Навчально-методичні матеріали (ПЕЕТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Моделювання електронних, електротехнічних та електроенергетичних систем
  (Іліон, 2024-04-21) Рябенький Володимир Михайлович; Ушкаренко Олександр Олегович; Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем
  Описуються особливості моделювання електронних, електротехнічних та електроенергетичних систем в контексті практичного застосування розглянутих моделей. Наведено огляд сучасних методів моделювання, особливості моделювання мікропроцесорних систем керування. Значна увага приділяється питанням розробки програмного забезпечення для моделювання електричних та електронних кіл, використанню чисельних методів при вирішенні завдань моделювання. Наведено велику кількість прикладів моделей різноманітних електронних та електроенергетичних систем. Для студентів спеціальностей 171 – «Електроніка», 172 – «Електронні комунікації та радіотехніка» і суміжних спеціальностей, а також всіх тих, хто цікавиться електротехнікою, електронікою і програмуванням.
 • Документ
  Елементи автоматизації суднових електроенергетичних систем
  (2023) Жук, Дмитро Олександрович; Жук, Олександрович Кирилович; Чекунов, Володимир Костянтинович; Козлов, Максим Олексійович; Носовський, Андрій Миколайович
  Посібник містить теоретичний і практичний матеріал з сучасних систем автоматизації суден. Розглянуті принципи побудови систем керування, апаратна частина, елементи збору інформації. Призначено для студентів спеціальностей 271 "Морський та внутрішній водний транспорт", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", а також для студентів інших технічних спеціальностей, пов’язаних з розробкою, налагодженням та експлуатацією засобів і систем автоматизації.
 • Документ
  Програмна реалізація методів розрахунку та аналізу електричних кіл
  (2021) Рябенький, В. М.; Ушкаренко, О. О.; Островерхов, М. Я.; М. С. Махмуд Аль-суод
  У навчальному посібнику описуються особливості розробки програмного забезпечення на мовах програмування С/С++ для автоматизації процесів розрахунку та аналізу електричних кіл постійного та змінного струму різними методами. Кожен розділ навчального посібника складається з теоретичної частини, в якій наведено основні відомості про застосовуваний метод для розв’язання задачі, а також прикладів програм. Розглянуті приклади програмної реалізації методів розрахунку та аналізу лінійних та нелінійних електричних кіл постійного струму, однофазних та трифазних кіл змінного струму з активними і реактивними елементами, лінійних кіл при періодичних несинусоїдальних напругах і струмах, чотирьохполюсників, електричних кіл з розподіленими параметрами, а також перехідних процесів в електричних колах. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 141 «Електроенергетики, електротехніка та електромеханіка», 171 "Електроніка", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" і суміжних спеціальностей, а також всіх тих, хто цікавиться електротехнікою, електронікою і програмуванням.
 • Документ
  Схемотехніка електронних пристроїв та систем
  (2012) Рябенький, В. М.; Ушкаренко, О. О.; Буряк, В. С.
  У підручнику розглядаються системні принципи аналізу та проектування електронних схем. Третій том – "Мікропроцесорна техніка" – розглядає основи проектування мікропроцесорних систем на базі 8-розрядних мікроконтролерів AVR та 32-розрядних мікроконтролерів з архітектурою ARM. Наводиться велика кількість прикладів програм для мікроконтролерів на мові Сі, а також прикладів опису цифрових пристроїв для програмованих логічних інтегральних схем на мові Verilog. Підручник призначений для студентів і фахівців електротехнічних спеціальностей.
 • Документ
  VERILOG. Практика проектування цифрових пристроїв на ПЛIС
  (2007) Рябенький, В. М.; Ушкаренко, О. О.
  В навчальному посібнику детально описуються основи проектування цифрових пристроїв на ПЛІС фірми ALTERA на основі САПР MAX+plus II та Quartus з використанням високорівневої мови опису апаратури (Hardware Description Language – HDL) – Verilog. Ця мова є міжнародним стандартом та використовується як системами аналізу (моделювання), так і системами синтезу цифрової апаратури. Приводиться велика кількість прикладів опису цифрових пристроїв, починаючи з реалізації логічних функцій і закінчуючи побудовою RISC-мікропроцесора. Посібник призначений для студентів, що досконало вивчають цифрову електроніку, а також буде корисним розробникам електронних пристроїв на сучасній елементній базі.
 • Документ
  Схемотехніка електронних пристроїв та систем
  (2013) Рябенький, В. М.; Ушкаренко, О. О.
