Монографії (ЕПТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Оцінка ефективності Bacillus subtilis при біоремедіації нафтозабрудених ґрунтів за допомогою біотестування
  (ФОП Середняк Т.К., 2022) Трохименко, Г. Г.; Недорода, В. М.; Степова О. В.; Trokhymenko G. G.; Nedoroda V. M.; Stepova O. V.
  У даній роботі представлені результати дослідження фітотоксичності ґрунту при високому рівні нафтового забруднення. Штучно забруднені ґрунти піддавали впливу консорціуму нафтодеструкторів на основі штамів Bacillus amyloliquefaciens та Bacillus subtilis. Основною метою роботи є оцінка ефективності консорціуму мікроорганізмів для зниження фітотоксичності ґрунтів з високим рівнем нафтового забруднення. Визначення ефективності проводили за допомогою рослин-біоіндикаторів при дослідженні їхньої зворотньої реакції на забруднення ґрунтового середовища. В якості тест-систем в експерименті були використані Raphanus sativus var. sativus, Sorghum bicolor subsp. Drummondii, Phleum pretense, Galéga officinális, Trifolium pretense, Medicágo sativa, Sinapis arvensis. Різноманіття використаних індикаторних рослин забезпечило комплексний аналіз результатів нафтодеструкції, а також дозволило оцінити чутливість насіння кожного окремого виду до токсичних речовин.
 • Документ
  Екологія Миколаївської області
  (2022) Наконечний І. В.; Мазур І. О.; Трохименко, Г. Г.; Літвак С. М.; Наконечна Ю. О.; Мельничук С. В.; Дмитрук Ю. Г.; Сушко Ю. В.; Щербина І. О.
  Це перша комплексна та узагальнююча науково-практична публікація місцевих науковців-екологів, яка поєднує оглядові матеріали з палеоекології та новітні результати досліджень сучасної екологічної ситуації в Миколаївській області. Узагальнення значного обсягу фактичного матеріалу, що належить різним науковим сферам і дисциплінам, зведені до цілісної екологічної оцінки стану території суто степового регіону. Потреба в створенні узагальнюючого, науково-екологічного огляду наукових матеріалів по цій території, який би поєднував освітлення основних проблемних питань та блок довідково-інформаційних матеріалів, виникла ще в кінці ХХ сторіччя. На жаль, тодішня відсутність в області власних наукових шкіл у сфері екології та пріоритетність суто природо-охоронних заходів унеможливлювали комплексне опрацювання екологічної ситуації. Проблему являла і відсутність методичного, інформаційного та наукового базису для підготовки подібної публікації. Тож напрацювання миколаївських науковців-екологів, від професорів до аспірантів, як місцевих фахівців в області охорони довкілля – головний базис даної роботи. В цій зовсім невеликій за обсягом книжці піднято та започатковано низку питань, шляхи розв’язання яких будуть довгий час впливати на майбутнє Людини, яка проживає на Миколаївщині, її дітей та майбутніх поколінь. Головна ідея, яка червоною лінією проходить через всю книжку – це зустріч сьогоднішніх та майбутніх жителів області з її минулим і сучасним, з її ландшафтами, її тваринами та рослинами, з думками і прагненнями науковців-екологів початку XXI сторіччя, які намагались передати все це в майбутнє. Їх наукова діяльність відбувалась у дуже непростих умовах кліматичних і політичних трансформацій, але дослідники в умовах критичного рівня деструкції середовища все ж устигли описати остаточні природні угруповання та цілісні ценози, які відображені в даній публікації. Книга розраховано на фахівців у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, а також аспірантам і студентам екологічно орієнтованих спеціальностей, так і жителям Миколаївщини, особливо молоді, якій належить майбутнє цієї прекрасної Землі.
 • Документ
  Зелена енергетика як ключовий елемент низьковуглецевого розвитку: світові тенденції і перспективи для України
  (2021) Літвак, О. А.
  Дослідження присвячено аналізу процесів формування низьковуглецевого розвитку в країнах світу та в Україні. Визначено, що низьковуглецевий розвиток може бути досягнутий за рахунок скорочення частки джерел енергії на основі викопного палива і збільшення обсягів використання відновлювальних джерел енергії, а також за допомогою заходів енергоефективності. Останні роки простежується світова тенденція щодо підвищення конкурентоздатності відновлюваної енергетики, особливо в секторі вітрової та сонячної енергії. Обгрунтовано, що державна політика відіграє важливу роль у трансформації енергетичних систем розвинених країн світу. Шляхом застосування фіскальних інструментів, формування галузевих стандартів уряд здатний стимулювати розвиток зеленої енергетики. Визначено, що для України низьковуглецевий розвиток має стати основною моделлю національної економіки і сприяти економічному та соціальному розвитку. В Україні прийнято ряд законодавчо-нормативних актів в енергетичній сфері, які відповідають вимогам Паризької угоди про зміну клімату і визначають політики і заходи зі скорочення питомого споживання вуглеводневого палива і підвищення енергоефективності економіки. Сприятливі природно-кліматичні умови України, ефективне залучення та використання інвестицій нададуть можливість в повній мірі реалізувати потенціал відновлюваної енергетики в Україні з метою забезпечення кліматичної стійкості і формування процесу економічного зростання.