Бакалаврські роботи (ЕОВ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Модернізація системи теплопостачання Торгівельного Центру «Чернівці» у місті Чернівці
  (2023) Василенко, О. П.; Vasylenko, O. P.; Жувагіна Ірина Олександрівна
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Модернізація системи теплопостачання ТЦ «Чернівці» у м. Чернівці». Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних засад, методологічних підходів та практичних рекомендацій щодо модернізації системи опалення та вентиляції торговельного центру «Чернівці». Об’єктом кваліфікаційної роботи є ТЦ «Чернівці». Система опалювання адміністративно - торгової будівлі прийнята двотрубна, з попутним рухом теплоносія (система Тихельмана). Стояки і магістралі виконані із сталевих труб. Розводка по поверхах виконана з металопластикових труб і фітингу фірми "Henco". Повітрообміни в приміщеннях гарячого цеху та обідньої зали розраховані на асиміляцію тепло та надлишків волого. Повітрообміни для допоміжних приміщень визначені за кратностями, відповідно до норм. Повітря в гарячий цех подається і видаляється за допомогою припливно-витяжного пристрою, що локалізує, встановленого над електричним модульованим обладнанням. У дипломному проекті проведено розрахунок повітророзподілу обідньої зали. Вибрана схема подачі повітря припливу забезпечує допустиму швидкість і температуру потоку повітря в приміщенні. Як припливні установки використовуємо обладнання фірми "ВЕЗА". Як витяжні пристрої – канальні та дахові вентилятори фірми «Systemair». На повітрозаборі використовуємо зовнішні решітки АРН. Для запобігання проникненню холодного повітря в приміщення холів офісів на 1 поверсі в тамбурах встановлюються 4 теплові завіси фірми Frico, потужністю 9 кВт кожна. Зроблено порівняння варіантів систем опалення – однотрубної та двотрубної. Основні результати кваліфікаційної роботи опубліковані у ХІ Студентському міжвузівському науково-практичному форумі "Енергозбереження як енергетична безпека України". Кваліфікаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 43 найменування. Загальний обсяг роботи складає 85 сторінок.
 • Документ
  Розробка системи теплопостачання промислового цеху будівельної компанії «Сервісстрой» з вигототвленням металоконструкції
  (2023) Моріна, А. В.; Morina, А. V.; Жувагіна Ірина Олександрівна
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Розробка системи теплопостачання промислового цеху будівельної компанії «Сервісстрой» у м. Київ з виготовленням металоконструкції». Метою квaлiфiкaцiйної роботи є проектувaння системи теплопостaчaння промислового цеху з виготовлення метaлоконструкцiї. Об’єкт кваліфікаційної роботи будівельна компанія «Сервісстрой», розташована за адресою: вул. Магнітогорська, буд. 1, мiсто Київ. На основі проведених розрахунків для розробки системи опaлення був розроблений IТП для зaбезпечення цеху необхiдною тепловою потужнiстю. В опaлювaльнiй системi використaлися стaльнi рaдiaтори Compact, NOVELLO тип 33-300 тa модель 22-300, що розтaшовaнi вiдкрито пiд зaповненнями свiтлових отворiв (вiкнaми) будiвлi цеху. Дaнною роботою передбaчено зонувaння системи опaлювaння, як нaслiдок системa опaлювaння є двоконтурною. В представлених системaх використaли нове технологiчне облaднaння, що дозволяє з економiєю бiльш ефективно використовувати джерела енергiї, пiдвищення їх ККД зa рaхунок aвтомaтичної системи регулювaння в тепловому пунктi тa вентиляцiйнiй устaновцi. Строк окупностi об’єктiв в теплоенергетицi стaновить 2-4 роки, a в деяких випaдкaх склaдaє всього декiлькa мiсяцiв. В представленій системі опалення використовувaлися новiтнi енергозберiгaючi технологiї i мaтерiaли, якi дозволяють економити споживaння теплa. Основні результати кваліфікаційної роботи розглянуто та схвалено на X науково-практичному форумі «Енергозбереження як енергетична безпека України», ПННІ НУК імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, 2022р. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та графічної частини. Повний обсяг роботи налічує 73 сторінку друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць; 13 рисунків; список використаних джерел з 39 найменувань на 4 сторінках.
