Навчально-методичні матеріали (ІУСтаТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Алгоритмізація та програмування мовами Kotlin, C/C++
  (2022) Беркунський, Євген Юрійович; Павленко, Альона Юріївна
  Наведені теоретичні відомості та довідкова інформація для вивчення алгоритмізації, основ програмування та виконання завдань лабораторних робіт з відповідних дисциплін; основні відомості про середовища розробки компанії JetBrains: IntelliJ IDEA та CLion, структуру програм мовами Kotlin, C/С++, оператори, службові слова, інші елементи мови програмування. Визначені завдання та контрольні питання для лабораторних робіт. Призначено для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології» усіх форм навчання. Може бути корисним для самостійного навчання програмуванню.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Алгоритмізація та програмування". У 2 ч. Ч. 1
  (2016) Беркунський, Євген Юрійович; Смикодуб, Тетяна Георгіївна; Павленко, Альона Юріївна
  Наведено теоретичні відомості та довідкову інформацію для виконання завдань лабораторних робіт з дисципліни: основні відомості про середовище розробки JetBrains CLion, структуру програм мовами С/С++, оператори, службові слова, інші елементи мови програмування. Визначено завдання та контрольні питання для лабораторних робіт. Призначено для студентів спеціальності 6.050101 "Інформаційні управляючі системи та технології" всіх форм навчання. Можуть бути використані студентами інших спеціальностей.
 • Документ
  Психология управления проектами. Ч. 1. Психология личности в управлении проектами
  (2007) Маршак, Елена Ильинична; Антонова, Наталья Николаевна
  Методические указания содержат теоретические основы психологии личности в управлении проектами, методики диагностики психических свойств и характеристик личности, которые сопровождаются "ключами" – описанием способов обработки полученных результатов. Предназначены для студентов специальностей 7.000003, 8.000003 "Управление проектами" и могут быть интересны студентам других специальностей.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сучасна теорія управління". Ч. 1
  (2004) Шнейдер, Олена Борисівна; Лук'яненко, Петро Вадимович; Книрік, Наталя Ромуальдівна
  Методичні вказівки містять п’ять лабораторних робіт з дисципліни "Сучасна теорія управління" і включають теоретичні основи курсу, приклади виконання завдань до лабораторних робіт, розвўязання задач з основних розділів дисципліни. Призначено для студентів четвертого курсу спеціальності 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології", а також для всіх студентів напрямку "Комп’ютерні науки".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обробка експериментальних даних на ЕОМ"
  (2005) Приходько, Сергій Борисович
  Методичні вказівки корисні усім, кому потрібно провести первинну обробку та здійснити вибір аналітичної моделі закону розподілу екпериментальних даних, знайти оцінки кореляційної функції, спектральної щільності та параметрів моделі стаціонарного випадкового процесу.
 • Документ
  Функціональне та логічне програмування
  (2009) Партас, Віктор Кирилович; Гайдаєнко, Оксана Володимирівна
  Методичні вказівки містять завдання та теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт з курсу "Функціональне та логічне програмування". Вони можуть бути корисними також при роботі над завданнями курсових робіт, самостійному вивченні методів декларативного програмування. Призначені для студентів усіх форм навчання напрямку "Комп'ютерні науки".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання дипломного проектування зі спеціальності 7.080401 "Інформацiйні управляючі системи та технології"
  (2003) Кошкін, Костянтин Вікторович; Приходько, Сергій Борисович; Суслов, Сергій Віталійович; Тимофєєв, Віктор Іванович
  Наведено рекомендації щодо підготовки дипломного проекту (дипломної роботи) та загальні вимоги до змісту й оформлення розділів. Призначено для студентів VI курсу УДМТУ, що планують захищати дипломний проект або дипломну роботу зі спеціальності 7.080401 "Інформацiйні управляючі системи та технології".
 • Документ
  Розробка програмного забезпечення
  (2003) Гайда, Анатолій Юліанович
  Викладені основи розробки програмного забезпечення з прикладами на С/С++ і вимоги до розробки курсового проекту та виконання лабораторних робіт. Призначено для студентів напряму "Комп'ютерні науки".
 • Документ
  Інструментальні засоби операційних систем UNIX
  (2003) Гайда, Анатолій Юліанович; Димо, Олександр Борисович
  Операційні системи (ОС) UNIX і Linux використовуються в галузях, що вимагають забезпечення таких характеристик інформаційних систем, як готовність – зберігання даних таким чином, що дозволяє надійно отримати їх своєчасно за наявності відповідних прав; цілісність – забезпечення достовірності даних і їх внутрішньої повноти й непротиріччя; конфиденційність – забезпечення кількох рівнів захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого використання. Можливості ОС UNIX і Linux дозволяють застосовувати ці ОС на всіх рівнях інформаційних систем – від реалізації серверних рішень до автоматизованих ро- бочих місць. Використання UNIX і Linux у сфері серверних обчислень традиційне.
 • Документ
  Комп'ютерна графіка та діалогові системи
  (2009) Беркунський, Євген Юрійович
  Методичні вказівки містять лабораторні роботи, метою проведення яких є озайомлення студентів з алгоритмами і методами вирішення завдань комп'ютерної графіки.
 • Документ
  Об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java
  (2007) Беркунський, Євген Юрійович
  Для вивчення технології об'єктно-орієнтованого програмування можна обрати декілька можливих сучасних мов програмування: С++, Java, Delphi та ін. Проте автор зупинився на Java з наступних причин. По-перше, звісно, Java є об'єктно-орієнтованою мовою програмування, тобто містить основні концепції технології програмування, що забезпечує багаторазове використання коду. Крім того, в мові Java використовується лаконічний синтаксис, подібний до мови С++, але при цьому в ньому відсутні деякі механізми, що викликають багато труднощів у програмістів-початківців, такі як арифметика вказівників, об'єднання і структури, а також вирази невизначеного типу та ін.