  У підручнику розглядаються системні принципи аналізу та проектування електронних систем. Шостий том пояснює принципи роботи і особливості управління різними типами індикаторів. Викладені фізичні основи роботи, конструкції, основні параметри і сфери застосування індикаторів та оптоелектронних приладів. Розглянуті питання управління індикаторами з використанням мікропроцесорної техніки. Наводяться приклади схем з мікропроцесорним управлінням різними засобами відображення інформації, а також коди програм для мікроконтроллерів сімейства AVR. Підручник призначений для студентів і фахівців електротехнічних спеціальностей.
 • Документ
  Програмовані електронні системи керування, збору та обробки інформації
  (2019) Рябенький, В. М.; Ушкаренко, О. О.
  У підручнику описуються основи проектування та програмування електронних систем керування, збору та обробки інформації на базі 8-розрядних мікроконтролерів AVR. Розглянуті питання створення систем збору, обробки інформації на базі з використанням апаратно-програмних засобів Arduino. Підручник призначений для студентів спеціальності "Електроніка" і суміжних спеціальностей, а також всіх тих, хто цікавиться комп'ютерною електронікою і програмуванням.
 • Документ
  Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни “Електроніка та основи мікросхемотехніки”
  (2008) Жук, О. К.; Жук, Д. О.
  Наведені скорочена програма курсу і конспективний виклад її основних розділів: напівпровідникові прилади, випрямлячі, підсилювальні каскади та підсилювачі на біполярних транзисторах, операційні підсилювачі та схеми на їх основі, імпульсні та цифрові пристрої. Методичні вказівки містять також вихідні дані до контрольних завдань та приклади їх виконання, список літератури. Рекомендовано для використання студентами-заочниками неелектротехнічних спеціальностей НУК ім. адмірала Макарова.
 • Документ
  Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”
  (2004) Жук, О. К.
  Наведені скорочена програма курсу і конспективний виклад теорії установлених режимів електричних кіл постійного та однофазного синусоїдального струму, магнітних кіл з постійними магніторушійними струмами. Методичні вказівки містять також вихідні дані для виконання контрольних робіт та зразки їх виконання, перелік контрольних питань, що виносяться на екзамен, перелік основної та додаткової літератури.
 • Документ
  Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”
  (2004) Жук, О. К.
  Наводяться скорочена програма ІІ частини курсу “Теоретичні основи електротехніки” і конспективний виклад теорії та методів розрахунку трифазних кіл синусоїдного струму, лінійних кіл з періодичними несуносоїдними струмами, перехідних процесів в лінійних колах із зосередженими параметрами. Методичні вказівки містять також вихідні дані для виконання контрольних робіт з відповідних розділів та зразки їх виконання, перелік контрольних питань, що виносяться на екзамен, перелік основної та додаткової літератури.
 • Документ
  Електричні та оптичні лінії передачі
  (2015) Жук, О. К.
  Розглянуто основні види ліній передачі, які застосовуються при побудові сучасних ліній і мереж зв’язку. Подано короткий опис фізичної природи передачі сигналів цими лініями, наведено формули для розрахунку основних первинних і вторинних параметрів, що їх характеризують. Особливу увагу приділено аналізу волоконно-оптичних ліній передачі, які широко використовуються в сучасних системах телекомунікації.
 • Документ
  Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни “Електротехніка та основи електроніки”
  (2008) Жук, О. К.
  Наведені скорочена програма курсу і конспективний виклад її основних розділів: електричні кола постійного струму, однофазні кола синусоїдального струму, трифазні кола синусоїдального струму, електричні вимірювання й прилади, електричні трансформатори, електричні машини, основи промислової електроніки, електробезпечність. Методичні вказівки містять також вихідні дані до контрольних завдань та приклади їх виконання, список літератури. Рекомендовано для використання студентами-заочниками неелектротехнічних спеціальностей НУК ім. адмірала Макарова.
 • Документ
  Електроживлення пристроїв зв'язку. Джерела вторинного електроживлення
  (2015) Жук, О. К.
  Методичні вказівки до виконання курсового завдання з дисципліни «Електроживлення систем зв'язку» призначені для студентів напряму «Телекомунікації». Наведено варіанти завдань, алгоритми розрахунку і необхідні довідкові дані по сучасним радіокомпонентам. Метою завдання є закріплення студентами теоретичних знань, отриманих при вивченні основних розділів курсу «Електроживлення систем зв’язку», вироблення навичок самостійної роботи, вміння грамотно оформляти технічну документацію, розвиток здатності творчо вирішувати питання проектування джерел вторинного електроживлення (ДВЕЖ) для електронних пристроїв.
 • Документ
  Проводные и оптические линии передачи
  (2015) Жук, А. К.