 • Документ
  Ресурсний потенціал підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
  (2022) Мойсеєнко, Ольга Іванівна; Гришина Лариса Олександрівна
  Магістерська робота присвячена теоретичному обґрунтуванню й розробці практичних рекомендацій щодо формування і використання ресурсного потенціалу підприємства. У роботі досліджено теоретичну сутність і значення ресурсного потенціалу підприємства, його структуру. Досліджено методичні основи оцінки стану і рівня використання потенціалу підприємства. Проведено оцінку структури та стану ресурсного потенціалу ТДВ «Бриг» та здійснено аналіз сучасного рівня ефективності його використання. Запропоновано і обґрунтовано напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу ТДВ «Бриг», серед яких підвищення ефективності використання основних фондів підприємства, удосконалення системи управління оборотними фондами підприємства.
 • Документ
  «Проект системи вентиляції і опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс».
  (2023) Янкул, Антон Віталійович; Yankul, A. V.; Жувагіна Ірина Олександрівна
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Проект системи вентиляції і опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс». Метою квaлiфiкaцiйної роботи є проектувaння системи вентиляції та опалення Калуської деревообробної компанії з дослідженням теплових завіс. Об’єкт кваліфікаційної роботи є Калуська деревообробна компанія, розташована за адресою: вул. Промислова 13, мiсто Калуш, Івано-Франківська область. У представленій до захисту кваліфікаційній роботі було виконано проектування систем вентиляції та опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс. Модернізовано систему водяного опалення деревообробної компанії. Запропоновані схеми у яких повітря, в холодний період року повертається в приміщення, що дозволяє значно зменшити втрати теплоти й знизити витрату припливного повітря. Запроваджено систему очищення видаляємого повітря, систему аспірації з можливістю його рециркуляції в холодний період сезону. При проектуванні систем опалення застосовані сучасні регулюючі, запірно-регулюючі пристрої. Основні результати кваліфікаційної роботи опубліковані у ХІ Студентському міжвузівському науково-практичному форумі "Енергозбереження як енергетична безпека України". Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та графічної частини. Повний обсяг роботи налічує 106 сторінок друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць; 23 рисунка.
 • Документ
  Проект модернізації системи теплопостачання дитячого садочка «Гранд-Гіпаніс» в м.Миколаєві з використанням сонячної енергії
  (2023) Биков, Артем; Bykov, A.O.; Жувагіна Ірина Олександрівна
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Проект модернізації системи теплопостачання дитячого садочка «Гранд-Гіпаніс» в м. Миколаїв з використанням сонячної енергії». Об’єкт розробки – сонячні водонагрівальні установки. Мета роботи – теоретичне обгрунтування комплексного використання геліоустановок, теплових насосів і акумуляторів теплоти для вдосконалення і підвищення енергоефективності існуючих систем теплопостачання дитячого садочка «Гранд-Гіпаніс». Реалізація комплексного підходу до створення геліоустановок, енергетичний потенціал яких використовується в сукупності з відомими способами теплопостачання (включаючи теплові насоси та акумулятори теплоти), показала, що існує технічна можливість нагріву води в СВНУ для споживачів незалежно від нестабільності генерації сонячної енергії. Розроблено узагальнюючий показник (комплексна енергетична характеристика сонячного колектора), який визначається як відношення кількості теплової енергії, фактично виробленої колектором за день до кількості всієї надходить сонячної радіації в площину колектора. Комплексна енергетична характеристика сонячного колектора дозволяє проводити оцінку ефективності застосування сонячних колекторів різних типів. Основні результати кваліфікаційної роботи розглянуто та схвалено на X науково-практичному форумі «Енергозбереження як енергетична безпека України», ПННІ НУК імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, 2022р. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та графічної частини. Повний обсяг роботи налічує 73 сторінку друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць; 13 рисунків; список використаних джерел з 39 найменувань на 4 сторінках.
 • Документ
  Формування і підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємництва
  (2021) Чепурна, Катерина Павлівна; Мігай Наталя Борисівна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі формування і підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємництва. В роботі досліджено сутність поняття ресурсний потенціал підприємництва та його структуру, вивчено вплив факторів на його формування в сучасних умовах. Розглянуто методичні підходи до оцінки підприємницького потенціалу. Надана загальна характеристика ресурсного потенціалу підприємництва України. Проведено оцінку ефективності використання ресурсного потенціалу підприємництва Миколаївської області. З’ясовано, що регіону необхідно підвищити ефективність використання ресурсного потенціалу підприємництва. За результатами здійсненого у кваліфікаційній бакалаврській роботі дослідження запропоновано застосування фінансових інструментів, таких як часткове відшкодування процентних ставок за кредитами для підприємців, інноваційні, маркетингові та консалтингові ваучери. Обґрунтовано необхідність застосування стратегій зростання ресурсного потенціалу підприємництва.
