Навчально-методичні матеріали (СМтаЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Конструювання та проєктування двигунів внутрішнього згоряння
  (2022) Шалапко, Денис Олегович; Свиридов, В’ячеслав Іванович; Андрєєв, Артем Андрійович
  Уміщено рекомендації щодо виконання самостійних та контрольних робіт в області випробування та дослідження двигунів внутрішнього згоряння, передбачених програмою дисципліни. До вказівок включені теоретичні матеріали, які необхідно використовувати для теоретичного розрахунку відповідних завдань, порядок виконання робіт і складання звітів, питання для захисту та самоконтролю, а також завдання до курсового проєкту та екзаменаційні білети. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійної програми «Двигуни внутрішнього згоряння».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Загальносуднові системи»
  (2022) Пирисунько, Максим Андрійович; Андреєв, Андрій Адольфович; Година, Олексій Іванович
  Дійсні вказівки містять рекомендації щодо виконання самостійних та контрольних робіт в області загальносуднових систем, передбачених програмою дисципліни. У вказівки включені теоретичні матеріали, які необхідно використовувати для теоретичного розрахунку відповідних завдань, порядок виконання робіт і складання звітів, питання для захисту та самоконтролю, а також завдання до курсового проєкту та екзаменаційні білети. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 135 «Суднобудування», освітньої програми «Суднові енергетичні установки та устаткування».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни "Суднові допоміжні механізми" (спеціальність 135 "Суднобудування", освітньо-професійна програма "Суднові енергетичні установки та устаткування", галузь знань 13 "Механічна інженерія")
  (2021) Свиридов, В. І.; Калініченко, І. В.
  У даних вказівках охоплено весь навчальний матеріал з дисципліни «Суднові допоміжні механізми» та представлено зразок розрахунку водоопріснювальної установки при виконанні курсового проєкту з цієї дисципліни. Призначено для студентів, які вивчають дисципліну «Суднові допоміжні механізми» (спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма «Суднові енергетичні установки та устаткування», галузь знань13 «Механічна інженерія»).
 • Документ
  Діагностика двигунів внутрішнього згоряння
  (2016) Шалапко, Д. О.; Пирисунько, М. А.; Максимов, В. І.
  Методичні вказівки містять систему єдиних вимог, роз'яснень і рекомендацій щодо виконання, визначення її структури, змісту, обсягів, а також встановлюють обов'язкові для виконання вимоги до змісту та оформлення самостійної роботи. Призначені для студентів спеціальності 7.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння" з метою раціональної та ефективної організації процесу виконання самостійної роботи.
 • Документ
  Палива, мастила та охолоджуючі рідини
  (2016) Шалапко, Д. О.; Пирисунько, М. А.; Максимов, В. І.
  Методичні вказівки містять систему єдиних вимог, роз'яснень і рекомендацій щодо виконання, визначення її структури, змісту, обсягів, а також встановлюють обов'язкові для виконання вимоги до змісту та оформлення самостійної роботи. Призначені для студентів спеціальності 7.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння" з метою раціональної та ефективної організації процесу виконання самостійної роботи.
 • Документ
  Безпека морського судноплавства
  (2016) Пирисунько, Максим Андрійович; Шалапко, Денис Олегович; Максимов, Віталій Іванович
  Методичні вказівки містять систему єдиних вимог, роз'яснень і рекомендацій щодо виконання, визначення її структури, змісту, обсягів, а також встановлюють обов'язкові для виконання вимоги до змісту та оформлення самостійної роботи. Призначені для студентів спеціальності 135 "Суднобудування" спеціалізації "Суднові енергетичні установки і устаткування" з метою раціональної та ефективної організації процесу виконання самостійної роботи.
 • Документ
  Проектування суднових енергетичних установок: методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 135 "Суднобудування" спеціалізації (освітньої програми): "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок"
  (2017) Пирисунько, Максим Андрійович; Самохвалов, Віктор Сергійович; Смагін, Дмитро Миколайович
  Методичні вказівки містять систему єдиних вимог, роз'яснень і рекомендацій щодо виконання, визначення її структури, змісту, обсягів, а також встановлюють обов'язкові для виконання вимоги до змісту та оформлення самостійної роботи. Призначені для студентів спеціальності 135 "Суднобудування" спеціалізації (освітньої програми): "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок" з метою раціональної та ефективної організації процесу виконання самостійної роботи.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологія побудови та монтажу двигунів внутрішнього згоряння»
  (2017) Ткаченко, Станіслав Григорович; Уваров, Володимир Анатолійович; Авдюнін, Роман Юрійович; Мисько, В’ячеслав Олександрович
  У методичних вказівках наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять з посиланнями на рекомендовану літературу, теми лабораторних занять, самостійну та науково-дослідну роботу з орієнтовним переліком тематики цих робіт, контрольних питань, перелік завдань для самостійної роботи студентів, поточний і підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначені для студентів Херсонської філії НУК денної та заочної форм навчання, що здобувають другий (магістерський) освітньо-професійний рівень та навчаються за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»).
 • Документ
  Оцінка ефективності проведеної модернізації дизельної енергетичної установки транспортних суден
  (2016) Ткаченко, Станіслав Григорович; Хоменко, Вікторія Станіславівна; Авдюнін, Роман Юрійович
  У методичних вказівках наведена методика розрахунку техніко-економічної ефективності експлуатації судна після модернізації суднової енергетичної установки. Ця методика використовується при виконанні розділу дипломного проекту «Оцінка ефективності проведеної модернізації СЕУ». Призначені для студентів Херсонської філії НУК, які навчаються за спеціальностями 135 «Суднобудування» (спеціалізації «Суднові енергетичні установки та устаткування» та «Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ»); 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»).
