Бібліографічні видання (НБ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 35
 • Документ
  Марцінковський Ігор Богданович (до 65-річчя від дня народження)
  (2023) Панченко, Т. С.
  Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць Ігора Богдановича Марцінковського – науковця і громадського діяча, лікаря-кардіолога, кандидата медичних наук, доцента кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вченого. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки і рекомендації, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за алфавітом прізвищ авторів робіт. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.
 • Документ
  Факультет екологічної та техногенної безпеки
  (2021) Білоножко, К. С.; Булавко, О. В.; Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.
  Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць викладачів та співробітників Факультету екологічної та техногенної безпеки НУК ім. адм. Макарова. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.
 • Документ
  Навчально-науковий гуманітарний інститут НУК
  (2021) Білоножко, К. С.; Булавко, О. В.; Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.; Костирко, Т. М.
  Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць викладачів та співробітників Навчально-наукового гуманітарного інституту НУК. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.
 • Документ
  Факультет морського права
  (2021) Білоножко, К. С.; Булавко, О. В.; Жигалкіна, М. С.; Костирко, Т. М.
  Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць викладачів та співробітників Факультету морського права Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.
 • Документ
  Костенко Дмитро Валерійович
  (2019) Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.
  Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Дмитра Валерійовича Костенка – кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедрою електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. До його складу увійшли навчальні посібники, методичні вказівки і рекомендації, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.
 • Документ
  Гурченков Олександр Петрович
  (2019) Білоножко, К. С.; Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.
  Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Олександра Петровича Гурченкова – кандидата економічних наук, доцента, професора кафедри економіки та організації виробництва, завідувача кафедрою економіки та організації виробництва Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. До його складу увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.
 • Документ
  Кондратенко Юрій Пантелійович
  (2018) Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.; Свириденко, Н. В.
  Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Юрія Пантелійовича Кондратенка – доктора технічних наук, професора, заслуженого винахідника України, академіка Академії наук суднобудування України, члена Національного комітету Української асоціації з автоматичного управління, професора кафедри комп'ютеризованих систем управління. До складу даного бібліографічного покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу.
 • Документ
  Чередніченко Олександр Костянтинович
  (2018) Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.; Свириденко, Н. В.
  Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науковометодичних праць Олександра Костянтиновича Чередніченка – заступника директора Машинобудівного інституту НУК, кандидата технічних наук, доцента кафедри експлуатації суднових та стаціонарних енергетичних установок та теплоенергетики. До його складу увійшли підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу.
 • Документ
  Крючков Юрий Семенович
  (2005) Панченко, Т. С.
  Биобиблиографический указатель посвящается 100-летию кораблестрои-тельного образования в Украине, 75-летию со дня рождения и 50-летию творческой и научной деятельности доктора технических наук Крючкова Юрия Семеновича.
 • Документ
  Блінцов Володимир Степанович
  (2018) Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.; Свириденко, Н. В.
  Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць Володимира Степановича Блінцова – першого проректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктора технічних наук, професора. До його складу увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу.
 • Документ
  Анатолий Феодосьевич Галь
  (2009) Панченко, Т. С.
  Биобиблиографический указатель посвящается 60-летию со дня рождения кандидата технических наук, профессора кафедры морских технологий, старшего научного сотрудника, академика Академии инженерных наук Украины, заслуженного изобретателя Украины Галя Анатолия Феодосьевича.
 • Документ
  Павлов Геннадій Вікторович
  (2018) Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.; Костирко, Т. М.
  Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Геннадія Вікторовича Павлова – директора Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктора технічних наук, професора кафедри комп'ютеризованих систем управління.
 • Документ
  Кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки
  (2017) Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.; Костирко, Т. М.
  Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науковометодичних праць викладачів та співробітників кафедри автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.
 • Документ
  Захаров Юрий Васильевич
  (2005) Панченко, Т. С.
  Библиографический указатель посвящается 100-летию кораблестроительного образования в Украине и 75-летию со дня рождения заведующего кафедрою кондиционирования и рефрижерации, доктора технических наук, профессора, академика, Заслуженного деятеля науки УССР Захарова Юрия Васильевича.
 • Документ
  Квасницький Вячеслав Федорович
  (2003) Панченко, Т. С.
  Біобібліографічний покажчик присвячується 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні та 42-річчю науково-педагогічної діяльності проректора з наукової роботи, доктора технічних наук, професора Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова Вячеслава Федоровича Квасницького.
 • Документ
  Економіка під вітрилами
  (2015) Гординець, С. Ю.; Диндеренко, К. С.; Лукашина, А. А.; Панченко, Т. С.; Сенотрусова, Н. О.
  Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науковометодичних праць викладачів та співробітників Інженерно-економічного факультету–Факультету економіки моря. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подані мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Для зручності у користуванні створено алфавітний авторський покажчик з позначенням порядкового номеру авторів.
 • Документ
  Імперативи розвитку права
  (2016) Диндеренко, К. С.; Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.
  Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науковометодичних праць викладачів та співробітників кафедри теорії та історії держави і права та кафедри правознавства. Мета покажчика відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подані мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Для зручності у користуванні створено алфавітний авторський покажчик з позначенням порядкового номеру авторів.
 • Документ
  Рябенький Володимир Михайлович
  (2016) Жигалкіна, М. С.; Панченко, Т. С.
  Бібліографічний покажчик присвячений 70-річчю з дня народження Рябенького Володимира Михайловича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедрою теоретичної електротехніки та електронних систем. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вченого. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Матеріал у покажчику розташовано за алфавітом прізвищ авторів робіт (крім авторських свідоцтв та патентів).
 • Документ
  Щедролосев Александр Викторович
  (2013) Гординець, Світлана Юріївна; Панченко, Тетяна Степанівна
  Библиографический указатель посвящается 55-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора, академика Академии наук судостроения Украины, академика Международной академии морских наук, технологий и инноваций, академика Международной академии стандартизации, заместителя директора по научной работе, заведующего кафедрой судостроения Херсонского филиала Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Александра Викторовича Щедролосева. Цель указателя – отобразить научные труды ученого. В него вошли учебные пособия, патенты, статьи, тезисы докладов и учебно-методические материалы. Все документы публикуются на языке оригинала.
 • Документ
  Рашковский Александр Саулович
  (2013) Гординець, Світлана Юріївна; Панченко, Тетяна Степанівна
  Библиографический указатель посвящается 80-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора, Лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, Заслуженного деятеля науки и техники Украины, академика Академии инженерных наук Украины и Академии наук судостроения Украины, заведующего кафедрой технологии судостроения Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Александра Сауловича Рашковского.