 • Документ
  Банкрутство суб’єктів господарської діяльності та його правове регулювання
  (2021) Ляшок, Інна Олександрівна; Мігай Наталя Борисівна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі правового регулювання банкрутства підприємств та формування напрямів його запобігання в ринкових умовах. В роботі досліджено сутність банкрутства промислових підприємств у сучасних умовах, вивчено особливості підходів до оцінки імовірності виникнення банкрутства. Здійснено діагностику фінансового стану досліджуваного підприємства, розраховано показники ймовірності банкрутства підприємства за три останніх роки. Вивчено закордонний досвід правового регулювання банкрутства. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження запропоновано заходи попередження банкрутства підприємства.
 • Документ
  Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
  (2021) Мишаков, А. О.; Хмарська Ірина Анатоліївна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі якості та шляхам підвищення конкурентоспроможності підприємства. В роботі вивчено сутність та принципи конкурентоспроможності; фактори, які впливають на конкурентоспроможність промислового підприємства. Досліджені методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Проведено аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Проаналізовано ефективність використання трудових ресурсів, засобів стимулювання персоналу. Проведена оцінка конкурентоспроможності досліджуваного підприємства, сильні та слабкі сторони в конкурентній позиції. З’ясовано, що підприємству необхідно удосконалити технологію виробництва щоб залишатись на лідируючих позиціях. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження сформовані напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства, інструменти реалізації та їх можливий вплив на результативність діяльності підприємства. Запропонований комплекс заходів покращення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства. Здійснено економічне обґрунтування ефективності впровадження нової технологічної лінії, нового типу обладнання, яке забезпечить позитивний вплив на результативність діяльності підприємства.
 • Документ
  Управління конкурентоспроможністю підприємства
  (2022) Руденко, Т. С.; Хмарська Ірина Анатоліївна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі управління конкурентоспроможністю підприємства. В роботі розглянуто економічну сутність конкурентоспроможності підприємства; проведений аналіз існуючих підходів щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності компанії. Досліджені особливості управління конкурентоспроможності підприємства. Проведено аналіз фінансово-економічних показників діяльності компанії. Проаналізовано вплив чинників на конкурентоспроможність компанії, проведена оцінка конкурентоспроможності досліджуваної компанії, сильні та слабкі сторони в конкурентній позиції. З’ясовано, що компанії необхідно удосконалити системи управління щоб залишатись на лідируючих позиціях. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження сформовані напрями підвищення конкурентоспроможності компанії, інструменти реалізації та їх можливий вплив на результативність діяльності підприємства. Запропоновані шляхи удосконалення рівня обслуговування клієнтів з метою підвищення конкурентоспроможності компанії. За допомогою проведених досліджень конкурентоспроможності компанії здійснено економічне обґрунтування, щодо вибору стратегічних цілей та рекомендацій, які приведуть компанію до успішної позиції на ринку, що спричинить збільшенню клієнтської бази та прибутку.
 • Документ
  Удосконалення збутової діяльності підприємства на засадах логістики
  (2021) Ваховський, Олександр Олегович; Мігай Наталя Борисівна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі удосконалення збутової діяльності підприємства в ринкових умовах. В роботі досліджено сутність збутової діяльності як складової логістичної системи підприємства, вивчено елементи і фактори впливу на систему збуту хлібопекарських підприємств і методичні підходи до оцінки збутової діяльності. Здійснено оцінку ефективності збутової діяльності досліджуваного підприємства, розраховано показники асортименту продукції, прибутку та рентабельності продаж за два останніх роки.За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження запропоновано заходи розширення збуту та обґрунтовано процес логістичного управління збутовою діяльністю підприємства, що досліджується
 • Документ
  Аналіз та шляхи удосконалення маркетингових комунікацій
  (2022) Шевчук, М. С.; Хмарська Ірина Анатоліївна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі маркетингових комунікацій компанії що надає послуги у сфері інтернет та телебачення. В роботі розглянуто сутність та складові маркетингової політики комунікацій, планування маркетингових комунікацій, вивчено основні методи розробки та управління рекламним бюджетом. Проведено аналіз маркетингової діяльності компанії, досліджено техніко-економічні показники діяльності компанії та їх залежність від маркетингової політики та запропоновані напрямки вдосконалення маркетингової політики комунікацій компанії що досліджувалась у кваліфікаційній роботі. Проведено аналіз маркетингової діяльності досліджуваного підприємства. Проведений аналіз організації маркетингу та маркетингових комунікацій компанії. З’ясовано, що компанії необхідно організувати маркетингову службу відповідно до стандартів, підвищити кваліфікації працівникам що дасть працівникам більше упевненості в своїх силах, здібностях, а також принесе задоволення від роботи, що виконується. Запропоновані заходи розробка стратегії просування компанії на ринку комунікаційних послуг, та маркетингових комунікацій компанії. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження сформовані напрями підвищення ефективності маркетингової політики комунікацій компанії, інструменти реалізації та їх можливий вплив на результативність діяльності компанії. Здійснено економічне обґрунтування ефективності щодо реорганізації відділу маркетингу, яке забезпечить позитивний вплив на результативність діяльності компанії що надає інтернет послуги та телебачення.
