Статті (КСУ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Гармонический состав тока электромагнитного вибратора
  (2017) Черно, А. А.; Сherno, О.О.
  Аналітично доведено, що частотний спектр струму електромагнітного вібратора включає в себе всі непарні гармоніки і не містить парних. Експериментально встановлено, що найбільшими за амплітудою є перша і третя гармоніки струму, а різниця фаз між ними є монотонно спадною функцією частоти в області резонансу. Цю властивість можна використовувати для керування частотою вібраційного привода.
 • Документ
  Control of electromagnetic vibratory drive using a phase difference between current harmonics
  (2017) Cherno, A. A
  Запропоновано систему автоматичного управління амплітудою і частотою електромагнітного вібраційного приводу. Управління частотою здійснюється шляхом підтримки заданої різниці фаз між третьою і першою гармоніками струму. Це дозволяє при мінімальній кількості датчиків забезпечити стійкий білярезонансний режим роботи вібраційної установки в умовах зміни маси оброблюваного матеріалу і тим самим досягти її максимальної енергетичної ефективності.
 • Документ
  Удосконалений алгоритм керування електромагнітним вібраційним приводом
  (2018) Черно, О. О.; Гуров, А. П.; Cherno, O.; Hurov, A.
  Електромагнітний вібраційний привод використовується переважно на вібротехнологічних установках, що потребують автоматичного регулювання параметрів вібрації в процесі роботи. До них відносяться вібраційні конвеєри, живильники та інші подібні пристрої. Якість керування амплітудою та частотою коливань впливає на якість технологічних процесів та енергетичні показники. Відомий алгоритм керування включає визначення основної гармоніки вібраційного переміщення, а також першої та третьої гармонік струму за допомогою процеду-ри дискретного перетворення Фур’є із використанням опорних сигналів, синхронізованих з моментами переходу струму обмотки електромагніта через нульовий рівень. Основний недолік такого алгоритму − це спотворення опорних сигналів внаслідок зсуву середнього значення струму при перехідних процесах, а також внаслідок впливу високочастотних перешкод, що не дають можливість точно визначати моменти переходу струму через нуль. У роботі пропонується удосконалений алгоритм керування, який відрізняється від існуючого тим, що фо-рмування опорних сигналів для процедури дискретного перетворення Фур’є здійснюється незалежно від сигналу з датчика струму. Це дало змогу істотно покращити динамічні властивості системи автоматичного керування.
 • Документ
  Математичне моделювання багатоцільового гусеничного мобільного робота вертикального переміщення
  (2019) Герасін, О. С.; Козлов, О. В.; Кондратенко, Ю. П.; Скакодуб, О. С.
  У статті проведений синтез та дослідження математичної моделі багатоцільового гусеничного мобільного робота (МР) з притискними електромагнітами, здатного переміщуватися та виконувати різнотипні технологічні операції на похилих феромагнітних поверхнях. Авторами розроблена математична модель рушійного комплексу МР для рівномірного та нерівномірного просторового руху, яка пов’язує швидкість переміщення, курсовий кут та створюване роботом притискне зусилля. Синтезована модель МР дає змогу досліджувати поведінку цього складного технічного об’єкта керування в різних умовах руху та може бути застосована в подальших дослідженнях під час розробки та налагодження систем автоматичного керування (САК) основними координатами МР.
 • Документ
  Synthesis and study of the mathematical model of a caterpillar mobile robot for veratical movement
  (2018) Gerasin, Oleksandr Serhiiovych; Kozlov, Oleksiy Valeriiovych; Kondratenko, Galyna Volodymyrivna; Mingxin, Huang
 • Документ
  Modeling of an automatic control system for a multipurpose mobile robot’s spatial motion
  (2018) Kozlov, O. V.; Kondratenko, G. V.; Gerasin, O. S.; Mingxin, H.; Козлов, О. В.; Кондратенко, Г. В.; Герасін, О. С.; Мінгксин, Х.