 • Документ
  Розрахунок енергетичних потоків в елементах суднової енергетичної установки та побудова діаграми їх розподілу
  (2016) Ткаченко, Станіслав Григорович; Хоменко, Вікторія Станіславівна; Авдюнін, Роман Юрійович
  У методичних вказівках наведена методика розрахунку енергетичних потоків в елементах суднової енергетичної установки. Ця методика використовується при виконанні розділу дипломного проекту «Розробка теплової схеми установки. Обґрунтування та вибір допоміжних енергетичних комплексів. Розробка схеми енергетичних потоків». Призначені для студентів Херсонської філії НУК, які навчаються за спеціальністю 135 «Суднобудування» (спеціалізації «Суднові енергетичні установки та устаткування» та «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок»).
 • Документ
  Вибір раціональних співвідношень розмірів деталей та розрахункове дослідження процесів двигуна за допомогою методів комп’ютерного проектування
  (2016) Ткаченко, Станіслав Григорович; Хоменко, Вікторія Станіславівна; Авдюнін, Роман Юрійович
  Методичні вказівки мають на меті ознайомити студентів з основами комп’ютерного проектування, в основу якого покладено створення моделей конструктивних схем окремих вузлів двигуна, моделей розрахунків деталей на міцність, а також процесів, які відбуваються в циліндрі ДВЗ і в системах, які обслуговують двигун. В даних методичних вказівках в якості прикладу наведена конструктивна модель циліндро-поршневої групи двигуна, а також модель процесів, які відбуваються в циліндрі двигуна. Це показує, як створюються моделі, які в подальшому впливають на якість проектування двигунів. Призначені для студентів Херсонської філії НУК, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»).
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння»
  (2017) Ткаченко, Станіслав Григорович; Авдюнін, Роман Юрійович; Хоменко, Вікторія Станіславівна; Мисько, В’ячеслав Олександрович
  У методичних вказівках наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять з посиланнями на рекомендовану літературу, теми практичних занять, самостійну та науково-дослідну роботу з орієнтовним переліком тематики цих робіт, контрольних питань, перелік завдань для самостійної роботи студентів, поточний і підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначені для студентів Херсонської філії НУК денної та заочної форм навчання, що здобувають другий (магістерський) освітньо-професійний рівень та навчаються за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»).
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування систем суднових енергетичних установок» для студентів, що навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 135 «Суднобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»)
  (2018) Уваров, В. А.; Авдюнін, Р. Ю.; Хоменко, В. С.; Мисько, В. О.
  У методичних вказівках наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять з посиланнями на рекомендовану літературу, теми практичних занять, самостійну та науково-дослідну роботу з орієнтовним переліком тематики цих робіт, контрольних питань, перелік завдань для самостійної роботи студентів, поточний і підсумковий модульний контроль успішності, приклади виконання практичних робіт, а також список рекомендованої літератури. Призначені для студентів, що здобувають (другий) магістерський освітньо- професійний рівень та навчаються за спеціальністю 135 «Суднобудування» (спеціалізація «Суднові енергетичні установки та устаткування»).
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння» для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння») денної та заочної форм навчання
  (2017) Ткаченко, Станіслав Григорович; Авдюнін, Роман Юрійович; Хоменко, Вікторія Станіславівна; Мисько, В’ячеслав Олександрович
  У методичних вказівках наведено загальні відомості про дисципліну, зміст лекційних занять з посиланнями на рекомендовану літературу, теми практичних занять, самостійну та науково-дослідну роботу з орієнтовним переліком тематики цих робіт, контрольних питань, перелік завдань для самостійної роботи студентів, поточний і підсумковий модульний контроль успішності, а також список рекомендованої літератури. Призначені для студентів Херсонської філії НУК денної та заочної форм навчання, що здобувають другий (магістерський) освітньо-професійний рівень та навчаються за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»).
 • Документ
  Основи комп’ютерного проектування ДВЗ
  (2017) Наливайко, В. С.; Ткаченко, С. Г.; Хоменко, В. С.; Авдюнін, Р. Ю.
  Навчальний посібник має на меті поглибити знання студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютерного проектування ДВЗ» та допомогти придбати практичні навички створення математичних моделей процесів, які відбуваються в циліндрах двигунів внутрішнього згоряння, а також показати, як користуватись моделями у процесі проектування вузлів або окремих деталей ДВЗ. Крім цього, окремі частини даного навчального посібника будуть корисними і при вивченні інших дисциплін, які передбачені в навчальних планах рівня підготовки «магістр», наприклад, «Теорія робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння». Навчальний посібник побудовано виключно на матеріалах, які отримані на кафедрі суднового машинобудування та енергетики Херсонської філії НУК при проведенні науково-дослідницьких робіт. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»).
 • Документ
  Основи судноводіння, управління судном та безпека морського судноплавства : методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 135 "Суднобудування" спеціалізації (освітньої програми): "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок"
  (2017) Пирисунько, Максим Андрійович; Самохвалов, Віктор Сергійович; Андрєєв, Артем Андрійович
  Методичні вказівки містять систему єдиних вимог, роз'яснень і рекомендацій щодо виконання, визначення її структури, змісту, обсягів, а також встановлюють обов'язкові для виконання вимоги до змісту та оформлення самостійної роботи. Призначені для студентів спеціальності 135 "Суднобудування" спеціалізації (освітньої програми): "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок" з метою раціональної та ефективної організації процесу виконання самостійної роботи.