 • Документ
  Шляхи підвищення ефективності зовнішньої торгівлі підприємства
  (2022) Кланцатий, Є. В.; Хмарська Ірина Анатоліївна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі зовнішньої торгівлі підприємства що виготовляє меблі для дому. В роботі розглянуто сутність зовнішньої торгівлі та основні форми її організації на підприємстві, вивчено основні методи оцінки та роль ефективності зовнішньої торгівлі в прийнятті управлінських рішень. Розглянуто організаційно-управлінську структуру і характеристику господарської діяльності досліджуваного підприємства. Проведено аналіз зовнішньої торгівлі та ефективності зовнішньоекономічної діяльності меблевої фабрики. З’ясовано, що фабриці необхідно організувати відділ що буде виконувати безпосередньо роботу зовнішньої торгівлі, не змушуючи працівників одночасно виконувати декілька направлень одночасно, що вплине на ефективність як праці самих працівників та підприємства загалом. Запропоновані заходи розробка цінової стратегії як засобу підвищення ефективності зовнішньої торгівлі підприємства та обґрунтовано економічно. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження сформовані напрями підвищення ефективності зовнішньої торгівлі фабрики, інструменти реалізації та їх можливий вплив на результативність діяльності підприємства. Здійснено економічне обґрунтування ефективності щодо вдосконалення відділу зовнішньої торгівлі підприємства, яке забезпечить позитивний вплив на результативність діяльності меблевої фабрики.
 • Документ
  Шляхи підвищення якості продукції підприємства
  (2021) Прокопів, А. Ф.; Хмарська Ірина Анатоліївна
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі якості продукції та шляхам її підвищення на підприємстві. В роботі розглянуто поняття якості та чинники, що впливають на її рівень; вивчено основні етапи розвитку системи управління якістю. Досліджені методичні підходи до визначення якості продукції підприємства. Проведено аналіз сучасного рівня якості продукції досліджуваного підприємства. Проаналізовано показники якості продукції підприємства з виготовлення хлібобулочних виробів. Проведена оцінка рівня управління якістю продукції. З’ясовано, що підприємству необхідно удосконалити матеріально-технічне забезпечення виробництва, щоб залишатись конкурентоспроможним на ринку хлібопекарської галузі. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження сформовані напрями підвищення якості продукції підприємства, інструменти реалізації та їх можливий вплив на результативність діяльності підприємства. Запропоновані заходи покращення якості хлібобулочних виробів на підприємстві. Здійснено економічне обґрунтування ефективності впровадження нового виду продукції, яке забезпечить позитивний вплив на результативність діяльності підприємства.
 • Документ
  Конкурентоспроможність товарів як складова рентабельності підприємства
  (2021) Остапенко, Маріанна Володимирівна; Ostapenko, Marianna V.; Філіпішина Л. М.
  Розкрито теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю продукції, а саме: методичнi пiдходи до оцiнки рiвня конкурентоспроможностi продукцiї, процес, модель та система управління конкурентоспроможністю продукції машинобудівного підприємства. Проведено аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства, організаційно-економічна характеристика та показники фінансово-господарської діяльності досліджуємого підприємства, здійснено оцінку конкурентоспроможності продукції на ринку автомобільних причепів та напівпричепів та аналіз показників конкурентоспроможності продукції підприємства. Наведено шляхи вдосконалення конкурентоспроможності продукції підприємства, а саме заходи, щодо підвищення рівня конкурентоспроможності продукції на підприємстві та оптимізація виробничих процесів як напрям підвищення рентабельності підприємства.
