оцінювання, вивільнивши додатковий час, який раніше був залучений для перевірки однотипних завдань. Кваліфікаційна робота у своєму складі містить : етапи розробки програмного забезпечення, цілі та призначення, опис, структуру, основні функції, цілі розробки. Також представлений опис та аналіз основних сучасних методів проведення оцінки рівня знань. Об’єктно-орієнтована методологія була взята як основна модель при розробці програмного забезпечення. Робота містить 99 сторінки друкованого тексту, 27 рисунка та список використаної літератури із 7 найменувань. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення веб-сайту для онлайн-замовлень рекламної студії Angel
  (2022) Ніколаєв, В. Д.; Пухалевич А. В.
  Кваліфікаційна робота присвячена розв’язанню задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробці програмного забезпечення вебсайту для онлайн-замовлень рекламної студії Angel. Було проведено аналіз вебсайтів рекламних агенцій, що існують, сформована й обґрунтована постановка задачі на розробку програмного забезпечення вебсайту для онлайн-замовлень рекламної студії Angel. Було розроблено проєкт програмного забезпечення вебсайту, його реалізацію та тестування. Також кваліфікаційна робота містить розділ з охорони праці. Робота викладена на 101 сторінці машинописного тексту й налічує 26 рисунків, 1 таблицю, список викорастаних джерел з 8 найменувань та 5 додатків.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення для автоматизації управління складом магазину електроніки «Tech Store»
  (2022) Нагорний, В. В.; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення для автоматизації управління складом магазину електроніки «Tech Store». Дана кваліфікаційна робота передбачає розв’язання практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробку програмного забезпечення для автоматизації управління складом магазину електроніки «Tech Store», котре дозволить працівникам магазину спростити та пришвидшити свою роботу в управлінні бізнес-процесами складської роботи підприємства. У кваліфікаційній роботі міститься аналіз та опис предметної галузі за темою кваліфікаційної роботи «Розробка програмного забезпечення для автоматизації управління складом магазину електроніки «Tech Store»», а також постановка задачі та розділ з охорони праці, ескізний, технічний та робочий проекти ПЗ. Звіт містить чотири розділи та п’ять додатків – технічне завдання на розробку програмного забезпечення, текст програми, опис програми, інструкція користувача, програма та методика випробувань ПЗ. Кваліфікаційна робота викладена на 99 сторінках друкованого тексту та містить 20 рисунків, 24 таблиці, список використаних джерел з 11 найменувань та 5 додатків.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення для автоматизації роботи бібліотеки-філіалу
  (2022) Мустратова, А. О.; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота присвячена розв’язанню практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов – розробці програмного забезпечення для автоматизації роботи бібліотеки-філіалу, котре дозволить працівникам бібліотеки-філіалу спростити та пришвидшити свою роботу та полегшити ведення звітності. У кваліфікаційній роботі представлені аналіз та опис предметної галузі за темою кваліфікаційної роботи, аналіз існуючих аналогів та постанова задачі на розробку програмного забезпечення. Розроблено ескізний, технічний та робочий проекти програмного забезпечення, представлено результати розробки та розділ з охорони праці. Кваліфікаційна робота викладена на 88 сторінках машинописного тексту та містить: 13 рисунків, 15 таблиць, 5 додатків, список використаних джерел з 17 найменувань.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення сайту для продажу та оренди нерухомості
  (2022) Миронов, І. В.; Устенко І. В.
  Даний документ є результатом роботи над кваліфікаційною роботою за темою «Розробка програмного забезпечення сайту для продажу та оренди нерухомості ». Кваліфікаційна робота містить аналіз та опис предметної галузі, постановку задачі, проектну частину, технічне завдання, розділ з охорони праці, висновок та додатки. Дана кваліфікаційна робота передбачає розв’язання практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробку програмного забезпечення для автоматизації купівлі та оренди об’єктів нерухомості, котре дозволить користувачам досить швидко та просто використовувати даний сайт для створення та перегляду оголошень з подальшою можливістю придбання або оренди. Кваліфікаційна робота викладена на 105 аркушах, містить 21 таблицю, 37 рисунків, 5 додатків, список використаних джерел із 8 найменувань.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення для екологічної лабораторії
  (2022) Мігель, Д. О.; Пономаренко Т. В.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення для екологічної лабораторії, яке допомагає в проведенні досліджень та аналізів навколишнього середовища. Дана кваліфікаційна робота передбачає розв’язання практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. У кваліфікаційній роботі міститься аналіз та опис предметної галузі за темою кваліфікаційної роботи, постановка задачі, проект програмного забезпечення, а також результати розробки та розділ з охорони праці. Кваліфікаційна робота викладена на 114 сторінках друкованого тексту та містить 42 рисунків, 6 таблиць, 5 додатків та список використаних джерел з 18 найменувань.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення для автоматизації обліку взаєморозрахунків з клієнтами ПП "NIKS"
  (2022) Луцик, В. О.; Латанська Л. О.
  Кваліфікаційна робота присвячена розв’язанню однієї з практичних задач інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробці програмного забезпечення для автоматизації обліку взаєморозрахунків з клієнтами ПП «NIKS». Програмний продукт забезпечує якість подання інформації, вирішує проблему достовірності і зменшує кількість часу, затраченого на паперову роботу. Робота містить аналіз управлінського обліку в невеликих IT-командах, опис об’єкту автоматизації, обгрунтування необхідності розробки програмного забезпечення, постановку задачі на розробку програмного забезпечення для автоматизації обліку взаєморозрахунків з клієнтами ПП «NIKS», проект програмного забезпечення, результати розробки, розділ з охорони праці та додатки. Робота викладена на_100_сторінках машинописного тексту, містить 29 рисунків, 17 таблиць, 5 додатків та список використаних джерел з 6 найменувань; викладена українською мовою.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення інтернет-магазину «Soft_IT»
  (2022) Лопата, М. М.; Латанська Л. О.
