Матеріали конференцій (О та ЕА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Актуальні питання подання фінансової звітності підприємств, складеної на основі таксономії UA XBRL МСФЗ 2020
  (2021) Каткова Н. В.; Грищенко О.В.; Katkova Natalia V.; Hryshchenko Olena V.
  Розглянуто сутність таксономії фінансової звітності та причини оновлення змісту таксономії МСФЗ. Наведено порядок подання фінансової звітності у форматі іXBRL до Центру збору фінансової звітності. Окреслені основні проблемні аспекти подання фінансової звітності за UA XBRL МСФЗ.
 • Документ
  Особливості регулювання бухгалтерського обліку в Польщі
  (2021) Бурунсуз К. С.; Burunsuz Kateryna
  Процес гармонізації регулювання бухгалтерського обліку відповідно до кращої світової практики в Україні відбувається в контексті євроінтеграційних перетворень. Охарактеризовано основні складові нормативного забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі. Розглянуто форми фінансової звітності, що вимагаються для складання в Польщі.
 • Документ
  Облікове-аналітичне забезпечення в умовах економічної нестабільності: ключові аспекти
  (2023) Погорєлова О. В.; Бурлан С. А.; Медведєва В. М.; Pohorielova Olena; Burlan Svitlana; Medvedeva Victoria
  Нестабільність бізнес-середовища на сучасному етапі зумовлює значні виклики для всіх груп стейкхолдерів, зокрема, бізнесу. В даному контексті особлива проблематика постає в сфері забезпечення адекватного функціонування компаній в умовах значних екзогенних і ендогенних викликів. Метою статті є ідентифікація особливостей облікової та аналітичної бази управління операційними процесами компанії в умовах зростання економічної нестабільності на мікро- та макрорівні з точки зору функціонування корпоративного сектору.
 • Документ
  Податкове планування операцій з віртуальними активами
  (2023) Шевчук С. В.; Shevchuk S. V.
  Розглянуто особливості та проблеми функціонування ринку віртуальних активів. Висвітлено етапи податкового планування операцій з віртуальними активами.
 • Документ
  Оцінювання рівня чистого прибутку видобувного підприємства
  (2023) Прокопович Л. Б.; Медведєва В. М.; Prokopovich Leonid; Medvedieva Viktoriia
  Розглянута проблема побудови регресійної моделі рівня чистого прибутку видобувного підприємства. Побудовані лінійні та нелінійні регресійні моделі. Для побудови ступеневої моделі було застосовано перетворення на основі десятинного логарифму. Проведено порівняння отриманих результатів та відібрана найліпша регресійна модель.
 • Документ
  Особливості використання матриці BCG при проведенні стратегічного аналізу підприємства
  (2023) Бурунсуз К. С.; Burunsuz Kateryna
  Сьогодні недостатня увага приділяється використанню матричного методу BCG при проведенні стратегічного аналізу та планування діяльності підприємств. Розглянуто сутність методу аналізу матриці BCG. Проведено портфельний аналіз стратегічних господарських підрозділів підприємства за допомогою матричного методу BCG.