  Анотація. В роботі представлена імітаційна модель системи автоматичного керування багатоцільовим гусеничним мобільним роботом з окремими основними притискними магнітами для переміщення та виконання заданих різнотипних (двох і більше) технологічних операцій на похилих та вертикальних феромагнітних поверхнях в складних або небезпечних для людського життя та здоров’я умовах. Розроблена функціональна схема системи автоматичного керування, яка враховує взаємний вплив параметрів позиціонування мобільного робота, а саме: значення курсу (кута повороту) і лінійної швидкості переміщення по похилій поверхні. Крім того, розглянуті основні властивості керованого тиристорного перетворювача, сенсорної частини, регуляторів та мобільного робота в цілому для дослідження поведінки робота в різних умовах. Виконано налаштування регуляторів швидкості та кута повороту методом параметричної оптимізації основних показників якості керування за допомогою сучасного програмного забезпечення. Отримані перехідні процеси системи керування кутом та швидкістю мобільного робота з урахуванням взаємовпливу контурів управління швидкістю та кутом, а також без урахування їх взаємного впливу. Результати комп’ютерного моделювання показують наявність суттєвого впливу контуру керування курсом на характер перехідного процесу за швидкістю, в той же час, контур керування швидкістю має незначний вплив на характер перехідного процесу за курсом. Отримані характеристики показують високу адекватність поведінки розробленої моделі системи автоматичного керування просторовим рухом мобільного робота існуючим зразкам подібного обладнання та високі показники якості керування, зокрема для керованих координат проводиться аналіз часу перехідного процесу, перерегулювання, статичної помилки та коливальності.
 • Документ
  Нелинейное управление резонансным инвертором преобразователя частоты
  (2015) Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Винниченко, И. Л.; Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Вінниченко, І. Л.; Pavlov, G. V.; Obrubov, A. V.; Vinnychenko, I. L.
  Розглянуто роботу резонансного інвертора з нелінійним управлінням, що поєднує переваги імпульсного регулювання та можливість перемикати силові ключі при нульових рівнях струму та напруги. Отримано функціонали несучих імпульсів та їх взаємозв’язок з бажаними характеристиками вихідної напруги. Сформульовано закон формування послідовності управляючих імпульсів для нелінійного управління резонансним інвертором. Визначено переключаючу функцію, що відповідає отриманому закону. Проведено синтез нелінійної системи управління резонансним інвертором на основі використання цифрової системи. Побудовано імітаційну модель резонансного інвертора з нелінійним регулюванням для верифікації синтезованої системи управління, що показала відповідність отриманих характеристик вихідної напруги заданим. Бібл. 6, рис. 3.
 • Документ
  Адаптивна система керування перетворювачем частоти на основі резонансного інвертора з нелінійним регулюванням
  (2018) Павлов, Г. В.; Вінниченко, І. Л.; Покровський, М. В.; Павлов, Г. В.; Винниченко, И. Л.; Покровский, М. В.; Pavlov, G. V.; Vinnychenko, I. L.; Pokrovskiy, M. V.
  Розроблено адаптивну мікропроцесорну систему керування перетворювачем частоти на основі резонансного інвертора, що дає змогу, реалізовуючи м’яку комутацію силових транзисторів, сформувати низькочастотну синусоїдальну вихідну напругу з низьким коефіцієнтом гармонік та завдяки адаптивному регулюванню розширити робочий діапазон зовнішньої характеристики перетворювача. Визначено скоректоване значення відносної вихідної напруги, що враховується при формуванні послідовності керуючих імпульсів, які подаються на ключові елементи схеми, при виході за межі робочого діапазону зовнішньої характеристики перетворювача. Бібл. 8, рис. 3.
 • Документ
  Резонансные преобразователи в энергоэффективных электротехнических системах
  (2016) Павлов, Геннадий Викторович; Обрубов, Андрей Валерьевич; Павлов, Геннадій Вікторович; Обрубов, Андрій Валерійович; Pavlov, Gennady Victorovitch; Obrubov, Andrey Valerievitch
  Запропоновано силові схеми резонансних перетворювачів з підключенням декількох джерел живлення та навантажень для використання в системах комплексного електроживлення, визначено схеми заміщення та метод аналізу процесів на основі принципу накладення складових струму контуру. Метод дозволить по заданим послідовностям підключення еквівалентних джерел до контуру перетворювача отримати його динамічні характеристики.