 • Документ
  Формування стратегії розвитку підприємства
  (2021) Мальована, Оксана Олегівна; Malovana, Oksana O.; Філіпішина Л. М.
  Розкрито теоретико-методичні засади стратегії управління підприємством, а саме: розглянуто сутність стратегії управління, характеристика стратегій розвитку підприємства, особливості обґрунтування стратегії підприємства в умовах сталого розвитку. Проведено аналіз практики та передумов стратегії управління підприємством, досліджено вплив макросередовища на стратегію розвитку, проаналізовано внутрішні чинники стратегії розвитку. За результатами дослідження у роботі запропонована удосконалена стратегія управління підприємства, а саме формування стратегії розвитку та напрями реалізації обраної стратегії розвитку на підприємства.
 • Документ
  Напрями запобігання банкрутства підприємства
  (2021) Кокошинська, Юлія; Kokoshynska, Yuliia; Мігай Н. Б.
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі банкрутства підприємства та формування напрямів його запобігання в ринкових умовах. В роботі досліджено сутність банкрутства промислових підприємств у сучасних умовах, вивчено особливості підходів до оцінки імовірності виникнення банкрутства. Здійснено діагностику фінансово-економічної діяльності досліджуваного підприємства, розраховано показники ймовірності банкрутства підприємства за два останніх роки. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження запропоновано заходи попередження банкрутства підприємства. Обґрунтовано необхідність удосконалення системи антикризового управління та застосування антикризових заходів залежно від поточного фінансового стану і фази життєвого циклу підприємства.
 • Документ
  Управління комерційною діяльністю підприємства
  (2021) Пасічник, Руслан; Pasichnyk, Ruslan; Хмарська І. А.
  Тема кваліфікаційної бакалаврської роботи присвячена управлінню комерційною діяльністю підприємства. Також, на сьогоднішній день вона є актуальною та проблематика обумовлена, перш за все, тією роллю, яку відіграє комерційна діяльність у сфері торгівлі. У роботі наведені теоретичні основи управління комерційною діяльністю підприємства, основні принципи, функції і методи механізму управління комерційною діяльністю. Розглянута сутність, складові елементи і специфіка комерційної діяльності в ринкових умовах господарювання. Проведено дослідження управління комерційною діяльністю підприємства, оцінка ефективності управління маркетинговою діяльністю та запропоновані напрямки удосконалення управління комерційною діяльністю, а саме застосування маркетингового дослідження як основи планування комерційної діяльності. Були запропоновано запровадження організаційного забезпечення маркетингової логістики підприємства. Результати дослідження спрямовані на те, що система управління комерційною діяльністю потребує кардинального перетворення усіх своїх основних складових, вона перестала відповідати зміненим умовам господарювання та новим завданням розвитку економіки. При цьому необхідно враховувати, що всі елементи комерційної діяльності слід розглядати не окремо, а в їхньому взаємозв’язку та взаємообумовленості.
 • Документ
  Шляхи покращення маркетингової діяльності підприємства
  (2021) Запорожець, Анастасія; Zaporozhets, Anastasiia; Хмарська І. А.
  Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі маркетингової діяльності на підприємстві та напрямам її удосконалення. В роботі розглянуто поняття маркетингу, досліджено сутність та принципи маркетингової діяльності на підприємстві, вивчено основні методи оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства. Досліджено маркетингову діяльність підприємства, та запропоновані напрямки удосконалення маркетингової діяльності досліджуваного підприємства. Проведено аналіз маркетингової діяльності досліджуваного підприємства. Проаналізовано фінансово-економічну діяльність підприємства основною сферою діяльності якої є приймання, очистка, сушка, зберігання та відвантаження зернових культур, виготовлення соняшникової олії. Проведена оцінка діяльності служби маркетингу підприємства. З’ясовано, що підприємству необхідно створити відділ маркетингу, та запропоновані заходи проникнення на ринок та конкурентну позиції в галузі з олігопольною структурою через розширення асортименту продукції, диференціації цінової політики, формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження сформовані напрями підвищення ефективності маркетингової діяльності, інструменти реалізації та їх можливий вплив на результативність діяльності підприємства. Запропоновані заходи підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства агропромислового комплексу. Здійснено економічне обґрунтування ефективності щодо реорганізації відділу маркетингу, яке забезпечить позитивний вплив на результативність діяльності підприємства.