  В даній роботі розв’язується практична задача інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробляється програмне забезпечення інтернет-магазину «Soft_IT». Робота включає в себе: аналіз предметної галузі, постановку задачі, проект програмного забезпечення, розділ з охорони праці, технічне завдання, програму і методику випробувань, інструкцію користувача, опис програми, програмний код. Робота викладена українською мовою на 95 сторінках друкованого тексту, містить 4 таблиці, 40 рисунків, 5 додатків та список використаних джерел з 6 найменувань.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення для моделювання тривалості створення застосунків на Java для ПК
  (2022) Лиско, Д. І.; Приходько С. Б.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці програми для моделювання тривалості створення застосунків на Java для ПК. Кваліфікаційна робота викладена на 77 сторінках машинописного тексту, містить 15 рисунків, 3 таблиці, 5 додатків та список використаної літератури з 12 найменувань. Ключові слова: моделювання, тривалість, програмний застосунок, Java, ПК.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення для автоматизації документообігу приватного малого підприємства “Берест”
  (2022) Лисенко, С. Ю.; Латанська Л. О.
  Дана кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення для автоматизації документообігу приватного малого підприємства. Ця задача відноситься до практичних задач інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. В роботі реалізована автоматизація документообігу бухгалтерського обліку, обліку складських операцій і кадрового обліку підприємства відповідно до вимог замовника. Додаток реалізований у середовищі візуального програмування Borland Delphi. Робота виконана на 140 сторінках машинописного тексту, містить 28 рисунків, 38 таблиць, 5 додатків та список використаних джерел з 4 найменувань, викладена українською мовою.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення телеграм-боту кіноафіши м. Миколаєва
  (2022) Кузнецов, О. С.; Макарова Л. М.
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення телеграм-боту кіноафіши м. Миколаєва, котре дозволить мешканцям міста зручніше отримувати повідомлення стосовно кінопоказів. У кваліфікаційній роботі міститься аналіз та опис предметної галузі за темою кваліфікаційної роботи, постановка задачі на розробку програмного забезпечення, проект програмного забезпечення, результати розробки та розділ з охорони праці. Дана кваліфікаційна робота передбачає розв’язання практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Кваліфікаційна робота викладена на 87 сторінках друкованого тексту та містить 29 рисунків, 2 таблиці, 5 додатків та список використаних джерел з 20 найменувань.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення вебсайту для банківської системи "Legalist
  (2022) Качанов, Є. Г.; Пухалевич А. В.
  Дана кваліфікаційна робота присвячена розв’язанню практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов: розробці проєкту програмного забезпечення вебсайту системи для консультацій у банківській сфері «Legalist» та його реалізації, що дозволить працівникам банківської системи "Legalists" спростити та пришвидшити свою роботу. У роботі наведено аналіз вимог до предметної області за темою кваліфікаційної роботи, постановка задачі, проєкт програмного забезпечення, а також результати розробки та розділ з охорони праці. Дана робота виконана на 104 сторінках, містить 50 рисунків.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення для вебсервісу оголошень
  (2022) Караван, М. Д.; Пухалевич А. В.
  Кваліфікаційна робота присвячена розв’язанню задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов: розробці програмного забезпечення для вебсервісу оголошень. Вебсервіс розроблений за допомогою скриптової мови PHP, динамічної мови JavaScript, мови розмітки гіпертексту HTML, каскадних таблиць стилів CSS. Кваліфікаційна робота виконана на 81 сторінках машинописного тексту і містить: 26 рисунків, 18 таблиць, 5 додатків, список використаних джерел із 6 найменувань. Робота виконана українською мовою.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення веб-сайту компанії “Filiatix”
  (2022) Журавльов, І. С.; Пухалевич А. В.
  Кваліфікаційна робота «Розробка програмного забезпечення вебсайту компанії “Filiatix”» присвячена вирішенню практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме – розробці програмного забезпечення відповідного вебсайту. Програмне забезпечення написане з використанням мови програмування Node js, мови програмування JavaScript, мови розмітки HTML, фреймворку Vue js, мови стилю сторінок CSS та СУБД MySQL. Кваліфікаційна робота містить аналіз предметної області та постановку практичної задачі інженерії програмного забезпечення, проєкт на розробку програмного забезпечення, результати розробки програмного забезпечення та демонстрацію його роботи, частину тексту коду програмного забезпечення вебсайту компанії «Filiatix» та розділ з охорони праці. Робота виконана на 115 сторінках друкованого тексту, містить 5 додатків, 50 рисунків та список використаних джерел з 16 найменувань.
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення для автоматизації роботи диспетчерського відділу логістичного підприємства «МістЕкспрес»
  (2022) Дрозд, В. С.; Латанська Л. О.
  В кваліфікаційній роботі розв’язується практична задача інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробка програмного забезпечення для автоматизації роботи диспетчерського відділу логістичного підприємства «МістЕкспрес». При реалізації програмного забезпечення буде використовуватися остання стабільна версія програмного забезпечення Intellij Idea. Для розробки серверної частини буде використовуватися технологія Java Enterprise Edition, для розробки клієнтської частини веб-фреймворк AngularJS. Для зберігання даних буде використана реляційна база даних PostgreSQL. Робота викладена на 124 сторінках друкованого тексту, містить 29 рисунків, 11 таблиць, 5 додатків та список використаних джерел з 13 найменувань.