 • Документ
  Преобразователь частоты на основе резонансного инвертора с нелинейным управлением
  (2015) Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Винниченко, И. Л.; Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Вінниченко, І. Л.; Pavlov, G.; Obrubov, A.; Vinnichenko, I.
  Розроблено спосіб нелінійного управління резонансним інвертором, що входить до складу дволанкового перетворювача частоти. Визначені комутаційні послідовності основних та додаткових ключів інвертора. Розроблено алгоритм управління резонансним інвертором. Проведено імітаційне моделювання резонансного інвертора з нелінійним регулюванням, що здійснюється за запропонованим алгоритмом.
 • Документ
  Синтез резонансных преобразователей переменного напряжения
  (2016) Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Pavlov, G. V.; Obrubov, A. V.
  Запропоновано метод синтезу резонансних перетворювачів змінної напруги на основі абстрактного резонансного перетворювача з деякими послідовностями комбінацій джерел електроенергії, що відповідають енергообміну між ними у потрібних напрямках. Метод дозволяє за заданими напрямками енергообміну між джерелом живлення і споживачем та формою вихідної напруги отримати силові схеми і алгоритми комутації вентилів перетворювачів. Бібл. 5, табл. 2, рис. 17.
 • Документ
  Преобразователь частоты с пониженным коэффициентом гармоник выходного напряжения
  (2016) Павлов, Г. В.; Винниченко, И. Л.; Обрубов, А. В.; Павлов, Г. В.; Вінниченко, І. Л.; Обрубов, А. В.; Pavlov, G. V.; Vinnichenko, I. L.; Obrubov, A. V.
  Отримав розвиток спосіб нелінійного регулювання вихідної напруги резонансного інвертора, що дозволяє створити низькочастотну синусоїдальну вихідну напругу за допомогою модуляції високочастотних імпульсів у резонансному контурі. Запропоновано використовувати контур з ємністю, що комутується, для зміни характеристик імпульсів при зниженні абсолютної величини вихідної напруги перетворювача частоти. Розроблено алгоритм розрахунку комутаційних послідовностей. Проведено імітаційне моделювання перетворювача, що підтверджує зниження викривлень вихідної напруги. Бібл. 7, рис. 3.
 • Документ
  Математична модель перетворювача частоти на основі резонансного інвертора з часо-імпульсним керуванням
  (2018) Павлов, Г. В.; Вінниченко, І. Л.; Павлов, Г. В.; Винниченко, И. Л.; Pavlov, G. V.; Vinnychenko, I. L.
  Отримала розвиток математична модель дволанкового резонансного перетворювача частоти в частині визначення функціоналу несучих імпульсів напруги на резонансному конденсаторі, який дозволяє замінити кусково-синусоїдальні функції, що складаються з п'яти ділянок, які відповідають п'яти міжкомутаційним етапам, на дві ділянки, одна з яких має синусоїдальний характер. Отриманий функціонал дозволяє здійснювати розрахунок часової послідовності керуючих імпульсів для силових транзисторів резонансного інвертора в режимі реального часу відповідно до розробленого закону часо-імпульсного керування. Визначено межі застосування отриманого функціоналу та розробленого на його основі закону керування. На основі математичної моделі побудовано зовнішні характеристики перетворювача. Бібл. 10, рис. 5.
 • Документ
  Резонансный преобразователь с дозированной передачей энергии для низковольтных сетей распределенного питания
  (2016) Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Винниченко, И. Л.; Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Вінниченко, І. Л.; Pavlov, G. V.; Obrubov, A. V.; Vinnichenko, I. L.