  Приведено описание лабораторных работ по определению первичных и вторичных параметров симметричных, коаксиальных и оптоволоконных линий передачи, а также по изучению зависимости этих параметров от конструктивных особенностей линий передачи и характеристик передаваемых по ним сигналов. В каждой лабораторной работе кратко изложен теоретический материал. Для студентов, специализирующихся в области радиоэлектронных систем и комплексов, технологий и средств телекоммуникаций и информационных сетей связи. Направление 6.050903 «Телекоммуникации».
 • Документ
  Схемотехніка: пристрої цифрової електроніки
  (2016) Рябенький, В. М.; Жуйков, В. Я.; Ямненко, Ю. С.; Заграничний, А. В.
  Електронний підручник "Схемотехніка: пристрої цифрової електроніки" містить в собі фундаментальний матеріал, призначений для вивчення методів перетворення та обробки цифрових сигналів на основі апаратних засобів – мікросхем невисокого рівня інтеграції, які є основою для побудови складних цифрових електронних систем різноманітного функціонального призначення – від комунікаційних і комп’ютерних до пристроїв побутової техніки. Він призначений для студентів, що навчаються за напрямком "Електроніка" (06.08.09.00). Підручник може бути повністю використаний студентами, що навчаються за напрямками "Електротехніка", "Електромеханіка", "Прилади", "Комп’ютерні науки", "Комп’ютерна інженерія" для вивчення відповідних розділів електронної техніки. Дисципліна "Цифрова електроніка" має не тільки важливе самостійне практичне значення, а і є базою при вивченні мікропроцесорної техніки. Методологічно підручник побудований таким чином, щоб значно полегшити студентам вивчення мікропроцесорної техніки.
 • Документ
  Схемотехніка: пристрої цифрової електроніки
  (2016) Рябенький, В. М.; Жуйков, В. Я.; Ямненко, Ю. С.; Заграничний, А. В.
  Електронний підручник "Схемотехніка: пристрої цифрової електроніки" містить в собі фундаментальний матеріал, призначений для вивчення методів перетворення та обробки цифрових сигналів на основі апаратних засобів – мікросхем невисокого рівня інтеграції, які є основою для побудови складних цифрових електронних систем різноманітного функціонального призначення – від комунікаційних і комп’ютерних до пристроїв побутової техніки. Він призначений для студентів, що навчаються за напрямком – "Електроніка" (06.08.09.00). Підручник може бути повністю використаний студентами, що навчаються за напрямками "Електротехніка", "Електромеханіка", "Прилади", "Комп’ютерні науки", "Комп’ютерна інженерія" для вивчення відповідних розділів електронної техніки. Дисципліна "Цифрова електроніка" має не тільки важливе самостійне практичне значення, а і є базою при вивченні мікропроцесорної техніки. Методологічно підручник побудований таким чином, щоб значно полегшити студентам вивчення мікропроцесорної техніки.
 • Документ
  Практична електротехніка. Посібник для виконання лабораторних і практичних робіт з курсу «Основи теорії електричних кіл та сигналів» на основі віртуальної лабораторії Multisim.
  (2016) Рябенький, В. М.; Буряк, В. С.
  У посібнику наведено детальний опис особливостей використання віртуальної лабораторії Multisim для проведення лабораторних робіт з електротехніки та електроніки, а також опис лабораторних робіт для дослідження електричних кіл постійного струму, однофазного та трифазного змінних струмів, електричних кіл з несинусоїдальними струмами і напругами та кіл з нелінійними елементами та ін. Призначено для студентів неелектротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів і може бути використано як частина загального лабораторного практикуму студентами електротехнічних спеціальностей.
 • Документ
  Телекомунікаційні системи передачі
  (2016) Лісовий, І. П.; Рябенький, В. М.; Дьяконов, О. С.
  Викладаються принципи імпульсно-кодової модуляції, аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі, передачі цифрових сигналів по кабельним лініям. Розглянуто принципи формування цифрових потоків у плезіохронній цифровій ієрархії, принципи об'єднання цифрових потоків; принципи побудови лінійного цифрового тракту, методи регенерації цифрових сигналів та побудова цифрових мереж. Посібник рекомендується для студентів ВНЗ напряму "Телекомунікації".
 • Документ
  Розв'язання задач з електротехніки. Ч. 1. Електричні кола постійного, змінного та трифазного струмів
  (2002) Кінаш, Анатолій Тимофійович; Жук, Олександр Кирилович
  Методичні вказівки містять декілька розділів, кожний з яких включає розв’язання типових задач. Наведені задачі дають можливість розв’язувати їх без додаткового довідкового матеріалу. Методичні вказівки призначено для індивідуальної роботи студентів неелектротехнічних спеціальностей денного, заочного відділень та дистанційного навчання.