  Сформульовано необхідні вимоги до головного перетворювача живлення низьковольтних мереж постійного струму. Досліджено електромагнітні процеси у силовій схемі послідовно-резонансного перетворювача з дозованою передачею енергії та обмеженням напруги на резонансних ємностях, призначеного для розподіленого живлення в низьковольтних мережах. Отримано розрахункові формули для визначення зовнішніх характеристик при різних робочих частотах інвертора. Експериментально за допомогою імітаційної моделі отримано зовнішні характеристики перетворювача. Представлено рекомендації щодо формування зовнішньої характеристики перетворювача з постійною вихідною потужністю. Бібл. 5, рис. 3.
 • Документ
  Метод обобщенного анализа стационарных процессов резонансных преобразователей
  (2014) Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Винниченко, И. Л.
  Разработан метод обобщенного анализа стационарных процессов резонансных преобразователей путем наложения составляющих стационарного тока резонансного преобразователя; с использованием разработанного метода наложения составляющих получены выражения для расчета стационарного тока преобразователей с последовательным резонансным контуром; приведен пример расчета статических характеристик для преобразователей с двумя источниками напряжения с широтным и частотным регулированием выходного напряжения.
 • Документ
  Метод обобщенного анализа стационарных процессов резонансных преобразователей
  (2014) Павлов, Г. В.; Обрубов, А. В.; Винниченко, И. Л.
  Разработан метод обобщенного анализа стационарных процессов резонансных преобразователей путем наложения составляющих стационарного тока резонансного преобразователя; с использованием разработанного метода наложения составляющих получены выражения для расчета стационарного тока преобразователей с последовательным резонансным контуром; приведен пример расчета статических характеристик для преобразователей с двумя источниками напряжения с широтным и частотным регулированием выходного напряжения.
 • Документ
  Розробка комбінованої системи автоматичного керування рухом підводного апарата на базі регулятора з передбаченням та narma-l2-радником
  (2014) Блінцов, С. В.
  Розглянуто синтез нейромережевого регулятора на базі алгоритму NARMA-L2, а також удосконалення за його допомогою нейрорегулятора з передбаченням для автоматичного керування швидкістю руху підводного апарата. Досліджено ефективність указаних систем керування.
 • Документ
  Повышение быстродействия датчика угла нагрузки синхронного генератора
  (2014) Новогрецкий, C. Н.; Черно, А. А.
  Рассмотрен алгоритм расчета угла нагрузки синхронного генератора, основанный на математических операциях над тремя последовательными выборками напряжений синхронного генератора и синхронного тахогенератора, расположенного на одном валу с ним. Показана высокая точность и приемлемое быстродействие алгоритма при отслеживании угла нагрузки в динамических режимах.
 • Документ
  Neural control of the underwater vehicle motion under conditions of uncertainty on the basis of the predictive controller
  (2014) Serhii V., Blintsov; Doan Fuk Tkhy
  The automatic control system of the speed of the underwater vehicle motion on the basis of the predictive controller under conditions of uncertainty of the object parameters has been synthesized and studied. The algorithm of the controller operation is described, and its structure is shown. A series of experiments was conducted on the mathematical model of the motion dynamics of the underwater vehicle. The training data sample was obtained and the artificial neural network approximating the object model was trained. The study of the impact of the controller parameters on the control accuracy was conducted. The best parameters were selected. The developed system showed high accuracy and performance. At that, it is not required to conduct complex experiments on obtaining data from the object for its synthesis. The disadvantages of the control system are the high complexity in obtaining a predictive model on the basis of the artificial neural networks and the high demands for hardware performance to compute the control signal.
 • Документ
  Компьютерное моделирование электромагнитных процессов в системах электропитания на основе резонансных преобразователей с трехэлементными контурами
  (2011) Павлов, Г. В.; Локарев, В. И.; Щербинин, Т. В.
  С помощью компьютерных моделей исследованы электромагнитные процессы в системах электропитания на основе резонансных преобразователей с трехэлементными контурами. Получены экспериментальные регулировочные ха-рактеристики пяти основных топологий резонансных преобразователей с трехэле-ментными контурами. Проведен анализ осциллограмм резонансных токов.